Arkitera Mimarlık Merkezi - Yarışma http://www.arkitera.com/yarisma 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Balkan Evleri Maket Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/balkan-evleri-maket-yarismasi/1074 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/balturk.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Kocaeli Üniversitesi, ODTÜ ve Bursa Teknik Üniversitesi'nin öğretim üyelerinin desteği ile Türkiye ve Balkan coğrafyasında kayıtlı üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen mimari maket yarışmasına proje teslimi için son tarih 6 Mart 2019. <br><br><p><strong>YARIŞMANIN AMA&Ccedil;LARI</strong></p> <p>a. Balkanlarda T&uuml;rk K&uuml;lt&uuml;r Mirası'nın en &ouml;nemli unsurlarından Mimari'nin, "GELENEKSEL BALKAN EVLERİ" kavramı etrafında maket &uuml;r&uuml;nleri il ele alınması.<br />b. Yarışma &uuml;r&uuml;nleri ve kolokyumu ile "Geleneksel Balkan Evleri ve Mimarisi" &uuml;zerine deneyim ve bilgi alışverişi sağlanması.<br />c. Yarışmaya teslim edilen &uuml;r&uuml;nler ile "Ulusal ve Uluslararası Sergi ve Tanıtım Programları" tertiplenmesi.</p> <p><strong>YARIŞMA İ&Ccedil;İN BEKLENEN &Uuml;R&Uuml;NLER VE NİTELİKLERİ</strong></p> <p>a. MAKET + POSTER: Balkan Coğrafyasındaki &uuml;lkelerde (ek1) katılan grubun se&ccedil;eceği tarihi ve/veya geleneksel karakteri olan bir konutun "1/50 &ouml;l&ccedil;ekli" yakın &ccedil;evre dokusu ile birlikte mimari anlatım diline uygun konut ve &ccedil;evre peyzajı maketi +rumuz. Ayrıca konutun Balkan coğrafyası ve yakın şehir &ccedil;evresindeki konumunu &uuml;lke, b&ouml;lge, şehir, semt-mahalle boyutları ile anlatan "A3 boyutunda bir poster".</p> <p>b. Maket tekniği, malzeme ve renk se&ccedil;imi serbest olup geleneksel karakter, mimari cephe ve yapı elamanları ve &ccedil;evre dokusunun anlatımına uygun olması beklenmektedir.</p> <p>c. Maketin teslim edilmesi ve &ouml;d&uuml;l alınması sonrasında &ouml;d&uuml;l alanlara maket &uuml;retim masrafları i&ccedil;in nakdi &ouml;d&uuml;l dışında 150 TL nakit destek verilecektir.</p> <p><strong>YARIŞMA S&Uuml;RECİ VE TAKVİMİ</strong></p> <table style="border: 1px solid #000000;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;">Yarışma &Ccedil;ağrısına &Ccedil;ıkılması<br /></td> <td style="border: 1px solid #000000;">03 Aralık 2018 Pzt.</td> <td style="border: 1px solid #000000;">BalT&uuml;rk Dernek İnternet Sayfası &uuml;zerinden bilgi verilecektir.</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;">Soru Sorma-Cevaplanma</td> <td style="border: 1px solid #000000;">03-10 Aralık 2018</td> <td style="border: 1px solid #000000;">Bu tarihlerde sadece eposta ile sorulacak sorulara j&uuml;ri 15 Aralık 2018 tarihine kadar yazılı cevap vererek internet sayfasında duyuracaktır.</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;">&Uuml;r&uuml;n Teslimi</td> <td style="border: 1px solid #000000;">6 Mart 2019</td> <td style="border: 1px solid #000000;">En ge&ccedil; akşam 17:00'ye kadar maketler ekibin &ouml;ğrenci olduğuna dair belgeleri ile birlikte BALT&Uuml;RK DERNEK BİNASI'na imzalı tutanak ile yapılacaktır.</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;">Değerlendirme</td> <td style="border: 1px solid #000000;">8 Mart 2019 Cumartesi 10:00 &ndash;12:00 ve 13:00-16:00 arası</td> <td style="border: 1px solid #000000;"> <p>J&uuml;ri &uuml;yeleri &uuml;r&uuml;nleri kapalı oturumla değerlendirecek ve sonu&ccedil;ları tutanak altına alacaktır. <br />Yer: BALT&Uuml;RK DERNEK BİNASI</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #000000;">Sonu&ccedil; A&ccedil;ıklanması</td> <td style="border: 1px solid #000000;">10 Mart 2019 17:00</td> <td style="border: 1px solid #000000;">BALT&Uuml;RK dernek internet sayfasında duyurulacaktır.&nbsp;(rumuz+ekip &uuml;yeleri+maket fotoğrafları ile)</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>KOLOKYUM VE KONFERANS</strong></p> <p>Konferans Tarihi: 8 Mart 2019 Cumartesi,</p> <p>&Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni ve Kolokyum Tarihi: J&uuml;ri değerlendirmesinden sonra a&ccedil;ıklanacaktır.</p> <p>J&uuml;ri &uuml;yeleri tarafından yarışma s&uuml;reci değerlendirilecektir. Kentten ilgililerin de basın duyurusu ile davet edileceği ve j&uuml;ri &uuml;yesi Prof .Dr. Ali Uzay Peker'in (ODT&Uuml;) vereceği "Kanuni Sultan S&uuml;leyman T&uuml;rbe Palankası Kazı &Ccedil;alışmaları ve Zigetvar'da T&uuml;rk Mimarisi" ( saat 18:00, yer Kocaeli Bilim Merkezi) temalı konferans ile sonlanacaktır.</p> <p><strong>PROJE EKİBİ</strong></p> <p><strong>Proje Y&ouml;netim Sorumlusu</strong></p> <ul> <li>Do&ccedil;.Dr. Ayhan ORHAN<br />(KOU-İİBF-İKTİSAT, BALT&Uuml;RK Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi)</li> </ul> <p><strong><br />Koordinat&ouml;r</strong></p> <ul> <li>Dr.&Ouml;ğr.&Uuml;ys. Ersan KO&Ccedil;<br />(KO&Uuml;, MTF-ŞBP Bl. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi, BALT&Uuml;RK &Uuml;yesi)</li> </ul> <p><strong><br />J&uuml;ri &uuml;yeleri</strong></p> <ul> <li>Prof.Dr. Ali Uzay Peker<br />ODT&Uuml;-MF-Mim.Bl., &Ouml;ğr.&Uuml;yesi, Mimarlık Tarihi ABD Bşk.)</li> <li>Prof.Dr. İbrahim Şirin</li> <li>(KOU-Tarih B&ouml;l&uuml;m&uuml; Balkan Tarihi Uzmanı)</li> <li>Do&ccedil;.Dr. Neşe &Ccedil;akıcı Alp<br />(Mimar, KOU-MTF &Ouml;ğretim &Uuml;yesi)</li> <li>Dr.&Ouml;ğr.&Uuml;ys. Ersan KO&Ccedil;<br />(BT&Uuml;, MTF-ŞBP Bl. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi, BALT&Uuml;RK &Uuml;yesi)</li> <li>Dr.&Ouml;ğr.&Uuml;ys. B&uuml;lent Ayberk<br />(KOU-MTF-İ&Ccedil;M.Bl. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi)</li> <li>Dr.&Ouml;ğr.&Uuml;ys. Ebru Kamacı Karahan<br />(Kayseri Erciyes &Uuml;ni / MF-ŞBP Bl. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi)</li> <li>Dr.&Ouml;ğr.&Uuml;ys. Methiye G&uuml;l &Ccedil;&ouml;teli,<br />(BT&Uuml;, MTF-ŞBP Bl, &Ouml;ğretim &Uuml;yesi)</li> <li>Murat Hacıalioğlu<br />(Mimar, 3 BOYUTLU TASARIM ve Maket Uygulama Uzmanı)</li> <li>Raşit Fidan<br />(Kocaeli B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi, K&uuml;lt&uuml;r ve Sosyal İşler Daire Başkanı)</li> <li>Hayriye S&ouml;zer<br />(Kocaeli B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi, K&uuml;lt&uuml;r, Sanat ve Konservatuvar Şube M&uuml;d&uuml;r&uuml;)</li> <li>Resul Narin<br />(Kocaeli B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi,Tarih&ccedil;i)</li> <li>Raport&ouml;r 1: Sevginar Kocaali (BAL-T&Uuml;RK Sekreteri)</li> <li>Raport&ouml;r 2: Elif Bilge &Ouml;zşahin (Bal-T&uuml;rk Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi)</li> </ul> <p><br /><strong>KATILIM ŞARTLARI:</strong></p> <ol> <li>Ekibin tamamının kayıtlı &uuml;niversite &ouml;ğrencisi olması zorunludur. Her grup &uuml;yesinden onaylı &ouml;ğrenci belgesi talep edilecektir. Değerlendirmenin ger&ccedil;ekleşeceği 8 Mart 2019 tarihinde halen &ouml;ğrenci olmak zorunludur. (Sadece Lisans ve &Ouml;nlisans &Ouml;ğrencileri Katılabilir)</li> <li>Gruplar en az 2 en &ccedil;ok 4 &ouml;ğrenci ve zorunlu olmamakla birlikte en &ccedil;ok 1 danışman ile oluşturulacaktır. Grupların Balkan Mimarisi ve Şehirciliği &uuml;zerine &ccedil;alışmış uzman ve/veya &ouml;ğretim elemanlarından danışman desteği almaları teşvik edilmekte ve tavsiye edilmektedir. &Ouml;ğrencilerine destek vermek isteyen &ouml;ğretim &uuml;yelerimiz diledikleri kadar ekibe danışmanlık yapabilirler.</li> <li>Rumuz 5 rakamdam oluşacaktır. Rumuzda ardışık sayılar ve aynı rakamın ikiden fazla tekrarı kullanılmayacaktır. Maketler ve A3 poster &uuml;zerinde grup &uuml;yelerini belirtebilecek herhangi bir işaret simge bulunmayacaktır.</li> <li>Maketi yapılan konutun &ouml;znelliğini ve se&ccedil;ilme nedenini a&ccedil;ıklayan en az 300 kelimelik bir tanıtım/mimari k&uuml;nye raporu hazırlamak ve teslim saatine kadar başlığında 5 rakamlı rumuzu i&ccedil;eren .docx dosya formatında yarışma mailine iletilmesi zorunludur. İsteğe bağlı olarak mini rapor cd ortamında da teslim edilebilir.</li> <li>Yarışma m&uuml;mk&uuml;n olan en geniş spektrumda Balkan Evleri'nin nitelikli maketlerini elde etmeyi hedeflemektedir. Katılımcı gruplar hangi konutun maketini yapacaklarını se&ccedil;mekte &ouml;zg&uuml;r ve aynı zamanda se&ccedil;me nedenini a&ccedil;ıklama ve se&ccedil;ilen maket konusunun &ouml;znelliğini j&uuml;riye sunmakla sorumludur.</li> <li>Maket &ouml;l&ccedil;eği 1/50 olup konutun yakın &ccedil;evresi ile ilişkisini g&ouml;stermesi beklenmektedir. Malzeme ve maket tekniği serbesttir. Değerlendirmede iş&ccedil;ilik, renk ve malzeme uyumu, soyutlama d&uuml;zeyi ...vb &ouml;l&ccedil;&uuml;tler j&uuml;ri tarafından değerlendirilecektir. Maket hazırlama &ccedil;er&ccedil;evesi 100 cm x 70 cm olarak tespit edilmiştir.