Arkitera Mimarlık Merkezi - Yarışma http://www.arkitera.com/yarisma 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Uluslararası Trieste Çağdaş Tasarım Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/uluslararasi-trieste-cagdas-tasarim-yarismasi/1034 Burcu Bilgiç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/logo_resize.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Trieste Contemporanea Committee, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden orijinal tasarım önerilerini öne çıkarmayı amaçlayan Uluslararası Trieste Çağdaş Tasarım Yarışması’nın 13.sünü duyurdu.<br><br><p>Yarışmanın 2018 edisyonu, iki senedir devam eden Harbour for Cultures/ K&uuml;lt&uuml;rler i&ccedil;in Liman projesi &uuml;zerine kuruluyor. Proje, Trieste&rsquo;nin yıllarca kullanılmayan eski liman b&ouml;lgesi Porto Vecchio&rsquo;yu d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmek ve yeniden kullanıma sokmak fikrinden ilham alıyor. K&uuml;lt&uuml;rler i&ccedil;in Liman, k&uuml;rat&ouml;rlerin, sanat&ccedil;ıların, farklı disiplinlerden d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rlerin limanın olağan fonksiyonlarını, &ldquo;yeni liman&rdquo; imgesini şekillendirerek yeniden yorumlayacakları bir senaryo. Limana &ouml;zg&uuml;; varmak, ait olmak ve ayrılmak arasında kalma durumunu kullanan, insanların kendi k&uuml;lt&uuml;rlerini &ouml;zg&uuml;rce ve değerlerini garanti altına alarak paylaşabilecekleri ve b&ouml;ylece herkesin kazan&ccedil;lı olacağı bir senaryo isteniyor. K&uuml;lt&uuml;rler i&ccedil;in Liman projesi yarışmanın a&ccedil;ılmasıyla genişleyerek yarışma katılımcılarını da bu &uuml;topya &uuml;zerine &uuml;retmeye davet ediyor.</p> <p><strong>Ana Tema:</strong></p> <p>K&uuml;lt&uuml;rler i&ccedil;in Liman&rsquo;da neyi bulmayı, limana neyi getirmeyi veya limandan neyi g&ouml;t&uuml;rmeyi hayal ediyorsunuz?</p> <p>Katılımcılardan, muhtemel bir K&uuml;lt&uuml;rler Limanı&rsquo;nda gerekli olabilecek, &ouml;zg&uuml;n ve yaratıcı bir &ccedil;ağdaş tasarım yaratmaları istenmektedir.</p> <p><strong>Kayıt ve Teslim:</strong></p> <p>Yarışmaya kayıt ve teslim i&ccedil;in son tarih 15 Temmuz 2018&rsquo;dir.</p> <p>Sonu&ccedil;lar 31 Temmuz'da a&ccedil;ıklanacaktır.</p> <p>Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye ve istenen d&ouml;k&uuml;manlara <a target="_blank" href="http://www.triestecontemporanea.it/HC_2018/index.html">buradan</a> ulaşabilirsiniz.</p> Fri, 22 Jun 2018 15:27:21 +03 im2018 / İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/im2018---icmimarlik-ogrencileri-proje-yarismasi-/1033 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/im2018poster-copy.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>TMMOB İç Mimarlar Odası’nın her yıl düzenleyeceği İçmimarlık Bölümü Öğrencileri Proje Yarışması’nın ilki olan im2018, bu yıl MEF Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenleniyor. Yarışmaya son katılım tarihi 30 Haziran.<br><br><p style="text-align: justify;"><strong>Yarışmanın Amacı ve Konusu</strong></p> <p style="text-align: justify;">İ&ccedil;mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml; &Ouml;ğrencileri Proje Yarışması, TMMOB İ&ccedil; Mimarlar Odası adına İstanbul Şubesi'nin kurumsal şemsiyesi altında bir i&ccedil;mimarlık b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n ev sahipliğinde her yıl periyodik olarak d&uuml;zenleniyor. Yarışma 2018 yılında im2018 ismi ile MEF &Uuml;niversitesi İ&ccedil; Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml;'n&uuml;n ev sahipliğinde ger&ccedil;ekleşiyor. İ&ccedil;mimarlık b&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;ğrencileri ile akademisyenleri arasında bir iletişim platformu yaratmak, i&ccedil;mimarlık &ouml;ğrencilerinin meslek kimliğinin g&uuml;&ccedil;lenmesini sağlamak ve lisans eğitimi projelerinin niteliğinin y&uuml;kselmesine katkıda bulunmak amacı ile ger&ccedil;ekleşecek yarışma 'Birinci yıl', 'İkinci yıl', '&Uuml;&ccedil;&uuml;ncü yıl', 'D&ouml;rd&uuml;ncü yıl' ve 'Mobilya Tasarımı' olmak &uuml;zere 5 farklı kategoriden oluşmaktadır. &Ouml;ğrenciler, konu sınırlandırması olmaksızın, yarışmanın d&uuml;zenlendiği akademik yıl i&ccedil;erisinde i&ccedil;mimarlık tasarım st&uuml;dyosu kapsamında tasarlanmış herhangi bir proje ile ilgili kategoride yarışmaya katılabilir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yarışmanın T&uuml;r&uuml; ve Şekli</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yarışma, TC ve KKTC İ&ccedil; Mimarlık, İ&ccedil; Mimarlık ve &Ccedil;evre Tasarımı b&ouml;l&uuml;mlerinde, yarışmanın ger&ccedil;ekleştirildiği yıl i&ccedil;mimarlık st&uuml;dyosu kapsamında tasarlanmış projelere a&ccedil;ık, serbest konulu, iki aşamalı ve ulusal bir yarışmadır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yarışma &Ouml;d&uuml;lleri</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yarışmanın her kategorisi i&ccedil;in 3 adet ''başarı &ouml;d&uuml;l&uuml;'' ve sayısı j&uuml;ri tarafından belirlenen ''j&uuml;ri &ouml;zel &ouml;d&uuml;l&uuml;'' verilecektir. &Ouml;n elemeyi ge&ccedil;en katılımcılara sertifika, &ouml;d&uuml;l alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para &ouml;d&uuml;l&uuml; verilecektir. &Ouml;d&uuml;l alan projeler TMMOB İ&ccedil; Mimarlar Odası adına İstanbul Şubesi tarafından yayınlanacak yarışma kitabında yer alacaktır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yarışma S&uuml;resi ve Takvimi</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Yarışmanın İlanı : 15 Mayıs 2018</li> <li>Soru-Cevap D&ouml;nemi : 15-30 Mayıs 2018</li> <li>Projelerin Dijital Teslimi İ&ccedil;in Son Tarih : 30 Haziran 2018</li> <li>J&uuml;ri Değerlendirmesi : Temmuz 2018</li> <li>J&uuml;ri Değerlendirilmesinin A&ccedil;ıklanması : Temmuz 2018</li> <li>&Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni ve Kolokyum : Ekim 2018</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Yarışmaya Katılım ve Teslim Formatı</strong></p> <p style="text-align: justify;">Başvurular 30 Haziran 2018 tarihine kadar, yarışmanın web sitesi olan im2018.org &uuml;zerinden dijital olarak yapılabilir. Teslim formatı ile ilgili detaylı bilgiler yarışma <strong><a target="_blank" href="http://www.arkitera.com/files/yarisma/1033/SARTNAME.pdf">şartnamesi</a></strong>nde yer almaktadır.</p> Wed, 20 Jun 2018 10:38:29 +03 Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/kamu-binalari-tasarimi-fikir-yarismasi/1032 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/kamu1.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İller Bankası tarafından düzenlenen, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık disiplinine yönelik ve mühendislik, şehir planlama, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği fikir yarışmasına son teslim tarihi 10 Eylül 2018.<br><br><p><strong>YARIŞMANIN T&Uuml;R&Uuml; VE ŞEKLİ</strong></p> <p>İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. ve 53. maddeleri ile "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, M&uuml;hendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve B&ouml;lge Planlama ve G&uuml;zel Sanat Eserleri Yarışmaları Y&ouml;netmeliği" doğrultusunda d&uuml;zenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık disiplinine y&ouml;nelik ve m&uuml;hendislik, şehir planlama, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip &uuml;yesi olarak katkı sağlayabileceği bir fikir yarışmasıdır.<br /><strong></strong></p> <p><strong>YARIŞMANIN AMACI</strong><br />Kamu binalarında s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliği esas alan ve bu doğrultuda &ccedil;evreye duyarlı, enerji verimliliğini &ouml;n planda tutan, yerel mimari anlayışına uygun, y&ouml;resel malzemeleri kullanmaya teşvik eden, yakın &ccedil;evresi ile ilişkilendirilmiş, erişilebilir, ekonomik ve yenilik&ccedil;i tasarımların elde edilmesi ama&ccedil;lanmaktadır.</p> <p><strong>YARIŞMANIN KONUSU</strong><br />G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde yaşanan sosyal, ekonomik, k&uuml;lt&uuml;rel değişimler k&uuml;resel &ouml;l&ccedil;ekte olduğu kadar &uuml;lkemizde de planlı ve kimlikli olmayan yapılaşmaya, estetik değerlerin g&ouml;z ardı edilmesine ve yapıların g&ouml;rsel, mek&acirc;nsal ve &ccedil;evresel &ouml;zelliklerinin bozulmasına neden olmaktadır. Kent kimliğinin &ouml;nemli bileşenlerinden biri olan kamu binalarında da bunun yansımaları g&ouml;r&uuml;lmektedir.</p> <p>T&uuml;m d&uuml;nyada yapılaşmaya dair bu sorunların &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; i&ccedil;in s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir mimarlık yaklaşımı g&uuml;ndeme gelmiştir.</p> <p>S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir mimari; &ccedil;evre ve gelişme sorunlarını &ccedil;&ouml;zmeye y&ouml;nelik, b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l, stratejik, planlı bir yapılaşma şeklidir. B&ouml;ylece morfolojik &ouml;zellikleriyle olduğu kadar, y&ouml;renin toplumsal, k&uuml;lt&uuml;rel ve ekonomik altyapısına da katkıda bulunarak, &ccedil;evreye duyarlı bir mimari pratik &ouml;ng&ouml;rmektedir. Ayrıca, makro &ouml;l&ccedil;ekten mikro &ouml;l&ccedil;eğe kadar inen tasarım s&uuml;recinde, yerel kimlik, malzeme, altyapı, iklim, teknoloji, doğal kaynaklar gibi i&ccedil;inde bulunduğu bağlamsal verileri kullanır. Sosyo-ekonomik, k&uuml;lt&uuml;rel ve &ccedil;evresel bağlamlarda yere uyarlanmış, gelecek nesillere ulaşacak sonu&ccedil;ları d&uuml;ş&uuml;nen binalar &uuml;retmeyi hedefler.</p> <p>Bu tanım ve a&ccedil;ıklamalar ışığında, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir mimarlığın ana &ouml;ğelerinin, &ccedil;evre duyarlılığı ve enerji verimliliği, yere &ouml;zg&uuml; t&uuml;m doğal koşulların dikkate alınması, toplumsal ve k&uuml;lt&uuml;rel yapıya uygunluk, mimari kimlik, yerel malzeme kullanımı, ekonomik &ccedil;&ouml;z&uuml;mler ve kalıcılık olduğu s&ouml;ylenebilir. &Uuml;lkemizde de bu mimarlık yaklaşımına uygun kamu binalarına ihtiya&ccedil; duyulmaktadır.</p> <p>Yarışmacılardan beklenen, yukarıda belirtilen ana &ouml;ğeler doğrultusunda, kamu binalarımız i&ccedil;in tasarım aşamasında &ouml;zg&uuml;n ve yenilik&ccedil;i mimari &ouml;neriler geliştirmeleridir.</p> <p>Belirtilen hedef ve beklentilere uygun olarak; farklı coğrafi b&ouml;lgelerden se&ccedil;ilmiş aşağıdaki iller belirlenmiştir:</p> <p>Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat.</p> <p>Yarışmacılar yukarıda belirtilen şehirlerden sadece birini se&ccedil;ecek bu yarışmanın başka bir projesinde katılımcı ya da danışman olamayacaktır. Ekte s&ouml;z konusu şehirle ilgili verilen bilgi ve dok&uuml;manları kullanacaklardır.</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ VE RAPORT&Ouml;RLER</strong></span></p> <p><strong>DANIŞMAN J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ</strong></p> <ul> <li>Refik TUZCUOĞLU (&Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanlığı M&uuml;steşar Yardımcısı )</li> <li>Yusuf B&Uuml;Y&Uuml;K (İller Bankası A.Ş. Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml;)</li> <li>Banu Aslan CAN (&Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml;)</li> <li>Yusuf Hakan BEKTAŞ (İller Bankası A.Ş. Daire Başkanı)</li> </ul> <p><strong><br />ASLİ J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ</strong></p> <ul> <li>Y. Erdal KAYAPINAR (Y&uuml;ksek Şehir Plancısı)</li> <li>Prof. Dr. G&uuml;lser &Ccedil;ELEBİ (Mimar-&Ccedil;ankaya &Uuml;niversitesi)</li> <li>Prof. Dr. Dicle AYDIN (Mimar-Necmettin Erbakan &Uuml;niversitesi)</li> <li>Tuncer &Ccedil;AKMAKLI (Mimar)</li> <li>G&uuml;rol BARONCELLİ SAĞIROĞLU (Mimar)</li> <li>İkram &Ccedil;ETİN (Mimar)</li> <li>Ayşeg&uuml;l UMUTLU (&Ccedil;evre Y&uuml;ksek M&uuml;hendisi)</li> </ul> <p><strong><br />YEDEK J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ</strong></p> <ul> <li>Do&ccedil;. Dr. İdil AY&Ccedil;AM (Mimar- Gazi &Uuml;niversitesi)</li> <li>Prof. Dr. K&ouml;ksal ALVER (Kent Sosyoloğu- Sel&ccedil;uk &Uuml;niversitesi)</li> <li>Dr. Hayri ULVİ (Şehir Plancısı- Gazi &Uuml;niversitesi)</li> <li>Dr. Merve TUNA KAYILI (Mimar- Karab&uuml;k &Uuml;niversitesi)</li> </ul> <p><strong><br />RAPORT&Ouml;RLER</strong></p> <ul> <li>Ali Rıza DEMİREL (Şehir ve B&ouml;lge Plancısı)</li> <li>İlknur TEKİN (Mimar)</li> <li>Umut AYANOĞLU (Mimar)</li> </ul> <p><strong><br />RAPORT&Ouml;R YARDIMCILARI</strong></p> <ul> <li>Filiz &Ccedil;ELEBİ (Mimar)</li> <li>G&uuml;lay EMERCE (Uzman)</li> <li>G&ouml;khan DOĞAN (Uzman)</li> <li>&Ouml;zlem DURAN (Y. Mimar)</li> <li>Berna &Ccedil;ENGEL KO&Ccedil; (Mimar)</li> <li>Ferdi TAĞA (UzmanYrd.)