Surlara 800 Bin Lira Harcanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İstanbul’daki tarihi surlarla ilgili kararları ve uygulamaları açıkladı: Sur-u Sultani’de güvenlik amaçlı eski duvar yıkılıp yenisi yapılacak.

Kara surlarındaki 138 yıllık bostan alanı, yeşil alan olarak korunacak. Surlara 2012’de 1 milyon 350 bin lira harcanırken, 2013’te 800 bin lira ayrıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın soru önergesine verdiği yanıtta İstanbul’daki tarihi surlarla ilgili Koruma Kurulları’nın aldığı kararları ve uygulamaları açıkladı. Önerge yanıtında özetle şunlar yer aldı:

Bostan alanları değerlendirilecek

‘Eminönü Cankurtaran Mahallesi demiryolu sınırında, ‘Topkapı Sarayı Müzesi I. Avlu ve MSB’den Devir Alınan Alanın Genel Güvenlik Yapım İşi’ kapsamında, Sur-u Sultani’nin demiryolu hizası boyunca eski güvenlik duvarının yıkılarak yerine duvar inşa edilmesine yönelik öneri proje hazırlanmıştır. Kara surları su hendeklerinde kısmi arkeolojik araştırma kazısı yapılabilir. Su hendeklerinde peyzaj düzenlemesi yapılarak surlar ile bir bütün olarak korunacaktır. Sura bitişik alanlardaki 1875 tarihli haritada yer alan ve günümüze kadar mevcudiyetini devam ettiren bostan alanları yeşil alan bütününde tematik olarak değerlendirilecektir.

Kültürel amaçlı kullanım esas

Haliç, Marmara ve kara surlarının kültürel amaçlı kullanılması esastır. Sur duvarları, burçları, kapıları, su hendekleri ilgili Koruma Kurulu’nun uygun kararı alınarak, kültürel fonksiyonlara kavuşturulacak, çevresindeki yeşil alan, arkeolojik sergileme-park alanları, sergi-seyir terasları gibi fonksiyonlar ile bütünleştirilecektir. Kara Surları İç Koruma Alanı içerisinde kalan, Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Envanteri’nde yer alan yapılar dışında hiçbir yapının irtifası altı buçuk metreyi geçemez.

Tamburlanmış osmanlı graniti

‘Sultanahmet Meydanı Zemin Kaplaması İnşaatı’ tamamlanmıştır. Sultanahmet Meydanı’nın zemini tamburlanmış Osmanlı granit taş ile kaplanarak, meydanın tarihi niteliğine uygun zemin dokusu ile dünya genelinde örnek bir düzenleme ile hizmete sunulmuştur. Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi önü, bu meydanlara açılan sokakların zemin ve peyzaj rehabilitasyonu yapıldı. Yine tüm zeminlerin kaplaması tamburlanmış Osmanlı granit taş ile kaplanmıştır. Bu çalışmalar ile Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi çevresinde yaklaşık 90 bin metrekarelik zemin ve peyzaj alanının düzenlemesi yapılmıştır. 

800 bin tl ödenek ayrıldı

Tüm kara surlarında, bugüne kadar proje ve onarım çalışması başlatılmamış bölümlerde etaplı olarak rölove, restitüsyon ve restorasyon projelerinin elde edilmesine yönelik ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Tarihi sur ve kalelerin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri için 2012 yatırım programında 1 milyon 350 bin TL ödenek ayrılmış ve kullanılmıştır. Söz konusu projelerde kullanılmak üzere, 2013 yılı bütçesinde 800 bin TL’lik ödenek ayrılmıştır.’

Etiketler

Bir cevap yazın