</li> <li>Teslim edilen ve/veya Değerlendirmeye sunulan t&uuml;m maketler BALT&Uuml;RK derneği uhdesine ge&ccedil;ecek olup dernek binası ve derneğin yurti&ccedil;i ve yurtdışı Balkan Coğrafyası'ndaki etkinliklerinde sergileme ile tanıtımı yapılacaktır.</li> </ol> <p><br /><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER: TOPLAM 8000 TL + 1500 TL= 9500 TL NAKİT &Ouml;D&Uuml;L</strong></p> <ul> <li>1 Adet 1.lik &Ouml;d&uuml;l&uuml; :2000 Tl / Ekip + Şilt ve Plaket / Kişi</li> <li>1 Adet 2.lik &Ouml;d&uuml;l&uuml; : 1500 Tl / Ekip + Şilte ve Plaket / Kişi</li> <li>1 Adet 3.l&uuml;k &Ouml;d&uuml;l&uuml; : 1000 Tl / Ekip + Şilte ve Plaket / Kişi</li> <li>7 Adet Mansiyon &Ouml;d&uuml;l&uuml; 500 Tl / Ekip + Şilte ve Madalya / Kişi</li> </ul> <p><br />(&Ouml;d&uuml;l alacak 3+7=10 makete ayrıca 150 TL maket masrafı &ouml;demesi yapılacaktır.)</p> <p><strong>YARIŞMA KAPSAMINA GİREN BALKAN COĞRAFYASI B&Ouml;LGE VE &Uuml;LKELERİ</strong></p> <p>T&uuml;rkiye/Trakya, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan<br /><strong></strong></p> <p><strong>YARIŞMA İ&Ccedil;İN KULLANILABİLECEK KAYNAK</strong></p> <p>Nur Akın, BALKANLARDA OSMANLI D&Ouml;NEMİ KONUTLARI, Literat&uuml;r Yayıncılık, 2001, ISBN 975-8431-04-8 (Teknik &ccedil;izim ve a&ccedil;ıklamaları da i&ccedil;eren temel kaynak niteliği taşıdığından ekiplerin değerlendirmesinde fayda vardır.)</p> <p><strong>İLETİŞİM</strong></p> <p>www.balturk.org.tr (Balkan T&uuml;rkleri K&uuml;lt&uuml;r ve Dayanışma Derneği)<br />bilgi@balturk.org.tr ("konu" kısmına "maket yarismasi" ibaresi eklenmesinde fayda vardır.</p> Thu, 06 Dec 2018 08:08:17 +03 VEKAM Araştırma Ödülü 2019 http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/vekam-arastirma-odulu-2019/1072 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/01/02/vekam_yarisma.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>VEKAM Araştırma Ödülü'ne başvurmak için son tarih 31 Ocak 2019.<br><br><p>Ko&ccedil; &Uuml;niversitesi Vehbi Ko&ccedil; Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), disiplin ve alan kısıtlaması olmaksızın Ankara ve &ccedil;evresinin;</p> <ul> <li>Toplumsal, kurumsal ve ekonomik tarihini,</li> <li>K&uuml;lt&uuml;rel, sosyal, coğrafi ve &ccedil;evresel &ouml;zelliklerini,</li> <li>Kentsel, tarihsel, k&uuml;lt&uuml;rel, edeb&icirc; ve sanatsal gelişimini,</li> <li>Somut ve somut olmayan k&uuml;lt&uuml;rel mirasını,</li> <li>Tarih i&ccedil;inde diğer kentler ve &uuml;lkelerle diplomatik, k&uuml;lt&uuml;rel ve ekonomik ilişkilerini,</li> <li>Hukuk, tıp, eğitim alanında tarihsel s&uuml;re&ccedil; ve uygulamalara ilişkin kentsel unsurları,</li> <li>Kentsel y&ouml;netim ve kırsal b&ouml;lge, kalkınma, b&uuml;y&uuml;me, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik, turizm, doğal kaynaklar, demografik ve iklim değişikliği konularını araştıran, inceleyen bilimsel &ccedil;alışmalar i&ccedil;in her yıl araştırma &ouml;d&uuml;l&uuml; &ccedil;ağrısı a&ccedil;maktadır. &Ouml;d&uuml;l kapsamında en az 5 adet araştırmanın her birine en fazla 10.000 TL olmak &uuml;zere maddi destek sağlanmaktadır. Başvurular en ge&ccedil; 31 Ocak 2019 tarihine kadar aayaokur@ku.edu.tr adresine iletilmelidir.</li> </ul> <p><strong><br />Başvuru Şartları</strong></p> <ul> <li>Başvuru sahibi/sahiplerinin en az lisans d&uuml;zeyinde mezuniyetinin olması gereklidir.</li> <li>Araştırma &ouml;d&uuml;l&uuml;, yeni başlayacak &ccedil;alışmaları ve/veya başlamış ve halen devam eden ve başladığı tarihten itibaren en ge&ccedil; bir yıl sonunda tamamlanması hedeflenen &ccedil;alışmaları kapsamaktadır.</li> <li>Belgeleme, envanter &ccedil;ıkarma, listeleme, dijitalleştirme vb. &ccedil;alışmalar başvuru kapsamı dışındadır.</li> <li>Başvuru kapsamında hazırlanan &ccedil;alışma/proje, Y&uuml;ksek Lisans, Doktora &ccedil;alışması olabilir.</li> <li>Başvurular T&uuml;rk&ccedil;e ya da İngilizce dillerinden birinde yapılabilir.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Başvuru dosyası aşağıdaki bilgi ve belgeleri i&ccedil;ermeli ve verilen d&uuml;zende hazırlanmalıdır:</strong></p> <ul> <li>Başvuru formu (son sayfada yer alan-imzalanıp taranmış şekilde)</li> <li>&Ouml;zet (100-250 kelime).</li> <li>&Ouml;nerilen araştırmanın bilimsel değerini ve olası uygulama sonu&ccedil;larını ele alan kısa bir tanıtım ve a&ccedil;ıklama</li> <li>Araştırmanın amacı ve kapsamı</li> <li>Araştırma Sorusu</li> <li>Y&ouml;ntem/Proje planı</li> <li>Zaman &ccedil;izelgesi: T&uuml;m s&uuml;re&ccedil; en fazla bir takvim yılını kapsayabilir.</li> <li>B&uuml;t&ccedil;e: Demirbaş alımı dışında gerekli harcama kalemlerinin detaylı bir tabloda sunumu.</li> <li>Literat&uuml;r taraması (Ele alınan konuda daha &ouml;nce yapılış &ccedil;alışmalar ve referans alınabilecek kaynaklar)</li> <li>Başvuru sahibinin/sahiplerinin fotoğraflı &ouml;zge&ccedil;mişi.</li> <li>Projeye ilişkin genel g&ouml;r&uuml;şler ile başvuru sahibinin/sahiplerinin bu projeyi ger&ccedil;ekleştirecek birikim ve yeteneğe sahip olduğuna dair en az 2 tavsiye mektubu referans sahibi tarafından yazılmış, imzalı ve kapalı zarf i&ccedil;inde dosya i&ccedil;erisinde yer almalıdır. Proje bir tez &ccedil;alışması ise; referans sahipleri, danışman &ouml;ğretim &uuml;yesi dışındaki kişiler olmalıdır.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Başvuru dosyasının elektronik kopyası yukarıdaki sıralamaya uygun bir şekilde (referans mektupları dışında) tek bir PDF dosyası formatında e-posta ile aayaokur@ku.edu.tr adresine g&ouml;nderilmelidir. (Referans mektupları ıslak imzalı olarak VEKAM adresine başvuru sahibinin isminin yazılı olduğu zarf i&ccedil;erisinde kargolanmalıdır.)</p> <p><strong>Değerlendirme s&uuml;reci</strong></p> <ul> <li>Başvurular ilk olarak T&uuml;rkiye ve yurtdışındaki &uuml;niversitelerden se&ccedil;ilen alanında uzman &ouml;ğretim&nbsp;&uuml;yelerinden oluşan Bilimsel Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir.</li> <li>Nihai değerlendirme, VEKAM Y&ouml;netim Kurulu tarafından hakem raporları doğrultusunda yapılır.</li> <li>Sonu&ccedil;lar VEKAM web sayfasında yayınlanarak duyurulur.</li> <li>İletişim s&uuml;reci, &ouml;ncelikli olarak proje y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;s&uuml; olan başvuru sahibinin verdiği e-posta adresi ve&nbsp;diğer iletişim kanallarından ger&ccedil;ekleştirilir. Birden fazla başvuru sahibi var ise; diğer başvuru&nbsp;sahiplerini bilgilendirmekle proje y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;s&uuml; y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;r.</li> </ul> <p><br /><strong>Araştırma &Ouml;d&uuml;l&uuml;: &Ouml;demeler ve Koşullar</strong></p> <p>Her bir araştırma projesi i&ccedil;in &uuml;st sınır 10.000 TL'dir. &Ouml;demeler proje y&uuml;r&uuml;t&uuml;c&uuml;s&uuml; olan başvuru sahibine,&nbsp;nihai proje raporunun VEKAM'a teslim edilmesi ve hakemlerin &ccedil;alışmayı değerlendirmesinden sonra ve&nbsp;Merkez y&ouml;netiminin nihai onayıyla tek &ouml;deme olarak yapılır.</p> <p><strong>Araştırmacının Sorumluluk ve Y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri&nbsp;</strong></p> <p>Araştırma &ouml;d&uuml;l&uuml;n&uuml; almaya hak kazanan araştırmacılar, zaman &ccedil;izelgesine uygun olarak &ccedil;alışmalarına başlamak ve Proje'yi aynı &ccedil;izelgedeki tarihte neticelendirmekle y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;r.</p> <p>Araştırmacı, proje &ccedil;er&ccedil;evesinde y&uuml;r&uuml;t&uuml;len faaliyetlerin sonu&ccedil; raporunu ve projenin her t&uuml;rl&uuml; &uuml;r&uuml;n ve &ccedil;ıktısını&nbsp;VEKAM'a sunmakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;r.</p> <p>Araştırmacılar &ccedil;alışmalarının sonucunda ele aldıkları konu &ccedil;er&ccedil;evesinde, ulaştıkları bulguları ortaya koyan ve değerlendiren hakemli bir makale hazırlamak ve Ankara Araştırmaları Dergisi&rsquo;ne iletmekle y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;rler.</p> <p><strong>Ayrıntılı bilgi i&ccedil;in:</strong></p> <ul> <li>Telefon: 0312 355 20 27 (dahili 22)</li> <li>E-Posta: aayaokur@ku.edu.tr</li> </ul> Wed, 05 Dec 2018 09:30:00 +03 Tuğlayı Keşfet Öğrenci Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/tuglayi-kesfet-ogrenci-yarismasi/1071 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/tuglayikesfet.