</li> </ul> <p><br /><strong>YARIŞMA TAKVİMİ</strong></p> <ul> <li>Yarışmanın İlanı : 11 Haziran 2018</li> <li>Sorular i&ccedil;in son g&uuml;n : 2 Temmuz 2018</li> <li>Cevapların İlanı : 9 Temmuz 2018</li> <li>Proje Teslim Tarihi : 10 Eyl&uuml;l 2018</li> <li>J&uuml;ri Toplanma Tarihi : 20 Eyl&uuml;l 2018</li> <li>Sonu&ccedil;ların A&ccedil;ıklanma Tarihi : 25 Eyl&uuml;l 2018</li> <li>Kolokyum ve Sergi Tarihi : Yarışmanın web sitesinde ilan edilecektir.</li> </ul> <p><br /><strong>SONU&Ccedil;LARIN İLANI</strong><br />Yarışmanın sonucu İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Resmi Gazete'de ve ilgili meslek oda ve kuruluşları yayın organlarında, ayrıca yarışma web sitesinde (http://www.kamubinalaritasarimi.com) ve "www.ilbank.gov.tr" internet sayfasında yayınlanacaktır.</p> <p><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER VE &Ouml;DEME ŞEKLİ</strong></p> <ul> <li>1.lik &ouml;d&uuml;l&uuml; : 100.000-TL (Net)</li> <li>2.lik &ouml;d&uuml;l&uuml; : 80.000-TL (Net)</li> <li>3.l&uuml;k &ouml;d&uuml;l&uuml; : 60.000-TL (Net)</li> <li>3 Adet Mansiyon : 20.000-TL (Net)</li> </ul> <p><br />&Ouml;d&uuml;l alamayan projelerden uygun g&ouml;r&uuml;lenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje i&ccedil;in 6.000-TL (net) &ouml;denecektir.</p> <p>J&uuml;ri değerlendirme sonu&ccedil;larının ilanından sonra, yukarıda yazılı &ouml;d&uuml;l tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. maddesine g&ouml;re, yarışmacılara net olarak en ge&ccedil; 30 g&uuml;n i&ccedil;inde &ouml;denecektir. &Ouml;demeler, banka hesabına yapılacaktır.</p> <p><strong>SERGİ ve KOLOKYUM YERİ</strong><br />Yarışma sonu&ccedil;larının ilanını takiben, yarışmanın &ouml;d&uuml;l t&ouml;reni, kolokyum ve sergisine ilişkin yer ve tarih bilgileri yarışmanın web sitesinde duyurulacaktır. Yarışmaya katılan t&uuml;m projeler duyurulan tarihten itibaren Ankara'da sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve j&uuml;ri raporlarından &ouml;rnekler bulundurulacaktır.</p> <p><strong>İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ</strong><br />Adı: İller Bankası Anonim Şirketi<br />Adresi: Kızılırmak Mahallesi Ufuk &Uuml;niversitesi Caddesi No:12 &Ccedil;ukurambar &Ccedil;ankaya / ANKARA<br />Telefon Numarası: +90 312 508 70 00<br />Web Adresi: www.kamubinalaritasarimi.com<br />Elektronik Posta Adresi: info@kamubinalaritasarimi.com</p> <p>Yarışma şartnamesi i&ccedil;in tıklayınız&nbsp;<strong><a target="_blank" href="http://www.arkitera.com/files/yarisma/1032/sartname.pdf"> &gt;&gt;&nbsp;</a></strong></p> <p>Yarışma eklerini <strong><a target="_blank" href="http://kamubinalaritasarimi.com/yarisma-hakkinda">buradan </a></strong>inceleyebilirsiniz.&nbsp;</p> Mon, 18 Jun 2018 11:47:21 +03 "THE ISLAND" Mimari Çizim Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/the-island-mimari-cizim-yarismasi/1030 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/library_desplans_.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>LIBRARY ve Desplans tarafından açılan mimari çizim yarışması, edebiyat, sinema ve felsefeden yola çıkarak mimari düşünce ve görsel bir araştırma üretimine odaklanıyor.<br><br><p>Katılımcıların, &ldquo;<i>THE ISLAND: between utopia and metaphor for reality</i>&rdquo; olarak belirlenen yarışmanın ana temasından yola &ccedil;ıkarak oluşturacakları bir tasavvuru g&ouml;rselleştirmesi bekleniyor. Son teslim tarihi: 15 Haziran, 2018 olan yarışmaya katılım &uuml;cretsiz ve herkese a&ccedil;ık.</p> <p>Jean-Beno&icirc;t V&eacute;tillard, Library Illustrazioni (Piersanti, D&rsquo;Ignazio, Squarcella, D&rsquo;ercoli, Guardabascio, Russo) ve Desplans'dan oluşan j&uuml;r tarafından değerlendirilecek olan yarışmanın sonucunda 1 &ouml;d&uuml;l ve 10 mansiyon verilecek.</p> <p>&Ouml;d&uuml;ller ve t&uuml;m s&uuml;rece dair haha fazla bilgi i&ccedil;in <a target="_blank" href="http://www.libraryillustrazioni.com/2018/05/31/call-for-architecture-drawings-the-island-between-utopia-and-metaphor-for-reality/">buraya</a>, şartnameyi indirmek i&ccedil;in ise <a target="_blank" href="http://www.libraryillustrazioni.com/wp-content/uploads/2018/05/Brief-EN-Library-x-Desplans.pdf">şuraya</a> tıklayabilirsiniz.</p> Fri, 08 Jun 2018 09:57:15 +03 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2018 http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/sehir-ve-bolge-planlama-bolumu-ogrencileri-bitirme-projesi-yarismasi-2018/1029 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/tupobb.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>TUPOB ve Şehir Plancıları Odası işbirliği ile her yıl düzenlenmekte olan Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması bu yıl Oda Genel Merkezi sekretaryası ve Erciyes Üniversitesi`nce yapılacak. Projelerin son teslim tarihi 14 Eylül.<br><br><p style="text-align: justify;"><strong>Yarışmanın Tanımı</strong></p> <p style="text-align: justify;">Şehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;l&uuml;m&uuml; &Ouml;ğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2018, 10 Şubat 2004 tarihinde imzalanan "T&uuml;rkiye Planlama Okulları Birliği" (TUPOB) İşbirliği &Ouml;n Protokol&uuml;nde de belirtildiği &uuml;zere, TMMOB Şehir Plancıları Odası ile planlama okulları arasında koordinasyonu, işbirliğini ve s&uuml;rekli bilgi akışını sağlama ilkesi doğrultusunda planlanmıştır. Yarışma T&uuml;rkiye'de yer alan Şehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;l&uuml;mleri'nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor &ccedil;alışmaları hazırlayan lisans &ouml;ğrencileri arasında d&uuml;zenlenen bir yarışmadır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yarışmanın Amacı ve Konusu</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yarışmanın amacı, yakın gelecekte planlama mesleği uygulayıcıları olacak Şehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;ğrencilerinin meslek odası &ccedil;atısı altında yarışma tecr&uuml;besini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve b&ouml;lge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da g&uuml;&ccedil;lendirmektir.</p> <p style="text-align: justify;">Ayrıca planlama disiplini ile ilgili birimlerin; dinamik, girişimci, &ccedil;&ouml;z&uuml;m &uuml;retme konusunda yaratıcı şehir ve b&ouml;lge plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir. Yarışma, &uuml;lkemizde yer alan &uuml;niversitelerin Şehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;l&uuml;mleri'nde verilen eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına, &ccedil;ıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir kimlik kazandırarak, planlama mesleğinin topluma anlatılması ve tanıtılmasında da &ouml;nemli bir uygulamadır.</p> <p style="text-align: justify;">Yarışmanın konusu; yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;l&uuml;mleri'nin diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ile &ccedil;alışma konu ve &ouml;l&ccedil;eklerini kapsayacak olan rapor &ccedil;alışmalarıdır. Yarışma konuları her yıl Şehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;l&uuml;mleri'nin diploma konusu paralelinde değişebilmektedir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yarışmanın T&uuml;r&uuml; ve Şekli</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yarışma, Şehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;l&uuml;mleri'nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ve rapor &ccedil;alışmaları hazırlayan &ouml;ğrencilere a&ccedil;ık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yarışma J&uuml;ri &Uuml;yeleri, Raport&ouml;rleri ve Sekretaryası</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Asıl J&uuml;ri &Uuml;yeleri</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Do&ccedil;.Dr. Hayat Zengin &Ccedil;elik</li> <li>Dr.&Ouml;ğr. &Uuml;yesi Ayşeg&uuml;l Altın&ouml;rs &Ccedil;ırak</li> <li>Do&ccedil;. Dr. Seda &Ccedil;alışır Hovardaoğlu</li> <li>Araş. G&ouml;r. Duygu Cihanger Ribeiro</li> <li>Do&ccedil;.Dr. K&uuml;bra Cihangir &Ccedil;amur</li> <li>Dr.&Ouml;ğr. &Uuml;yesi Zeki Kamil &Uuml;lkenli</li> <li>Serdar M.A. Nizamoğlu</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><br />Yedek J&uuml;ri &Uuml;yeleri</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Ceren İlter</li> <li>Dilek Karabulut</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><br />Raport&ouml;rler</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sultan Karas&uuml;leymanoğlu TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi</li> <li>Şelale Balambar&nbsp;TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi</li> <li>Ayşecan Akşit TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><br />Sekretarya</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Şelale Balambar TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Yarışma &Ouml;d&uuml;lleri</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">&Ouml;d&uuml;ller</span></p> <ul> <li>Birinciye; 1.500 TL değerinde Hediye &Ccedil;eki</li> <li>İkinciye; 1.000 TL değerinde Hediye &Ccedil;eki</li> <li>&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;ye; 750 TL değerinde Hediye &Ccedil;eki</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br />** J&uuml;rinin, başvuran projeler arasından birine ya da birka&ccedil;ına &ouml;d&uuml;l verme zorunluluğu bulunmamaktadır.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Mansiyonlar</span></p> <p style="text-align: justify;">J&uuml;rinin gerekli g&ouml;rmesi halinde 3 projeye kadar mansiyon verilebilecektir.</p> <p style="text-align: justify;">&Ouml;d&uuml;ller yarışma sonu&ccedil;larının ilanı sonrasında; yarışma s&uuml;resi ve takviminde (bkz. şartname madde:10) belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yarışma S&uuml;resi ve Takvimi</strong><br />Yarışma, yarışmanın ilk ilan tarihi ile başlar ve tasarımların son teslim edileceği tarihte sona erer.</p> <ul> <li>Yarışma ilanı : 06.06.2018<br />Son soru sorma tarihi : 17.08.2018<br />Soruların yanıtlanması : 20.08.2018</li> <li>Projelerin son teslim tarihi ve saati : 14.09.2018,Cuma/ Saat 18.00 *</li> <li>J&uuml;rinin değerlendirme i&ccedil;in toplanacağı tarih : Ekim ayının ilk veya ikinci haftası *</li> <li>Yarışma sonucu ilan tarihi : 15.10.2018</li> <li>Sergi ve Kolokyum tarihi : 07.11.2018 - 09.11.2018</li> <li>Sergi ve Kolokyum yeri : Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi/İZMİR</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br />*Olası değişiklikler Odamız web sitesinden takip edilebilir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yarışmayı D&uuml;zenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yarışma, T&uuml;rkiye Planlama Okulları Birliği tarafından d&uuml;zenlenmektedir. Yarışmanın sekretaryası, TMMOB Şehir Plancıları Odası adına TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmektedir.<br /><br /></p> <table style="border: 1px solid #62909d;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #62909d;">Adı</td> <td style="border: 1px solid #62909d;">TMMOB&nbsp;<span>Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi</span>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>Adresi</span></td> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>Atat&uuml;rk Bulvarı, Bulvar Apt. 219/7 Kavaklıdere/&Ccedil;ankaya ANKARA</span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>Telefon Numarası</span></td> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>0312 418 30 75</span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>Faks Numarası</span></td> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>0312 417 90 55</span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>Elektronik Posta Adresi&nbsp;</span></td> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>spo@spo.org.tr</span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>Web Adresi</span></td> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>www.spo.org.tr</span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>İlgili Raport&ouml;rler&nbsp;</span></td> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>Sultan Karas&uuml;leymanoğlu, Şelale Balambar, Ayşecan Akşit</span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>Yarışma Yeri&nbsp;</span></td> <td style="border: 1px solid #62909d;"><span>TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi</span></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><br />Şartname ve başvuru formuna <strong><a target="_blank" href="http://www.arkitera.com/files/yarisma/1029/sartname_ve_basvuru_formu.pdf">buradan</a></strong> ulaşılabilir.&nbsp;</p> Fri, 08 Jun 2018 08:34:47 +03 "Kent Hali" Logo Tasarım Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/kent-hali-logo-tasarim-yarismasi/1028 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/kenthali.