Author Archives: Süheyla Büyükşahin Sıramkaya

Son Dönem Konya Camilerinde Biçimsel Arayışın Analizi

Prof. Dr. Dicle Aydın ve Yrd. Doç. Dr. Süheyla Büyükşahin Sıramkaya tarafından kaleme alınan aşağıdaki çalışma 18-20 Kasım 2016 tarihlerinde Giresun Üniversitesi tarafından düzenlenen Cami Mimarisinde Yeni Arayışlar Uluslararası Sempozyumunda, “Cami Mimarisinde Yeni Arayışlar, Son Dönem Konya Camilerinin Analizi” başlığıyla sunulmuştur. Çalışma, genişletilmiş içerik ile yeniden hazırlanmış ve Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi’nde 2017 yılında […]

Anadolu Kent Kimliğinin Oluşumunda İstasyon Caddeleri: Konya Örneği

Yrd. Doç. Dr. Esra Yaldız, Yrd. Doç. Dr. Süheyla Büyükşahin Sıramkaya ve Prof. Dr. Dicle Aydın tarafından üretilen aşağıdaki çalışma “STATION STREETS IN FORMATION OF ANATOLIAN CITY IDENTITY; KONYA” başlığındaki bildiri olarak 28-30 Eylül 2017 tarihinde Trabzon’da düzenlenen LIVENARCH V-2017: Rejecting/Reversing Architecture isimli konferansta sözlü olarak sunulmuş ve kongre kitabında basılmıştır. Kent, tarihin farklı dönemlerine […]