Author Archives: musa bilal soyal

Kayseri Camii Kebir Çevresi Kentsel Yenileme – Bitirme Projesi 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2019-2020 Bahar Dönemi Bitirme Projesi öğrencileri olarak, Mimar Alper Aksoy ve Mimar M. Akif Kemerlioğlu yürütücülüğünde Kayseri Camii Kebir Çevresi Kentsel Yenileme Projesi konu olarak çalışıldı. 

İTÜ İşletme Fakültesi – Öğrenci Projesi

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mimari Proje 7 Öğrencileri olarak Mim. Alper Aksoy ve Mim. Serkan Karaaslan yürütücülüğünde yarışma ya konu olan alan ve ihtiyaç programı ile çalışıldı.