Author Archives: Sema Serim

Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Yarışması’na Neden Katıldık

Yarışma’ya katılım amacımız bir yandan kent parçalarına tepeden kararlarla yapılmaya çalışılan müdahalelerin kente zarar vereceği konusunda disiplin içinden kolayca ikna olabilecek çevreler dışında kamuoyunu ve Belediye gibi bir kurumu ikna etmeye çalışmak, diğer yandan da şartnamenin kentsel direnç gibi kimi konularda yaptığı vurguyla bizimle aynı amaçla böyle bir sürecin içinde olmayı kabul etmiş olabileceğini düşündüğümüz […]