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından, şehircilik, mimarlık, peyzaj vb. alanlarda www.kenthali.org alan adı ile faaliyete girecek olan çevrimiçi paylaşım platformunun logosunun belirlenmesi için düzenlenen yarışmaya son başvuru tarihi 3 Temmuz.<br><br><p><strong>Yarışmanın Amacı ve Konusu</strong></p> <p style="text-align: justify;">TMMOB Şehir Plancıları Ankara Şubesi'nin 10. d&ouml;neminde &ouml;ncelikli olarak g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; alanlardan olan &uuml;yelerle ve toplumla iletişimi g&uuml;&ccedil;lendirme yolunda yeni iletişim kanalları geliştirilmesi ihtiyacı artmıştır. Kullanılmakta olan www.spoankara.org alan adlı internet sitesine ek olarak, meslek ve kent g&uuml;ndemini takip etmek ve &uuml;yeler, &ouml;ğrenciler ve Odaya &uuml;ye olmayan ancak şehircilik alanına ilgi duyan yurttaşların &uuml;rettikleri i&ccedil;eriklerle desteklemek &uuml;zere &ccedil;evrimi&ccedil;i (online) ortamda yeni bir platform &ccedil;alışmasına başlanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Odamızın ve Şubemizin resmi internet sitesine kıyasla daha enformel bir iletişim ortamı olarak işlev g&ouml;recek bu paylaşım platformunun kurulması, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'ninyeni d&ouml;neminin &ouml;ncelikli hedefleri arasındadır. Bu doğrultuda, yapılan a&ccedil;ık toplantılar ve anket &ccedil;alışmalarını takiben platformun isminin 'Kent Hali' ve alan adının www.kenthali.org olması kararlaştırılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Yarışma, şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı vb. alanlarda www.kenthali.org alan adı ile faaliyete girecek olan a&ccedil;ık kaynaklı &ccedil;evrimi&ccedil;i paylaşım platformunun logosunu belirleme amacı taşımaktadır.</p> <p><strong>Yarışmayı D&uuml;zenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler</strong></p> <p>Yarışma, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmektedir.<strong><br /></strong></p> <table style="border: 1px solid #5aa58a;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">Adı</td> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">Adresi</td> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">Atat&uuml;rk Bulvarı Bulvar Apartmanı No: 219 Daire:8 &Ccedil;ankaya ANKARA</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">Telefon Numarası</td> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">0312 418 61 43</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">Faks Numarası</td> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">0312 418 61 96</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">Elektronik Posta Adresi</td> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">spoankara@spo.org.tr</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">Web Adresi</td> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">www.spoankara.org</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">Raport&ouml;r</td> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">Murat Yıldız</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">Yarışma Yeri</td> <td style="border: 1px solid #5aa58a;">TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi</td> </tr> </tbody> </table> <p><br /><strong>Katılım Koşulları</strong></p> <ol> <li>Yarışma herkese a&ccedil;ıktır.</li> <li>Her katılımcı en fazla &uuml;&ccedil; adet eserle yarışmaya katılabilir.</li> <li>Se&ccedil;ici kurul ve se&ccedil;ici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.</li> <li>Şartname h&uuml;k&uuml;mlerine uymayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.</li> </ol> <ul> </ul> <p><strong><br />Se&ccedil;ici Kurul</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Danışman J&uuml;ri &Uuml;yeleri:</span></p> <ul> <li>Orhan SARIALTUN, TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Başkanı</li> <li>Burak B&uuml;y&uuml;kcivelek, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;"><br />J&uuml;ri &Uuml;yeleri:</span></p> <ul> <li>Do&ccedil;.Dr. Atilla IŞIK, &Ouml;ğretim &Uuml;yesi - Hacettepe &Uuml;niversitesi G&uuml;zel Sanatlar Fak&uuml;ltesi Grafik B&ouml;l&uuml;m&uuml;</li> <li>G&ouml;rkem Tılı&ccedil;, Araştırma G&ouml;revlisi - Başkent &Uuml;niversitesi İletişim Tasarımı B&ouml;l&uuml;m&uuml;</li> <li>Zeynep Eraydın, Dr. Şehir Plancısı &ndash; Promim Kentsel Tasarım ve &Ccedil;evre D&uuml;zenleme</li> <li>Burak Başcı, Grafik Tasarımcı / Şehir Plancısı &ndash; OpsGenie Inc.</li> <li>Can G&ouml;lgelioğlu, &Ouml;ğretim G&ouml;revlisi &ndash; &Ccedil;ankaya &Uuml;niversitesi Şehir ve B&ouml;lge Planlama</li> <li>Ender İplikci, Şehir Plancısı - TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi</li> <li>Pelin Kılı&ccedil;, Şehir Plancısı - TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;"><br />Raport&ouml;r:</span></p> <ul> <li>Murat Yıldız, Şehir Plancısı - TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi</li> </ul> <p><br /><strong>Yarışma Sekretaryası:</strong><br />TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi<br />Adres: Atat&uuml;rk Bulvarı Bulvar Apartmanı No:219 Daire:8 &Ccedil;ankaya Ankara<br />Telefon: 0312 418 61 43 Faks: 0312 418 61 96<br />E-posta: spoankara@spo.org.tr - İnternet Sitesi: www.spoankara.org</p> <p><strong>Yarışma Takvimi</strong></p> <ul> <li>Son Soru Sorma Tarihi: 20 Haziran 2018</li> <li>Soruların Cevaplanması: 22 Haziran 2018</li> <li>Eserlerin son teslim tarihi: 3 Temmuz 2018 saat: 18.00</li> <li>Kargo ile teslim alım i&ccedil;in son g&uuml;n: 6 Temmuz 2018</li> <li>Sonu&ccedil;ların A&ccedil;ıklanması: 9 Temmuz 2018</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><br />Eserlerin Teslim Yeri ve Şartları</strong><br />Eserler başvuru formu ile birlikte 3 Temmuz 2018 g&uuml;n&uuml; saat 18.00'e kadar, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi'ne taahh&uuml;tl&uuml; posta veya kargo yoluyla g&ouml;nderilecek veya alındı makbuzu karşılığı elden teslim edilecektir. Kargo ile g&ouml;nderilecek eserler i&ccedil;in kargo makbuzunun 3 Temmu 2018 g&uuml;n&uuml; saat 18.00'e kadar spoankara@spo.org.tr mail adresine ya da 0312 418 61 96 nolu numaraya faks ile g&ouml;nderilmesi gerekmektedir. Kargo ile g&ouml;nderilen eserlerin yarışma sekretaryası tarafından son teslim alım g&uuml;n&uuml; 6 Temmuz 2018'dir. Posta veya kargodan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi sorumlu tutulamaz. Belirtilen s&uuml;re i&ccedil;erisinde belirtilen adrese ulaşmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır</p> <p><strong>&Ouml;d&uuml;ller</strong></p> <ul> <li>1. &Ouml;d&uuml;l: 1000 TL</li> <li>2. &Ouml;d&uuml;l: Kitap Seti</li> <li>3. &Ouml;d&uuml;l: Kitap Seti</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br />Se&ccedil;ici Kurul ayrıca &uuml;&ccedil; adet mansiyon belirleyebilir. Ancak mansiyonlara &ouml;d&uuml;l verilmeyecektir. &Ouml;d&uuml;l ve mansiyon alanlara plaket verilecek, sergilenmeye değer g&ouml;r&uuml;len t&uuml;m eserlere ise Katılım Belgesi verilecektir. Se&ccedil;ici Kurul &ouml;d&uuml;l verip vermemekte veya &ouml;d&uuml;l sayısını değiştirmekte serbesttir.</p> <p>Şartname ve başvuru formu i&ccedil;in tıklayın <strong><a href="http://www.arkitera.com/files/yarisma/1028/sartname_ve_basvuru_formu.pdf" target="_blank">&gt;&gt;</a></strong></p> Thu, 07 Jun 2018 14:53:15 +03 "İç Mekanlarda Tasarımsal Sınırlar ve İnsan İlişkisi" Fotoğraf Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/ic-mekanlarda-tasarimsal-sinirlar-ve-insan-iliskisi-fotograf-yarismasi/1027 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/worldinteriorday.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>TMMOB İçmimarlar Odası, bu yıl teması “Design without Borders / Sınır Tanımayan Tasarım” olarak açıklanan Dünya İç Mekanlar Günü kapsamında, “İç Mekanlarda Tasarımsal Sınırlar ve İnsan İlişkisi” konulu yarışma düzenliyor. Son başvuru tarihi 8 Haziran.<br><br><p>TMMOB İ&ccedil;mimarlar Odası 2011 yılından bu yana &uuml;yesi olduğu IFI (International Federation of Interior Architects / Designers) Uluslararası İ&ccedil;mimarlar / İ&ccedil;mekan Tasarımcıları Federasyonu'nun her yıl Mayıs ayının son Cumartesi g&uuml;n&uuml; i&ccedil;in belirlemiş olduğu World Interior Day / D&uuml;nya İ&ccedil; Mekanlar G&uuml;n&uuml; kapsamında bu yıl tema "Design without Borders / Sınır Tanımayan (Sınırları Olmayan) Tasarım" olarak a&ccedil;ıklandı.</p> <p><strong>Yarışma Konusu</strong></p> <p>Tema kapsamında yarışma konusu "İ&ccedil; Mekanlarda Tasarımsal Sınırılar ve İnsan İlişkisi" olarak belirlenmiş olup, katılımcılılardan mekan i&ccedil;erisindeki kullanıcı veya kullanıcıları birbirinden, mekandan ayıran veya birleştiren, g&ouml;r&uuml;nen veya g&ouml;r&uuml;nmeyen sınırları vurgulayan fotoğraflar beklenmektedir.</p> <p><strong>Yarışma Katılım Şartları</strong></p> <ol> <li>Yarışma TMMOB İ&ccedil;mimarlar Odası Ankara Şube tarafından d&uuml;zenlenmektedir.<br /><br /></li> <li>Yarışma, 26.05.2018 &ndash; 08.06.2018 tarihleri arasında İ&ccedil;mimarlar Odası Ankara Şube Instagram sayfası (https://instagram.com/icmimarlarodasiankarasube/) &uuml;zerinden ger&ccedil;ekleştirilecektir.<br /><br /></li> <li>Yarışmaya 18 yaşından b&uuml;y&uuml;k herkes katılabilir. Katılım &uuml;cretsizdir. Yarışmanın sadece birincilik &ouml;d&uuml;l&uuml; i&ccedil;in katılımcılardan TMMOB İ&ccedil;mimarlar Odası asil veya &ouml;ğrenci &uuml;yeliği şartı aranmaktadır. (Katılımcılar en ge&ccedil; 8 Haziran 2018 tarihine kadar &uuml;ye olmalıdır)<br /><br /></li> <li>Yarışmacıların fotoğraflarını Instagram hesapları &uuml;zerinden paylaşması gerekmektedir. <br /><br />Katılımcılar, <br /><br />#icmimarlarodasiankarasube,<br /> <br />#wid2018&nbsp;<br /><br />#nanowall <br /><br />etiketlerini kullanarak en fazla 2 adet fotoğraf paylaşarak yarışmaya katılabilirler. Aynı kullanıcı 2 adetten fazla fotoğraf ile yarışmaya katılıyorsa, paylaştığı ilk 2 fotoğrafı ge&ccedil;erli sayılacaktır. <br /><br />Katılımcılar, bu etiketlerle paylaştığı fotoğraflarının İ&ccedil;mimarlar Odası sosyal medya hesaplarında kullanılmasına izin vermektedirler.<br /><br /></li> <li>Kullanıcılar, yarışmaya katılabilmek i&ccedil;in etiketler ile beraber @icmimarlarodasiankarasube (https://instagram.com/icmimarlarodasiankarasube) ve @nanowall.com.tr (https://instagram.com/nanowall.com.tr) Instagram hesaplarını takip etmek zorundadır.<br /><br /></li> <li>Katılımcıların, Instagram hesaplarında profil sayfalarına girerek 'Profilini D&uuml;zenle' sekmesini tıklayarak sayfanın en altında yer alan 'G&ouml;nderiler Gizli' d&uuml;ğmesini kapatmalıdırlar. G&ouml;nderileri gizli olan kullanıcılar @icmimarlarodasiankarasube ve #icmimarlarodasiankarasube, #wid2018 ve #nanowall etiketlerini kullanarak hesaplarından fotoğraf paylaşsalar dahi, fotoğrafı g&ouml;r&uuml;nmeyeceği i&ccedil;in yarışmaya katılmamış sayılacaklardır.<br /><br /></li> <li>Katılımcıların y&uuml;kledikleri fotoğraflar kendilerine ait olmalıdır. İ&ccedil;mimarlar Odası Ankara Şube kullanıcıların ekledikleri fotoğrafların kendilerine ait olduğunu belirlemek amacıyla bilgi ve belge isteme hakkına sahiptir.<br /><br /></li> <li>Katılımcıların, Instagram hesabına y&uuml;kledikleri fotoğraflar yarışma başlangı&ccedil; tarihi itibari ile (26.05.2018) kullanıcıların kendi Instagram hesabından yayınlanması gerekmektedir. Daha &ouml;nceden yayınlanmış fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmacı kendi fotoğrafıyla yarışmaya katılmak zorundadır, bunun dışında gelen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.<br /><br /></li> <li>Yarışmaya katılan fotoğrafların &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişilerin fikri m&uuml;lkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu d&uuml;zenini bozucu, zararlı ve k&ouml;t&uuml; alışkanlıkları &ouml;zendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, su&ccedil; teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekmektedir. Bu konudaki her t&uuml;rl&uuml; hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.<br /><br /></li> <li>Yarışma 08.06.2018 saat 23:59'da sona erecektir. Gerekli adımları eksiksiz olarak yapanlar &uuml;zerinden &ouml;d&uuml;l ve sergileme i&ccedil;in se&ccedil;ilen kullanıcılara Instagram profili &uuml;zerinden DM ile ulaşılacak, iletişim ve fotoğraf bilgileri kontrol edilecektir. Bu s&uuml;re&ccedil;te cevap alınamayan kullanıcının yerine yedek kazanan alınacaktır.<br /><br /></li> <li>Kazanılan &ouml;d&uuml;l devredilemez, değiştirilemez ve nakit karşılığı talep edilemez. Yarışma toplamında bir kişi bir kere &ouml;d&uuml;l kazanabilir, birden fazla &ouml;d&uuml;l kazanamaz.