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Işıklar Yapı Ürünleri tarafından düzenlenen yarışmaya projelerin teslimi için son tarih 27 Aralık 2018. <br><br><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tanıtım metni:</strong></span></p> <p>&Ouml;ncelikle bu &ccedil;alışmaya g&ouml;sterdiğiniz ilgiden dolayı teşekk&uuml;r ederiz. &Ccedil;alışma yapı malzemesinin bilinen y&ouml;nlerinin dışında &ouml;ğrencilerin yaratıcılıkları ile &ccedil;ok farklı tasarımlara ve d&uuml;ş&uuml;ncelere ulaşılabileceğini ortaya koymayı ama&ccedil;lamaktadır. Malzemelerin y&uuml;zlerce yılda edindiği kimlik, algısal ge&ccedil;miş ve alışılagelen bilinirliğinin &ouml;tesinde tasarımla ilişkilenince &ccedil;ok farklı ele alınabileceğine vurgu yapmayı, &ouml;ğrenciye d&uuml;ş&uuml;nmeyi, d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml; kadar da d&uuml;ş&uuml;ncelerini ortaya koyma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Tuğla ve kil malzemenin d&uuml;ş&uuml;nce ile ve tasarımla her t&uuml;rl&uuml; bağlantısı ele alınabilir. &Ouml;ğrenci her fikir tuğla ve kil malzeme ile ilişkilendirebilir.</p> <p>Bu &ccedil;alışma bir workshop yarışmasıdır ve sonucunda poster g&ouml;nderen t&uuml;m katılımcılara bir katılım belgesi hazırlanacaktır. T&uuml;m katılımcılar arasından eşdeğer &ouml;d&uuml;ller verilmesi planmış ve &ouml;d&uuml;l kategorisine giren t&uuml;m posterlerin katılımcılarına da bir &ouml;d&uuml;l belgesi verilecek ve gruba da bir plaket hazırlanacaktır.</p> <p>&Ccedil;alışma t&uuml;m &uuml;niversitelerden katılımın sağlanabilmesi i&ccedil;in dijital platformda desteklenmektedir. &Ccedil;alışmaya katılan hocalara her t&uuml;rl&uuml; soru i&ccedil;in e-posta: <a target="_blank" href="mailto:tuglaakademi@gmail.com">tuglaakademi@gmail.com</a> kullanılabilir. Ayrıca whatsapp dan &Uuml;mit hocaya doğrudan ulaşılabilir (05324745668). Katılımın &ccedil;ok olduğu &uuml;niversitelerde whatsapp grubu kurulabilir. &Ccedil;alışmaya her formasyondan &ouml;ğrenci katılabilir.</p> <p>Tavsiye edilen &ccedil;alışma yaklaşımını biraz a&ccedil;ıklamasını yapmak gerekirse, iki ana yaklaşım tavsiye edilmektedir. Bir de sunum yaklaşımından bahsedilebilir.</p> <p><strong>1. Yaklaşım : </strong>Tuğla Malzemeye ve yapı elemanına teknik yaklaşım</p> <p>Tuğla malzeme ile &uuml;retilmiş yenilik&ccedil;i bir detay, tuğlanın kendi yapısının geliştirilmesi, bir yapı elemanı tasarımı gibi yaklaşımlar teknik yaklaşımı oluşturmaktadır.</p> <p>&Ouml;rnek vermek gerekirse; Tuğladan yeni bir harpuşta tasarımı, aydınlatma elemanı tasarımı, kiremit tasarım gibi</p> <p><strong>2. Yaklaşım :</strong> Tuğla Malzemeye ve yapı elemanına Konsept yaklaşım</p> <p>Tuğla malzeme ile yaratıcı farklı fikirlerin birleşmesi olarak &ouml;zetleyebiliriz. Tavsiye edilen kontrol yaklaşımı şu şekildedir.</p> <p>Tuğla bir &ccedil;atı konsepttir. Alt fikir ve varsa bir destek fikir oluşturulması &ouml;nerilir. Bunu şu &ouml;nekle a&ccedil;ıklayalım.</p> <p>Tuğla &gt; R&uuml;zgar Enerjisi &gt; Cephe Estetiği</p> <p>Cepheye gelen r&uuml;zgarın hareket ettirdiği tuğlardan enerji &uuml;retimi hayal ettiğiniz bir yaklaşıma cepheye bu fikrin dinamik etkisini de eklersek konu tamamlanabilir. Burada dikkat edilmesi gerekli konu ise alt fikirlerin mutlaka &ccedil;atı konuya bağlanması ve ilişkili olmasıdır.</p> <p>Bu yaklaşımla istediğiniz gibi d&uuml;ş&uuml;nce &uuml;retebilirsiniz. Bu fikirleri bizlere danışabilirsiniz.</p> <p>Dikkat edilecekler ise fikir geliştirirken mek&acirc;nsal bir sonuca varmanız tavsiye edilir. Olur olmayacak diye fikrinizi sınırlamamanız. Bu &ccedil;alışma bir &ouml;ğrenci yarışması &ouml;nemli olan &ouml;ğrencinin yaratıcı g&uuml;c&uuml;n&uuml; ortaya koymak.</p> <p>Farklı yaklaşımlar g&ouml;rmeniz i&ccedil;in &ouml;rnek bir uluslararası yarışma olan Velux Konsept (http://iva.velux.com/projects/2018) &ouml;ğrenci yarışması projelerini ve farklı &ouml;ğrenci yarışmalarını incelemeniz &ouml;nerilir.</p> <p><strong>Sunum Yaklaşımı :</strong></p> <p>Fikriniz ne olursa olsun onu ortaya koymaya &ccedil;alışmak fikir kadar &ccedil;ok &ouml;nemlidir. Basit ama etkili bir sunum tekniği sizden beklenmektedir.</p> <p>Her şeyi sizin yeniden yapmanız, sunumu tasarlamanız beklenmemektedir. Tavsiye edilen (http://iva.velux.com/projects/2018) yarışması ve diğer yarışmalardan en az kendi fikirlerinize uygun 5 adet sunum se&ccedil;meniz ve bunları detaylı incelemeniz. Daha sonra 1 hedef sunum se&ccedil;ip ya da kendiniz bu sunumlardan yararlanarak sunum tekniği tasarlamanız.</p> <p>Sizlere bu workshop i&ccedil;in verilen şablona tek bir paftada fikirlerinizi anlatan sunumu ger&ccedil;ekleştirmeniz.</p> <p>Taslak &ccedil;alışmalar yaptıktan sonra istediğiniz gibi bizden ya da yakınınızdaki hocalarınızdan destek alabilirsiniz.</p> <p>Destek aldığınız hocayı mutlaka posterde belirtin bizler onlara da bir teşekk&uuml;r ve katılım belgesi hazırlayacağız.</p> <ul> <li>Sunum verilen şablona bir pafta teslimi ile ger&ccedil;ekleşecektir.</li> <li>&Ccedil;alışmaya her &ouml;ğrenciye a&ccedil;ıktır.</li> <li>&Ccedil;alışma her formasyona a&ccedil;ıktır.</li> <li>&Ouml;ğrenciler i&ccedil;in benzer yarışmalar &ouml;rnek olarak incelenebilir. Velux Award &ouml;ğrenci yarışmasını &ouml;rnek olarak her &ouml;ğrencinin incelenmesini tavsiye ediyoruz.</li> <li>&Ccedil;alışma kavramsal ya da teknik ele alınabilir.</li> <li>&Ccedil;alışma b&ouml;lgesel değerleri, detayları ele alabilir.</li> <li>&Ccedil;alışmada mek&acirc;nsal bir bağ kurulması tavsiye edilir.</li> <li>&Ccedil;alışma 27 Aralık 2018 tarihinde dijital olarak y&uuml;ksek &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;kl&uuml; teslim edilir. JPG formatında A1 boyutunda en az 200dpı olarak.</li> <li>3 Ocak 2018 tarihinde workshop kapsamında belirlenen &ouml;ğrencilere &ouml;d&uuml;l belgeleri verilir. Ayrıca t&uuml;m katılımcılara belirlenen t&ouml;rende workshop katılım belgesi verilir. Katılım belgelerinin alımı i&ccedil;in t&ouml;rene &ouml;ğrencilerin katılmasını tavsiye ediyoruz.</li> <li>Her t&uuml;rl&uuml; sorunuz i&ccedil;in mail ile bize ulaşabilirsiniz.</li> <li>&Ouml;ğrencilerin kullanacakları format aralık ayında Işıklar sitesine y&uuml;klenecektir.</li> <li>&Ccedil;alışmaya bağımsız katılmak i&ccedil;in l&uuml;tfen bize e-posta g&ouml;nderin. Gelen istek doğrultusunda &ouml;rnek şablon g&ouml;nderilecektir.</li> <li>E-posta: <a target="_blank" href="mailto:tuglaakademi@gmail.com">tuglaakademi@gmail.com</a></li> </ul> <p><br /><strong>Teslim Tarihi</strong><br />27 Aralık 2018</p> <p><strong>Sergi ve &Ouml;dül T&ouml;reni Tarihi</strong><br />3 Ocak 2019 Persembe</p> <p><strong>Sergi ve &Ouml;dül T&ouml;reni Yeri</strong><br />Istanbul Sabahattin Zaim &Uuml;niversitesi Tarihi Bina Sergi ve Konferans Salonu</p> <p><strong>&Ccedil;ALISTAY Y&Uuml;R&Uuml;T&Uuml;C&Uuml;LERİ</strong></p> <ul> <li>Prof.Dr. Nilüfer Akıncıtürk (Uludag &Uuml;niversitesi)</li> <li>Prof.Dr. Mustafa &Ouml;zgünler (Mimar Sinan Güzel Sanatlar &Uuml;niversitesi)</li> <li>Prof.Dr. &Ouml;zgür Ediz (Uludag &Uuml;niversitesi)</li> <li>Do&ccedil;.Dr. &Uuml;mit Arpacıoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar &Uuml;niversitesi)</li> <li>Do&ccedil;.Dr. Şebnem Ertaş (Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi)</li> <li>Do&ccedil;. Osman Arayıcı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar &Uuml;niversitesi)</li> <li>Dr.&Ouml;gr. &Uuml;yesi Serhat Anıktar (Istanbul Sabahattin Zaim &Uuml;niversitesi)</li> <li>Dr. Dieter Figge (Almanya Tuglacılar Birligi Başkanı)</li> </ul> Tue, 04 Dec 2018 09:38:00 +03 Aurum Mimarlık Öğrenci Fikir Yarışması: “Fütüristik Kentler II” http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/aurum-mimarlik-ogrenci-fikir-yarismasi--futuristik-kentler-ii/1070 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2019/futuristikkentlerII.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından bu sene ikincisi düzenlenen Fütüristik Kentler yarışmasının son teslim tarihi 25 Ocak 2019.<br><br><p><strong>YARIŞMANIN AMACI</strong></p> <p>Aurum Mimarlık &Ouml;ğrenci Fikir Projesi Yarışmalarının amacı, Mimarlık &ouml;ğrencilerinin fikirlerini tartıştıkları bir platform oluşturarak, yarışma k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ile mimarlık eğitimine katkıda bulunmaktır. Mimarlık &ouml;ğrencilerinin yaşadıkları &ccedil;evreye dair sorunları tespit ederek mimari &ccedil;&ouml;z&uuml;mler ortaya koyması beklenmektedir. Bu yıl ikincisi d&uuml;zenlenecek olan yarışmaya T&uuml;rkiye &uuml;niversitelerinin Mimarlık b&ouml;l&uuml;mlerinde lisans ve y&uuml;ksek lisans eğitimi g&ouml;ren &ouml;ğrenciler başvurabilir.</p> <p><strong>YARIŞMANIN KONUSU</strong></p> <p>Yarışma mimarlık ve kent yaşamının yakın geleceğine odaklanmaktadır. "F&uuml;t&uuml;ristik Kentler" g&uuml;n&uuml;m&uuml;zden 50 yıl sonra, 2068 yılındaki kentleri ve g&uuml;ndelik yaşantıyı &ouml;ğrencilerin g&ouml;z&uuml;nden g&ouml;rmeyi hedeflemektedir. &Ouml;ğrenciler tasarımları i&ccedil;in kendi belirledikleri bir kenti ya da b&ouml;lgeyi se&ccedil;ebilirler. Katılımcılardan se&ccedil;tikleri kentin gelecekteki problemlerine ışık tutup &ccedil;&ouml;z&uuml;mler ortaya koyarken kentin k&uuml;lt&uuml;rel, ekonomik, politik, sosyal, ve sanatsal yapısı &uuml;zerine de fikirler &uuml;retmeleri beklenmektedir.