Levent İETT Garajı Arazisi’ne Ait Ayrıcalıklı İmar Planı Değişikliği Yeniden İptal Edildi

TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın açtığı dava sonucunda Levent İETT Garajı Arazisi olarak bilinen Şişli İlçesi 304 Pafta, 1947 Ada, 6-7-52-78 parseller ile Kağıthane İlçesi 8744 Ada, 14 Parsele ilişkin ayrıcalıklı İmar Planı Değişikliği iptal edildi.

Karar ile ilgili TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın yaptığı açıklama şu şekilde;

“Kamuoyunda Levent İETT Garajı Arazisi olarak bilinen Şişli İlçesi 304 Pafta, 1947 Ada, 6-7-52-78 parseller ile Kağıthane İlçesi 8744 Ada, 14 Parsele ilişkin ayrıcalıklı İmar Planı Değişikliği Odamızın açtığı dava sonucunda İstanbul 3. İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir.

Söz konusu kamu arazisine ilişkin 19.05.2006 onanlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, yakın çevresini olumsuz etkileyecek işlev ve yoğunluk değerleri içermesi, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarını göz ardı etmesi nedeni ile Odamızca dava konusu edilmiş ve söz konusu planın 29.04.2009 tarihinde Danıştay 6. Dairesi tarafından yürütmesi durdurulmuştu. O dönem Dubai Towers gökdelenleri için hazırlanan ve yürütmesi durdurulan söz konusu planların ardından 07.11.2010 tarihinde yukarıda bahsi geçen planla aynı kararları içeren yeni bir 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği onanmış ve söz konusu plan değişikliği de yargıya taşınmıştı.

Yargı kararlarını defalarca tanımayarak plan onaylama yetkisini hukuksuzca kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendisinden beklendiği üzere dava süreci devam etmekte olan plan değişikliğini içeriği aynen koruyarak 18.02.2012 tarihinde bir kez daha onaylamış, hülle ile yasal süreci atlatmaya çalışmıştır. 14.06.2012 tarihinde Odamız tarafından bir kez daha yargıya taşınan Levent İETT Garajı Arazisi’ne ait Ayrıcalıklı İmar Planı Değişikliği İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 11.06.2014 tarihinde aldığı 2014/1213 sayılı kararla bir kez daha iptal edilmiştir.

ZEKERİYAKÖY TOPLU KONUT PROJESİNDE YÜRÜTME DURDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Zekeriyaköy Toplu Konut Alanı’na ilişkin Koruma Amaçlı imar Planları, kamu yararına aykırı olması, orman alanlarında yapılaşma baskısını arttırıcı uygulamalar içermesi ve uygulanması durumunda yol açması muhtemel ciddi sakıncalar içermesi gerekçeleriyle 18.06.2012 tarihinde Odamız tarafından yargıya taşınmıştı. Dava konusu İmar Planlarının yürütmesi Danıştay Altıncı Daire’nin 07.07.2014 tarih ve 2012/3789 no’lu kararıyla durdurulmuştur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi olarak kentimizde kamu adına yürüttüğümüz hukuk mücadelesini üzerimizdeki tüm baskılara rağmen sürdüreceğimizi, kent suçlarının takipçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”

Etiketler

Bir cevap yazın