<br /><br /></li> <li>Yarışmamıza TMMOB İ&ccedil;mimarlar Odası Y&ouml;netim Kurullarında g&ouml;rev alanlar ve &ccedil;alışanlar katılabilir ancak &ouml;d&uuml;l kazanamazlar, se&ccedil;ici kurul tarafından uygun g&ouml;r&uuml;l&uuml;rse sergileme kazanabilirler.<br /><br /></li> <li>TMMOB İ&ccedil;mimarlar Odası Ankara Şube; yarışma &ouml;d&uuml;llerini, tarihini, yarışma kapsamını, yarışma kurgu ve yapısını &ouml;nceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.<br /><br /></li> <li>Yarışma sonucu 15 Haziran 2018, Cuma g&uuml;n&uuml; a&ccedil;ıklanacaktır.<br /><br /></li> <li>Yarışmaya katılan herkes yukarıda ge&ccedil;en t&uuml;m yarışma şartlarını okumuş ve anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.</li> </ol> <p><strong><br />Yarışma Takvimi</strong></p> <ul> <li>Katılım S&uuml;resi: 26 Mayıs &ndash; 8 Haziran 2018</li> <li>Sonu&ccedil;ların A&ccedil;ıklanması: 15 Haziran 2018</li> <li>&Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni ve Sergi tarihleri duyurulacaktır.</li> </ul> <p><strong><br />Yarışma J&uuml;risi</strong></p> <ul> <li>Osman DEMİRBAŞ<br />IFI 2017-2019 D&ouml;nem El&ccedil;isi (Avrupa) İzmir Ekonomi &Uuml;niversitesi Do&ccedil;.Dr. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi</li> <li>Umut ŞUMNU<br />Başkent &Uuml;niversitesi Dr.&Ouml;ğretim &Uuml;yesi</li> <li>Işıl &Ccedil;AKIR<br />TMMOB İ&ccedil;mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı</li> </ul> <p><strong><br />Yarışma &Ouml;d&uuml;lleri</strong></p> <ul> <li>Birincilik &Ouml;d&uuml;l&uuml; &ndash; Plaket + Sergileme + Lomo'Instant Bora Bora</li> <li>İkincilik &Ouml;d&uuml;l&uuml; &ndash; Plaket + Sergileme + Lomo'Instant San Remo</li> <li>&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;l&uuml;k &Ouml;d&uuml;l&uuml; &ndash; Plaket + Sergileme + Fuji Instax Mini</li> </ul> <p><br />Katılımcılardan ayrıca yaklaşık 30 fotoğraf sergi i&ccedil;in hak kazanacaktır.</p> Thu, 31 May 2018 09:57:25 +03 Halil Kaya Gedik Öğrenci Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/halil-kaya-gedik-ogrenci-yarismasi2/1031 Duygu ÇIBUK <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/halilkayagedik.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 2017 – 2018 Bahar Yarıyılı Tasarım Stüdyosu VI (bitirme projesi) kapsamında yarışma düzenliyor.<br><br><p>İstanbul Gedik &Uuml;niversitesi G&uuml;zel Sanatlar ve Mimarlık Fak&uuml;ltesi Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml; 2017 &ndash; 2018 Bahar Yarıyılı Tasarım St&uuml;dyosu VI (bitirme projesi) kapsamında d&uuml;zenlenen yarışma ile &ouml;ğrenci projelerinin desteklenmesi, rekabet g&uuml;c&uuml; kazanımları ile gelişimlerine katkı sağlanması, mimarlık eğitimi s&uuml;resince edinilen bilgi ve becerilerin kullanılarak &uuml;retilen projelerin kalitesinin arttırılması ve mimarlık alanında nitelikli yeni mezunlar verilmesi ama&ccedil;lanmaktadır.</p> <p>Yarışma, T.C. İstanbul Gedik &Uuml;niversitesi G&uuml;zel Sanatlar ve Mimarlık Fak&uuml;ltesi Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml; 2017 &ndash; 2018 Bahar Yarıyılı MİM402 Tasarım St&uuml;dyosu VI (Bitirme Projesi) dersi &ouml;ğrencilerine a&ccedil;ıktır.</p> <p><strong>&Ouml;d&uuml;ller</strong></p> <p>Birincilik &Ouml;d&uuml;l&uuml;: NOTEBOOK</p> <p>İkincilik &Ouml;d&uuml;l&uuml;: NOTEBOOK</p> <p>&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;l&uuml;k &Ouml;d&uuml;l&uuml;: Taşınabilir Disk</p> <p>Eşdeğer mansiyonlar (beş adet): Kitap Seti</p> <p>Yarışmaya katılan t&uuml;m projelere "Katılım Belgesi" verilecektir.</p> Wed, 30 May 2018 11:22:00 +03 7. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/7-peyzaj-mimarligi-bolumu-ogrencileri-bitirme-projesi-odulleri/1026 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/bitirmeprojesi.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Bu yıl 7. kez düzenlenen Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması için teslim tarihi 6 Temmuz 2018.<br><br><p><strong>AMA&Ccedil; VE KAPSAM</strong></p> <p>Peyzaj Mimarlığı B&ouml;l&uuml;m&uuml; &Ouml;ğrencileri Bitirme Projesi &Ouml;d&uuml;lleri;</p> <ul> <li>Mesleğe adım atma aşamasında olan Peyzaj Mimarlığı B&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;ğrencilerine ulusal ve uluslararası d&uuml;zeyde proje &uuml;retme d&uuml;ş&uuml;nce ve cesaretinin kazandırılması,</li> <li>TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ile Peyzaj Mimarı adayları arasındaki bağın g&uuml;&ccedil;lendirilmesi,</li> <li>Peyzaj Mimarlığı disiplini ile ilgili birimlerin yaratıcı Peyzaj Mimarı adaylarını keşfetmesine olanak sağlanması,</li> <li>&Uuml;lkemizde yer alan farklı &uuml;niversitelerin Peyzaj Mimarlığı B&ouml;l&uuml;mlerinde uygulanmakta olan eğitim yaklaşımlarının izlenebilmesi,</li> <li>Peyzaj Mimarlığı mesleğinin g&ouml;r&uuml;n&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;n artırılması amacıyla verilir.</li> </ul> <p><br />&Ouml;d&uuml;ller, &uuml;lkemizde yer alan Peyzaj Mimarlığı b&ouml;l&uuml;mlerinin planlama ve tasarım st&uuml;dyolarında proje hazırlayan lisans &ouml;ğrencilerinin başvurularına a&ccedil;ıktır.</p> <p>&Ouml;d&uuml;llerin konusu, Peyzaj Mimarlığı B&ouml;l&uuml;mlerinde 2017 - 2018 Eğitim &Ouml;ğretim Yılı Akademik Takvimi i&ccedil;inde son sınıf &ouml;ğrencilerinin planlama ve tasarım st&uuml;dyolarında &uuml;rettikleri proje &ccedil;alışmalarıdır.</p> <p><strong>DANIŞMA KURULU, SE&Ccedil;İCİ KURUL, RAPORT&Ouml;RLER</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Danışma Kurulu</span></p> <ul> <li>Gizem KARABAY CAN, Peyzaj Mimarı<br /><em>TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi</em></li> <li>Osman UZUN, Prof. Dr., Peyzaj Mimarı<br /><em>PEMKON D&ouml;nem Başkanı</em></li> <li>Ayşeg&uuml;l ORU&Ccedil;KAPTAN, Dr., Peyzaj Mimarı<br /><em>TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Y&ouml;netim Kurulu Başkanı</em></li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;"><br />Asli Se&ccedil;ici Kurul &Uuml;yeleri:</span></p> <ul> <li>Mehmet Cemil AKTAŞ, Peyzaj Mimarı</li> <li>Burcu AYAN, Dr., Peyzaj Mimarı</li> <li>Sevgi &Ccedil;ALI, Peyzaj Mimarı</li> <li>Enise Burcu DERİNBOĞAZ, Peyzaj Mimarı</li> <li>Ceyda &Ouml;ZBİLEN, Peyzaj Y. Mimarı</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;"><br />Yedek Se&ccedil;ici Kurul &Uuml;yeleri:</span></p> <ul> <li>Meltem ŞENT&Uuml;RK ASILDEVECİ, Peyzaj Y. Mimarı</li> <li>Ay&ccedil;a KESKİN, Peyzaj Y. Mimarı</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;"><br />Raport&ouml;rler:</span></p> <ul> <li>Zeynep ASLAN, Peyzaj Mimarı</li> <li>Eren &Ccedil;ağdaş BİLGİ&Ccedil;, Peyzaj Mimarı</li> </ul> <p><br /><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER</strong></p> <p>Se&ccedil;ici Kurul'un değerlendirmesi sonucunda se&ccedil;ilen 5 (beş) projenin sahiplerine, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Y&ouml;netim Kurulu'nca tarih belirlenecek olan sergi ve &ouml;d&uuml;l t&ouml;reninde 5 (beş) adet eşdeğer &ouml;d&uuml;l verilecektir. Katılımların planlama ve tasarım dallarına g&ouml;re nicel ve nitel dağılımını g&ouml;zeterek, bu 5 &ouml;d&uuml;l&uuml;n dallar arasında dağıtılması se&ccedil;ici kurul tasarrufundadır.</p> <p>Eşdeğer &Ouml;d&uuml;ller (5 adet)</p> <p>Ayrıca talep eden t&uuml;m katılımcılara "Katılım Belgesi" verilecektir.</p> <p><strong>TAKVİM</strong></p> <ul> <li>İlan tarihi: 14.05.2018</li> <li>Son soru sorma tarihi: 01.06.2018</li> <li>Soruların yanıtlanması: 04.06.2018</li> <li>Projelerin son teslim tarihi ve saati : 06.07.2018, saat: 17.00</li> <li>Se&ccedil;ici Kurul'un değerlendirme tarihi : 13.07.2018, saat: 10.00</li> <li>Sonu&ccedil;ların a&ccedil;ıklanması tarihi : 16.07.2018,</li> <li>Sergi ve &Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni yeri ve tarihi : Ankara'da ger&ccedil;ekleştirilecek olup, Oda Y&ouml;netim Kurulu'nca ileri bir tarihte Oda web sitesi &uuml;zerinden ilan edilecektir.</li> </ul> <p><br /><strong>SONU&Ccedil;LARIN İLANI</strong></p> <p>Projelerin değerlendirilmeleri sonunda &ouml;d&uuml;l kazananlar, Se&ccedil;ici Kurul'un ıslak imzalı tutanak ve raporları ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'na bildirilir. Oda, &ouml;d&uuml;l kazananları bu bildirimden sonra en ge&ccedil; iki (2) g&uuml;n i&ccedil;inde Oda web sitesi kanalıyla ilan eder. Se&ccedil;ici Kurul'un değerlendirme raporları, &ouml;d&uuml;l sonu&ccedil;larının bildirilmesini izleyen 2 (iki) hafta i&ccedil;inde Oda web sitesi kanalıyla yayınlanır.<br /><br /><strong>SERGİ VE &Ouml;D&Uuml;L T&Ouml;RENİ</strong></p> <p>&Ouml;d&uuml;llerin ilanından sonra Ankara'da Oda tarafından yeri ve tarihi daha sonra bildirilerek ger&ccedil;ekleştirilecek &ouml;d&uuml;l t&ouml;reninde, katılım g&ouml;steren projelerden &ouml;d&uuml;l alanlar sergilenir. &Ouml;d&uuml;l alamayan projeler de proje sahibi tarafından &ccedil;ıktı alınıp sert (mukavva, fotoblok, vb.) bir zemin &uuml;zerine yapıştırılarak sergiden en az 2 g&uuml;n &ouml;ncesine kadar raport&ouml;rl&uuml;ğe teslim edilmesi halinde sergilenecektir. Sergi &uuml;cretsiz olup, halka a&ccedil;ık olarak d&uuml;zenlenir.</p> Wed, 16 May 2018 08:01:45 +03 10. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/10ulusalpeyzajmimarligi-odulleri/1025 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/peyzajmimarligiodulleri.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kapsamında düzenlenen Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri için 2018 yılının teması "Eğitim Kampüsleri" olarak belirlendi. Son teslim tarihi 6 Temmuz 2018.<br><br><p><strong>AMA&Ccedil;</strong><br />&Uuml;lkemizdeki Peyzaj Mimarlığı faaliyetlerinin tanıtılması, &ouml;zendirilmesi, &ouml;d&uuml;llendirilmesi, g&uuml;zel sanatların teşvik edilmesi, mesleğin gelişiminin desteklenmesi ve kamuoyunun g&uuml;ndeminde bulundurulması amacıyla, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından her yıl 13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarlığı G&uuml;n&uuml; vesilesiyle d&uuml;zenlenerek, Ulusal Peyzaj Mimarlığı &Ouml;d&uuml;lleri verilir. Her yıl belirli bir tema ile ger&ccedil;ekleşen &ouml;d&uuml;llere ilişkin Uygulanmış Proje &Ouml;d&uuml;l&uuml; ve Uygulanmamış Proje &Ouml;d&uuml;l&uuml;; &uuml;lkemizde eğitim alanlarının kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı ilkeleri &ccedil;er&ccedil;evesinde planlanmasının ve tasarlanmasının vurgulanması i&ccedil;in "Eğitim Kamp&uuml;sleri" temasıyla ger&ccedil;ekleştirilecektir.</p> <p><strong>KAPSAM</strong><br />Projelerin; bulunduğu y&ouml;renin doğal ve k&uuml;lt&uuml;rel değerlerini yansıtması, kamusal kullanımları desteklemesi, &ccedil;evreye duyarlı, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir, erişilebilir ve konumlandığı alana değer katmış olması gerekmektedir.</p> <p>Projelendirme s&uuml;recinde, &ouml;d&uuml;l teması olan "Eğitim Kamp&uuml;sleri" bağlamının kurgulandığı, t&uuml;m eğitim ama&ccedil;lı (&uuml;niversite, teknopark, lise, ilkokul, anaokul vs.) kamp&uuml;s &ouml;nceliğiyle planlanmış projelerin başvuru yapması beklenmektedir.<br /><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER</strong><br />&Ouml;d&uuml;ller toplamda 7 (yedi) farklı dalda &ouml;d&uuml;l verilebilmektedir.</p> <ul> <li><strong><span style="text-decoration: underline;"><em>Uygulanmış Proje &Ouml;d&uuml;l&uuml;<br /></em></span></strong>2008 yılından sonra uygulanmış ve bitmiş, proje y&ouml;neticisinin/m&uuml;ellifinin Oda'ya kayıtlı Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Bu &ouml;d&uuml;l dalında 1 (bir) adet Uygulanmış Proje &Ouml;d&uuml;l&uuml; verilir. Se&ccedil;ici Kurul değerlendirmesine g&ouml;re, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Uygulanmış Proje Teşvik &Ouml;d&uuml;l&uuml; verilebilir.</li> <li><em><strong>Uygulanmamış Proje &Ouml;d&uuml;l&uuml;<br /></strong></em>2008 yılından sonra projelendirilmiş, uygulamasına hen&uuml;z ge&ccedil;ilmemiş ya da uygulaması tamamlanmamış, proje y&ouml;neticisinin/m&uuml;ellifinin Oda'ya kayıtlı Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Bu &ouml;d&uuml;l dalında 1 (bir) adet Uygulanmamış Proje &Ouml;d&uuml;l&uuml; verilir. Se&ccedil;ici Kurul değerlendirmesine g&ouml;re, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Uygulanmamış Proje Teşvik &Ouml;d&uuml;l&uuml; verilebilir.</li> <li><em><strong>Analiz ve Planlama &Ouml;d&uuml;l&uuml;<br /></strong></em>2008 yılından sonra ger&ccedil;ekleştirilmiş; kentsel, kırsal veya b&ouml;lgesel planlama &ccedil;alışmaları; terkedilmiş end&uuml;stri/maden alanları i&ccedil;in yenileme/onarım planları; yasal mevzuat veya politik girişimlerle alakalı &ccedil;evresel planlama; doğal, k&uuml;lt&uuml;rel koruma planları vb. konularda hazırlanmış &ccedil;alışmalarda, proje y&ouml;neticisinin/m&uuml;ellifinin Oda'ya kayıtlı Peyzaj Mimarı olması koşuluyla eser sahiplerine verilir. Bu &ouml;d&uuml;l dalında 1 (bir) adet Analiz ve Planlama &Ouml;d&uuml;l&uuml; verilir. Se&ccedil;ici Kurul değerlendirmesine g&ouml;re, en fazla 2 (iki) adet olmak şartıyla, Analiz ve Planlama Teşvik &Ouml;d&uuml;l&uuml; verilebilir. Bu daldaki başvuruların uygulanmış olması zorunlu değildir.