+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Şüpheli Yarışmalar

Halk oylaması şu açıdan önemli (altta yazmıştım): özgün fikir/eser/plan/proje bence bir imar tadilatıdır.
Mesela son 2-3 yarışmayı arkiteradan inceleyin (Mersin, Çanakkale, 7iklim-Muş).
Jürileri çok güçlü görünüyor. Oysa arazileri incelediğimde davalık olduklarını gördüm.
İdareye sordum bunu. Resmi yoldan verilen cevap bile ''Sana ne'' şeklindeydi.
Mesela Lüleburgaza girdik. Belediye yetki alanını aşmıştı. Bakanlık, dsi, il hizmete söz bırakmamıştı.
Ekilebilir tarım arazilerini imara açmıştı, taban suyu hak getire... tüm bam tellerine dokunan bir proje hazırladık. Yarışmada idarenin hatalarını anlattık, uçmayın dedik, orta bir yol bulmaya çalıştık.
Elendik ve asla yapılamayacak projeler kazandırıldı. Ve yine aynı isimler.
İdare mahkemesine gitsek yarışmayı iptal ettirebilirdik
ama yapmadık çünkü işi kesin siyasileştirirler.
Yani halktan biri çıkıp bu tadilat benzeri işleme itiraz edebilir. Halk oylaması bu yüzden önemli. Avukatın biri çıkar, yakalar idarenin hinliğini, götürür dava eder.

Cuma, 10:11
Halk oylaması ile kamusal yapı seçilebilir, ancak bu yapının mimarlığa katkı sağlaması pek beklenmemeli. Bir konunun uzmanı, o konuyu halktan daha iyi bilen ve daha geniş perspektifle görebilendir. Mimarlığı bir keyfilik ve zevk meselesi olarak kim, nasıl ve ne zaman öğretti bilemiyorum ama çok ciddiyetsiz bir durum. Yarışmanın amacı mimarlığa bir eser katmayı da hedefliyorsa bu işi uzmanları değerlendirmeli. Her yapı öğesini, mekan ve form gelişimini ve tekniği - teknolojiyi geçmişiyle bilip yorumlayabilen, bir adım ilerisini görebilen uzmanlar ile 'pencerenin şekli neden üçgen olmuş yav' diyecek birini bu şekilde buluşturmamak gerekiyor. Ama dediğim gibi, yarışmanın mimarlık değil yalnızca ihtiyaç duyulan bir yapı amacı varsa, isterseniz o piti piti ile seçin, orasıyla ilgilenmiyorum, itirazım da yok.
Perşembe, 17:11
Halk oylamasını plebisiter demokrasi için önemli görüyorum Fatih bey.
Elbette tüm projeler değil, jüri tarafından seçilmiş/puanlanmış 5 projenin halka arzı olmalı.
Maket veya resime oy verenler çıkabilir. Ancak,
-Gizli bir mesele de ortaya çıkabilir.
(Örn: Belediye başkanının garez duyduğu bir kişi/mekan vardır. Projede es geçilmiştir. Hatıra/hafızaya bir not düşülebilir)
-Jürinin ''yerelliği'' sorgulanabilir.
(Örn: Jürinin toplum/mekan analizleri ile sunduğu raporun teyidi sağlanır. Zaten halk oylaması ile jüri puanlaması arasındaki benzerlik için jüriye ekstra puan verilmesi-ödüllendirme bu yüzden)
-Kanunda yeri var+5846yı diğer normlar içinde harmonize eder.
(Örn: özgün fikir/plan/proje bir imar tadilatı gibidir. Tadilatın=işlemin onayı veya itirazı olabilir. Halk oylamaya gitmeyebilir mesela. Veya öyle biri gider ki idari yargıda süreci iptal eder haklı sebepler sunarak)
bu avantajları arttırabiliriz...
Perşembe, 16:25
Azat Bey, değerli önerileriniz için teşekkür ederiz. Halk oylamasına sunulmasında benim tereddütlerim var. Kimse yanlış anlamasın ancak mimarlık eğitimi ve deneyimi olmayan insanların verdiği oyların, değerlendirme sürecindeki katkısını ve etkisini tartışmak gerekir sanırım. Nitekim yaşadığım şehirde kentsel dönüşüm ile ilgili bir proje halk oylamasına sunuldu. 1.5 milyon nüfuslu şehirden birkaç bin kişi oylamaya katıldı. Daha öncede söylediğim gibi mimarlık disiplinini almamış kişi gördüğü projeyi; maketin ne kadar ışıklı, renderların ne kadar renkli olduğuna göre değerlendirecektir diye düşünüyorum. Bu değerlendirme sonucu verilen oyun jüri kararındaki yeri epey bir tartışma konusu yaratır gibi geliyor.
Perşembe, 15:52
Gölge kabine dediğiniz idari ''markaj'' sistemidir. Asli jüriyi ve kararlarını marke etmek ne demek? Ülkemizin hukuki metin içeriklerinin normlar hiyerarşisine göre bir problemi yok. Problem, bürokratik (ideolojik kafa-tahsilli soylu) gözlükleri ile USUL İCAT edenlerde. Köksal bey, ''biz önerdik'' kafanız iyi değil, hakikaten problemli ve üsten bakıyor. Bizde olmayan ve sizde olan özellik nedir? Millet yarışmalara kitlenmişken siz yarışmayı hazırlayan idarelere mi kitliyordunuz, ne önerisi bu?

