16/9’u Kurtaracak Madde Taslaktan Çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce İmar Kanunu'nun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ataköy Sahili ve 16/9 ile ilgili mahkeme kararlarını yok sayıp kurtaracak düzenlemeleri de içeren maddesinin taslaktan çıkarıldığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “3194 sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” isimli torba yasa taslağı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ataköy Sahili ve 16/9 gibi imar planları mahkeme tarafından iptal edilen yapıları kurtarıyordu. 3194 sayılı imar yasasının ruhsat mühleti ile ilgili 29. maddesi değiştirilerek, ” Plan değişikliği veya iptali yapıldığı tarih itibari ile taşıyıcı sistem seviye tespit tutanağı düzenlenir. Tespit edilen bu seviye ruhsat eki proje ve eklerine uygun olmak şartı ile müktesep (kazanılmış) hak sayılır” deniliyordu. Radikal’in gündeme getirdiği değişiklikle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce açıklama yaptı. Bakan Güllüce üç projeyi de kapsayan maddenin taslaktan çıkarıldığını söyledi.

Etiketler

Bir cevap yazın