</li> <li><em><strong>İletişim &Ouml;d&uuml;l&uuml;<br /></strong></em>Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin &ccedil;alışma alanlarının, tekniklerinin, teknolojilerinin, tarihinin veya kuramının aktarılması y&ouml;n&uuml;nde başarılar g&ouml;steren, Peyzaj alanlarına karşı duyarlı yayınlar yapan ve kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunan kişilere verilir. Bu &ouml;d&uuml;l dalında, "Yazılı Basın", "İnternet Gazeteciliği", "TV Programı" ve "Radyo Programı" olmak &uuml;zere İletişim &Ouml;d&uuml;l&uuml; verilir. &Ouml;d&uuml;ller kişi veya kurumlara verilebilir. Bu &ouml;d&uuml;l i&ccedil;in başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Y&ouml;netim Kurulu'nun &ouml;nereceği isimler &uuml;zerinden Se&ccedil;ici Kurul'un belirleyeceği y&ouml;ntemle saptanır ve belirlenen adaylar arasında yapılan değerlendirme ile &ouml;d&uuml;l verilir.</li> <li><em><strong>Mesleğe Katkı &Ouml;d&uuml;l&uuml;<br /></strong></em>Peyzaj Mimarlığı meslek disiplininin &ccedil;alışma alanlarının, tekniklerinin, teknolojilerinin, tarihinin veya kuramının aktarılması y&ouml;n&uuml;nde mesleğin gelişimine katkıda bulunan kişilere verilir. Bu &ouml;d&uuml;l dalında en fazla 1 (bir) adet &ouml;d&uuml;l verilir. &Ouml;d&uuml;ller kişi veya kurumlara verilebilir. Bu &ouml;d&uuml;l i&ccedil;in başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Y&ouml;netim Kurulu ve Oda &uuml;yelerinin &ouml;nereceği isimler &uuml;zerinden Se&ccedil;ici Kurul'un belirleyeceği y&ouml;ntemle saptanır ve belirlenen adaylar arasında yapılan değerlendirme ile &ouml;d&uuml;l verilir.</li> <li><em><strong>Turgay (T&uuml;rkay) ATEŞ Gen&ccedil; Peyzaj Mimarı &Ouml;d&uuml;l&uuml;<br /></strong></em>&Uuml;lkemizde Peyzaj Mimarlığı mesleğine değerli katkı ve hizmetlerde bulunmuş olan ve 2016 yılında hayatını kaybeden değerli hocamız Dr. Turgay (T&uuml;rkay) ATEŞ'in anısına verilecektir. Bu &ouml;d&uuml;l i&ccedil;in 40 yaş altı Peyzaj Mimarlarının yapmış olduğu projeler, uygulamalar veya akademik &ccedil;alışmalar dikkate alınacaktır. Oda &uuml;yeleri tarafından iletilen isimlerin, Rap&ouml;t&ouml;rl&uuml;k tarafından Se&ccedil;ici Kurul'a bildirimi sonrasında değerlendirmeye tabi tutulur.</li> <li><em><strong>Onur &Ouml;d&uuml;l&uuml;<br /></strong></em>Peyzaj Mimarlığına ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası'na &ouml;nemli katkı ve hizmetlerde bulunmuş kişilere verilir. Bu &ouml;d&uuml;l dalında 1 (bir) adet Onur &Ouml;d&uuml;l&uuml; verilir. Bu &ouml;d&uuml;l i&ccedil;in başvuru gerekmemektedir. Adaylar, Oda Y&ouml;netim Kurulu'nun &ouml;nereceği en az 3 (&uuml;&ccedil;) isim arasından Se&ccedil;ici Kurul'un belirleyeceği y&ouml;ntemle saptanacak ve belirlenen adaylar arasında yapılan değerlendirme ile &ouml;d&uuml;l verilecektir.</li> </ul> <p><strong><br />SE&Ccedil;İCİ KURUL VE RAPORT&Ouml;RLER</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Se&ccedil;ici Kurul</strong></em></span><br /><br /><span style="text-decoration: underline;">Asli Se&ccedil;ici Kurul &Uuml;yeleri:</span></p> <ul> <li>Cengiz BEKTAŞ, Y. Mimar,</li> <li>Belemir DALOKAY, Peyzaj Mimarı,</li> <li>Ayşeg&uuml;l ORU&Ccedil;KAPTAN, Dr., Peyzaj Mimarı,</li> <li>Mehmet Nazım &Ouml;ZER, Şehir Plancısı,</li> <li>Seda KURT ŞENG&Uuml;N, Peyzaj Y. Mimarı,</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;"><br />Yedek Se&ccedil;ici Kurul &Uuml;yeleri:</span></p> <ul> <li>Bayazıt Oğuz AYOĞLU, Peyzaj Y. Mimarı,</li> <li>Tolga Han &Ouml;ZBİLEN, Peyzaj Mimarı</li> </ul> <p><br />(İsimler, soyadına g&ouml;re sıralanmıştır</p> <p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Raport&ouml;rler</span></em></strong></p> <ul> <li>Emine CAN, Peyzaj Mimarı</li> <li>Burak SEVİM, Peyzaj Mimarı</li> </ul> <p><strong><br />TESLİM</strong><br />Katılımcıların/başvuru sahiplerinin; 06 Temmuz 2018 saat 17.00'a kadar, projelerini / başvurularını peyzaj@peyzajmimoda.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki katılımlar değerlendirme dışı bırakılır.<br /><strong></strong></p> <p><strong>SERGİ ve &Ouml;D&Uuml;L T&Ouml;RENİ</strong><br />&Ouml;d&uuml;ller her &ouml;d&uuml;l dalında plaket olarak sunulur. Ayrıca, Oda'ya bağlı yayın organlarında ve &uuml;lke genelinde &ouml;d&uuml;l kazananların duyurusu yapılır.</p> <p><strong>&Ouml;NEMLİ TARİHLER</strong></p> <ul> <li>İlan 14 / 05 / 2018</li> <li>Son Teslim 06 / 07 / 2018, Saat 17:00</li> <li>Se&ccedil;ici Kurul Değerlendirme Tarihi 13 / 07 / 2018, Saat 10:00</li> <li>Sonu&ccedil;ların A&ccedil;ıklanması 16 / 07 / 2018</li> </ul> <p><br />*(&Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni &amp; Sergi daha sonra duyurulacaktır.)</p> Wed, 16 May 2018 07:45:15 +03 "Eskimeyen Tuğla, Yaşayan Mimari" Diploma Projeleri Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/eskimeyen-tugla-yasayan-mimari-diploma-projeleri-yarismasi/1024 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/eskimeyen-tugla.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Toprak ve kil malzemenin mimarlık öğrencileri tarafından güncel kullanımları bakımından desteklenmesi, bilgi birikimlerinin arttırılması ve teşvik edilmesinin amaçlandığı yarışmaya katılım için son tarih 22 Temmuz 2018.<br><br><p><strong>KONU</strong></p> <p>Toprak yapı malzemesinin g&uuml;ncel kullanımlarının teşvik edilmesi.</p> <p><strong>AMA&Ccedil;</strong></p> <p>Anadolu'da derin ge&ccedil;mişi olan toprak yapı malzemesi g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde mimarlar tarafından yeterince tanınmamaktadır. Gerek s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik kavramı gerekse malzemenin k&uuml;lt&uuml;rel ge&ccedil;mişi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde toprak ve kil malzemenin mimarlık &ouml;ğrencileri tarafından g&uuml;ncel kullanımları bakımından desteklenmesi, bilgi birikimlerinin arttırılması ve teşvik edilmesi ama&ccedil;lanmaktadır.</p> <p><strong>KATILIM KOŞULLARI</strong></p> <ul> <li>D&uuml;zenlene yarışma kapsamında ge&ccedil;er not almış mimarlık, i&ccedil; mimarlık ve peyzaj mimarlığı b&ouml;l&uuml;mlerinin diploma projeleri değerlendirilir.</li> <li>Yarışma tuğla, kil ve toprak malzemenin mimaride her kullanımına a&ccedil;ıktır.</li> <li>Yarışma kapsamında belirtilen toprak ve kil malzemenin kullanılmadığı projeler değerlendirmeye alınmaz.</li> <li>Yarışma konusu serbesttir. B&ouml;l&uuml;mlerden diploma konusu olarak kabul edilmiş ve ge&ccedil;er not almış t&uuml;m projeler değerlendirilir.</li> <li>&Ouml;ğrencinin mezun olma şartı yoktur. G&ouml;nderilen projenin ge&ccedil;miş olma şartı vardır.</li> <li>G&ouml;nderilen projelerde yarışmanın kapsamı ile ilgili &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;neriler ve tasarım yaklaşımları vurgulanmalı ve anlaşılır olmalıdır.</li> <li>Diploma teslim tarihi ile Yarışma teslim son tarihi arasında &ouml;ğrenci isterse projesinde kapsama uygun &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri geliştirebilir.</li> <li>Diploma teslim tarihi ile Yarışma teslim son tarihi arasında &ouml;ğrenci isterse projesinin sunumunu geliştirebilir.</li> <li>Yarışma; J&uuml;ri &uuml;yelerinin birinci derecedeki yakınları dışında, t&uuml;m &ouml;ğrencilerimize a&ccedil;ıktır.</li> </ul> <p><strong><br />TEKNİK KOŞULLAR</strong></p> <ul> <li>Proje sunumunda mutlaka yarışma kapsamı ile ilgili bir b&ouml;l&uuml;m, a&ccedil;ıklama ve &ccedil;izim bulunmalıdır.</li> <li>Proje sunum teknikleri a&ccedil;ısından bir kısıtlama yoktur. Katılımcılar sunum teknikleri a&ccedil;ısından serbesttir.</li> <li>Proje bilgisayar ortamına alınarak en az 200 dpi &ccedil;&ouml;z&uuml;rl&uuml;kte y&uuml;ksek &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;kl&uuml; olarak JPEG formatında teslim edilecektir.</li> <li>Proje dosya adı (E) harfi başta ve altı rakamdan (rumuz) oluşmalıdır (&Ouml;rneğin, E349721.jpg). T&uuml;m Belgeler rumuz numaralı olmalıdır. Birden fazla dosyada rumuzdan sonra tire ile sıra numarası verilmelidir.</li> <li>Eser ya da eserler ile birlikte Katılım Formu da eksiksiz doldurulduktan ve katılımcı tarafından imzalandıktan sonra bilgisayara aktarılmalı g&ouml;nderilmelidir.</li> <li>Projenin değerlendirilip ge&ccedil;erli not ile ge&ccedil;tiğini belgeleyen yazı da g&ouml;nderilmelidir.</li> <li>Yarışmaya katılan her katılımcının g&ouml;nderdiği proje, hazırlanacak sergide rumuz ve kişi adları ile birlikte sergilenecektir. Yarışmaya katılanlar, eserlerinin isim belirtilerek sergilenmesini kabul etmiş sayılırlar.</li> <li>Işıklar Yapı &Uuml;r&uuml;nleri, katılımcıların yarışmaya katıldıkları eserleri ile ilgili aldıkları izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.</li> <li>&Ouml;d&uuml;l kazanan proje, eser sahibinin ismi belirtilmesi kaydıyla, Işıklar Yapı &Uuml;r&uuml;nleri tarafından her t&uuml;rl&uuml; elektronik ve basılı ortamda kullanılabilir.</li> <li>Yarışma sonunda derece alan eserler herhangi bir s&uuml;re sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her t&uuml;rl&uuml; basılı ve g&ouml;rsel materyal &uuml;zerinde eser sahibinin adının belirtilmesi şartı ile kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog i&ccedil;inde yine sahibinin adının belirtilmesi şartı ile basılabilecektir.</li> <li>&Ouml;d&uuml;l alan eser sahiplerine basılı veya g&ouml;rsel materyaller &uuml;zerinde kullanılması, sergilenmesi veya alb&uuml;m oluşturulması i&ccedil;in ayrıca telif hakkı &ouml;denmeyecektir.</li> <li>Yarışmacılar, g&ouml;nderecekleri proje i&ccedil;in belirtilen &ouml;d&uuml;l dışında, herhangi bir &uuml;cret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan &ccedil;ekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve J&uuml;ri kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.</li> </ul> <p><strong><br />ESERLERİN TESLİM ŞEKLİ</strong></p> <p>Projeler Katılım Formu ile birlikte kişisel elektronik posta adresinden en ge&ccedil; en ge&ccedil; 22 temmuz 2018 tarihi Saat 18:00'e kadar <strong><a target="_blank" href="mailto:isiklaryapiurunleri@gmail.com">isiklaryapiurunleri@gmail.com</a></strong> adresine g&ouml;nderilmelidir.</p> <p>Belirtilen g&uuml;n ve saatten sonra g&ouml;nderilen Projeler yarışmaya kabul edilmeyecektir</p> <p><strong>YARIŞMA TAKVİMİ</strong></p> <ul> <li>Son Teslim Tarihi : 22 Temmuz 2018</li> <li>Se&ccedil;ici Kurul Oylaması : &nbsp;Ağustos 2018</li> <li>Sonu&ccedil;ların A&ccedil;ıklanması:&nbsp;Eyl&uuml;l 2018</li> </ul> <p><br />Sonu&ccedil;lar, Işıklar Yapı &Uuml;r&uuml;nlerinin web sitesinden ve "Eskimeyen Tuğla, Yaşayan Mimari" Platformundan yayınlanacaktır.</p> <p><strong>&Ouml;D&Uuml;L</strong><br />&Ouml;d&uuml;l Grubu ile Safranbolu Gezisi ve Bartında &ouml;zel bir workshop etkinliğine katılım.</p> <p><strong>J&Uuml;Rİ</strong></p> <ul> <li>Mustafa &Ouml;zg&uuml;nler, <em>Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi Prof.Dr. (Mimar)&nbsp;</em></li> <li>Umut Tuğlu, <em>Doğuş &Uuml;niversitesi., Do&ccedil;. (İ&ccedil; Mimar)</em></li> <li>&Uuml;mit Arpacıoğlu, <em>Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi, Dr.&Ouml;ğt.G&ouml;r. (Mimar)</em></li> <li>G&ouml;khan Ko&ccedil;yiğit, <em>Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi, Dr.&Ouml;ğt.G&ouml;r. (Mimar)</em></li> <li>Şebnem Ertaş, <em>Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi, Dr.&Ouml;ğt.G&ouml;r. (İ&ccedil; Mimar)</em></li> <li>Serhat Anıtkar, <em>İstanbul Sabahattin Zaim &Uuml;niversitesi, Dr.&Ouml;ğt.G&ouml;r. (Mimar)&nbsp;</em></li> <li>&Ouml;zg&uuml;r Uzelt&uuml;rk,<em> Işıklar Yapı &Uuml;r&uuml;nleri Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml;. (İnşaat M&uuml;h.)<br /></em></li> </ul> <p><br />Katılımcı formuna ulaşmak i&ccedil;in tıklayınız <strong><a target="_blank" href="http://www.isiklartugla.com.tr/tr/haberdetay/417-eskimeyen_tugla_yasayan_mimari_diploma_projeleri_yarisma_sartnamesi.html">&gt;&gt;</a></strong></p> <p><strong>Organizasyon:&nbsp;</strong><a target="_blank" href="http://www.fikirmod.com.tr">www.fikirmod.com.tr</a></p> Tue, 15 May 2018 15:38:25 +03 İzmirSMD Öğrenci Bitirme Projesi Yarışması 2018 http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/izmirsmd-ogrenci-bitirme-projesi-yarismasi-2018/1023 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/izmirsmd2ccc.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçmek, yeni/genç mimarları teşvik etmek, özendirici bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya başvuru için son tarih 18 Haziran 2018.