Author Archives: Ergün Şimşek

insan insan, mimar insan, fotoğraf sever insan, yollarda yürür insan; hiç durmadan İNSAN

Bir Kentsel Dönüşüm Hikâyesi: Bitlis

Giriş Aslında bu hikâyeyi anlatma görevi Bitlisli mimarlarca üstlenilmeliydi; ancak onlar ne yazdı ne de konuştu. Ve eğer kimse söylemek için bir adım öne çıkmasaydı “bilmek lanetlenmektir, susmak ise ihanet!” sözü bir ömür suratımıza çarpardı. Böylece geçmişe, geleceğe, nihayetinde de geçmiş ve geleceğin yaratıcısı insana ‘ihanet’ etmeme arzusu, yörenin yabancısı bir mimarı dili döndüğünce hikâyenin […]