Author Archives: Gaye Birol Özerk

Balıkesir ve “Süper Kent Olma” İllüzyonu Üzerine Notlar

TBMM Genel Kurulunda 12/11/2012 tarihinde kabul edilen 6360 numaralı yasayla büyükşehir statüsüne alınmış olan Balıkesir ili, 30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerden bu yana Büyükşehir Belediyesi olarak yönetilmektedir. Yerel seçimlerin sonuçlanmasını izleyen günlerden itibaren, basında Balıkesir’in bir “cazibe merkezi” olmasının sağlanacağı yönünde açıklamalar yapılmaya başlanmış, bu amaçla birçok yeni projenin gündeme getirileceği halka duyurulmuştur. […]

Türkiye’de Yazlık İkinci Konutların Yarattığı Sorunlar Bağlamında Balıkesir İli Ege Kıyılarındaki Yazlık İkinci Konutlara Genel Bir Bakış

Ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yerleşmelerde deniz ve güneş turizmine yönelik olarak yapılan mimari düzenlemeler 1960’lardan bu yana gündeme gelmeye başlamış ve özellikle 1980’lerden bu yana hız kazanmıştır. Söz konusu düzenlemelerin bir ayağını otel, motel ve tatil köyü gibi doğrudan doğruya bir endüstri olarak turizmin gelişimini desteklemek üzere gündeme getirilmiş olan yapı tiplerine yoğunlaşan mimari […]