Author Archives: Deniz Güzeler

Landscape Architect

Ankara Garı’ndaki Ginkgolar Üzerine

Bireylerin içinde bulundukları anlam arayışları, acıları, direnişleri bazı zamanlarda doğrudan toplumsal bir hafıza mekanı yaratır. Zeynep Sayın, Ölüm Terbiyesi kitabında yaşayanların ölüler üzerine bir araya gelmesiyle ölümün siyasallaşmasından bahseder. Siyasallaşan ölümlerin gerçekleştiği mekanlar ise doğrudan yeni bir kimlik kazanır. Ethem Sarısülük’ün ardından Kızılay Meydanı, George Floyd’un ardından Minneapolis sokakları, yeni bir kimliğe evrilir. Kolektif belleğin bu yeni mekanları, artık “ortak kimlik” taşıdığımız alanlara dönüşmeye başlar. Bu mekanlar sonraki kuşaklar ile aramızda “Bizler de yaşadık!” anlamında önemli bir temsil niteliği taşıyan paylaşımlara dönüşür.