Hastalık Garantili!

İkitelli Uluslararası Sağlık Hizmetleri Yatırım ve işletme AŞ tarafından, kamu-özel ortaklığı modeli ile kurulan "İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi" hakkında..

TMMOB Mimarlar Odası istanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, İkitelli Uluslararası Sağlık Hizmetleri Yatırım ve işletme AŞ tarafından, kamu-özel ortaklığı modeli ile kurulan “İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi”nin toplum sağlığı, güvenliği ve emniyeti açısından kabul edilemez nitelikte olduğunu söyledi, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu da sağlık kampüsünün yatırımcısına yüzde 70 doluluk garantisi ile yapıldığını belirterek “Hastalık garantisi veren bir anlayış olabilir mi?” diye sordu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, dün Karaköy’deki Mimarlar Odası’nda ortak bir basın toplantısı düzenledi. Yapıcı, “Bizler bu projenin paydaşı değiliz” derken ildeki kamu hastanelerini kapatarak şehir merkezlerinden uzakta, insanların ulaşamayacağı yerlere kurulacak sağlık kampüslerini eleştirdi. Yapıcı, bölgenin barındırdığı dere ve doğal topografyası nedeniyle de çok önemli bir yağmur suyu toplama havzası olması nedeniyle büyük önem taşıdığını, göçmen kuşların göç yollarında olması nedeniyle de projenin canlılar için büyük risk oluşturduğunu söyledi. Yapıcı, “Sağlık tesisinin hijyenik atık depolama alanlarının ve atık su oluşumunun gerek proje alanına, bölgedeki Hamam Deresi ve Vadisi, Küçükçekmece Gölü olmak üzere bölge için ne denli tehlike oluşturduğu açıktır ” diye konuştu.

Etiketler

Bir cevap yazın