Devletim bana SMS çekmiş: ''Kendisini Devlet Büyüklerimizin özel kalem müdürü, DANIŞMANI gibi unvanlar kullanarak tanıtan ve menfaat temin edenlere itibar etmeyiniz''

Fatih Beyin fikri geliştirici, KONU itibariyle ''aşamalı'' jüriLER önerisi, sunduğum KONULARA (zorunluluklardan->mühendislik avantajlarına doğru elemeli değerlendirme) göre jüri önerisine yakın.

Ancak, kesinlikle tek ve GİZLİ bir jüri olmalıdır. Raportörlük BİLE son ana kadar jüri üyelerini İDAREYE açıklamamalıdır. Hatta gerekirse jüri üyelerinin birbirlerinden HABERİ olmamalıdır.

Fatih Beyin katkısıyla birlikte=
Belediye encümeni raportörü (müdürlüklerarası bilirkişi komisyonu) kurar > raportör yarışmayı ilan eder > jüri üyeleri ve yarışmacıların önbaşvuruları alınır > uygun jüri atanır ve bu jüriye uymayan yarışmacılar başta elenir > şartnameye uymayanlar (TC Vatandaşı olmamak, oda üyeliği bulunmamak gibi) elenir veya DÜZELTME istenir (yarışma ekibinin ideallerini korumak) > yarışmacılar hazırlanırken jüri üyeleri 1.AY alanı değerlendiren bir rapor hazırlar > bu rapor üzerinden raportörlük jüri üyelerine 1.AŞAMA (zorunluluklar) eylem planını sunar > jüri 2.AY raporunu hazırlar (swot analiz gibi) > bu rapor üzerinden raportörlük jüri üyelerine 2.AŞAMA (hedefler) eylem planını sunar > yarışmacılar 3.AY teslim yapar > 1 ve 2.AŞAMA PLANLARINA göre oluşturulmuş TABLOLARA jüri ilk puanları girer > 3.AŞAMA (mimarlık/mühendislik-düşünce yenilikçiliği), aşamaları geçmiş 10 ekibe uygulanır ve hepsine 1000 kelimelik raporla beraber puanları verilir > en çok puan toplamış 5 proje halka sunulur > Halk oylaması tamamlanır, puanlama yapılır > rumuz zarfları açılır ve ekipler yeniden raportörlük tarafından kontrol edilir > Yarışma sonuçlanır > Halk oylaması ve jüri puanlaması sonuçları örtüştüğünde jüriye ekstra puan verilir.

En iyi avantajları:
Yarışmalardan puan kazanmış jüri üyesi = işbitirme
Yüksek meblağlı yarışmalar = güçlü işbitirmeler
Jüriyi idareye ve güçlü etkenlere karşı koruma garantisi
Şeffaflık-sorgulanabilirlik ve yarışma güvenliği
Yarışmacı ve fikrini koruma-yenilikçiliğe teşvik
HALK KATILIMI (müştereklik)
2577 amir 4734 ve 3194den işler ve 5393den uygulayıcı hiyerarşi=Norm sağlamalı


Perşembe, 14:13
Fatih Kiraz'ın fikrine katılıyorum.

