Belediyelere büyük kaynak

İller Bankası'nın yeni kaynak geliştirme atağı devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İller Bankası, bundan sonraki dönemde kendi kaynağını kendisi üreterek belediyelere destek sağlayacak.

Banka, bu kapsamda İstanbul Maltepe’deki Bölge Müdürlüğü yerleşkesi, İstanbul Tuzla ve Elazığ’daki arsaları arsa satışı karşılığı gelir paylaşımıyla ihaleye çıkarıyor. Projelerden elde edilecek gelirlerle belediyelere önemli kaynak desteği sağlanacak.

İlk olarak İstanbul Maltepe’deki 41 bin 752 metrekarelik arsa, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımıyla ihaleye çıkarılıyor. İmarı ticaret ve konut alanı olan arsa, emsal harici satılabilir alanlar, otopark ve sığınak alanlarından oluşuyor. Geliştirilecek projeyle Maltepe bölgesinin son yıllardaki hızlı gelişimine paralel şekilde yeni Kartal Adliye Sarayı’nın hizmete girmesiyle oluşacak konut, ofis ve ticari ünite ihtiyacına cevap verecek.

Bu arsa üzerinde yapılacak tesislerle hem bölge canlanacak hem de elde edilecek satış gelirleriyle yeni kaynak elde edilecek. Banka bu arsa üzerindeki İstanbul Bölge Müdürlüğü’nü Ataşehir’e taşıyacak. Yeni bölge müdürlüğü binası yeşil bina konseptinde, çevreye duyarlı ve modern yapıya uygun şekilde inşa edilecek.

İstanbul Tuzla Merkez Mahallesi’nde, kullanılmayan ve atıl durumdaki bankaya ait sosyal tesis yapılarının bulunduğu 42 bin 190 metrekarelik arsa da ihaleye çıkarılarak değerlendirilecek. İmar durumu “tercihli turizm alanı” olan arsanın inşaat alanı emsal alanlarla yaklaşık 38 bin metrekareyi buluyor. Denize sıfır konumu ve bölgedeki marinalara yakın bir mesafede oluşu da arsanın değerini yükseltiyor.

Bankanın Elazığ’da bulunan 14 bin 43 metrekarelik arsasına gelir amaçlı proje geliştirmeye yönelik imar çalışması yapılıyor. “Ticaret ve Hizmet Alanlı” imarı olan arsanın inşaat alanı emsal alanlarla yaklaşık 35 bin metrekareden oluşuyor.

Karın yarısı kentsel dönüşüme gidecek
Açıklamada görüşlerine yer verilen İller Bankası AŞ Genel Müdür Vekili Tuncay Karaman, İstanbul Maltepe ve Tuzla arsaları ile Elazığ Bölge Müdürlüğü’nün yer aldığı arsaların satışının gelir paylaşımı şeklinde ihale edilmesiyle bankaya önemli bir gelir kaynağı sağlanacağını bildirdi.

Karaman, bundan sonraki süreçlerde gerek kendi gayrimenkulleri gerekse Banka’nın portföyüne yeni dahil edilecek gayrimenkuller ve belediyelerin ellerindeki gayrimenkulleri ortak projeler üreterek değerlendirmek istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Böylece birkaç faydayı aynı anda sağlayacağız. Bu projelerle modern kentleşmeye katkı sağlarken proje geliştirmekte güçlük çeken yerel yönetimlere de hem proje anlamında hem de yeni finansman sağlama noktasında destek sağlamaktayız. Projelerin hayata geçirilmesiyle belediyelerin gayrimenkullerinin değerlendirilmiş olmasının yanı sıra belediyelerin yapacağı kentsel dönüşüm için ilave kaynak yaratılacak.”

Belediyelere daha fazla hibe ve kaynak

Karaman, ayrıca İller Bankası Kanunu gereğince Banka safi karının yüzde 51’inin, il özel idareleri tarafından yerine getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı, nüfusu 200 binin altındaki belediyelerin harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelerinin finansmanıyla nüfusu 25 binin altındaki belediyelerin anılan projelerinin ayrıca yapımının finansmanında da hibe olarak kullandırılacağını kaydetti.

Etiketler

Bir cevap yazın