Atatürk Kent Ormanı Büyükşehir Belediyesi’ne Verildi!

Bursa'nın en önemli yeşil alanları arasında bulunan Atatürk Kent Ormanı, ihaleye çıkmadan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne kiralandı.

Yaklaşık 12 yıldır Nilüfer Belediyesi’ne kiralanan Kent Ormanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı kararıyla 10 yıllığına Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne kiralandı.

NİLÜFER BELEDİYESİ DE İSTEDİ!

Kira süresinin bitişine doğru kiralama protokolü uzatmak için harekete geçen Nilüfer Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmuştu. Fakat başvuru Müdürlük tarafından reddedildi. Başvuruya cevaben hazırlanan raporda “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, Atatürk Kent Ormanı A tipi mesire yerinin işletmeciliği konusunda, Bölge Müdürlüğümüze müracaatta bulunulmuş, bahse konu mesire yerinin işletmeciliğinin, pazarlık usulüyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na verilmesi için, Bölge Müdürlüğümüzce gerekçe raporu hazırlanarak, Orman Bölge Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Bu kapsamda, Atatürk Kent Ormanı mesire yerinin işletmeciliği konusunda Bölge Müdürlüğümüze yapmış olduğunuz müracaatınız uygun görülmemiştir.” denildi.

Bugün Olay Gazetesi köşe yazarı Mustafa Özdal’ın köşesinde verdiği gerekçeli karar ise şöyle;

“…. Atatürk Kent Ormanı A tipi mesire yerinin işletmeciliği, 11. 07 .2002. tarihli protokol gereği, 11.07.2014 tarihinde sona ermektedir. 5 Mart 2013 tarih ve 28578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesire Yerleri Yönetmeliği ve 1 Nisan 2013 tarihinde yayımlanan 296 sayılı Mesire Yerleri Uygulama Tebliği’nin dördüncü bölümünde, mesire yerlerinin ihale işlemleri başlığı altında, Bölge Müdürlüğü tarafından, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, işletme müdürü ve işletme şefinden oluşturulan komisyonun hazırlayacağı gerekçe raporu doğrultusunda kullanışlarının özelliği, idarelere faydalı olması veya ivediliği nedeniyle, kapalı veya açık teklif yöntemleriyle ihalesi uygun görülmeyen mesire yerleri, Orman Bölge Müdürlüğü’nün teklifi, Bakanlık makamının onayı ile pazarlık usulü ile kiraya verilebilir hükmü bulunmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, Atatürk Kent Ormanı A tipi mesire yerinin işletmeciliği konusunda, Bölge Müdürlüğümüze müracaatta bulunulmuş, bahse konu mesire yerinin işletmeciliğinin, pazarlık usulüyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na verilmesi için, Bölge Müdürlüğümüzce gerekçe raporu hazırlanarak, Orman Bölge Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Bu kapsamda, Atatürk Kent Ormanı mesire yerinin işletmeciliği konusunda Bölge Müdürlüğümüze yapmış olduğunuz müracaatınız uygun görülmemiştir”.

Etiketler

Bir cevap yazın