Çoğunlukla alternatif jüriler olmalı. Hep istedik öyle şeyler. "Gölge jüri" deniyor, İngiltere'daki "Gölge kabine" gibi. Örneğin yetkili bir içişleri bakanı varken bir de ana muhalefet partisinin bir milletvekili de gölge kabinede içişleri bakanı olur. Gerçek içişleri bakanının yaptığı her işi, her kararı inceler ters bir şey oldu mu, muhaliflik görevini yerine getirir. Bunun kamunun yararına olduğunu düşünüyorum.

Ben de yarışmalar için önermiştim. Asil jüri toplanır işini doğruca yapar ama SONUÇLARI AÇIKLAMAZ. Sonra örneğin 25-35 yaş arası jüriler (genç takım) devreye girer sonra onlar sonuçlarını açıklarlar.

Sonra da mimar olmayan örneğin kent konseyinin seçtiği jüri devreye girer.

Sonra bu jüriler sonuçları açıklamadan önce toplanır tartışırlar. Yine son kararı asil jüri verir.

Bunu ben içinde bulunduğum jürilerde de, dışarıdayken de dile getirdim. Tabii kolay bir süreç değil. Fakat "tek başına halk seçsin" oldukça kötü sonuçlar çıkartıyor. Aynı şekilde belediye başkanı seçerse de öyle.

Teşekkürler.
Perşembe, 12:55
Özellikle çok katılımcının olduğu yarışmalarda, projelerin yeterince değerlendirilmediği, yeterli sürenin ayrılmadığı konusunda bu nedenle birçok teknik ve farklı konuları içeren projelerin ödül aldığı durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle benim önerim; birden fazla jüri ekibinin kurulmasıdır. İnceleme aşamalarının ve kriterlerinin belirlendiği aşamalı bir değerlendirme sürecinin oluşturulması gerekmektedir. Örneğin ilk aşamada şartnamede belirtilen özel durumlar (kesilmemesi gereken ağaçlar, aşılmaması gereken mesafeler, korunması gereken yapılar gibi) değerlendirilebilir. İkinci aşamada, konsept, yaklaşım vs. gibi konular değerlendirilebilir. Son aşamaya geçen projede ise artık daha çok teknik detayların değerlendirildiği aşama olabilir. Bunun gibi konuları tek bir jüri ekibinin kısıtlı süre içinde (bazı yarışmalarda 200-300 katılımlı projeler gibi) sağlıklı değerlendirmesi söz konusu olamayacaktır.
Perşembe, 12:25

Cem Bey, size katılıyorum.

Ne yazık benim de Jürilerden çok şikayet etmişliğim vardır. Hatta bir keresinde bırakın tutarsız raporu, kolokyumda jüri üyelerinin küstüğünü görmüştüm. Evet, küstüler. Tam gidecekken alkışlarla yerlerine oturmaları konusunda ikna etmiştik.

Sonra yeniden sorular alındı. Bir yarışmacı çıkıp kendini tanıttı. 2. mansiyon aldığını da belirtti. Sonra jüri raporunda projesindeki saat kulesi hakkındaki olumsuz görüşlerin olduğunu söyledi. Önümüzde jüri raporu açık. Hanımefendi doğru söylüyor.

Neyse jüride aslında danışman olan ama gel gör ki nedense sözcü görevini üstlenen kişi (kendisi tiyatrocuydu mimar değildi) evet projeyi hatırlıyorum eleştirimizde haklıyız dedi.

Sonra hanımefendi demez mi "İyi de bizim projede kule bile yok. Siz karıştırmışsınız projeleri" diye.

Evet, bu oldu. Daha başka neler neler. Jüriye mesaj gönderen mekan isimleri bulduğumuz da olmuştur.

Ancak bu jüri müessesinin hepsinin kötülüğünü göstermez. Çok çok iyi jüriler de vardır. Çokiyi projeler de...

Yarışma sistemi ve KİK mevzuatında bazı açmazlar var. Bunların sıkıntılarını sempozyumlarda dile getirdik.


Ben de artık yarışmalara katılmıyorum. Jürilik de yapmıyorum, yedek jüri olmuyorum, danışman jüri olmuyorum. Belki yaşlandık ya da sistemdeki sorunların çözüleceğine inanmadığımız içindir.

Ön seçimli yarışmalar için bazı tartışmalar da vardır. Yani X işini yapmak için bürolar toplanır ön dosya verirler. Sonra davetli yarışma yapılır. Böyle bir yarışmaya ön dosya verdik ama seçilemedik. Bu konuda da hak yendiği olmuştur. Bizimkisi yenmiş midir bilemem. Daha da ön dosya da vermenin gereksizliğini gördük. Seçilsek de vermezdik sorunlar sorunlar üstüste geldi.

