Author Archives: Savaş Zafer Şahin

Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Şehir Plancısı, yerel yönetimler uzmanı, Ankara, Türkiye

UNESCO Yolunda Ankara Kentinin Kültürel Değeri ve Kimliği Panel ve Forumu

Etkinlik kapsamında Ankara kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı olmasına ilişkin bir panel ve sonrasında forum düzenlenecektir. Bu şekilde Ankara’nın tarihi kent dokusunun korunmasında yeni bir tartışma sürecinin başlatılması hedeflenmektedir.