</p> <p>F&uuml;t&uuml;ristik Kentler yarışmasındaki en &ouml;nemli kavramlardan biri "Teknoloji"dir: Yarışmacılardan teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanların değişen g&uuml;ndelik yaşam pratikleri, deneyimleri ve yeni kentsel mek&acirc;n kullanımları &uuml;zerine farklı senaryolar oluşturması beklenmektedir. Yarışmanın amacı, geleceğin tasarımcılarını ortak bir platformda buluşturarak bundan 50 sene sonra nasıl bir kentte yaşamak istediklerini sorgulamaktır. Yarışmanın hedefleri,</p> <ul> <li>Kentsel bağlamda tasarım yapmak</li> <li>Tasarımın mek&acirc;nsal, fonksiyonel ve str&uuml;kt&uuml;rel olasılıkları &uuml;zerinde &ccedil;alışmak</li> <li>S&uuml;rekliliği olan bir yaşam ve dolaşım ağı tasarlamak</li> <li>Teknolojinin mimarlık ve yapılı &ccedil;evreye olan etkisini ortaya koymak,</li> <li>B&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir yapılar sistemi oluşturmaktır.</li> </ul> <p><br />Tasarımcıların se&ccedil;tikleri kentler &uuml;zerinden aşağıdaki veya &ouml;nerecekleri benzer sorunu/sorunları tespit etmesi ve &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri sunmaları beklenmektedir:</p> <ul> <li>Ulaşım</li> <li>Barınma</li> <li>Enerji verimliliği</li> <li>Yenilenebilir Enerji Kaynakları</li> <li>S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik</li> <li>Akıllı şehirler</li> <li>Gelecek kentleri</li> <li>Teknoloji</li> <li>Altyapı (ulaşım)</li> <li>Tarım</li> <li>İnsan Bilgisayar Etkileşimi</li> </ul> <p><strong><br />J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ</strong></p> <p><strong>Danışman J&uuml;ri &Uuml;yeleri</strong></p> <ul> <li>Osman Nuri U&ccedil;an (Prof Dr., AU M&uuml;hendislik ve Doğa Bilimleri Fak&uuml;ltesi Dekanı)</li> <li>Ayşe Erdem Aknesil (Prof Dr., AU)</li> <li>Orkunt Turgay, İ&ccedil; Mimar (Dr.&Ouml;ğr.&Uuml;yesi, AU)</li> </ul> <p><strong><br />Asil J&uuml;ri &Uuml;yeleri</strong></p> <ul> <li>Aykut Karaman, Şehir Plancısı-Mimar (Prof. Dr., AU) J&uuml;ri Başkanı</li> <li>Funda Uz, Mimar (Do&ccedil;. Dr., İT&Uuml;)</li> <li>Derya G&uuml;le&ccedil; &Ouml;zer, Mimar (Do&ccedil;. Dr., YT&Uuml;)</li> <li>Deniz &Ccedil;etin, Mimar (Dr. &Ouml;ğr. G&ouml;r., AU)</li> <li>&Ccedil;ağda &Ouml;zbaki, Mimar (&Ouml;ğr. G&ouml;r. Dr., AU)</li> </ul> <p><strong><br />Yedek J&uuml;ri &Uuml;yeleri</strong></p> <ul> <li>Ayşeg&uuml;l Ak&ccedil;ay Kavakoğlu, Mimar (Yrd. Do&ccedil;. Dr., AU)</li> <li>Nilay &Ouml;zl&uuml;, Mimar (&Ouml;ğr. G&ouml;r. Dr., AU)</li> <li>T&uuml;rkan Nihan Hacı&ouml;meroğlu (Dr., ESOGU)</li> </ul> <p><strong><br />TAKVİM</strong></p> <ul> <li>Yarışma İlanı: 5 Kasım 2018</li> <li>Soru-cevapların yayınlanması: 26 Aralık 2018 (sorular 24 Aralık 2018 tarihine kadar raport&ouml;rl&uuml;ğe mail yoluyla iletilebilir. Cevaplar web sayfasında yayınlanacaktır.)</li> <li>Proje Teslimi: 25 Ocak 2019, 17:00'ye kadar (kargo ile yapılan g&ouml;nderimlerde, kargoların saat 17:00 itibariyle g&ouml;nderilmiş olması gerekmektedir. Kargo g&ouml;nderildiğine ait faturanın ayrıca raport&ouml;rl&uuml;ğe mail olarak iletilmesi gerekmektedir.)</li> <li>J&uuml;ri değerlendirilmesi: 30 Ocak 2019</li> <li>Sonu&ccedil;ların A&ccedil;ıklanması: 1 Şubat 2019</li> <li>Sergi tarihi ve yeri daha sonra web sitesinde a&ccedil;ıklanacaktır.</li> </ul> <p><strong><br />&Ouml;D&Uuml;LLER</strong></p> <ul> <li>1. &Ouml;d&uuml;l: Apple Ipad Tablet</li> <li>2. &Ouml;d&uuml;l: Samsung Galaxy Tablet</li> <li>3. &Ouml;d&uuml;l: Samsung Galaxy Tablet</li> </ul> <p><br /><strong>İLETİŞİM BİLGİLERİ</strong><br /><a target="_blank" href="http://yarismalar.altinbas.edu.tr/ogrenci-proje-yarismalari/futuristik-kentler-aurum-mimarlik/">http://yarismalar.altinbas.edu.tr/ogrenci-proje-yarismalari/futuristik-kentler-aurum-mimarlik/</a><br />Adres: Altınbaş &Uuml;niversitesi M&uuml;hendislik ve Doğa Bilimleri Fak&uuml;ltesi Mimarlık B&ouml;l&uuml;m&uuml;<br />Mahmutbey Dilmenler Caddesi, No:26, 34217 Bağcılar - İstanbul</p> <p><strong><a target="_blank" href="http://yarismalar.altinbas.edu.tr/ogrenci-proje-yarismalari/futuristik-kentler-aurum-mimarlik/online-basvuru-formu/">Online Başvuru Formu</a></strong></p> Mon, 03 Dec 2018 16:58:00 +03 FNSS MILDESIGN Uluslararası Askeri Kara Araçları Tasarım Yarışması 3 http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/fnss-mildesign-uluslararasi-askeri-kara-araclari-tasarim-yarismasi-3/1069 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2019/fnss-yarisma.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. tarafından, 2019’da üçüncüsü düzenlenecek olan “FNSS MILDESIGN Uluslararası Askeri Kara Araçları Tasarım Yarışması” için başvurular, 15 Kasım 2018’de başladı, son başvuru tarihi ise 1 Mart 2019.<br><br><p style="text-align: justify;">FNSS, 3'&uuml;nc&uuml;s&uuml;n&uuml; d&uuml;zenlediği FNSS MILDESIGN Uluslararası Askeri Kara Ara&ccedil;ları Tasarım Yarışması ile T&uuml;rkiye'de &ouml;zg&uuml;n &uuml;r&uuml;n geliştirme &ccedil;alışmalarını destekleyerek, savunma sekt&ouml;r&uuml;nde tasarımcı gelişimine destek olacak bir platform yaratmayı hedefliyor. Gen&ccedil; tasarımcıları profesyonel &ccedil;evreler ile buluşturacak olan yarışma ile sekt&ouml;r ihtiyacına y&ouml;nelik profesyonel tasarımcı potansiyelini ortaya &ccedil;ıkarmayı ama&ccedil;lıyor.</p> <p style="text-align: justify;">Dereceye giren projeler ve yarışmacılar i&ccedil;in &ouml;d&uuml;l t&ouml;reni, IDEF 2019 Fuarı'nda ger&ccedil;ekleştirilecek.</p> <p style="text-align: justify;">Yarışma, katılımcıların projelerini www.fnssmildesign.com adresine y&uuml;klemeleri ile başlayacak. Projeler, tasarım konusunda farklı disiplinlerden gelen ve kendi alanında uzman &uuml;yelerden oluşan danışma kurulu ve se&ccedil;ili kurul tarafından değerlendirilecek. 1 Mart 2019'da başvuruların kapanmasından sonra dereceye giren tasarımlar 1 Mayıs 2019'da <strong><a href="https://www.fnss.com.tr/" target="_blank">www.fnss.com.tr</a></strong> ve <strong><a href="https://www.fnssmildesign.com/tr" target="_blank">www.fnssmildesign.com</a></strong> internet adreslerinde duyurulacak. Yarışma sonunda, profesyonel kategoride toplam 170.000 T&uuml;rk Lirası, &ouml;ğrenci kategorisinde ise toplam 35.000 T&uuml;rk Lirası &ouml;d&uuml;l verilecek olup kazanan projeler i&ccedil;in &ouml;d&uuml;l t&ouml;reni ise IDEF 2019 fuarında ger&ccedil;ekleştirilecek.</p> <p style="text-align: justify;">Uluslararası d&uuml;zeyde katılım beklenen yarışma, "Profesyonel" ve "&Ouml;ğrenci" olmak &uuml;zere iki farklı kategoride d&uuml;zenlenecek. Profesyonel kategorisinde 18 yaş &uuml;zerinde bulunan herkes, herhangi bir eğitim veya sertifika şartı aranmaksızın yarışmaya katılabilecek. &Ouml;ğrenci kategorisinde ise, yalnızca &uuml;niversitelerin lisans programlarına devam eden &ouml;ğrenciler katılabilecek.</p> <p style="text-align: justify;">FNSS, askeri kara ara&ccedil;ları tasarımı konusunda kendine g&uuml;venen, savunma sekt&ouml;r&uuml;nde yer almak isteyen t&uuml;m tasarımcıları, 3'&uuml;nc&uuml; FNSS MILDESIGN Uluslararası Askeri Kara Ara&ccedil;ları Tasarım Yarışması'na katılmaya davet ediyor. Detaylı bilgi ve yarışma şartnamesine <strong><a href="https://www.fnssmildesign.com/tr" target="_blank">www.fnssmildesign.com</a></strong> web adresinden ulaşabilirsiniz.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>YARIŞMA TAKVİMİ</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Kayıt:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">Yarışmacılar, kayıtlarını "www.fnssmildesign.com " internet sitesinden 15 Kasım 2018 tarihinden, 1 Mart 2019 tarihine kadar elektronik olarak yapabileceklerdir. Katılımcıların yapacakları her proje başvurusu i&ccedil;in, rakamlardan oluşan 6 haneli katılım kodu proje kaydı yapılırken otomatik olarak oluşturulacaktır.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Soru Cevap Tarihi:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">Yarışmacılar sorularını 28 Şubat 2019 tarihine kadar "<strong><a href="mailto:mildesign@fnss.com.tr" target="_blank">mildesign@fnss.com.tr</a></strong>" internet adresine g&ouml;nderebileceklerdir. Soru ve cevaplar www.fnssmildesign.com internet adresinde yer alan "Soru ve Cevaplar" sayfasından anonim olarak yayınlanacaktır.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tasarımların Teslimi:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">Yarışmacılar, hazırlayacakları projelerini, www.fnssmildesign.com &uuml;zerinden giriş yaparak y&uuml;kleyebilirler. Proje g&ouml;nderimi, 1 Mart 2019 tarihinde saat 23:59 T&uuml;rkiye yerel saatinde sona erecektir.