Sonra bu ülkede şartnamesi olmayan yarışmalar düzenlendi. Bkz: Çamlıca Camii yarışması. Raportörlüğü aradık da hatırlattık bir şartname koydular siteye. Sonra jüri üyeleri kavga etti sonuçlar ve kolokyum ilan edilenden 1 ay sonra yapıldı Şişli Camii Yarışmasında.

Kısaca bir sürü dert, bir sürü sorun. Ben umudumu çoktan yitirdim. Güzel raporlar iyi jüriler de gördük. Tam tersini de.

Sadece "gizli jüri olsun" öneriler gelirse yorum yapıyordum ama ondan da vaz geçtim.

Basitçe biz de zamanında yarışmalar hakkında fikirlermizi beyan ettik. Geçti artık.
Salı, 14:58
''Hakederek'' jüri üyesi olmadıkları için saygı da göstermiyorlar Cem bey. 'İnşa: Yarışma Kültürü'' görüşümde bir eylem planı tahmininde bulunmuştum:
1-Yarışma, idare encümenince ilan edilir.
2-İdare komisyonu/raportör kalemi bağlanır.
3-Ücretsiz ''davet'' ilanı çıkar.
4-Yarışmaya katılmayı düşünenler (jüri/yarışmacı) internetten başvurusunu yapar.
5-Komisyon/raportör jüriyi oluşturur.
6-Jüriye/şartname önşartlarına uyan/uymayan yarışmacıları belirler.
7-Yarışmaya katılacakları ilan eder.
8-Yarışmacılar ''gizlilik'' içinde çalışmalarını yürütür.
9-Jüri ''gizlilik'' içinde talepler listesini (yaklaşık maliyet gibi) ve stratejik planı oluşturur.
10-Yarışmacılar kurallara uygun rumuz ile raportörlüğe teslim sağlar.
11-Raportörlük, öninceleme (kimlik ifşası, intihal, ihlal,...vb) yapar.
12-Jüriye projeleri teslim eder.
13-Jüri üyeleri ''talep listesi'' üzerinden ilk değerlendirmeleri yapar.
14-ilkini geçenlere Jüri üyeleri ''stratejik plana'' uygun puanlama yapar.
15-Puanlamaya giren ilk 10 proje için akademik/mühendislik inceleme raporu hazırlar.
16-İnceleme raporuna göre ilk 5 sıralaması belirlenir.
17-Seçilen 5 proje puanları saklanarak halka arz edilir.
18-Sergilenen 5 projeyi Halk (e-ikametgah belgesi şartı) 1 hafta boyunca oylar.
19-İkametgah belgesi arkasına yazılmış proje no/ismi puan alır.
20-Halk oylamasının sıralaması yapılır ve bu sıralamaya göre puan verilir.
21-Jüri ve halk oylaması puanları toplanır.
22-Jüri iş bitirme puanı+halk oylaması aynı sıralamada sonuçlanırsa ''onur puanı'' alır.
23-Yarışma sonuçları ilan edilir.
Sizce bu programı ortaya koymak çok mu zor?
Salı, 09:21
Ahmet Bey, jüri raporlarının tutarsızlığı çokça karşılaştığımız bir konu. Bunun yanında kolokyumlarda "biz bunu seçtik.", "bizden iyi mi bileceksiniz?" diyeni de gördük, şartnameyi ihlal edip kazanan için "risk alan kazanır." diyen jüri başkanını da. Sizle yüzyüze sohbette olsak bu jüri üyelerinin zekaları ile ilgili de açik bir dille yorum yaparım. Bu arada yanlış anlaşılmasın, 7 yıldır yurtiçi yarışmalara girmiyorum, herhangi bir 'hakkımın yendiği ve sindiremediğim' durum sözkonusu değil, ancak hem yayınlanan projeleri hem de şartnameleri titizlikle inceliyorum. Jüri kaletesinin Türkiye'de çok düşük olduğunu düşünüyorum. Bir çoğu eğitmen ve Türkiye'de eğitmenleri bilgi ve tecrube seviyeleri de çok düşük. Jürinin işinin zor olması görevlerini doğru ve saygın bir şekilde ortaya koymalarına engel olmamalı.
Özellikle davetsiz yarışmalarda saygınlık ve özenin daha eksik olabildiğini görüyorum.
Şimdiki yorumumu siz bu işin içinden biri olarak daha iyi ve doğru gözlemlemiş olabilirsiniz: kimi jüri üyeleri yarışmaya katılan profesyonelleri 'kendilerinden daha bilgisiz öğrenciler'gibi değerlendiriyor. Bunların bahanesi olamaz.
Salı, 08:31
''Bu dünyada ablası hakim olan'' demişim, bizden bahsetmemişim. Ablanız ile iletişiminiz zayıf, evde sizden saklıyor çoğu şeyi ve saçma bir noktadan ilerliyorsunuz. Bence siz Arkiterada değil ama Zaman Gazetesinde makale yayınlamaya devam edebilirsiniz, açık bulabilirseniz tabiki. Zaten özelden biri olarak idarenin memuruna ''fikir yarat önereyim/önerelim idareye'' demenizdeki ''Köksalan'' zihniyetin kalitesini farkettik, yeterlidir...
Pazartesi, 15:35
Bak bir daha tekrarlıyorum.