<br><br><p style="text-align: justify;"><strong>Bİ&Ccedil;İM VE T&Uuml;R&Uuml;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yarışma mimarlık alanında, İzmir kenti mimarlık okulları lisans &ouml;ğrencilerine a&ccedil;ık ve tek aşamalı olarak d&uuml;zenlenmiş olup, ulusal bir mimarlık &ouml;ğrencileri proje yarışmasıdır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>KATILIM ŞEKLİ</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yarışmaya İzmir Mimarlık okullarındaki mimarlık lisans &ouml;ğrencileri 2018 g&uuml;z ve bahar yarıyıllarına ait bitirme projeleri ile katılabilir.</p> <p style="text-align: justify;">Projeler A1 formatında dikey kullanılmış 2 pafta halinde dijital olarak teslim edilir. Sergilenmeye değer g&ouml;r&uuml;lenler ve &ouml;d&uuml;l alan projeler İzmirSMD tarafından panolara basılarak &ouml;d&uuml;l t&ouml;reninde sergilenir. &Ouml;d&uuml;l alan projeler Serbest Mimar dergisinde basılır. T&uuml;m katılan projeler İzmirSMD'nin web sayfasında arşivlenir.</p> <p style="text-align: justify;">Yarışma başvuruları web sitesi &uuml;zerinden tek aşamalı ve online olarak herhangi bir &ouml;n kayıt bulunmaksızın alınmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Yarışmaya katılım &uuml;cretsizdir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>TAKVİM</strong></p> <p style="text-align: justify;">2018 Son Başvuru Tarihi :18.06.2018 saat: 24.00</p> <p style="text-align: justify;">Değerlendirme :26.06.2018</p> <p style="text-align: justify;"><strong>SE&Ccedil;İCİ KURUL</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Arda BESET - İzmirSMD</li> <li>Cumhur KESKİNOK - T&uuml;rkSMD</li> <li>Alişan &Ccedil;IRAKOĞLU - İstanbulSMD</li> <li>Burak ALTINIŞIK - Akademisyen (Pamukkale &Uuml;niversitesi)</li> <li>Berin G&Uuml;R - Akademisyen (TED &Uuml;niversitesi)</li> <li>Tamer AKS&Uuml;T - İzmirSMD (Raport&ouml;r)</li> <li>Bur&ccedil;in DEMİRCİ - İzmirSMD (Yedek &Uuml;ye)</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER</strong></p> <p style="text-align: justify;">J&uuml;ri tarafından 3 eş &ouml;d&uuml;l verilir. Ayrıca 10 sergilenecek proje se&ccedil;ilir.</p> <p style="text-align: justify;">2018 &Ouml;d&uuml;l&uuml;: &Ouml;d&uuml;l Venedik Mimarlık Bienal Gezisi olarak belirlenmiştir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>TANITIM VE TİCARİ KULLANIM HAKLARI</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yarışmada &ouml;d&uuml;l kazanan tasarım &ccedil;izimleri ve uygulamaları, &ouml;d&uuml;l kazanan yarışmacının adı da belirtilerek sergilenecektir.</p> <p style="text-align: justify;">&Ouml;d&uuml;l kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, tasarımların sergilenmek amacıyla, İzmirSMD tarafından sergi ve benzeri organizasyonlarda ge&ccedil;ici ya da s&uuml;rekli olarak sergileme hakkına s&uuml;resiz sahip olduğunu kabul ve taahh&uuml;t eder. Yarışmacı bu nedenle İzmir SMD'den telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahh&uuml;t eder.</p> <p style="text-align: justify;">Yarışmaya katılan her projede yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, &ouml;zg&uuml;n olması, daha &ouml;nce başka bir yerde &uuml;retilmemiş, yayınlanmamış olması ve başka bir tasarım yarışmasına katılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; &ouml;d&uuml;l kazandıysa İzmirSMD tarafından geri alınır. Ayrıca yarışmaya g&ouml;nderilen eserin &ouml;zg&uuml;n bir &ccedil;alışma olmaması, aksine bir iddia olması ve &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kişilerin tasarım &uuml;zerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Yarışmacı, yarışmaya g&ouml;nderilen tasarımların orijinal ve &ouml;zg&uuml;n olduğunu ve tasarımların &ouml;zg&uuml;n olmamasından doğacak t&uuml;m hukuki sorumluluklar ve tasarımlar ile ilgili olarak 3. şahıslar tarafından "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile End&uuml;striyel Tasarımların Korunması Hakkındaki KHK" kapsamında yapılacak başvuruların ve tazminat taleplerinden doğacak her t&uuml;rl&uuml; sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu kabul ve taahh&uuml;t eder. Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamede belirlenen koşulları kabul etmiş sayılırlar.</p> <p style="text-align: justify;">Projelerinizi ve taranıp g&ouml;nderilmesi gereken diğer belgelerinizi Wetransfer yoluyla<br />izmirsmd@gmail.com adresine g&ouml;nderdikten sonra İzmirSMD sekreteryasını 0530 178 81 20 veya 0532 542 35 53 no'lu telefonlardan arayıp projenizi yolladığınızı bildirmeniz &ouml;neriliyor.</p> Tue, 08 May 2018 11:08:14 +03 Mekan 2018 / İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/mekan-2018---ic-mimarlik-ogrencileri-ulusal-bitirme-projesi-yarismasi--/1022 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/mekan-2018-poster-son.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından 5. kez düzenlenen "İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması"na proje teslim tarihi 1 Ekim 2018.<br><br><p style="text-align: justify;">Yarışmanın amacı; İ&ccedil; Mimarlık / İ&ccedil; Mimarlık ve &Ccedil;evre Tasarımı B&ouml;l&uuml;mleri &ouml;ğrencilerini ortak bir etkileşim platformunda buluşturmak ve yapıcı bir rekabet ortamı yaratmaktır. Bu ama&ccedil; doğrultusunda gen&ccedil; i&ccedil; mimar adaylarını hem mesleki ortama tanıtmak hem de vizyoner bir kişiliğe sahip olabilmeleri konusunda fırsat sunmak ve i&ccedil; mimarlık eğitiminde yarışma k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.</p> <p style="text-align: justify;">T&uuml;rkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki İ&ccedil; Mimarlık / İ&ccedil; Mimarlık ve &Ccedil;evre Tasarımı b&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;ğrencilerinin Bitirme projeleri ile katıldıkları, her yıl d&uuml;zenli olarak ger&ccedil;ekleştirilen bu yarışmanın İ&ccedil; Mimarlık / İ&ccedil; Mimarlık ve &Ccedil;evre Tasarımı b&ouml;l&uuml;mleri &ouml;ğrencileri arasında tasarım odaklı d&uuml;ş&uuml;nme ve ifade etme konusunda farkındalık oluşturarak, iletişim ve etkileşim ortamı yaratacağı, yeni fikirlerin oluşumuna katkı sağlayacağı d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmektedir. Bunun yanı sıra katılan projeler yarışma kitabına d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lerek i&ccedil; mimarlık eğitiminde bitirme projeleri alanında kalıcı bir bellek oluşumuna katkı sağlanmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Katılım T&uuml;rkiye ve KKTC &Uuml;niversitelerinin İ&ccedil; Mimarlık / İ&ccedil; Mimarlık ve &Ccedil;evre Tasarımı b&ouml;l&uuml;mlerinde lisans eğitimi g&ouml;ren &ouml;ğrenciler 2017-2018 G&uuml;z, Bahar veya Yaz d&ouml;neminde hazırladıkları bitirme / diploma projeleriyle yarışmaya katılabilirler.<br /><strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Teslim Şartları</strong></p> <p style="text-align: justify;">&Ouml;ğrenciler yarışmaya sadece 1 adet projeyle katılabilir. Projeler, sergileme kolaylığı a&ccedil;ısından, en fazla 2 adet d&uuml;şey A1 [59,4cm. X 84,1cm.] boyutunda karton veya fotoblok pano &uuml;zerinde teslim edilecektir. Teslim edilecek projeye ait her bir paftanın &uuml;st kısmında 3 cm.lik bir bant oluşturulacaktır. Bu bandın sağ k&ouml;şesinde 1x5cm. boyutlarında 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır. Bandın sol k&ouml;şesinde ise "MEKAN2018" ifadesi yer alacaktır. Projelerin paftalarıyla birlikte "Kimlik Zarfı" ve "CD" teslim edilecektir. Kapalı ve i&ccedil;ini g&ouml;stermeyen A4 boyutundaki kimlik zarfının sağ &uuml;st k&ouml;şesinde yarışmacının belirlemiş olduğu ve projeye ait her bir paftada da yer alan beş rakamdan oluşan rumuz yazılı olmalıdır. Yarışmaya katılan projelerin sunum paftalarının psd, pdf, jpg formatlarında kopyalarını i&ccedil;eren ve &uuml;zerinde proje sahibinin isim ve soy isminin yazılı olduğu bir CD, A4 boyutundaki "kimlik zarfı"nın i&ccedil;erisinde teslim edilecektir.</p> <p style="text-align: justify;">Elden veya kargo ile proje teslimi, "İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;niversitesi, Atak&ouml;y Kamp&uuml;s&uuml;, İ&ccedil; Mimarlık ve &Ccedil;evre Tasarımı B&ouml;l&uuml;m&uuml;, Yarışma Raport&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;, Bakırk&ouml;y-İstanbul" adresine yapılacaktır. Kargo ile teslimlerde kargoya verilme tarihi 1 Ekim 2018 saat 18.00'a kadar olmalıdır.<br /><strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>DANIŞMAN J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Erhan G&uuml;zel (Prof.Dr., İK&Uuml; Rekt&ouml;r&uuml;)</li> <li>Mehmet Şener K&uuml;&ccedil;&uuml;kdoğu (Prof.Dr., İK&Uuml; Mimarlık Fak.)</li> <li>Neslihan Dostoğlu (Prof.Dr., İK&Uuml; Mimarlık Fak. Dekanı)</li> <li>Timur Erg&uuml;n (Alligator Boya Pazarlama Y&ouml;neticisi)</li> <li>Hasan Alpay G&uuml;lten (İ&ccedil; Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı)</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><br />ASLİ J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>G&uuml;lay Usta (Prof.Dr. / İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;niversitesi)</li> <li>Bur&ccedil;in Cem Arabacıoğlu (Prof. Dr./Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi)</li> <li>Rana Kutlu (Do&ccedil;.Dr. / İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;niversitesi)</li> <li>Ervin Garip (Do&ccedil;.Dr./ İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi)</li> <li>Atilla Kuzu (İ&ccedil; Mimar/ Zoom TPU)</li> <li>G&ouml;n&uuml;l Ardal (İ&ccedil; Mimar/G&ouml;nye Proje Tasarım)</li> <li>Yalın Tan (İ&ccedil; Mimar / YalınTan +Partners)</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>YEDEK J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Arzu Er&ccedil;etin (Dr. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi/ İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;niversitesi)</li> <li>Orkan G&uuml;zelci (Y. Mimar/ İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;niversitesi)</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>RAPORT&Ouml;RLER</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sedef Sav (Arş. G&ouml;r., İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;niversitesi)</li> <li>Elif Gelmez (Arş. G&ouml;r., İstanbul K&uuml;lt&uuml;r &Uuml;niversitesi)</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>1.&Ouml;d&uuml;l : 4000 TL, Plaket</li> <li>2.&Ouml;d&uuml;l : 2500 TL, Plaket</li> <li>3.&Ouml;d&uuml;l : 2000 TL, Plaket</li> <li>Mansiyon : 1500 TL, Plaket</li> <li>Mansiyon : 1500 TL, Plaket</li> <li>Mansiyon : 1500 TL , Plaket</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>TAKVİM</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Yarışmanın İlanı 2 Mayıs 2018</li> <li>Projelerin Teslim Tarihi 1 Ekim 2018</li> <li>Kargo ile Teslim alma son tarihi 3 Ekim 2018</li> <li>J&uuml;ri Değerlendirmesi Başlangı&ccedil; Tarihi 8 Ekim 2018</li> <li>Sonu&ccedil;ların İlanı 17 Ekim 2018</li> <li>&Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni ve Kolokyum İlan Edilecektir.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>İNTERNET SİTESİ</strong><br />www.mekanyarismasi.org<br /><strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>DESTEKLEYENLER</strong></p> <p style="text-align: justify;">Alligator Boya<br />Bah&ccedil;elievler Belediyesi<br />NG K&uuml;tahya Seramik<br />İ&ccedil; Mimarlar Odası<br />Binat iletişim</p> Fri, 04 May 2018 14:53:59 +03 Orhan Dinç Mezarı Ulusal Fikir Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/orhan-dinc-mezari-ulusal-fikir-yarismasi/1021 Emine Merdim Yılmaz <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/04/25/orhandinc.jpg-1661395600.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Türk Serbest Mimarlar Derneği, Mimar Orhan Dinç anısına mezar fikir projesi elde edilmesi amacı ile serbest, ulusal ve tek aşamalı yarışma düzenliyor. <br><br><h3><strong>YARIŞMANIN AMACI VE YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER&nbsp;<br /><br /></strong></h3> <p>Sevdiklerimiz, erken ya da ge&ccedil; bir-bir aramızdan ayrılmaktalar. Bizler, onlara hayatta iken g&ouml;sterdiğimiz sevgiyi, saygıyı bağlılığı &ouml;l&uuml;mlerinden sonra da g&ouml;stermek i&ccedil;in elimizden geleni yapmalıyız. Onlara verebileceğimiz en g&uuml;zel hediye dualarımız ve saygımızdır. Ve bu sevgiyi, saygıyı, bağlılığı onların hatıralarına ve kabirlerine de sahip &ccedil;ıkarak g&ouml;stermeliyiz.&nbsp;<br /><br />Mimar Orhan Din&ccedil;&lsquo;in insani ve mesleki duruşunda yalın, kararlı, m&uuml;cadeleci, dayanışmacı, demokrat kişiliğini, onun inandığı konuda taviz vermez tutumunu yansıtacak bir tasarımın elde edilmesi yarışmanın konusudur.