“Evet, Taksim Dayanışması Bir Örgüttür!”

Aralarında Taksim Dayanışması'ndan temsilcilerin de bulunduğu 26 kişi hakkında iddianamenin kabulünun ardından TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde;

“Evet, Taksim Dayanışması Bir Örgüttür! Biz de Kurucuları Arasındayız!

Taksim Dayanışması sekretaryası ile bileşenlerinin temsilcilerinin bulunduğu 26 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yeniden hazırlanan iddianamenin, İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

İki kez mahkemeden dönen ancak bu sefer kabul edilen iddianamede, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı’nın yanı sıra İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, HDP Genel Başkan Yardımcısı Ender İmrek, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin ve HDK üyesi Haluk Ağabeyoğlu’nun, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan 2 ile 6 yıl, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak, dağılmamak’ suçundan 1 yıl 6 ay ile 3 yıl, ‘halkı kışkırtma’ suçundan da 1 yıl 6 ay ile 4 yıl olmak üzere toplam 5 ile 13 yıl arasında değişen oranlarda hapisle; Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sabri Orcan’ın da aralarında olduğu diğer 21 kişi hakkında ise “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak, dağılmamak’ suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesi talep ediliyor.

İddianamede belirtilen örgüt kurma ve bu örgütü yönetmek suçunun nasıl tanımlandığını anlayamadık. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin çağrısıyla 15 Şubat’ta bir araya gelen meslek örgütleri, dernekler, platformlar ve siyasi partilerden temsilciler, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nda planlanan rant projelerinin hukuk tanımazlığını ortaya koyacak ve bu konuyla ilgili kamuoyunu bilinçlendirecek bir dayanışma olarak Taksim Dayanışması’nın kurulmasına ve sekreteryasının TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından yürütülmesine karar vermiştir. Bu tarihte yayımlanan deklerasyon metni, katılan bileşenlerin listesi ve dayanışma güncesi www.mimarist.org adresinde yayımlanmaktadır.

Taksim Dayanışması, kentlerimizin tarihi, kültürel kimliğini ve toplumsal belleğimizi oluşturan ve koruma altına alınmış en önemli kentsel ve kamusal alanlarımızdan olan Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nın ortadan kaldırılmasını öngören projelere karşı, meşru bir muhalefet zemini oluşturmak üzere kurulmuştur. Bu nasıl bir suç örgütüdür ki Taksim Dayanışması’nın kuruluşundan itibaren düzenlediği tüm toplantılar ve etkinlikler, açık çağrıyla duyurulmuş ve asla kapalı kapılar ardında yapılmamıştır.

Taksim Dayanışması 2012 Şubat ayı itibariyle, söz konusu alanda yerel ve merkezi otoriteler tarafından ulusal ve uluslar arası bilim ve meslek çevrelerinden gelen bütün uyarılara rağmen tepeden inme olarak alınan kararlara karşı hukukun üstünlüğünü, bilimsel etiği, toplum ve kamu yararını savunmayı sürdürmektedir. Kentte halka söz hakkı tanımayan oldubittilerle ve hukuk tanımaz yaklaşımlarla mücadele etmeye devam etmektedir.

Taksim Dayanışması, olası hukuk dışı müdahalelere karşı Gezi Parkında nöbet tutarken 27 Mayıs 2013 tarihinde polisin şiddet uygulaması karşısında yaşam değerlerini savunmak amacıyla kamusal alanlarda demokratik haklarını dile getirmek ve savunmak amacıyla tepki vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Bugüne kadar, 27 Mayıs’tan başlayarak polisin uyguladığı şiddet ile yaşamını kaybedenler ve yaralanmalar, mağduriyetlerle ilgili ciddi bir soruşturulma açılmamış, kamuoyunun baskısı ile açılan davalarda deliller karartılmaya, davaların ilerlemesi engellenmeye çalışılmıştır.

Böylesi bir ortamda şiddete ve hukuksuzluğa karşı demokratik hak olan ve anayasanın güvencesi altında bulunan toplantı ve gösteri hakkının kullanılması, bu iddianame ile suç olarak tanımlanmıştır. Bu ve benzeri davalar demokratik haklarını kullananları baskı altına alma girişimidir ki, kabul etmiyoruz.

Demokratik haklarını kullananlara karşı şiddet uygulayanlar hakkında, polise şiddet emrini verenler, hala toplumda nefret söylemi yayanlar yargılanmaz iken Taksim Dayanışması hakkında düzenlenen ve hiçbir somut delile dayanmayan iddianame bizim için yok hükmündedir.

Taksim Dayanışması’nın kurucu ve sekretaryasını yürüten bileşenlerinden biri olarak demokratik haklarımızı kullanarak mücadele etmeye; bu süreçte hukuka olan inancımızı korumaya çalışarak, şiddet uygulayanlar ve şiddet emrini verenler yargılana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Etiketler

Bir cevap yazın