Author Archives: Asiye Aktaş

Mansiyon (2.Kategori), Cami Tasarımı Fikir Yarışması

Yapı Çeşidi Olarak Cami Manası isminde gizli olan cami; genel bir tanım ile İslamiyet dinine inanan insanların, yine bu dinin gerekliliklerine göre, ibadetlerini bir arada yapabilmek amacıyla toplandıkları mekân olarak tanımlanabilir. Bu noktada Camii isminin cemaat yani topluluk kavramıyla ilişkisi de göze çarpmaktadır. Varoluş sürecine Hz. Peygamberin (sav) evinin salonunda başlamış olan cami, o zamanlarda; […]