Author Archives: Berrin Akgün Yüksekli

Markalaşan Balıkesir’in Yeni Kent İkonu Adayı: Çamlık Tepesi Rekreasyon Projesi

TR22 Güney Marmara Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, İzmir ve Bursa gibi büyük çekim merkezleri arasında sıkışıp kalmış ve bu nedenle de sosyo-ekonomik açıdan uzun yıllardır ataletini koruyan Balıkesir’in kentsel gelişmesi için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa gibi kentlerdeki doygunluğun, Balıkesir gibi uygun bakir bir alana kısmen desantralizasyonu olarak yorumlanabilecek olan […]