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Yarışma Sonu&ccedil;larının İlanı ve &Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">Dereceye giren Projeler ve Yarışmacılar, 1 Mayıs 2019 tarihinde d&uuml;zenlenecek sergi ve &ouml;d&uuml;l t&ouml;reninde duyurulacaktır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>KATEGORİLER</strong></p> <p style="text-align: justify;">Profesyonel Kategori (P):<br />18 yaş &uuml;zerinde bulunan herkes, herhangi bir eğitim veya sertifika şartı aranmaksızın, profesyonel tasarımcı sıfatıyla yarışmaya katılabilir. Bireysel ve ekip katılımlarında, t&uuml;m yarışmacıların 18 yaş ve &uuml;st&uuml; olması zorunludur.</p> <p style="text-align: justify;">&Ouml;ğrenci Kategorisi (S):<br />Bu kategorideki yarışmaya, &uuml;niversitelerin lisans programlarına devam eden &ouml;ğrenciler katılabilecektir. Y&uuml;ksek lisans ve doktora &ouml;ğrencileri, &ouml;ğrenci kategorisinde yarışmaya katılamazlar; bu stat&uuml;deki kişilerin profesyonel kategoride katılmaları gerekmektedir.</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>&Ouml;ğrenci kategorisine başvuran yarışmacıların; 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından g&uuml;n almamış olması gerekmektedir.</li> <li>&Ouml;ğrenci kategorisinde ger&ccedil;ekleştirilecek ekip katılımlarında, ekipteki t&uuml;m yarışmacıların lisans d&uuml;zeyinde &uuml;niversite &ouml;ğrencisi olması zorunludur.</li> <li>&Ouml;ğrenci kategorisinde yarışmaya katılacak olan ekipte "Grubun Danışman &Ouml;ğretim &Uuml;yesi" stat&uuml;s&uuml;nde olmak &uuml;zere bir adet &Ouml;ğretim &Uuml;yesi akademisyen bulunabilir. Bu durumunda, ekip liderinin kesinlikle &ouml;ğrenci olması gerekmektedir.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>DEGERLENDİRME KRİTERLERİ</strong></p> <p style="text-align: justify;">Her bir kategori kendi i&ccedil;inde ayrı ayrı puanlandırılacaktır.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Yenilik&ccedil;ilik:</span></p> <p style="text-align: justify;">Profesyonel Kategori: 30 puan</p> <p style="text-align: justify;">&Ouml;ğrenci Kategori: 40 puan</p> <p style="text-align: justify;">Tasarımda yenilik&ccedil;i bir yaklaşım ile ara&ccedil; konsepti yaratılması; &ouml;zg&uuml;n kullanım senaryolarının ve mod&uuml;lerlik konseptlerinin sunulması beklenmektedir.</p> <p style="text-align: justify;">Ger&ccedil;ekleştirilebilirlik:</p> <p style="text-align: justify;">Profesyonel Kategori: 20 puan / &Ouml;ğrenci Kategori: 10 puan</p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Tasarım - Fonksiyon Uyumu:</span></p> <p style="text-align: justify;">Profesyonel Kategori: 25 puan / &Ouml;ğrenci Kategori: 25 puan</p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Geliştirme ve Detaylandırma D&uuml;zeyi:</span></p> <p style="text-align: justify;">Profesyonel Kategori: 25 puan / &Ouml;ğrenci Kategori: 25 puan</p> <p style="text-align: justify;"><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER</strong></p> <p style="text-align: justify;">Dereceye giren yarışmacılara aşağıda belirtilen &ouml;d&uuml;llerle birlikte plaket verilecektir. Dereceye giren t&uuml;m projeler, FNSS'nin 2019 yılında katılacağı ulusal ve uluslararası fuarlarda eser sahibinin ismiyle sergilenebilecektir; ilk &uuml;&ccedil;e giren eserler ise ulusal ve uluslararası dergilerin yarışmayla ilgili makalelerinde yayınlanabilecektir. Yarışmacı ekiplerin &ouml;d&uuml;lleri, FNSS tarafından ekip liderine verilecektir.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">PROFESYONEL KATEGORİ (P)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>BİRİNCİLİK &Ouml;D&Uuml;L&Uuml;: 100.000 T&uuml;rk Lirası</li> <li>İKİNCİLİK &Ouml;D&Uuml;L&Uuml;: 50.000 T&uuml;rk Lirası</li> <li>&Uuml;&Ccedil;&Uuml;NC&Uuml;L&Uuml;K &Ouml;D&Uuml;L&Uuml;: 20.000 T&uuml;rk Lirası</li> <li>MANSİYON: Başarı belgesi</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><br />&Ouml;ĞRENCİ KATEGORİSİ (S)</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>BİRİNCİLİK &Ouml;D&Uuml;L&Uuml;: 20.000 T&uuml;rk Lirası</li> <li>İKİNCİLİK &Ouml;D&Uuml;L&Uuml;: 10.000 T&uuml;rk Lirası</li> <li>&Uuml;&Ccedil;&Uuml;NC&Uuml;L&Uuml;K &Ouml;D&Uuml;L&Uuml;: 5.000 T&uuml;rk Lirası</li> <li>MANSİYON: Başarı Belgesi</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>KATILIM FORMATI</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Elektronik Kayıt:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Katılımcılar 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren www.fnssmildesign.com adresinde yer alan yarışmacı kayıt formunu elektronik olarak doldurup kayıt yaptırmalıdır.</li> <li>Kayıt yaptıran yarışmacıların kimliği yarışma organizasyonu tarafından gizli* tutulmakta olup, her proje i&ccedil;in ayrı olarak oluşturulan 6 haneli katılımcı kodunu saklı tutmaları gerekmektedir.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><br />Projelerin Teslimi:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Projeler elektronik kopya olarak www.fnssmildesign.com adresinde tanımlanan alanlara y&uuml;klenecektir.</li> <li>Yarışmacılar en fazla 3 proje ile yarışmaya katılabilir.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><br />Proje Paftası Formatı:</span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Projelerde, tasarım ve &ouml;zellikler &ccedil;eşitli a&ccedil;ılardan alınmış g&ouml;rseller ve şemalarla sunulmalıdır.</li> <li>Yarışmacıların paftanın &uuml;zerinde yapacağı t&uuml;m a&ccedil;ıklamaların İngilizce olması zorunludur.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br />Dosya Tipi (Format) : JPEG, PNG<br />&Ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;k (DPI) : 300 dpi (pixel/inch);<br />Pafta Boyutu : Yatay A3 ebadında<br />Renk Modu : RGB<br />Boyut : Dosya başına en fazla 10MB<br />Pafta Adedi : En az 2, en fazla 4 adet</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Proje Raporları:</strong><br />Proje sahipleri tarafından hazırlanacak ve projenin amacını, bu amacı nasıl ger&ccedil;ekleştirdiğini, projenin yenilik&ccedil;i &ouml;zelliklerini, malzeme ve teknik &ouml;zelliklerini T&uuml;rk&ccedil;e veya İngilizce olarak a&ccedil;ıklayan, 300 s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml; aşmayacak raporlardır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Proje Model Dosyası:</strong><br />Proje model dosyası &uuml;r&uuml;n&uuml;n yalın (solid model) olarak tamamlanmış halini (dış kabuk) i&ccedil;ermelidir. Tasarım formatı sadece STL formatında kabul edilmektedir.</p> Mon, 03 Dec 2018 11:03:00 +03 Kentsel Belleğin İzleri Üzerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/kentsel-bellegin-izleri-uzerinden-akhisar-eski-belediye-meydani-ve-cevresi-ulusal-mimarlik-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi/1066 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yarisma-projesi-02/kentsel-bellegin-izleri-uzerinden-akhisar-eski-belediye-meydani-ve-cevresi-ulusal-mimarlik-ve-kentsel-tasarim-fikir-yarismasi/kentselbelleginizleri.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Akhisar Belediyesi tarafından açılan yarışmaya proje teslimi için son tarih 1 Şubat 2019.<br><br><p><strong>YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI</strong></p> <p>Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya, en az bir mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile T.M.M.O.B. ilgili odalarına kayıtlı &uuml;yelerden oluşan ekipler katılabilir. İdare ile ilişkilerin y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesi ile sınırlı olmak &uuml;zere ekip &uuml;yelerinden birinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.</p> <p>Yarışmacıların;</p> <ul> <li>T&uuml;rk M&uuml;hendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası) &uuml;yesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,</li> <li>4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki h&uuml;k&uuml;mler gereğince ge&ccedil;ici veya s&uuml;rekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,</li> <li>J&uuml;ri &uuml;yelerini ve raport&ouml;rlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,</li> <li>J&uuml;ri &uuml;yeleri (danışman, asli, yedek), raport&ouml;rler ve yarışmayı a&ccedil;an idare adına &ccedil;alışan danışmanlar ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve &ccedil;alışanları arasında olmamak,</li> <li>J&uuml;ri &ccedil;alışmalarının herhangi bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne katılmış olmamak,</li> <li>Yarışmayı a&ccedil;an idarede, yarışma ile ilgili her t&uuml;rl&uuml; işlemleri hazırlamak, y&uuml;r&uuml;tmek, sonu&ccedil;landırmak ve onaylamakla g&ouml;revli olmamak,</li> <li>Yarışmayı a&ccedil;an idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların &ccedil;alışanları arasında olmamak.