Author Archives: esma dolgun dağdelen

Brütalizm Akımı, Geçmiş ve Günümüzdeki Durumu

1950 ve sonrasında, tüm dünyada ortaya çıkan birçok problemin yanı sıra, mimarlık  alanında da büyük değişimler gözlenmeye başlanmıştır. 19. yüzyıl, sanayi devriminin getirdiği sonuçların yanı sıra, mimari akımlar arasında geçişin de meydana geldiği bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. 19.yüzyılın sonlarına gelindiğinde, sanayi devrimi sonrasında oluşan teknolojik gelişmeler sonucunda eski geleneklerden tamamen farklı bir mimari akım […]

Bruno Taut’un Mimarlık Anlayışı Üzerine

Cam Pavyon, Bruno Taut 1914 yılında, Köln’ de düzenlenen Werkbund Sergisi için, Franz Hoffmann ile birlikte tasarlayıp inşa ettiği “Cam Ev” adlı pavyon, malzemesiyle ve iç mekânıyla, modern mimarlık alanında dikkate alınması gereken bir yapıdır. Glashaus/Camev, bir yandan teknik ilerlemenin bir örneği, öte yandan toplumu yenilemenin manifestosuydu. Bruno Taut’un bir yapıya ilişkin vizyonu, o yapının […]

Kıyı Alanlarına Dolgu Yapılmasının Kentsel Tasarım Bağlamında Değerlendirilmesi

Geçmişten günümüze süregelen yerleşik yaşam olgusu insanların bir arada olma arzusunu oluşturmuştur. Bu oluşum da kentlerin meydana gelmesindeki ana sebeplerden biridir. Kentte her durumda beş duyumuz tarafından algılanabilenden fazlası vardır. Çevresiyle sürekli bir bağlantı içerisinde olması, geçmiş olayların etkilerinin günümüz tarafından da algılanabilmesi kenti kent yapan faktörlerdendir. Kentin içinde hem hareketli öğeler hem de sabit […]