&nbsp;<br /><br />Cebeci Asri Mezarlığı&rsquo;nda Sevgili eşi Oya Din&ccedil; (Oya Abla) ve Miyase Tan &Ccedil;ORBACIOĞLU birlikte yatmaktadırlar.&nbsp;<br /><br />Tasarım alanı Ankara-Cebeci&rsquo;deki T&uuml;rkiye'nin ilk ''asri'' mezarlığıdır. Anadolu'da bulunan geleneksel mezarlıkların aksine hiyerarşiyi tamamen reddeder. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'nın imar planı yapılırken şehrin tarihi kısmının &ccedil;eperindeki pek &ccedil;ok mezarlık istimlak edilip imara a&ccedil;ıldığından (Ulus Meydanı&rsquo;nın olduğu yerde bulunan mezarlık ve Etnografya M&uuml;zesi&rsquo;nin olduğu yerde bulunan Ermeni Mezarlığı gibi) ciddi bir mezarlık ihtiyacı doğmuştur. Cebeci k&ouml;y&uuml; dolaylarında yapılması planlanan mezarlık i&ccedil;in 1935 yılında uluslararası bir yarışma a&ccedil;ılmış ve daha sonra yapılacak olan Ulus&rsquo;taki S&uuml;merbank Binası&rsquo;nın da mimarı olan Martin Elsaesser yarışmayı kazanmıştır. Mezarlıkta belirlenen mezar alanları birbirlerine eşittir. Yaya dolaşımı i&ccedil;in yeşil akslar ve bu aksların kesişimlerinde ise dairesel meydanlar tanımlanmıştır. Mezarlık, T&uuml;rkiye'de nadiren g&ouml;r&uuml;len bir şekilde Hristiyan ve Musevi b&ouml;l&uuml;mlerine de sahiptir. 3 dinin de defin ve ibadet ihtiya&ccedil;larını karşılayacak donatılara sahiptir ve hatta uzun yıllardır, belediye kullanımına izin vermese de bir krematoryumu bile vardır.&nbsp;<br /><br />Mezar tasarımları i&ccedil;in a&ccedil;ılan bu yarışma ile bu değerli ailenin daha iyi tanınması ve g&uuml;zel sanatların teşvik edilmesi hedeflenmektedir.&nbsp;</p> <h3><strong>ARSA YERİ:&nbsp;<br /><br /></strong></h3> <p>Ankara-Cebeci Asri Mezarlığı&nbsp;<br />Ada 211- 42 Parsel&nbsp;<br /><br />Aynı mezarda isimleri ve &ouml;l&uuml;m tarihleri verilen 3 kişi yatmaktadır:&nbsp;<br />Miyase Tan &Ccedil;ORBACIOĞLU 31.07.1968&nbsp;<br />Oya G&Uuml;LTEN DİN&Ccedil; 13.02.2002&nbsp;<br />Orhan DİN&Ccedil; 07.12.2017&nbsp;</p> <h3><strong>YARIŞMANIN ADI VE ŞEKLİ<br /><br /></strong></h3> <p>&ldquo;Orhan Din&ccedil; Mezarı Ulusal Fikir Yarışması&rdquo; T&uuml;rk Serbest Mimarlar Derneği G&ouml;n&uuml;ll&uuml;l&uuml;k Esasına G&ouml;re Mezar Yarışmalar Y&ouml;netmeliği uyarınca d&uuml;zenlenmektedir.&nbsp;</p> <h3><strong>YARIŞMAYI A&Ccedil;AN KURUMUN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ<br />&nbsp;</strong></h3> <p>Adı: T&uuml;rk Serbest Mimarlar Derneği&nbsp;<br />Adresi:&nbsp;Dumlupınar Bulvarı Eskişehir yolu 7. Km&nbsp;<br />2123. sok. No:164 Mustafa Kemal Mahallesi&nbsp;<br />PK 06520 &Ccedil;ankaya-Ankara&nbsp;<br /><br />Tel: 0312 468 66 38 &amp; 219 94 08&nbsp;<br />Faks: 0312 427 75 20&nbsp;<br />E-posta:&nbsp;<a href="mailto:info@tsmd.org.tr" target="_blank">info@tsmd.org.tr</a>&nbsp;<br />Web:&nbsp;<a href="http://www.tsmd.org.tr/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=tr&amp;q=http://www.tsmd.org.tr&amp;source=gmail&amp;ust=1524754418558000&amp;usg=AFQjCNFgPte2aSRfmj51y7QvMp-AByZdrQ">http://www.tsmd.org.tr</a>&nbsp;</p> <h3><strong>YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI<br /><br /></strong></h3> <p>Katılım herkese a&ccedil;ık olup, mimar olma zorunluluğu yoktur.&nbsp;</p> <h3><strong>J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ VE RAPORT&Ouml;RLER<br /></strong><strong><br />Danışman J&uuml;ri &Uuml;yeleri&nbsp;<br /><br /></strong></h3> <ul> <li>Evnur DİN&Ccedil; KORKAN&nbsp;(Aile adına )</li> <li>&Ouml;nder KAYA, Y.Mimar (Sel&ccedil;uk &Uuml;niv.)&nbsp;</li> </ul> <p><br /><strong>Asli J&uuml;ri &Uuml;yeleri&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Yurdanur SEPKİN, J&uuml;ri Başkanı Mimar (DGSA)&nbsp;</li> <li>Aytek İTEZ, Mimar (ADMMA)&nbsp;</li> <li>İlhan KURAL, Y. Mimar (ODT&Uuml;)&nbsp;</li> <li>Ercan &Ccedil;OBAN, Mimar (ADMMA)&nbsp;</li> <li>Yeşim HATIRLI, Y. Mimar (ODT&Uuml;)&nbsp;</li> </ul> <p><strong><br />Yedek J&uuml;ri &Uuml;yeleri&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Hacer Ayrancıoğlu YETİŞ,&nbsp;Y.&nbsp;Mimar (ADMMA)&nbsp;</li> <li>T&uuml;lin &Ccedil;ETİN, Y. Mimar (ODT&Uuml;)&nbsp;</li> </ul> <p><strong><br />Raport&ouml;rler&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Derya YAZMAN NOYAN, Şehir Plancısı (YT&Uuml;)</li> </ul> <h3><strong><br />YARIŞMA TAKVİMİ<br /><br /></strong></h3> <ul> <li>25.04.2018 Yarışmanın ilanı&nbsp;</li> <li>02.05.2018 Soru sorma i&ccedil;in son g&uuml;n&nbsp;</li> <li>04.05.2018 Cevapların yarışmacılara g&ouml;nderilmesi&nbsp;</li> <li>14.06.2018 Projelerin teslim edilmesi i&ccedil;in son g&uuml;n (saat 18.00)&nbsp;</li> <li>14.06.2018 Posta ile g&ouml;nderilen projelerin kabul&uuml; i&ccedil;in son g&uuml;n (saat 18.00)&nbsp;</li> <li>18.06.2018 J&uuml;ri değerlendirme &ccedil;alışması başlangıcı&nbsp;</li> <li>21.06.2018 Yarışma sonu&ccedil;ların ilanı ve sergi başlangıcı&nbsp;</li> <li>22.06.2018 Kolokyum ve &ouml;d&uuml;l t&ouml;reni tarihi (saat 18.00)</li> </ul> <p><br />Yarışma hakkında detaylı bilgiye ve şartnameye&nbsp;<a href="http://click.mlsend3.com/link/c/YT04Nzc0NDM4NTI0OTgxMDk1NTUmYz1zM2w1JmU9MzYyOTYwNyZiPTE3MTU1OTg5MiZkPXQyazl4MHU=.JIiCUJq8Rnn23nmT-u9KSAk6NFiUwK_hW4fKnJ-EHEQ" rel="noopener" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=tr&amp;q=http://click.mlsend3.com/link/c/YT04Nzc0NDM4NTI0OTgxMDk1NTUmYz1zM2w1JmU9MzYyOTYwNyZiPTE3MTU1OTg5MiZkPXQyazl4MHU%3D.JIiCUJq8Rnn23nmT-u9KSAk6NFiUwK_hW4fKnJ-EHEQ&amp;source=gmail&amp;ust=1524754418558000&amp;usg=AFQjCNFumMkKTAfv7_6kHCtiE0yKSTeM5g">buradan</a>&nbsp;ulaşabilirsiniz.</p> Wed, 25 Apr 2018 17:53:27 +03 Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/canakkale-belediyesi-carsi-yasam-merkezi-ve-otopark-ile-yakin-cevresi-ulusal-mimari-proje-yarismasi/1020 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yarisma-projesi-02/canakkale-belediyesi-carsi-yasam-merkezi-ve-otopark-ile-yakin-cevresi-ulusal-mimari-proje-yarismasi/manset-canakkale.jpg.jpeg" width="615" /><br/><br><br><br>Çanakkale Belediyesi'nin düzenlediği serbest, ulusal ve tek kademeli yarışmaya proje teslimi için son tarih 10 Temmuz 2018.<br><br><h3 style="text-align: justify;"><strong>YARIŞMANIN T&Uuml;R&Uuml; VE ŞEKLİ:<br /><br /></strong></h3> <p style="text-align: justify;">Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/ veya sanat dalının katkısını gerektirecek t&uuml;rden konuları kapsamaktadır. Bu amaca hizmet etmek &uuml;zere belirtilen niteliklere uygun, kentin gelecekteki yapılaşmasına &ouml;rnek teşkil edecek mek&acirc;nların oluşması i&ccedil;in "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, M&uuml;hendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve B&ouml;lge Planlama ve G&uuml;zel Sanat Eserleri Yarışma Y&ouml;netmeliği'ne" uygun olarak k&uuml;lt&uuml;r, sanat, bilim, &ccedil;evre ve etik değerler dikkate alınarak, rekabet yoluyla &ccedil;eşitli se&ccedil;eneklerden en uygun tasarımı se&ccedil;mek ve g&uuml;zel sanatları teşvik etmek amacıyla yarışmaya &ccedil;ıkılmaktadır.</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>YARIŞMANIN YERİ<br /><br /></strong></h3> <p style="text-align: justify;">&Ccedil;anakkale İli Merkez İl&ccedil;e, Kemalpaşa Mahallesi, H16C-14A-1A Pafta, 178 Ada, 20, 21, 22, 47, 48 Parsellerde toplam 6756,18 m2'lik taşınmaz &uuml;zerinde mevcutta Belediye İş Merkezi ve Katlı Otopark olarak kullanılmakta olan binanın bulunduğu alandır. S&ouml;z konusu alan, kentin yoğun kullanılan alışveriş, buluşma ve rekreasyon işlevlerinin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı, Muammer Aksoy Parkı, Mehmet&ccedil;ik Bulvarı'na cepheli olup bir cephesinde de Telekom &ndash; PTT Binaları ile Emniyet M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; bulunmaktadır.</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>YARIŞMANIN AMACI, KONUSU VE KAPSAMI<br /><br /></strong></h3> <p style="text-align: justify;">Mevcut durumda, alanda yer alan İş Merkezi ve Katlı Otopark yapısının kentin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşılamadığı g&ouml;r&uuml;lmektedir. Tasarlanacak olan &Ccedil;arşı ve Yaşam Merkezi'nin farklı yaş gruplarının yararlanabileceği ticaret ve yaşam boyu sosyo-k&uuml;lt&uuml;rel faaliyetleri destekleyen bir &ccedil;ekim noktası olması ama&ccedil;lanmaktadır. Ayrıca aynı b&uuml;t&uuml;n i&ccedil;inde kent merkezindeki en b&uuml;y&uuml;k sorunlardan biri olan otopark ihtiyacına &ccedil;&ouml;z&uuml;m bulabilmek amacıyla yarışmaya &ccedil;ıkılmaktadır. Bu ama&ccedil;la, &ccedil;ağdaş, kent estetiğine uygun ve yakın &ccedil;evresi ile b&uuml;t&uuml;n olacak şekilde bir mimari tasarım hedeflenmektedir.</p> <p style="text-align: justify;">Yarışma; &Ccedil;anakkale'nin vizyonu koşutunda mek&acirc;nsal, k&uuml;lt&uuml;rel, sanatsal ve doğal değerlerin nitelikli bir bi&ccedil;imde geliştirilmesini ama&ccedil;lamaktadır. Yanı sıra bu yarışma ile işlevsel, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir, yenilik&ccedil;i, ekonomik &ccedil;&ouml;z&uuml;mler i&ccedil;eren, &ouml;zg&uuml;n, kimlikli mek&acirc;nlar oluşturarak yarışma alanının kentle b&uuml;t&uuml;nleşmesi ve kentsel yaşama kazandırılması hedeflenmektedir. &Ouml;te yandan yarışma alanında; kent b&uuml;t&uuml;n&uuml;nde izlenen değişimlerden kaynaklanan baskı nedeniyle&nbsp;konut, ticaret, k&uuml;lt&uuml;r gibi işlevlere dayalı eksenler &uuml;zerinden hızlı bir d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m s&uuml;reci g&ouml;zlenmektedir. Dolayısıyla yarışma s&ouml;z konusu bu s&uuml;reci disipline etmeyi, farklı boyutları da i&ccedil;erecek bi&ccedil;imde tasarım ve planlama ile y&ouml;nlendirmeyi ama&ccedil;lamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacının s&ouml;z konusu alana ilişkin sosyal, k&uuml;lt&uuml;rel, ekonomik boyutlardaki bakışı ve g&ouml;zlemlerinin de &ouml;nem taşıdığının bilinmesi gerekmektedir.</p> <p style="text-align: justify;">Yarışma alanında bulunan bina 1980'li yılların ikinci yarısında Belediye İş Merkezi ve Katlı Otopark olarak yapılmıştır. Mevcut binada 5308,60 m<sup>2</sup> iş merkezi alanı ve 210 ara&ccedil;lık 4226,50 m<sup>2</sup> katlı otopark alanı bulunmaktadır. S&ouml;z&uuml; edilen bu alan "&Ccedil;anakkale Kentsel Sit Alanı 1/1000 &ouml;l&ccedil;ekli Koruma Ama&ccedil;lı Uygulama İmar Planı" kapsamında yer almaktadır. Kentsel hizmetlerin &ccedil;ağdaş, işlevsel bir b&uuml;t&uuml;n i&ccedil;inde kentlilerin en kolay ulaşacağı bir bi&ccedil;imde verilebilmesi ve yine aynı b&uuml;t&uuml;n i&ccedil;inde yeni bir cazibe merkezinin oluşturulabilmesi ama&ccedil;lanmaktadır. Bu amaca uygun olarak ekonomik, yenilik&ccedil;i ve işlevsel &ccedil;&ouml;z&uuml;m, &ccedil;oğulcu bir se&ccedil;imle belirlenerek projenin m&uuml;ellifi saptanacaktır.</p> <h3 style="text-align: justify;"><strong>YARIŞMA TAKVİMİ<br /><br /></strong></h3> <ul style="text-align: justify;"> <li>Yarışmanın İlanı : 17 Nisan 2018, Salı</li> <li>Sorular i&ccedil;in son g&uuml;n : 11 Mayıs 2018, Cuma (17:00'ye kadar)</li> <li>Cevapların İlanı : 14&nbsp;<span>Mayıs&nbsp;</span>2018, Pazartesi</li> <li>Yer g&ouml;rme i&ccedil;in son g&uuml;n : 13 Haziran 2018, &Ccedil;arşamba</li> <li>Proje Teslim Tarihi : 10 Temmuz 2018, Salı (17:00'ye kadar)</li> <li>Kargonun idare tarafından teslim alınacağı son g&uuml;n : 13 Temmuz /2018, Cuma (17:00'ye kadar)</li> <li>J&uuml;ri Değerlendirme Tarihi : 20 Temmuz 2018, Cuma</li> <li>Sonu&ccedil;ların A&ccedil;ıklanma Tarihi : 25<span>&nbsp;Temmuz&nbsp;</span>2018, &Ccedil;arşamba</li> <li>Kolokyum ve T&ouml;ren Tarihi : İdare tarafından daha sonra belirtilecektir.</li> </ul> <h3 style="text-align: justify;"><strong><br />J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİNİN VE RAPORT&Ouml;RLERİN İSİMLERİ<br /><br /></strong></h3> <p style="text-align: justify;"><strong>Se&ccedil;ici Kurul Danışman &Uuml;yeleri:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>&Uuml;lg&uuml;r G&Ouml;KHAN Belediye Başkanı</li> <li>M. Kemal ALBAYRAK İmar ve Şehircilik M&uuml;d&uuml;r&uuml;</li> <li>Abdullah KELKİT Peyzaj Mimarı &ndash; Prof. Dr.</li> <li>Emin ULUGERGERLİ Jeofizik M&uuml;h. &ndash; Do&ccedil;. Dr.</li> <li>İpek SAKARYA Şehir Plancısı &ndash;Dr. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><br />Se&ccedil;ici Kurul Asıl &Uuml;yeleri:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Emre AYSU Mimar &ndash; Şehir Plancısı &ndash; Prof. Dr.</li> <li>Hasan &Ouml;mer KORMAN Mimar &ndash; Şehir Plancısı</li> <li>Yasemen SAY &Ouml;ZER Mimar &ndash; Do&ccedil;. Dr.</li> <li>Tankut BALKIR İnşaat Y&uuml;ksek M&uuml;hendisi</li> <li>Ali Emrah &Uuml;NL&Uuml; Mimar</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><br />Se&ccedil;ici Kurul Yedek &Uuml;yeleri:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Arbil &Ouml;TK&Uuml;N&Ccedil; Mimar - Do&ccedil;. Dr.