Son kez.

Bir yarışma açılıyor. 1. dereceden akrabanız (abla) jüri üyesi ve gizli tutuluyor. Jüri bunu gizli tutmak zorunda. (Siz öyle öneriyorsunuz ya.)

Hah jüri üyeleri kimseye ve tabii ki hatta akrabalarına jüri olduklarını SÖYLEMEMELERİ lazım. Söylerlerse koyulan kuralı çiğnemiş olurlar.

"Sayın ablanız jüri üyesi olmuş ve bundan haberiniz yoksa bu sizin derdiniz" yazmışsınız.

Jüri üyeleri açıklanmamalı diye öneri getiren sizsiniz. Ablam bana kıyak mı geçmeli söylemeli ben jürideyim sakın girme diye. Bu benim mi derdim oluyor yani.

Gizliyse gizli kimseye diyemez. Derse suç işler. Bana da suç işlememek için diyemedi ve ben de girdim kazandım. O zaman ne oldu mevzuat?

Daha bu konuyu açıklığa kavuşturamadık. Diğerlerine geçemiyoruz. Gerçekten cevap vererek zaman kaybediyorum.

Sanık meselesine gelince (genelde çoğu şeyi) bilmeden yazdığınız ortada.

Yasaklılık sebepleri
Madde 34- (1) Hâkim, aşağıdaki hâllerde davaya bakamaz; talep olmasa bile çekinmek zorundadır:
a) Kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu davada.
b) Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davasında.
c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun davasında.
ç) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasında.
d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların davasında.
e) Nişanlısının davasında.
f) İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği davada.

Ben editörlerin işine karışmam ama bence siz bu halde Arkitera'da yazı filan yazmayın. Kaliteyi düşürüyorsunuz. Hür fikrim budur.

Yazdıklarınızın daha gerisini okumayı zul sayarım. Değmez.
Pazartesi, 15:25
Sayın ablanız jüri üyesi olmuş ve bundan haberiniz yoksa bu sizin derdiniz. Doğanın kurallarına aykırı ihtimaller sunmayınız. Zaten bir şekilde değerlendirilir bu durum. Bu dünyada ablasının karşısına çıkıp yargılanan sanıklar da var. Ablası kanun önünde reddeder veya devam eder.

Sulu yazmak sizin işiniz çünkü halkı basite alıyorsunuz, alay ediyorsunuz, genelleme yapıyorsunuz. Bence bu aşağılık kompleksinizden çıkınız. İnşa Kültürü makalemde halk jürisi için önerilerim bulunuyor.

Nedense Yarışmalardan ödüller alan ekipler damladı birden yazıma, ne ilginç, farkedeceğimi anlamışlar. Ülkeye döndüğümden beri bir yarışmaya girdim, yarışmalara girmem ve zaten işten girecek vakit bulamam, ancak, yasayı ve uygulamayı yurtdışı ile mukayeseli iyi bilirim. Sözüm o ki bu ülkedeki yarışmalar yarışma değil, miss turkey.