</li> <li>Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raport&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;ne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).</li> </ul> <p><br />Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını "Kentsel Belleğin İzleri &Uuml;zerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı ve &Ccedil;evresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması" Şartname Bedeli" a&ccedil;ıklaması ile 100TL (Y&uuml;z T&uuml;rk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Akhisar Belediyesi Tahsilat veznelerine isim bilgisi ile yatıracaklardır. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka &ouml;dendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, a&ccedil;ık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raport&ouml;rl&uuml;ğ&uuml; e-posta adresine g&ouml;ndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri b&ouml;l&uuml;mden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak i&ccedil;in son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen g&uuml;nd&uuml;r. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.</p> <p><strong>YARIŞMA TAKVİMİ</strong></p> <ul> <li>Yarışmanın ilanı: 28 Kasım 2018</li> <li>Soru sormak i&ccedil;in son tarih: 21 Aralık 2018</li> <li>Cevapların ilanı: 25 Aralık&nbsp;2018</li> <li>Projelerin teslimi: 1 Şubat 2019</li> <li>Kargoyla g&ouml;nderimin son teslim alım tarihi: 4 Şubat 2019</li> <li>J&uuml;ri &ccedil;alışması başlangıcı: 8 Şubat.2019</li> <li>Kolokyum: Daha sonra duyurulacaktır.</li> </ul> <p><br /><strong>J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ ve RAPORT&Ouml;RLER</strong></p> <p><em><strong>Danışman J&uuml;ri &Uuml;yeleri</strong></em></p> <ul> <li>Salih HIZLI (Akhisar Belediye Başkanı)</li> <li>Adnan KAZMAOĞLU (Mimar)</li> <li>Prof.Dr. Mine ZEREN (Mimar)</li> <li>Azmi A&Ccedil;IKDİL (Mimar)</li> <li>Mehmet &Ccedil;ELİK (İnş. M&uuml;h.)</li> </ul> <p><em><strong><br />Asli J&uuml;ri &Uuml;yeleri</strong></em></p> <ul> <li>Prof.Dr. A. Emel G&Ouml;KSU (Şehir Plancısı)</li> <li>Prof.Dr. Ayhan USTA (Mimar)</li> <li>Do&ccedil;.Dr. Deniz DOKG&Ouml;Z (Mimar) (J&uuml;ri Başkanı)</li> <li>Dr. Se&ccedil;kin KUTUCU (Mimar)</li> <li>Arzu KUTKAM NUHOĞLU (Peyzaj Y&uuml;ksek Mimarı)</li> </ul> <p><em><strong><br />Yedek J&uuml;ri &Uuml;yeleri</strong></em></p> <ul> <li>Do&ccedil;.Dr. Evren ERDİN (Şehir Plancısı)</li> <li>Emre TORBAOĞLU (Y&uuml;ksek Mimar) Defne Akşin AKYOL (Peyzaj Y&uuml;ksek Mimarı)</li> </ul> <p><br /><em><strong>Raport&ouml;rler</strong></em></p> <ul> <li>Nergiz HIZLI (Mimar)</li> <li>D. Nur AKDERE (Mimar)</li> <li>K&uuml;bra TAŞK&Ouml;PR&Uuml; (Y&uuml;ksek Şehir Plancısı)</li> </ul> <p><br /><em><strong>Raport&ouml;r Yardımcıları</strong></em></p> <ul> <li>Demet UYAR (Mimar)</li> <li>K&uuml;rşat YILMAZ (Mimar)</li> </ul> <p><br /><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER ve &Ouml;DEME ŞEKLİ</strong></p> <p>J&uuml;rinin yapacağı değerlendirme sonucunda se&ccedil;ilen projelere aşağıdaki &ouml;d&uuml;l ve mansiyonlar verilecektir.</p> <ul> <li>1.&Ouml;d&uuml;l: 60.000,00_ TL</li> <li>2.&Ouml;d&uuml;l: 40.000,00_ TL</li> <li>3.&Ouml;d&uuml;l: 25.000,00_ TL</li> <li>1. Mansiyon: 10.000,00_ TL</li> <li>2. Mansiyon: 10.000,00_ TL</li> <li>3. Mansiyon: 10.000,00_ TL</li> <li>4. Mansiyon: 10.000,00_ TL</li> <li>5. Mansiyon: 10.000,00_ TL</li> </ul> <p><br />J&uuml;ri değerlendirme sonu&ccedil;larının ilanından sonra, yukarıda yazılı &ouml;d&uuml;l ve mansiyon tutarları sonu&ccedil;ların ilanından itibaren en ge&ccedil; 30 g&uuml;n i&ccedil;inde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. Maddesine g&ouml;re net olarak &ouml;denir. &Ouml;demeler banka hesabına yapılacaktır.</p> <p><strong>Yarışmayı D&uuml;zenleyen İdarenin İletişim Bilgileri</strong></p> <ul> <li>Yarışmayı A&ccedil;an Kurum: Akhisar Belediyesi (Yarışma raport&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;)</li> <li>Adres: İn&ouml;n&uuml; Mahallesi 15. sokak No:59 Akhisar / Manisa</li> <li>Telefon: 4441145 - 0236 413 5991</li> <li>Fax: 0236 414 35 14</li> <li>E-posta: yarisma@akhisar.bel.tr</li> <li>Web: yarisma.akhisar.bel.tr</li> <li>Banka bilgisi: Halkbank Akhisar Şubesi</li> <li>Hesap Adı: 0563-07000024</li> <li>IBAN:TR 91 0001 2009 5630 0007 000024</li> </ul> Wed, 28 Nov 2018 08:53:00 +03 Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri 2019 http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/turgut-cansever-ulusal-mimarlik-odulleri-2019/1068 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2019/tcansever.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Bu yıl 5.si düzenlenecek Antalya Kepez Belediyesi Mimar Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri'ne son başvuru tarihi 21 Ocak 2019.<br><br><p><strong>AMA&Ccedil;</strong></p> <p>Antalya Kepez Belediyesi (Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile işbirliği i&ccedil;inde ve Odanın koordinasyonu ile) b&ouml;lgemiz ile &ouml;zdeş &ccedil;alışmaları ile &ouml;ne &ccedil;ıkan Turgut Cansever'in anılması, kendisinin şehircilik ve mimarlık anlayışının tanıtılması, ulusal ve uluslararası ortamda, yere duyarlı ve nitelikli mimarlık &uuml;r&uuml;nlerinin &ouml;ne &ccedil;ıkartılması, mimarlık ve &ccedil;evre bilincinin gelişmesi, mimarlık &uuml;r&uuml;nlerinin belgelenmesi, T&uuml;rkiye ile uluslararası ortam arasında mimarlık k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne y&ouml;nelik iletişim ve tanıtımın geliştirilmesi ve g&uuml;zel sanatların teşvik edilmesi amacı ile mimar Turgut Cansever adına "Uluslararası Mimarlık &Ouml;d&uuml;lleri" verir.</p> <p><strong>KAPSAM</strong></p> <p>Her yıl Şubat ayında &ouml;d&uuml;le başvuran ve "inşa edilmiş" yapılardan oluşan bir mimarlık sergisi d&uuml;zenlenir ve j&uuml;ri tarafından se&ccedil;ilen eserlere "Mimar Turgut Cansever Mimarlık &Ouml;d&uuml;lleri" verilir. &Ouml;d&uuml;l t&ouml;reni Turgut Cansever'in &ouml;l&uuml;m yıld&ouml;n&uuml;m&uuml;ne denk gelen 22 Şubat haftasında d&uuml;zenlenir.</p> <p><strong>VERİLECEK &Ouml;D&Uuml;LLER</strong></p> <p><strong>Turgut Cansever B&uuml;y&uuml;k &Ouml;d&uuml;l&uuml;</strong></p> <p>Ulusal ve uluslararası adaylar arasında farklılık g&ouml;zetmeksizin mimari tasarım ve uygulama s&uuml;recinde yere ve bağlama duyarlılık, k&uuml;lt&uuml;rel s&uuml;reklilik, malzeme ve detay incelmişliği gibi &ouml;ncelikler esas alınarak yaşam boyu proje ve &ccedil;alışmaları ile &ccedil;ağdaş mimarlık ortamında farkındalık yaratabilecek, &ouml;rnek ve rol-model olarak &ouml;ne &ccedil;ıkartılabilecek bir mimara verilir.</p> <p><strong>Turgut Cansever Yapı &Ouml;d&uuml;l&uuml;</strong></p> <p>Ulusal ve uluslararası katılımlar arasında farklılık g&ouml;zetmeksizin mimari tasarım ve uygulama s&uuml;recinde yere ve bağlama duyarlılık, k&uuml;lt&uuml;rel s&uuml;reklilik, malzeme ve detay incelmişliği gibi &ouml;ncelikler esas alınarak &ccedil;ağdaş mimarlık ortamında farkındalık yaratabilecek, &ouml;rnek olarak &ouml;ne &ccedil;ıkartılabilecek iki yapıya ve mimar(lar)ına verilir. Bu &ouml;d&uuml;l koruma dalında yapılan &ccedil;alışmaları da i&ccedil;erir.</p> <p><strong>Turgut Cansever Yerel Başarı &Ouml;d&uuml;l&uuml;</strong></p> <p>Antalya b&ouml;lgesinde ger&ccedil;ekleşmiş uygulamalar esas alınarak mimari tasarım ve uygulama s&uuml;recinde yere ve bağlama duyarlılık, k&uuml;lt&uuml;rel s&uuml;reklilik, malzeme ve detay incelmişliği gibi &ouml;ncelikler g&ouml;zetilerek &ccedil;ağdaş mimarlık ortamında farkındalık yaratabilecek, &ouml;rnek olarak &ouml;ne &ccedil;ıkartılabilecek bir yapıya ve mimar(lar)ına verilir. Bu &ouml;d&uuml;l koruma dalında yapılan &ccedil;alışmaları da i&ccedil;erir.</p> <p><strong>&Ouml;zel &Ouml;d&uuml;l</strong></p> <p>J&uuml;ri farklı &ouml;zellikleri nedeni ile &ouml;ne &ccedil;ıkartılması gerektiğini d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml; en fazla iki yapı ve mimarına j&uuml;ri &ouml;zel &ouml;d&uuml;l&uuml; verebilir. &Ouml;zel &ouml;d&uuml;l yerel katılımcılar arasından da se&ccedil;ilebilir.</p> <p><strong>SE&Ccedil;İCİ KURUL VE RAPORT&Ouml;RLER</strong></p> <p>Se&ccedil;ici Kurul 5 kişiden oluşur. Se&ccedil;ici Kurul &uuml;yelerinden en az ikisi T&uuml;rkiye dışından, uluslararası ortamda saygın akademisyen ya da mimarlar arasından se&ccedil;ilir. J&uuml;riye T&uuml;rkiye'den se&ccedil;ilecek 3 &uuml;yeden en az biri mimar ya da sanat tarih&ccedil;isi akademisyenler arasından, diğer &uuml;yeler meslek alanında en az on yıllık deneyime sahip mimarlar arasından se&ccedil;ilir. Ayrıca 2 yedek j&uuml;ri &uuml;yesi belirlenir. J&uuml;ri Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından &ouml;nerilen isimler arasından Kepez Belediye Başkanlığında se&ccedil;ilir. Se&ccedil;ici Kurul &uuml;yelerine &ouml;deme yapılmaz ancak kendilerinin yol ve konaklama giderleri karşılanır. Yarışma s&uuml;reci Yarışma Komitesi ve bu komite tarafından se&ccedil;ilecek 2 mimar raport&ouml;r tarafından y&uuml;r&uuml;t&uuml;l&uuml;r. J&uuml;ri, raport&ouml;r ve &ouml;d&uuml;l komitesi her &ouml;d&uuml;l d&ouml;neminde yeniden belirlenir.