Antalya Mimarlık Bienali’nden İlk Fotoğraflar

4. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali (IABA 2017) 22 Eylül - 13 Ekim 2017 tarihleri arasında devam edecek.

Başkanlığını Celal Abdi Güzer, küratörlüğünü Ebru Erdönmez ve Alişan Çırakoğlu’nun yaptığı 4. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali geçtiğimiz hafta cuma günü açıldı. “Süreklilik” teması etrafında şekillenen bienalin metninden ve fotoğraflarından küçük bir seçki:

“Akdeniz, doğa ile insan arasındaki ara yüzü oluşturan mimarlığın sadece teknik-mesleki bir mesele değil var oluşumuz ile ilgili kültürel bir mesele olduğunu tarih boyunca açık bir şekilde sergilemiştir. Günümüzün moda kavramları haline gelen “ekoloji” ve “sürdürülebilirliğin” mimarlığı salt teknolojik donatılara indirgenmesine karşın eleştirel bir bakış ile mimari tasarımda yapım geleneklerini çağdaş teknolojiler ile bütünleştirebilen alternatif yolların arayışı “süreklilik” teması kapsamında sorgulanması beklenen önemli bir konudur…”*

*Metnin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın