Author Archives: Mete Keskin

İzmir Atatürk Lisesi’nde lise eğitimini, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde ise lisans eğitimini tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Yüksek Mimar unvanını aldı. Teğet Mimarlık bünyesinde Mehmet Kütükçüoğlu liderliğinde birçok ulusal ve uluslararası projede tasarım ekibinde, mimari ve kentsel ölçekli projelerin tasarım aşamasında görev aldı. Eğitim yapısı, sokak tasarımı, kent meydanı, üniversite kampüsü, belediye binası, konut yerleşkesi tasarımı gibi kentsel ve mimari tasarım yarışmalarındaki ulusal ödüllerinin yanı sıra mimari yazın alanında da ödülü bulunmaktadır. 2016 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu MEES Mimarlık bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Katılımcı, Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası Ulusal Mimari Fikir Yarışması

Mimari Açıklama Raporu Kayseri Ticaret Odası, üstlendiği misyon itibariyle, sosyal yaşamın geliştirilmesi, kamusal birlikteliğin arttırılması ve bunun günümüz çağdaş yaşamına aktarılması adına büyük çaba sarf etmektedir. Bu anlamda üstlendiği rolü mekana yansıtarak, kamusal birlikteliğin yoğunlaşıp tüm kenti kucakladığı, aynı zamanda çalışanlarına ve üyelerine keyifli deneyim alanlarının oluşturulduğu, ihtiyaç ve beklentileriyle, etkin kullanıma uygun bir mekan […]