</li> <li>İsmail &Ccedil;ALIŞKAN İnşaat M&uuml;hendisi</li> <li>&Ouml;zg&uuml;r Şahan &Ouml;ZER Şehir Plancısı</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><br />Raport&ouml;rler:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Seyyide G&Uuml;LTEKİN İnşaat Teknikeri &ndash; &Ccedil;anakkale Belediyesi</li> <li>Suzan DEMİR İnşaat Teknikeri &ndash; &Ccedil;anakkale Belediyesi</li> <li>Merve ERDİK Mimar &ndash; &Ccedil;anakkale Belediyesi</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><br />Raport&ouml;r Yardımcıları:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Aynur ATAN Har. Kad. Teknikeri &ndash; &Ccedil;anakkale Belediyesi</li> <li>Ahmet YURAN Sanat Tarih&ccedil;i &ndash; &Ccedil;anakkale Belediyesi</li> </ul> <h3 style="text-align: justify;"><br /><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER VE &Ouml;DEME ŞEKLİ<br /><br /></strong></h3> <ul style="text-align: justify;"> <li>1. &Ouml;d&uuml;l 60,000 TL</li> <li>2. &Ouml;d&uuml;l 50,000 TL</li> <li>3. &Ouml;d&uuml;l 40,000 TL</li> <li>Mansiyon 20,000 TL</li> <li>Mansiyon 20,000 TL</li> <li>Mansiyon 20,000 TL</li> <li>Mansiyon 20,000 TL</li> <li>Mansiyon 20,000 TL</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br />J&uuml;ri gerekli g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; takdirde satın almaya değer projeleri belirleyecektir. Bu ama&ccedil;la j&uuml;rinin kullanımına 30,000 TL ayrılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Belirtilen &ouml;d&uuml;l, mansiyon ve satın almalar ile j&uuml;ri &uuml;yeleri ve raport&ouml;rlerin &uuml;cretleri yarışma sonucunun a&ccedil;ıklanmasını, izleyen 30 g&uuml;n i&ccedil;erisinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine g&ouml;re &ouml;denecektir.</p> <h3 style="text-align: justify;">YER G&Ouml;RME BELGESİ:<br /><br /></h3> <p style="text-align: justify;">Yer g&ouml;rme belgesi alma zorunludur. Yer g&ouml;rme m&uuml;elliflerden birisi tarafından mesai saatleri i&ccedil;erisinde raport&ouml;rl&uuml;kten randevu alınarak yapılabilir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yazışma Adresi &ndash; Yarışma Raport&ouml;rl&uuml;ğ&uuml; Bilgileri:</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yarışmanın resmi adresi aşağıda verilmiştir. İlgili her t&uuml;rl&uuml; yazışma bu adrese yapılacaktır.</p> <p style="text-align: justify;">&Ccedil;anakkale Belediyesi</p> <p style="text-align: justify;">&Ccedil;arşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın &Ccedil;evresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Raport&ouml;rl&uuml;ğ&uuml; İsmetpaşa Mahallesi, Demircioğlu Caddesi No:132 17100 &Ccedil;ANAKKALE</p> <p style="text-align: justify;">Telefon : (0286) 444 17 17 &ndash; 1136<br />Fax : (0286) 213 78 09<br />Web : www.canakkale.bel.tr<br />e-posta : yarisma@canakkale.bel.tr</p> Tue, 17 Apr 2018 13:39:02 +03 Şehir Ödülleri Türkiye 2018 http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/sehir-odulleri-turkiye-2018/1019 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/sehir-odulleri2018.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Yaşayan Şehirler Projesi ve Platformu’nun etkinliklerden Şehir Ödülleri Türkiye Ödülleri 21 Haziran 2018'de, Sabancı Kültür Sarayı'nda verilecek. Son başvuru tarihi 11 Mayıs 2018.<br><br><p style="text-align: justify;">Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi Akademik işbirliğinde, farklı bakanlıklar, &uuml;niversiteler, belediye birlikleri, sivil toplum &ouml;rg&uuml;tleri destekleri Kanal Ege Televizyonu'nun canlı yayını ile 21 Haziran 2018'de, Sabancı K&uuml;lt&uuml;r Sarayı'nda yapılacak. "Şehir &Ouml;d&uuml;lleri T&uuml;rkiye 2018" etkinliğinde yaşamlarımızın temelini oluşturan, geleceğimizi tasarlayıp, inşa eden şehir ve yaşayanlarıyla ilintili başarılı &ccedil;alışmalara imza atmış bireylere, kurumlara, yerel y&ouml;netimlere, sivil toplum &ouml;rg&uuml;tlerine, akademisyenlere, araştırmacılara &ouml;d&uuml;llendirme yapılacak.</p> <p style="text-align: justify;">Şehir &Ouml;d&uuml;lleri T&uuml;rkiye; &Ouml;zel &Ouml;d&uuml;ller, Umut Işığı Temalı Paydaş &Ouml;d&uuml;lleri ve Bilim Işığı Temalı Akademik &Ouml;d&uuml;ller olmak &uuml;zere &uuml;&ccedil; alt tema &uuml;zerinden verilecek.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Şehir &Ouml;d&uuml;lleri 2018 Bilgilendirme Videosu:</strong></p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/OHVtEYXSlcQ" width="100%" height="315" frameborder="0"></iframe></p> <h3><span style="color: #808080;">J&uuml;ri &uuml;yelerinin değerlendirmesine sunulacak adaylık i&ccedil;in</span><span style="color: #808080;"> </span><span style="color: #808080;">son başvuru tarihi 11 Mayıs 2018.</span></h3> Fri, 06 Apr 2018 10:27:25 +03 Akıllı Şehir Fikir ve Proje Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/akilli-sehir-fikir-ve-proje-yarismasi/1018 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/akillisehirgeirisimcileri.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSBAK tarafından, World Cities Congress Istanbul 2018 kapsamında düzenlenen Akıllı Şehir Fikir ve Proje Yarışması için son katılım tarihi 10 Nisan 2018.<br><br><p><strong>AMACI</strong></p> <p>Yarışmanın amacı, akıllı şehir alanında; s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ve yaşanabilirlik ilkeleri &ccedil;er&ccedil;evesinde kentsel yaşam kalitesini arttırmaya y&ouml;nelik fikir ve projelerin geliştirilmesini teşvik etmektir.</p> <p><strong>KONUSU</strong></p> <p>Akıllı Şehir alanında; kent yaşamına dair t&uuml;m konular yarışmanın konusu olma &ouml;zelliği taşımaktadır. Nihai karar j&uuml;ri değerlendirmesine tabidir.</p> <p><strong>KATILIM KOŞULLARI</strong></p> <p>Yarışma; İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi ve İBB'ye bağlı iştirak şirketlerinde &ccedil;alışan ve &ccedil;alışanların 1. derece yakınları haricinde herkese a&ccedil;ıktır.</p> <p><strong>KATILIM ŞEKLİ</strong></p> <p>Akıllı Şehir alanındaki; fikir sahipleri, proje sahipleri, Startup'lar ve kentsel yaşam s&uuml;recinde aktif rol almak isteyen t&uuml;m katılımcılar World Cities Congress Istanbul 2018 web sitesinin YARIŞMA sekmesinden kişisel ve (proje veya fikir) bilgilerini girerek yarışmaya katılabilirler.</p> <p><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Ana &Ouml;d&uuml;ller</span></p> <p>* İlk 3'e girenlere para &ouml;d&uuml;l&uuml; haricinde Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) &uuml;ye girişimcisi hakkı da verilecektir.</p> <p>* Girişimci veya Startup'lar projelerini veya fikirlerini 10-20 dakikalık sunumlarla sekt&ouml;r temsilcileriyle paylaşma fırsatına sahip olabileceklerdir.</p> <ul> <li>1. : 20.000 TL</li> <li>2. : 10.000 TL</li> <li>3. : 5.000 TL​</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;"><br />Kategori &Ouml;d&uuml;lleri</span></p> <p>Aşağıda belirtilen her kategorinin Birincisine Tablet hediye edilecektir.</p> <ul> <li>&sect; Akıllı Ulaşım Kategorisi</li> <li>&sect; S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir Ulaşım Kategorisi</li> <li>&sect; S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir &Ccedil;evre Kategorisi</li> <li>&sect; Akıllı Yaşam &Ccedil;&ouml;z&uuml;mleri Kategorisi</li> <li>&sect; Sağlıklı Şehir &Ccedil;&ouml;z&uuml;mleri Kategorisi</li> <li>&sect; Verimlilik Kategorisi</li> <li>&sect; G&uuml;venli Şehir &Ccedil;&ouml;z&uuml;mleri Kategorisi</li> <li>&sect; İnovatif &Ccedil;&ouml;z&uuml;mler Kategorisi</li> <li>&sect; Teknoloji Kategorisi</li> <li>&sect; Girişimcilik Kategorisi</li> <li>&sect; Umut Vaat Eden Proje Kategorisi</li> </ul> <p><br />Başvuru i&ccedil;in tıklayınız <strong><a href="http://worldcities.istanbul/basvuru" target="_blank">&gt;&gt;</a></strong></p> Fri, 06 Apr 2018 09:25:12 +03 Kendi Oturma Elemanını Tasarla http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/kendi-oturma-elemanini-tasarla-yarismasi/1015 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/oturma-elemani-yrsma.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İTÜ İçin Tasarım Kulübü'nün oturma elemanları tasarlanması üzerine başlattığı yarışmaya son başvuru tarihi 2 Mayıs 2018.<br><br><p style="text-align: justify;"><strong>AMA&Ccedil;:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Katılımcıların &ouml;zg&uuml;n ve yenilik&ccedil;i tasarımlar ile yaratıcı tasarımcı kimliğinin g&uuml;&ccedil;lenmesine yardımcı olmak.</li> <li>Taşkışla'ya yenilik&ccedil;i ve tasarımcılarca yapılmış &ouml;zel &uuml;r&uuml;nler kazandırmak.</li> <li>Katılımcıların tasarladıkları &uuml;r&uuml;nlerin &uuml;retilmesine imkan sağlamak ve kendi tasarımlarının hayata ge&ccedil;mesine fırsat sunmak.</li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><br />KONUSU:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Taşkışla'nın herhangi bir yerine yerleştirilebilecek olan oturma elemanları i&ccedil;in katılımcılardan tasarım geliştirmeleri istenmektedir.</li> <li>Yarışmacılardan oturma birimi tasarımına &ouml;zg&uuml;n bir yaklaşım getirmeleri beklenmektedir.</li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><br />KATILIM KOŞULLARI ve KURALLAR:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Yarışma, mimarlık ve g&uuml;zel sanatlar fak&uuml;ltelerindeki, mimarlık, i&ccedil; mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir b&ouml;lge planlama ve end&uuml;stri &uuml;r&uuml;nleri tasarımı b&ouml;l&uuml;mlerindeki lisans ve lisans&uuml;st&uuml; d&uuml;zeylerinde t&uuml;m &ouml;ğrencilere a&ccedil;ıktır. Katılım tek kişi veya maksimum 3 kişilik gruplar halinde ger&ccedil;ekleştirilebilir.</li> <li>Yarışmaya başvuru www.ituicintasarim.com adresinde yer alan başvuru formu indirildikten sonra, başvuru formunun, dijital proje dok&uuml;manlarının ve katılımcıların &ouml;ğrenci belgelerinin aynı adrese y&uuml;klenmesiyle ger&ccedil;ekleşecektir.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><br />YARIŞMA KOORDİNAT&Ouml;RLERİ</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Araş. G&ouml;r. Ahmet T&uuml;rel</li> <li>Ahmet Şahin</li> <li>B&uuml;şra Karag&ouml;z</li> <li>Eda Nur Dalgı&ccedil;</li> <li>Emre Aydın</li> <li>Kağan Ocak</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><br />J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">J&uuml;ri Başkanı</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Do&ccedil;.Dr. Elmira G&uuml;r</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><br />Asil J&uuml;ri &Uuml;yeleri</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Prof.Dr. Yasin &Ccedil;ağatay Se&ccedil;kin</li> <li>Do&ccedil;.Dr. Deniz Ayşe Yazıcıoğlu Kanoğlu</li> <li>Do&ccedil;.Dr. Elmira G&uuml;r</li> <li>Dr. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Deniz Leblebici Başar</li> <li>&Ouml;ğr.G&ouml;r. Mehmet Erk&ouml;k</li> <li>&Ouml;ğr.G&ouml;r. Oru&ccedil; &Ccedil;akmaklı</li> <li>Ahmet Şahin</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Raport&ouml;r:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Orhun Polat</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><br />TESLİM TARİHİ</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yarışmacılar tasarımlarını ve t&uuml;m belgelerini en ge&ccedil; 2 Mayıs 2018 saat: 23:59'a kadar g&ouml;ndermek zorundadır. G&ouml;nderim tarih ve saatinin 2 Mayıs 2018 saat: 23:59'u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. G&ouml;nderide oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma sekreteryasına ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>1. Proje: 1500 TL</li> <li>2. Proje: 1000 TL</li> <li>3. Proje: 500 TL</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><br />TAKVİM:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Yarışmanın İlanı: 02 Nisan 2018</li> <li>Başvuru ve Teslim i&ccedil;in son Tarih: 02 Mayıs 2018 23:59</li> <li>Kazanan ve Workshopa davet edilen projelerin ilanı: 6 Mayıs 2018</li> <li>Workshop Tarihi: 9 Mayıs 2018 Saat 14:00</li> <li>Revize Edilmiş Paftaların Son Y&uuml;klenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 Saat 23:59</li> <li>&Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni Kolokyum ve Sergi: 17 Mayıs 2018 Saat 18.00</li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><br />İLETİŞİM</strong><br /><a target="_blank" href="mailto:yarisma@ituicintasarim.com">yarisma@ituicintasarim.com</a><br /><strong><a href="http://https//:www.ituicintasarim.com">www.ituicintasarim.com</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><br />* &Ouml;d&uuml;l t&ouml;reni yeri ve programı, daha sonra detaylı şekilde duyurulacaktır.<br />* Yarışma s&uuml;recinde olası g&uuml;ncel duyurular ve değişiklikler www.ituicintasarim.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.</p> Tue, 03 Apr 2018 08:09:39 +03