Eymir ÇED Toplantısı Yapıldı

Halk katılımıyla Eymir ÇED toplantısı polis eşliğinde yapıldı.

Mühye’de yapılan halkın bilgilendirileceği Eymir ÇED toplantısına halkın girişini polis engellemek istedi. Başkent Dayanışması Bileşenlerinin de katıldığı toplantıda halkın bilgilendirilmesi amacıyla yapılan toplantıya polis halkın katılmasına izin vermeyince tartışma yaşandı. Kısa süren tartışmanın ardından emniyet güçleri toplantının yapılacağı köy kahvesine girişlere izin vererek, kahvenin önündeki bekleyişini toplantı sonuna kadar sürdürdü. Toplantıya meslek odaları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, çok sayıda kentli katıldı. Kentlilerin toplantı sırasında “Bu da mı ‘göl’ değil”, “Eymir bize yeter”, “Eymir Ankaralı’nındır” gibi dövizler taşıdığı dikkat çekti.

Öncelikle firmanın sunumunu izlendiği toplantıda ilk sözü meslek odaları temsilcileri aldı. İlk sözü alan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, firma yetkililerine sorular yöneltti. Candan “Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi kapsamında insanların sağlıklı çevrelerde yaşaması haktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün yer verdiği şekilde insanın ayağının toprağa basması ve doğayla iç içe olması adına çevresel etki değerlendirmesi ile birlikte sağlık etki değerlendirmesi araştırması yaptınız mı? Yaptığınız Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu’nda bu etkileri göremiyoruz. Köylünün yerinden edilme sürecini yaşayıp yaşayamayacağını? Diplomatik otel yapılması ile birlikte yapılaşma tehdidi altına girecek İmrahor ve Eymir gölü nasıl etkilenecek? Kentleşme süreci nasıl etkilenecek? Yeni yapılaşmalar arka arkaya gelecek mi? İnsanlar kendi topraklarında yaşamaya devam edebilecek mi? İnsan hareketlerini yerleşim hareketlerini göz önüne aldınız mı? Binlerce insanın betondan kaçıp Eymir’e nefes almaya geldiğinde betonla karşılaşan bizlerin ruhsal ve bedensel sağlığı ile ilgili bir değerlendirme yaptınız mı?” ifadelerini kullandı.

“Ruhsat eksikken tapu nasıl alındı?”

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu ise “ÇED raporunu inceleyecek komisyonda ODTÜ yoktur, komisyonda yer alması gereken meslek odaları yoktur. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ruhsatı etkileyen projeler alınmadan bu şirket nasıl gidip kat irtifakı tapusunu alıyor?” sorusunu yöneltti.

Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan ise “Mühye’nin insanlarının sorunları diplomatik otelle çözülmeyecek. 1. derece doğal sit alanının dibinde olan bir alana diplomatik otel yapılmak isteniyor. 1/5000 ölçekli plana bağlı olan 1/1000 ölçekli plan şu an yapılan plana uygun değildir. Alan ağaçlandırılması gereken alandır, yapılaşmanın artmasına dikkat etmek gerekiyor.” dedi.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Deniz Kimyon ise “Alanda üst ölçekli planlar iptal edilmiştir, ÇED toplantısı bile hukuksuzdur.” dedi.

Söz alan Mühyeliler ise çevreye zarar verecek bir diplomatik otel istemediklerini belirtti. Diplomatik otel için değil kendi arsaları için imar hakkı isteyerek şu soruları yönelttiler: “Otelde arıtma sistemi var mı? Otel bölgede yaşayan kuş, bitki ve böcek türleri için tehdit oluşturacak mı? Yapılaşma devam edecek mi? Burada oturan insanlar buradan sürülecek mi? ÇED Yönetmeliği değişmeden başvurusu yapılan diplomatik otel için ÇED süresinde 2013 yönetmeliğine mi, yeni çıkan 2014 yönetmeliğine mi tabii olacaklar?”

Firma adına sorulara cevap vermesi gereken Harun Yıldırım soruları yanıtlandıramadı.

Sorular Yanıtsız Kaldı

Soruların yanıtlanmadığının tutanaklara geçmesini isteyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ” Diplomatik otel planlarının kararlarını verenler, bin liralık bardaklardan çay içiyorlar. Mühye halkı muhtarı, ODTÜlüler ve meslek odaları olarak hiçbirimizin sorumluluğu farklı değil. Bakanlık vadide kamulaştırma yaparak, yaşayan insanların, köylünün hakkını misliyle vermeli ve vadiyi yapılaşmaya açmaktan vazgeçmelidir. Otel üzerinden sadece Çevresel Etki Değerlendirmesi hazırlanmış, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğini organize etmeye çalışıyoruz, çocuklarımızın yaşayacağı çevreyi tartışacağız. Sorularımıza hiçbir şekilde cevap verilmediği tutanaklara geçmeli.” şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda, oda yöneticileri ÇED raporunu inceleyecek komisyonunun cevaplanmayan soruları dikkate almasını isteyerek, komisyonda meslek odalarının yer alması gerektiği taleplerini tutanağa geçirdi. Katılımcılar ayrıca emniyet güçleri eşliğinde bilgilendirme toplantısına katıldıkları için demokrasiden uzak tehditkar tutum nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü kınadı.

Etiketler

Bir cevap yazın