Taş Binaların Yıkımı Konusunda Yargı İlk Kararını Verdi

"Kentin belleğini taşıyor, yıkılamaz" tepkileriyle gündeme gelen taş binalara mahkemeden koruma geldi. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, "Tarihi değeri yok, yıkılabilir" kararı almıştı.

Denizli Mimarlar Odası konuyu mahkemeye taşıdı. Denizli İdare Mahkemesi, “Yürütmeyi durdurma” kararı verdi.  Mimarlar Odası Başkanı Cüneyt Zeytinci, “Bu ilk adım. Umudumuz mahkemenin yıkımı tamamen durdurması” dedi.

Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Cüneyt Zeytinci, Taş binaların yıkımı ile ilgili olarak daha önce Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurduklarını belirtti. Bu binaların yıkılmaması yönünde görüşlerini mahkemeye taşıdıklarını ifade eden Zeytinci, “Karşı çıkışımız mevcut yapıların yıkımınadır. Müze projesine asla karşı olmadık. Kente kazandırılacak müzenin tarihi ve özgün değeri olan bu yapılar yıkılmadan, bu yapıları kullanarak yapılmasını savunduk” dedi.

“Girişimler olumlu sonuç verdi”

Kültür Bakanlığı ve bağlı koruma kurallarındaki girişimlerinin olumlu sonuç vermemesi üzerine Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun yıkım yolunu açan 6.12.2013 gün ve 2216 sayılı kararıyla ilgili dava süreci başlattıklarını belirten Zeytinci, “Denizli İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Mahkeme yerinde bir kararla dava konusu işlemin, uyuşmazlığa konu taşınmazların yıkımı sonucunu doğuracağı, bu itibarla icrası ile etkisi tükenecek nitelikte olduğu dikkate alındığında, uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabileceği anlaşıldığından, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Yargının bu kararı ile Denizli’nin tarihi ve kültürel bir mirası olan, atölye binalarının yıkım işlemleri durdurulmuş oldu. İnanıyoruz ki mahkeme, yapacağı yargılama sonunda, şimdi yürütmesini durdurduğu taş yapıların yıkımına yol açacak işlemi tümüyle iptal edecekti” diye konuştu. Denizli’deki bir çok sivil toplum örgütü ile birlikte demokrasi platformuna ve emekli oda mensuplarına teşekkür eden Zeytinci, “Onların desteği ile amacımıza ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Taş Binalar Denizli’nin kültür mirasıdır ve en iyi şekilde gelecek yıllara kalacaktır” dedi. 

Etiketler

Bir cevap yazın