Başkentin ulaşım ana planı yapılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde, başkentin ulaşım ana planının üniversite ile iş birliği içerisinde yapılması kararlaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, meclis üyelerine okunan, Ulaşım ve Trafik Projeleri ile ulaşım ana planının yapılması konularında Gazi Üniversitesi ile iş birliği yapılmasına ilişkin başkanlık yazısı, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Ankara’daki ulaşım ve trafiğe yönelik bilgi sistemleri ve veri tabanının oluşturulması, mevcut sistemle yapılan değerlerin iyileştirilmesi, farklı ulaşım türleri ve kullanıcılarına yönelik uygulama projeleri geliştirilmesi ile ulaşım ana planının yapılması konularında Gazi Üniversitesi ile iş birliği yapılacak.

Toplantıda ayrıca, Mamak Derbent Mahallesi’nde yapılması planlanan devlet hastanesi için 5138 ada 1 nolu parseldeki 19 bin 593 metrekare Büyükşehir Belediye hissesinin, Sağlık Bakanlığına 29 yıllığına tahsisi oy birliğiyle kabul edildi. İmar planında da sağlık alanı olarak ayrılan söz konusu parselin tahsisine karşılık, aynı oranda hazineye ait olan ve belediyece uygun görülen parsellerin daha sonra belediyeye trampa suretiyle devredilmesi koşulu da getiriliyor.

Belediye Meclisinde alınan bir diğer karar da Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden Hacı Bayram Camisi ve çevresindeki tarihi yapıların restorasyon ve yapım çalışmalarına ilişkin oldu.

Hacı Bayram Camisi çevresinde yapılmakta olan tesislerin bakım, onarım ve enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgedeki Büyükşehir Belediyesine ait alan ile yine kullanımı Büyükşehir Belediyesine ait başka bir alanda trafo yapılması için TEDAŞ ile kontrat yapılarak, 1 lira üzerinden 29 yıllığına kiraya verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Etiketler

Bir cevap yazın