Van – Beşyol Meydanı, Hastane Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Yarışmanın Konusu
Van’ın en önemli merkezlerinden biri olan Beşyol Meydanı-Hastane Caddesi-Milli Egemenlik Caddesi ve yakın çevresine ait kentsel tasarım projelerinin elde edilmesi işi Van Belediye Başkanlığı tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” kuralları içinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Katılma Koşulları
Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası üyeleri katılabilir. Yarışmaya katılabilmek için şartname alarak adres bırakmış olmak zorunludur.

Danışman Jüri Üyeleri
Burhan Yenigün, Makine Mühendisi, Van Belediye Başkanı
Zahir Soğanda, Avukat, Belediye Meclis Üyesi
Mahmut Ergüç, Belediye Başkan Yardımcısı
Tuba Dede, Mimar, Van Belediyesi
Emre Gülaç, Şehir ve Bölge Plancısı, Van Belediyesi

Asıl Jüri Üyeleri
Doç.Dr. Güzin Kaya, Y.Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Doç.Dr. Akın Eryoldaş, Y.Mimar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Hüsnü Kaptan, Mimar, Van Belediyesi İmar İşleri Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Sedat Bekiroğlu, Y.Mimar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Şahin Alkoç, Mimar, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

Yedek Jüri Üyeleri
Faruk Osmanoğlu, Mimar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Selma Aslan, Mimar, Van Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Selçuk Doğru, Van Belediyesi İmar İşleri Md. Yrd.

Raportörler
Bilal Erdoğan, Mimar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Özcan Yalçın, Mimar, Van Belediyesi
Ayşe Akkuş Şeyran, Mimar, Van Belediyesi

Ödüller

1.lik Ödülü: 15.000,00 YTL
2.lik Ödülü: 8.000,00 YTL
3.lik Ödülü: 5.000,00 YTL

1.Mansiyon: 3.000,00 YTL
2.Mansiyon: 3.000,00 YTL
3.Mansiyon: 3.000,00 YTL

Satınalma için jüri emrine 3.000,00 YTL ayrılmıştır.

Yarışma Takvimi
Soru sorma için son gün: 20.04.2005
Şartname alımı ve yergörme için son gün: 22.04.2005
Soruların cevaplanması: 25.04.2005
Proje teslimi: 10.06.2005
Jüri değerlendirmesi: 13.06.2005
Sonuçların ilanı: 28.06.2005
Ödül töreni ve sergi: 04.07.2005

Yarışma şartnamesi ve ekleri 50,00 YTL karşılığında Van Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

Adres
Yarışma Raportörlüğü
Van Belediyesi Cumhuriyet Caddesi – Van
Telefon: 0432 2167341
Faks: 0432 2162008
E-posta: [email protected]

Bir cevap yazın