Ve son cümleniz zaten bombanın pimini çekmiş Ahmet Turan Köksal: siz kim oluyorsunuz da yasal mevzuata bağlı İDARİ KURUM ve onun bu konudaki AZASI ile ENCÜMENİNE öneri sunabiliyorsunuz benim adıma? Ben devlet kurumuna bağlı DEVLETİN bir memuruyum, peki siz necisiniz? ''Özel'' sınıftan biri olarak İdare ve yani ideolojinin adamına sistem önerisinde bulunacak özgüveni nereden alıyorsunuz? Ayrıca, yarışma şartnamesi tasarısının bir ekip işi olamayacağını ifade edecek kadar bireyselleşmiş bir ekmek teknesine sahipsiniz sanırım.

Pazartesi, 14:54
Yahu "Jüri üyeleri kesinlikle açıklanmamalıdır." yazan siz değil misiniz. Açıklanmazsa nasıl bileceğiz jüride kim var. Yazdığımı okumadığınızı anladık da siz kendinizin ne yazdığınızı farkında misiniz? Sorun orada.

2- "Bilimsel bir geğirme" benzetmesi olsa olsa işi sulandırmak olur. Sulu yazmayı seviyorsunuz bir başka yorumunuzu görünce anladım.

"Mimarlık için mi mimarlık, halk için mi mimarlık" tartışmasına girmiyorum. Halkın oylarının önemsendiği ve iyi sonuçların çıktığı örnekler vardır. Kötü örnekler de vardır. Bence halk oylamasıyla mimari jüri sonucu oluşturmak için gerekli altyapıyı önermelisiniz. Bana sorarsanız "bilimsel geğirme" gibi garip türetmelerden daha zordur. Bu eksiği gidermiş olursunuz.

3- "Kısa, öz atmasyon" diyene ben jüri raporu mu beğendireyim. Ancak girip de birincilik ödülü aldığımız iki aşamalı Düzce Üniversitesi yarışması raporunu iyi okuyunuz. Atmasyon olup olmadığını jüriden birileriyle tartışalım. Öyle ne kolay "atmasyon" demek.

4- Yazılarınızı okuyorum. Açıkçası kendinize o kadar güveniyorsunuz da yıllardır yarışmalar mimarlık sempozyumu düzenlenir (katılıyorum) mimari proje jürilerinde bulundum. Kazandığımız ilk elemede elendiğimiz bir sürü yarışma deneyimim oldu. Ancak bahsettiğiniz türde bir yarışma şartnamesi, çalışma prensibi ve hatta halk oylaması sistemi kurgulayınız. (Emir vermiyorum, çok iddialısınız diye buyurun meydana diyorum. İsterseniz vazgeçebilrisiniz) Biz de faydalanırız.

Ancak daha "jüride kimler olduğunu açıklanmamalı" deyip bir de bana "akraba giremez" kuralını hatırlatmanız gelecek önerinin çok umut vaadetmeyeceği hissi uyandırdı.

Bir şartname ve bir de oylama yapısı koyun ortaya. Yarışma açmaya niyetli ilk idare ve kuruma önerelim.
Pazartesi, 14:34
1- Yarışma şartnamesinde birinci derece akraba giremez yazar. Şartnameyi okuyarak ''kabul etmiş'' biri olarak sayın ablanızın jüri üyesi olduğu bir yarışmaya girmezsiniz. Girerseniz de birinci makalemde yazdığım durum ile karşılaşırsınız: Bknz. Yarışma kültürü - ''bilerek ve isteyerek yarışma şartnamesine aykırı hareket etmiş ekip veya üye yasaklı duruma düşer

2- Yerel halk bunu yaptı veya şöyle dedi tarzı ifadeler bilimsel bir geğirmedir. Yerel halkın bireylerinden birinin bile hatıra mekanı bulunabilir. Veya halkın kaydettiği bir ortak hafıza mekan keşfedilebilir. Jüri üyeleri, bu tip bir bulguyu derhal dikkate alıp ''tavsiye'' raporu düzenleyebilir. Örn: JICA için 2 sene Fatih'de danışmanlık yaptım ve 2 profesör (ulaşım sistemleri) süt kamyonları ile ilgili çocukluk anılarımı kaydetmişti. Takibinde bu konuda araştırma yaptırdılar ve yayalaşma alanlarına gerçekten hala bir süt kamyonu girip çıktığını anladılar. Halk bunu istiyordu ve projede bu süt kamyonlarının pnömatik babaları açması için HGS sistem takıldı. Ve takibinde bu HGS Sistem yayalaştırmada öncü bir çözüm olarak İBB streteji planlamaya dahil edildi. Ve sonra... görüyorsunuz ki bir ''hatıra bilgisi'' kentsel mekanı değiştirmeye kadir.

