Author Archives: Mehmet Mustafa ÖZEL

Katılımcı, Şanlıurfa Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması

BM Design Office tarafından Şanlıurfa Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması kapsamında tasarlanan projenin tarihi dokunun ve kültürel mirasın korunup, meydanın buna göre tasarlanmasını öngörüp, Meydanın kent ile bütünlüğünün sağlanması ve kent belleğindeki önemini tekrar kazanması için kent ölçeğinde öneriler geliştirilmiştir.