Author Archives: Süleyman ULUIŞIK

Eşdeğer Ödül, ANSİAD Öğrenci Mimari Proje Yarışması

Proje, terkedilmiş ya da görevini sonlandırmış maden ocaklarını dönüştürmeyi hedefler. Maden ocaklarının,rniklim krizinin doğurduğu yangınlar ve doğal afetlere karşı müdahale edip bu afetlerin araştırılabildiği bir merkez halini almasını kapsamaktadır. Yaklaşım aynı zamanda global ya da ulusal ölçekte topoğrafyayı oldukça zedeleyen maden ve taş ocaklarını yeniden düşünmeyi önerir. Yaşlanmış madenlerin doğada öylece bırakılmış bir deşik olması projeyi eşik durumuna getirerek prototipleşen bir öneri ile diğer maden ocaklarını da düşündürmeyi hedefler.

3. Ödül, “Covid-19’la Birlikte Yaşamak” DEÜ Mimarlık Fakültesi Öğrenci Fikir Yarışması

“Covid-19’la Birlikte Yaşamak” DEÜ Mimarlık Fakültesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması’nda pandemi ile değişen ticari mekanların en nitelikli olanı, pazar alanları üzerine fikir geliştirilerek projenin yeni pazar alanlarına öncü olması hedeflenmiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Süleyman Uluışık, Emre Tabak ve Yavuzhan Kireç tarafından hazırlanan ve üçüncülük ödülüne layık görülen “Dizi-Muğla Menteşe Halk Pazarı” projesi, hayatımıza yeni dahil olan pandemide pazarların yeniden düşünülmesi ve bu doğrultuda mikrodan makroya bir tasarım kurgusu hedeflenmiştir.