ÖZÜ_ Kent ve Mimarlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Başvurular Başladı

ÖZÜ_ Kent ve Mimarlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvurular 5 Ağustos’a kadar devam ediyor.

Mimarlık alanı bugün kuramsal altyapısı, eğitim ortamı ve pratiği için hızla değişen küresel ve yerel koşullara, teknolojik dönüşüme, güncel koşullara ve gelecek beklentilerine, krizlere ve eşiklere uygun yeni ve alternatif çözümleri arıyor ve sorguluyor. Dünyanın hızla kentleşmesi ve bununla birlikte gelişen dinamikler; krizler ve bunların yaşam alanlarına, topluma, dünyaya yansımaları, tasarım teknolojileri, yapı/malzeme alanındaki gelişmeler ve disiplinler arası bilginin artan önemi ile beraber hem mimarlık pratiğinin hem de mimarlık eğitiminin tüm bu ihtiyaçları karşılayabilmesi gerekiyor.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kent ve Mimarlık Bütünleşik Yüksek Lisans Programı, bu güncel meselelere odaklanarak, ‘Yeni’ Kent ve ‘Yeni’ Mimarlık durumlarını, İstanbul’un özelinde ele alıyor. Yaşanan krizlerin sadece mimari değil, sosyo-kültürel, ekonomik, teknolojik, psikolojik ve ekolojik boyutlarını da araştırarak hem kent hem de toplum için bugüne özgü ve gelecek senaryoları üretmeyi önceliyor. Program bu bakışla, güncel koşullar neticesinde yeni yaşam pratikleri ve mekanlarının tasarımını geliştirirken, kentlerin özgün potansiyellerine, kendini yeniden üretebilen kentlere ışık tutmayı amaçlıyor.

Kent ve Mimarlık Tezli ve Tezsiz programlarında kentlerin potansiyelleri üzerine yapılan ve İstanbul’a odaklanarak geliştirilen araştırmalar, sosyo-kültürel, fiziksel, ekolojik, teknolojik meseleler farklı bağlamlar içinde ele alınıyor. Araştırma ve tasarım odaklı bütünleşik bir yaklaşımı benimseyen Kent ve Mimarlık Programı bu yolla, diğer bilgi alanları ile iş birliği yaparak küresel ağın bir parçası olan kentlerde ve İstanbul’da üretim yapacak mimarların, metropolü tüm karmaşıklığı ve boyutları ile sorgulamasını sağlarken, kentin ve toplumun ihtiyaçlarını sorunsallaştırabilen, problemleri tanımlayarak çözüm önerilerini eleştirel, deneysel, katılımcı, yaratıcı ve özgün yöntem ve yaklaşımlarla araştırma ve uygulama alanlarına aktarabilecek tasarımcı ve araştırmacıların yetiştirilmesini hedefliyor.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca Yenileyici I Dayanıklı I Kendi Kendini Üreten Kentler ve Mimarlık ana teması kapsamında çalışan KMI_ Kent ve Mimarlık Tezli ve Tezsiz Bütünleşik Programları, yaptıkları araştırmalarla ‘Kent İçin Katalizör Ekler’e ilişkin olasılıkları, ‘Pandemi Sürecinde Alternatif Barınma Pratikleri’ sorgusunu, ‘Kenti Onarmak: Yeşil, Doğa, Sağlık, Atık’ başlığı ile pandemi ve sonrası için dayanıklı kent olgusunu derinlemesine çalışmış; geleceğin kentleri ve mimarlık pratiğine ilişkin olarak tahayyülünü ‘Şimdi Ne Mümkün? Kent Bağlamında Barınma & Yaşam Olanakları’ dönem başlığı iletamamlamıştır. Bu süreç boyunca programa yoğun destek veren program ekibi, Özyeğin Üniversitesi akademik kadrosundan ve gerek laboratuvar dersleri gerekse seminer ve sunumları ile katkı koyan
profesyonel mimarlar ve uzman araştırmacılarından oluşmaktadır. Direktörlüğünü Prof. Dr. Hülya Turgut’un yaptığı programa geçtiğimiz iki yıl boyunca Melike Altınışık (MAA), Ömer Selçuk Baz (Yalın Mimarlık), Funda Uz (İTÜ), Deniz Aslan (İTÜ, DS Mimarlık), Hasibe Akın (Çatı Çiftliği) ve Boğaçhan Dündaralp (ddrlp) araştırma laboratuvarları ve ileri tasarım stüdyosu yürütücüsü olarak katılmışlardır.

Programların yapısı: Kent ve Mimarlık |TEZLİ| Yüksek Lisans Programı’nın amacı, mimari tasarımın kentle ilişkisinin irdelenmesi ile, yeni okumalar, değerlendirmeler ve sentezler üzerinden bilgi üretiminin sağlanmasıdır. TEZLİ Program 4 yarıyıldan oluşmakta ve iki yarıyıl süren ileri tasarım araştırmaları (LAB 1 ve LAB 2) dersleri programın ana omurgasını oluşturmaktadır. Öğrenciler ilk iki dönem alacakları zorunlu ve seçmeli derslerinin ardından, son iki dönem boyunca araştırma projelerini yaparak ve tezlerini yazarak programı tamamlarlar.

Kent ve Mimarlık |TEZSİZ| Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin ileri düzeyde mimari tasarım yapabilme becerilerinin geliştirilmesini sağlamayı; araştırma odaklı olmaları ile tasarım ve üretim süreçlerinin bütününü deneyimlemelerini hedefler. Program ardışık 3 yarıyıldan oluşur her dönem birbiri ile ilişkili olarak programlanır. Ana kurgu, tasarım atölyesi ve mekan derslerinden oluşan ileri tasarım (LAB 1, LAB2 ve LAB 3) stüdyolarından oluşur.

Her iki programda da LAB’ler; seminerler, workshoplar, davetli konuşmalar ile desteklenir. Öğrenciler tarafından üretilen işler her dönem sonunda proje sergisi, makale sunumları ile ortak bir platformda
tartışılıp program sonunda ortak bir yayına dönüştürülmesi hedeflenir.

Kent ve Mimarlık Bütünleşik Yüksek Lisans Programını OZU – UHL “Kent ve Konut Araştırmaları Laboratuvarı”, IAPS- CS “Kültür ve Mekan Çalışma Ağı” ve OZU-SP “Sürdürülebilirlik Platformu” desteklemektedir. Programla ilgili

Başvuru linkine buradan ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için ise @ozu.kmi instagram hesabına ve buradaki  sayfaya erişilebilir.

Programın son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022 Cuma günüdür.

Etiketler

Bir cevap yazın