</p> <p><strong>Asil Se&ccedil;ici Kurul</strong></p> <ul> <li>Prof.Dr. S&uuml;ha &Ouml;zkan (Mimar, T&uuml;rkiye)</li> <li>Prof.Dr. Celal Abdi G&uuml;zer (Mimar, T&uuml;rkiye)</li> <li>Richard England (Mimar, Malta)</li> <li>Raj Rewal (Mimar, Hindistan)</li> <li>Şevket Altındal (Mimar, T&uuml;rkiye)</li> </ul> <p><strong><br />Yedek Se&ccedil;ici Kurul</strong></p> <ul> <li>Do&ccedil;.Dr. Hacer Mutlu Danacı (Mimar, T&uuml;rkiye)</li> <li>Dr. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Seda Şimşek Tolacı (Mimar, T&uuml;rkiye)</li> </ul> <p><strong><br />&Ouml;D&Uuml;L KOMİTESİ</strong></p> <p>Mimarlar Odası Antalya Şubesine kayıtlı &uuml;yeler arasından &uuml;&ccedil; mimar Şubenin &ouml;nerisi ve Belediye'nin onayı ile &ouml;d&uuml;l komitesi olarak se&ccedil;ilir. Bu komite t&uuml;m &ouml;d&uuml;l s&uuml;recinin y&ouml;netilmesi ve serginin d&uuml;zenlenmesinden sorumludur. &Ccedil;alışma yeri Antalya'dır.</p> <p><strong>SE&Ccedil;İCİ KURUL &Ccedil;ALIŞMALARI VE DEĞERLENDİRME</strong></p> <p>Se&ccedil;ici Kurul en az 3 kişi ile toplanır. Değerlendirmeler oy birliği ya da oy &ccedil;okluğu esasına g&ouml;re yapılır. J&uuml;ri Madde 5 de belirtilen &ouml;d&uuml;l ve sergilenecek projelere karar verir. J&uuml;ri ve yedek &uuml;yelerin &ccedil;eşitli nedenlerle &uuml;&ccedil;&uuml;n altına d&uuml;şmesi durumunda se&ccedil;ici kurulun &ouml;nerisi ile Kepez Belediyesi tarafından yeni j&uuml;ri &uuml;yesi atanır.</p> <p><strong>SERGİ VE KATILMA ESASLARI</strong></p> <p>Sergiye katılma ve aday g&ouml;sterme koşulları, Uluslararası Turgut Cansever Mimarlık &Ouml;d&uuml;lleri Komitesi'nce saptanır ve duyurulur. Sergi ilk olarak Antalya'da a&ccedil;ılır.</p> <p><strong>ADAY G&Ouml;STERME VEYA KATILMA Y&Ouml;NTEMİ</strong></p> <p>Mimarlar kendi projeleriyle aday olabilecekleri gibi başka mimarların projelerini de gerek&ccedil;elerini a&ccedil;ıklamak kaydıyla aday g&ouml;sterebilirler.</p> <p><strong>&Ouml;D&Uuml;LE BAŞVURU</strong></p> <p>&Ouml;d&uuml;le bir &ouml;nceki yılın Aralık ayına kadar tamamlanmış ya da tamamlanma aşamasında olan yapıların mimarları başvurabilir. Başvuru koşulları j&uuml;ri tarafından hazırlanan şartnamede belirtilir. Turgut Cansever B&uuml;y&uuml;k &Ouml;d&uuml;l&uuml; i&ccedil;in kişi ve kurumlar aday g&ouml;sterebilir.</p> <p><strong>&Ouml;D&Uuml;LLENDİRME DIŞI KATILIM</strong></p> <p>&Ouml;d&uuml;l s&uuml;reci i&ccedil;inde yer alan J&uuml;ri &Uuml;yeleri, Yedek J&uuml;ri &Uuml;yeleri, Komite &Uuml;yeleri, Raport&ouml;rler ile bunların birinci derece yakınları ve iş ortakları &ouml;d&uuml;le aday olamaz ve başvuramaz; ancak sadece sergide yer almak &uuml;zere başvuruda bulunabilirler.</p> <p><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER</strong></p> <p>&Ouml;d&uuml;ller TL. cinsinden olup her yıl Kepez Belediyesi Enc&uuml;meni tarafından belirlenir.</p> <p>2019 yılı i&ccedil;in;</p> <ul> <li>Her bir Turgut Cansever Yapı &Ouml;d&uuml;l&uuml; 20.000 (Yirmibin) TL</li> <li>Turgut Cansever Yerel Başarı &Ouml;d&uuml;l&uuml; 20.000 (Yirmibin) TL</li> </ul> <p><br />olarak belirlenmiştir.</p> <p><strong>GENEL İLKELER</strong></p> <ul> <li>Sergi ve &ouml;d&uuml;llere adaylık i&ccedil;in Uluslararası Mimarlar Birliği'ne (UIA) bağlı meslek odalarına kayıtlı ve &uuml;yeliği devam eden her mimar, yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler</li> <li>bireysel ya da ekip olarak katılabilir.</li> <li>Şirket ya da kurum adına katılan &ccedil;alışmalarda mimar(lar)ın isminin belirtilmesi zorunludur.</li> <li>Etkinliğe katılabilmek i&ccedil;in, m&uuml;ellif(ler)in Uluslararası Mimarlar Birliği &uuml;yesi meslek odalarına katılı olması zorunludur.</li> <li>Sergiye katılan bir eser, bir başka d&ouml;nem tekrar katılamaz.</li> <li>Sergiye katılacak ve aday olacak eserler, Sekreterya'ya teslim edildikten sonra geri &ccedil;ekilemez; teslim edilen &ccedil;alışmaların katalogda yayımlanması kabul edilmiş sayılır.</li> <li>Eserin bitim tarihini &ouml;nemi yoktur. Ancak inşaat ruhsatı almış ve yapının ruhsat ve eklerine uygun inşa edilmiş ve eserin projesinin Mimarlar Odası mesleki denetiminin yapılmış olması gerekir.</li> <li>Yurtdışında uygulanan yapıların katılımı i&ccedil;in bir &uuml;st maddedeki şartlar aranmaz.</li> <li>Sergiye ekteki formatta hazırlanmış, en fazla 4 adet A0 ebatında 150 dpi &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;kte, pdf formatında DVD i&ccedil;erisinde teslim edilmesi istenmektedir.</li> <li>Etkinliğe katılacak eserlere ilişkin olarak, azami 2 sayfa A4 sayfasından oluşan, bir tasarım yaklaşım raporu teslim edilmelidir.</li> </ul> <p><br /><strong>SONU&Ccedil;LARIN DUYURULMASI VE YAYIMLANMASI</strong></p> <p>Yarışma, Sergi, &Ouml;d&uuml;ller ve &Ouml;d&uuml;l t&ouml;reni kamuoyuna Belediye ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi internet sitesi aracılığıyla duyurulur. &Ouml;d&uuml;l t&ouml;reni ve sergi &ouml;ncelikle Antalya'da d&uuml;zenlenir, gerek g&ouml;r&uuml;lmesi durumunda yurti&ccedil;i ve yurtdışında tekrarlanabilir. Her &ouml;d&uuml;l d&ouml;nemi sonunda d&uuml;zenlenecek katalog katılımcılara &uuml;cretsiz olarak dağıtılır. Duyuru ve katalog dili İngilizce ve T&uuml;rk&ccedil;e olacaktır.</p> <p>Etkinliğe katılan t&uuml;m katılımcılar bu şartnameyi aynen kabul etmiş sayılır.</p> <p><strong>TAKVİM</strong></p> <ul> <li>21 Ocak 2019 : Son Katılım Tarihi<br />DVD, tek ambalaj i&ccedil;erisinde 21 Ocak 2019 g&uuml;n&uuml;, saat 17:30'a kadar imza karşılığı elden veya 21 Ocak 2019 g&uuml;n&uuml; saat 17:30'dan sonra teslim edilmemek &uuml;zere kargo ile Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne g&ouml;nderilecektir. Kargo makbuzu info@antmimod.org.tr mail adresine 21 Ocak 2019 g&uuml;n&uuml; saat 17:30'a kadar ulaştırılacaktır. Kargo ile gelen projelerden; 25 Ocak 2019 g&uuml;n&uuml; saat 17:30'dan sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.</li> <li>01 Şubat 2019: J&uuml;ri Toplantısı</li> <li>22 Şubat 2019: &Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni ve Sergi A&ccedil;ılışı</li> <li>Yarışma sonu&ccedil;ları, &ouml;d&uuml;l t&ouml;reninden en az 10 g&uuml;n &ouml;ncesinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından duyurulur.</li> </ul> <p><strong><br />BİLGİ VE İLETİŞİM</strong></p> <p>Mimarlar Odası Antalya Şubesi</p> <p>Meltem Mah. 3808 Sokak No: 16 Antalya</p> <p>Tel: 0242 237 86 92 - Fax: 0242 237 58 20</p> <p>Web: www.antmimod.org.tr - Mail: info@antmimod.org.tr</p> Tue, 27 Nov 2018 14:31:00 +03 Türkiye Mimarlık Yıllığı 2018 http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/turkiye-mimarlik-yilligi-2018/1067 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/etiket-02/tmy_2018_etiket.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Son başvuru tarihi 15 Şubat olan Türkiye Mimarlık Yıllığı, 2018 yılında tamamlanmış, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, koruma/onarım/restorasyon, geçici strüktür/yerleştirme alanlarından adayları bekliyor.<br><br><p>Arkitera Mimarlık Merkezi'nin d&uuml;zenlediği yıllık, yerli veya yabancı tasarımcılar tarafından, T&uuml;rkiye'de, son bir yılda &uuml;retilen yapılı &ccedil;evreyi belgeleme, sergileme ve tartışmaya a&ccedil;mayı ama&ccedil;lıyor.</p> <p>T&uuml;rkiye Mimarlık Yıllığı, Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından oluşturulan ve her yıl &uuml;yeleri değişen bağımsız bir se&ccedil;ici kurul tarafından, T&uuml;rkiye Mimarlık Yıllığı Y&ouml;netmeliği'ne g&ouml;re hazırlanmış <strong><a target="_blank" href="http://www.arkitera.com/files/yarisma/1067/tmy_2018_sartname.pdf">şartname</a></strong> maddeleri kapsamında yapılacak a&ccedil;ık &ccedil;ağrıya gelen başvuruların değerlendirilmesi ile oluşturulan bir proje listesi ve sergisidir.</p> <p>Buna ek olarak, 2018 yılından itibaren ilk defa bir dizi panel toplantısı aracılığı ile yıllıkta yer alacak olan 6 proje daha derinlemesine incelenecek ve tartışılacaktır.