3- Hedeflerin klasifikasyonları ve sonuçlandırmaları bulunmuyor. Mesela ne kadar acıdır ki böyle bir örnek bana sunamazsınız. Jüri raporları için kısa ve öz: atmasyon.

4- Önerilerimi yasal mevzuata ve yönetmeliklere bağlı kalarak sunuyorum. Lütfen İnşa: Yarışma Kültürü makalemi bir okuyunuz. Şurada ''çalışmaz'' dediğiniz HER şeyin aslında kanunsal bir ZORUNLULUK olduğunu görürsünüz. Yarışmaların böyle sürmesinin tek nedeni var: ŞAİBEDEN BESLENMEK. Yasal zorunluluğu uygulamamak başlı başına bir ARTİSTLİKTİR. Bir artist her bahaneyi bulabilir ve sahneyi allıpullu yaratabilir. Bunun için lütfen 5393 ile birlikte KİK ve 5846 arasında HARMANLAŞTIRARAK bir okuma yapınız, aydınlanacaksınız.
Pazartesi, 14:17
iğneyi başkasına çuvaldızı kendimize lütfen.
Pazartesi, 14:00
Selamlar

"Jüri üyeleri açıklanmamalıdır" Kesinlikle doğru bir argüman değil. Örnek ablamın (öz) jüri üyesi olduğu bir yarışmaya girmedim. Girsem ki bazı konularda aynı tür tasarım kararları alırdık ve kazansam sonra açıklandığında ne olacak? Bu aynı ile vakidir söz konusu yarışmaya girmedim.

"Yerel halk jürisi" Bir üniversiter kampüsü yarışması için yarışma sonrası halka açık bir sergi düzenlendi, neden kümbet formundaki seçilmedi diye kıyamet koptu. Boyutları 100m+75m olan bir kümbet...

Jüri üyeleri hedef stratejisi belirlemeden zaten bir oylama yapamazlar ki. Bazen hedefler birbirine girer. örneğin bina inşa edilecek mi, idarenin beklentileri hedefin ne kadar içinde. Hedefsiz bir strateji zaten pek stratejik değildir ya.

Jüri üyeleri diyelim ki 130 proje katılmış ilk elemede gidenlere sebep bile yazmazlar raporda. Seçilen projelerin raporları da bazen pek anlaşılır olmuyor ama bilin ki yarışma jüriliği de çok kolay iş değil. Raporların çok iyi olmadığı örnekler fazla.

Ayrıca idarenin işi ucuza getirmek istediğini jüri anlamalı ve daha fena bir sonuç ortaya çıkacağını göstermeli gerekirse jürlikten azlini istmelidir. Jürilik oldukça sorumluluk isteyen zor bir iştir. süreçtir. Jüri üyesi keşke yarışmaya girseydim daha az yorulur baskı altına girerdim diyendir.

Eğer jüri idare ne derse yapar pozisyondaysa, o yarışmaya aklı başında mimar girmez. O yüzden jürinin açıklanması önemli.

Açıkçası yazınızda sunduğunuz argümanlar öyle akla gelmemiş çözüm önerileri değil. Bana sorarsanız çalışmaz.

Teşekkürler.
Pazartesi, 13:59

Mansiyon Ödülü, “Kapı Tasarlıyorum” 2018 Öğrenci Tasarım Yarışması

Ellerine sağlık
Perşembe, 23:52
fikir güzel ellerinize sağlık. fikir tasarımda daha kapsayıcı olabilirdi. son teknolojiyi kullanıyorsun ama pervazın var. ya onu koyma yada tasarıma dahil et.
Çarşamba, 11:59

"Konut ya da Ofis Olarak Ayırmıyoruz, Asıl Değişken Kullanıcı ve Mekanlar"

