Author Archives: Mustafa Şen

3. Ödül (Altınordu), Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması

Kentin planlanmış yapı dokusu ve Altınordu doğal yapısı arasındaki zıtlıktan beslenen bir arakesitte kurgulanan, mütevazı ölçeğiyle sürdürülebilir mahalle önerisi sunulmuştur. Tasarlanan konutlar yapısal bağlamda yöresel mimarlık referanslarına ve yerleşke aklı olarak doğal yapı verilerinden yola çıkarak üretilmiştir. Doğa ile kent arasındaki eşikte var olan bu projenin; bağları gün geçtikçe zayıflayan Doğa – İnsan ilişkisi arasında köprü kurması hedeflenmiştir.