İstanbul’da Tarihi Yapıların Korunması, Restorasyonu ve Güçlendirilmesi Sempozyumu