Cem Bey selamlar,

Yapay zeka konusunda ne ben, ne de katılımcılar uzman olduğumuzu iddia etmiyoruz, benim sorularımla yönlendirdiğim, fakat spontane gelişen, tasarım hakkında ya da tasarım ile ilişkilendirilen sohbetler bunlar.
Öte yandan, yapay zeka, bizi taklit eder ya da yapay zeka üstün zeka olamaz diye bir şeyin de doğru olmadığını -uzman olmayan- konuyu takip eden bir kişi olarak söyleyebilirim. Aldığı öğretileri geliştiren, zekasını üstünleştiren örnekleri araştırırsanız bulabilirsiniz.
Perşembe, 16:46
Yapay zeka ile ilgili yorumlar tabi ki komik. Biraz daha araştırmak gerekiyor.
Yapay zeka tabi ki tasarım yapabilir ve yapıyor da. Biz Ankara'daki bir kafe tasarımımızın mekansal yerleşimini kendi kodladığımız, 2 boyutlu ilkel bir yapay zeka programına tasarlattık. Müşterimiz bu tasarımın bir bilgisayardan çıktığını anlayamadı, bu da yapay zekanın başarısı demektir. Bu konudaki çalışmalarımız iki konu üzerine yoğunlaşıyor: yapay zeka mı; yani bizi taklit edecek tasarımcı mı, yoksa üstün zeka mı; yani bizden daha doğru tasarım yapan zeka mı? Yapay zeka denemelerimiz estetik kurguları ön plana alırken (bunu bizden öğreniyor) üstün zeka henüz yalnızca işlevselliği ön plana çıkarıyor. Tasarım yapabilen üstün zekaya ulaşmak hedeflerden biri ancak çok zorlayıcı bir süreç, ve bu süreçte karşımıza çıkan en büyük problem mevcut mimari programların bu simulasyon yazılımlarıyla birlikte henüz çalışamıyor oluşu. Ama 2029'a kadar biz ya da başkaları tarafından çoktan geliştirilmiş olacaktır.
9 Temmuz 2018, 08:49

Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Birbirinden farklı iki konuya sahip projeyi nasıl ve hangi kriterlere göre karşılaştırıp, hangisi daha iyi diye değerlendirecekler merak ediyorum. Yarışmayı hazırlayan idare bir kenara, jüride yer alan çok değerli hocalarımın bu durumu düzeltmek için bir çaba sarf edeceklerini ümit ediyorum...
Çarşamba, 14:55
Pazartesi, 15:07
12 Farklı yer ve Projeye bir ödül! komik değil mi?
9 Temmuz 2018, 23:16
---otosansür---
4 Temmuz 2018, 02:10
öğrenci olarak katılabiliyor muyuz acaba?
4 Temmuz 2018, 01:30
Sayın volkan Lokumcu, ihtiyaç programı verilmiş olduğunda da projelerin değerlendirmelerinde haksız durumlar ortaya çıkabiliyor zaten :)
30 Haziran 2018, 15:20
Web siteleriyle ilgili bir sorun sanırız, şuan açılıyor.

Ekleri birazdan içeriğe ekleyeceğiz böylece site tekrar kapanmış olsa da sorun ortadan kalkacaktır.
26 Haziran 2018, 13:46
Hala yarışma ekleri linki çalışmıyor.
26 Haziran 2018, 10:43
1- yarışma raportörlüğüne kayıt işleminde; "şartname bedeli dekontta rumuz belirterek yatırmalar gerekmektedir" deniyor !!!
Değerlendirmede hangi rumuzlu proje kimin olduğu belli oldu. Sanki, geniş katılımlı davetli yarışma...

2- sadece hangi fonksiyonda bir yapı istendiği belirtilmiş, ihtiyaç programı verilmemiş. ihtiyaç programı için yazılan " ... belirtilen işlevleri içerecek ve verilen toplam inşaat alanına uygun olacak biçimde, ilin ihtiyaçları da gözetilerek hazırlanacaktır"
yapı ihtiyaç programının verilmemiş olması, projelerin değerlendirmelerinde haksız durumları ortaya çıkaracaktır.
22 Haziran 2018, 13:46
İdare ve mevzuatının en derin noktalarını bilen biri olarak yarışmacılara başarılar diliyorum:)

19 Haziran 2018, 16:45
Anladığım kadarıyla en iyi ihtimalle 6 şehir ve proje "olası satın alma ödülü" dışında ödül almayacak. Enteresan bir yöntem.
19 Haziran 2018, 10:05
Şimdi kontrol ettik açıldı, tekrar deneyebilir misiniz? Web sitesinden kaynaklı anlık bir sorun olabilir.
18 Haziran 2018, 16:16
Yarışma ekleri linkinde "509" hatası veriyor.
18 Haziran 2018, 15:33
İller bankası devrim yapmış, odadan belge istenmiyor. Odaya üye olmayan ya da borcu olup ödeyemeyenler, haydi yarışmaya:)
18 Haziran 2018, 13:59