</p> <p>Mimarlık Yıllığı yayın, sergi ve panel olmak &uuml;zere 3 etaptan oluşur:</p> <h3>1. Yayın</h3> <p>Se&ccedil;ici kurulun yıllığa dahil etmeye karar verdiği projeler Arkitera.com web sitesinde yayınlacaktır. Ge&ccedil;tiğimiz yıllardaki yayınları buradan inceleyebilirsiniz:</p> <ul> <li><a href="http://www.arkitera.com/haber/30016/turkiye-mimarlik-yilligi-2017" target="_blank">T&uuml;rkiye Mimarlık Yıllığı 2017</a></li> <li><a href="http://www.arkitera.com/haber/28592/turkiye-mimarlik-yilligi-2016-icin-secilen-projeler-belli-oldu" target="_blank">T&uuml;rkiye Mimarlık Yıllığı 2016</a></li> <li><a href="http://www.arkitera.com/haber/26582/turkiye-mimarlik-yilligi-2015-icin-secilen-projeler-belli-oldu" target="_blank">T&uuml;rkiye Mimarlık Yıllığı 2015</a></li> <li><a href="http://www.arkitera.com/haber/24515/turkiye-mimarlik-yilligi-2014-belli-oldu" target="_blank">T&uuml;rkiye Mimarlık Yıllığı 2014</a></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> </ul> <h3></h3> <h3></h3> <h3>2. Sergi</h3> <p>2014 yılından beri her sene derlenen T&uuml;rkiye Mimarlık Yıllığı bug&uuml;ne kadar, Studio-X Istanbul, İzmir Mimarlık Merkezi (İzmir Mimarlar Odası), Ankara Mimarlık Merkezi (TSMD), Uludağ &Uuml;niversitesi Mimarlık Fak&uuml;ltesi ve Bursa Akademik Odalar Birliği&rsquo;nde (Bursa Mimarlar Odası) ve Abdullah G&uuml;l &Uuml;niversitesi Sergi Salonu&rsquo;nda sergilendi.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/tmy_haberici_12.jpg.jpeg" /></p> <p>Mimarlık Yıllığı, bu yıl da 14-25 Mayıs tarihleri arasında Studio-X Istanbul&rsquo;da sergilenecektir.</p> <h3>3. Panel</h3> <p>Bu yıl ge&ccedil;tiğimiz yıllardan farklı olarak, sergilenen projeler arasından se&ccedil;ilen 6 projenin, sergiyi izleyen g&uuml;nlerden yapılacak panellerde derinlemesine tartışılması da ama&ccedil;lanıyor. Mimarlık Yıllığı Panelleri &ldquo;halk oylaması ile se&ccedil;ilen 3 + se&ccedil;ici kurul tarafından se&ccedil;ilen 3&rdquo; proje olmak &uuml;zere toplam 6 proje i&ccedil;in, İstanbul&rsquo;daki sergiyi izleyen 2 hafta i&ccedil;inde yapılacak.</p> <p>Proje m&uuml;ellifi (veya tasarım ekibinden bir temsilci) ve se&ccedil;ici kurulun moderat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde ger&ccedil;ekleşecek panellerde halk oylaması ile se&ccedil;ilecek olan &ldquo;en &ccedil;ok tartışılmaya değer 3 proje&rdquo; ve se&ccedil;ici kurulun bu se&ccedil;im ile eşleştireceği 3 proje derinlemesine tartışılacak.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/tmy_haberici.jpg.jpeg" /></p> <h3>Se&ccedil;ici Kurul &Uuml;yeleri</h3> <ul> <li>Melike Altınışık</li> <li>Haydar Karabey</li> <li>Nil&uuml;fer Kozikoğlu</li> <li>Arzu Nuhoğlu</li> <li>Mustafa Toner</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> </ul> <h3></h3> <h3>Başvuru:</h3> <ul> <li>Mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, i&ccedil; mimarlık, koruma/onarım/restorasyon, ge&ccedil;ici str&uuml;kt&uuml;r/yerleştirme ve benzer &ccedil;alışma alanlarında &uuml;retilmiş projeler aday g&ouml;sterilebilir.</li> <li>Yalnızca uygulanmış / inşaatı bitmiş projeler değerlendirilir.</li> <li>Her yıl, yalnızca yıllığın ilan edildiği yılın i&ccedil;inde inşaatı bitmiş projeler aday olabilir.</li> <li>Diğer başvuru koşulları, adaylık şartları ve değerlendirme şartları i&ccedil;in l&uuml;tfen <strong><a target="_blank" href="http://www.arkitera.com/files/yarisma/1067/tmy_2018_sartname.pdf">şartname</a></strong>yi inceleyiniz.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> </ul> <h3>Başvuru İ&ccedil;in İstenen Belgeler</h3> <ul> <li><strong>Form</strong>: Proje metni ve k&uuml;nyesinin yer alacağı <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.arkitera.com/files/forms/arkitera_proje_bilgi_formu.doc" target="_blank">Proje bilgi formu</a></span> eksiksiz doldurulmalıdır.</li> <li><strong>G&ouml;rseller</strong>: Projeye dair fotoğrafların yanı sıra planlar, kesitler ve benzeri teknik &ccedil;izimlerin de g&ouml;nderilmesi zorunludur. T&uuml;m g&ouml;rseller JPEG, TIFF veya PDF formatında, yatayda en az 2.000 piksel genişlikte (veya daha b&uuml;y&uuml;k) ve 300 dpi &ccedil;&ouml;z&uuml;n&uuml;rl&uuml;kte olmalıdır.</li> <li><strong>Teslim</strong>:&nbsp;<a href="http://www.arkitera.com/files/forms/arkitera_proje_bilgi_formu.doc" target="_blank">Proje bilgi formu</a> doldurulup, projeleri g&ouml;rselleri ile birlikte <span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:mimarlikyilligi@arkitera.com" target="_blank">mimarlikyilligi@arkitera.com</a></span> e-posta adresine iletebilirsiniz.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> </ul> <h3>Takvim</h3> <ul> <li>Başvuruların İlanı 22 Kasım 2018</li> <li><strong>Son Başvuru</strong> Tarihi <strong>15 Şubat</strong> 2019</li> <li>Sonu&ccedil;ların İlanı 25 Mart 2019</li> <li>Mimarlık Yıllığı İstanbul Sergisi A&ccedil;ılışı (Studio-X Istanbul) 14-25 Mayıs 2019</li> <li>Mimarlık Yıllığı Panelleri (Studio-X Istanbul) (14-25 Mayıs tarihleri arasında)</li> </ul> Thu, 22 Nov 2018 15:40:00 +03 DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2019 http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/dask-depreme-dayanikli-bina-tasarimi-yarismasi-2019/1065 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/daskbinatasarimi_2019.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>DASK tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen lisans öğrencilerine yönelik yarışmaya proje başvurusu için son tarih 21 Aralık 2018. <br><br><p><strong>Yarışmanın Ama&ccedil;ları</strong></p> <ul> <li>İnşaat m&uuml;hendisliği &ouml;ğrencilerine depreme dayanıklı y&uuml;ksek bina tasarımı ve maket yapımı aşamalarında &ccedil;alışma fırsatı sunmak,</li> <li>Deprem m&uuml;hendisliği mesleğini tanıtmak ve &ouml;ğrencileri bu alanda uzmanlaşmaları i&ccedil;in &ouml;zendirmek,</li> <li>Deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak.</li> </ul> <p><strong><br />Kimler Katılabilir?</strong></p> <p>&Uuml;niversite &ouml;ğrencileri arasında d&uuml;zenlenecek DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'na &uuml;niversitelerin lisans &ouml;ğrencilerinden oluşan en fazla beşer kişilik takımlar başvurabilir.</p> <p>Takım &uuml;yelerinin &ccedil;oğunluğunu inşaat m&uuml;hendisliği b&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;ğrencileri oluşturmalıdır. Aynı &uuml;niversitenin mimarlık b&ouml;l&uuml;mlerden en fazla iki &ouml;ğrenci takıma d&acirc;hil olabilir. Bir takıma aynı &uuml;niversitenin mimarlık b&ouml;l&uuml;m&uuml;nden en fazla iki kişi katılabilir. Takım &uuml;yelerinin okuduğu &uuml;niversitede mimarlık b&ouml;l&uuml;m&uuml; yoksa bir başka &uuml;niversiteden mimarlık &ouml;ğrencisi takıma d&acirc;hil edilebilir. Takımlara inşaat m&uuml;hendisliği b&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;ğretim &uuml;yelerinden bir kişi &ouml;nderlik eder.</p> <p><strong>Yarışma Aşamaları</strong></p> <ul> <li>Birinci aşamada, Proje &Ouml;n Şartnamesi'ne uygun şekilde tasarlanan bina projeleri değerlendirilip &ouml;n elemeden ge&ccedil;ecek.</li> <li>İkinci aşamada, &ouml;n elemeden ge&ccedil;en bina projeleri DASK'ın g&ouml;ndereceği malzemeler (balsa &ccedil;ıta ve levhalar) ile Teknik Şartname'ye uygun bir şekilde bina maketine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lecek.</li> <li>Son aşamada 7-8 Nisan 2019 İstanbul Osmanlı Arşivleri'nde d&uuml;zenlenecek b&uuml;y&uuml;k yarışma finalinde bina maketlerinin şartnameye uygunlukları ve depremi sim&uuml;le eden sarsma masası &uuml;zerindeki performansları değerlendirilecek.</li> </ul> <p><br /><strong>Yarışma Takvimi</strong></p> <ul> <li>Proje başvurusu i&ccedil;in son tarih: 21 Aralık 2018</li> <li>Se&ccedil;ilen takımların a&ccedil;ıklanması, maket malzemelerin g&ouml;nderilmesi ve Teknik Şartname'nin a&ccedil;ıklanması: 7 Ocak 2019</li> <li>Performans tahminlerinin ve her bir kat alanının Excel dosyası halinden g&ouml;nderimi: 1 Nisan 2019</li> <li>Bina maketlerinin kargo ile Osmanlı Arşivleri'ne g&ouml;nderilmesi i&ccedil;in son tarih: 6 Nisan 2019</li> <li>B&uuml;y&uuml;k final: 7-8 Nisan 2019</li> <li>&Ouml;d&uuml;l t&ouml;reni: 9 Nisan 2019</li> </ul> <p><strong><br />Yarışmanın Kapsamı</strong></p> <p>Belirlenen kurallara g&ouml;re tasarlanacak ve balsa ağacı &ccedil;ıtalarından ve levhalarından imal edilecek &ouml;l&ccedil;ekli bina maketleri bir seri sarsma masası testlerine t&acirc;bi tutularak deprem performansları deneysel bir şekilde belirlenecek.</p> <p>Maket binanın başarısında en &ouml;nemli fakt&ouml;r, "depremde yıkılmaması" olacak.</p> <p>Ekonomik ve estetik fakt&ouml;rler de ayrı birer kriter olarak takımların performanslarını etkileyecek. Teknik puanlamada, yapının deprem performansının seviyesi (hissedilen sarsıntı seviyesinin ve yapısal hasarın azlığı); ekonomik puanlamada, maket binanın ağırlığı (malzeme miktarı) ve toplam kat alanı; estetik puanlamada ise yapı mimarisi ve pazarlama potansiyeli (poster ve sunum) gibi kriterler dikkate alınacak.</p> <p>Yarışmanın kazananı bir fayda-maliyet hesabı sonucunda bulunacak en y&uuml;ksek toplam yıllık kazancı elde eden takım olacaktır.</p> <p><strong>Yarışma Başkanı</strong></p> <ul> <li>Prof.Dr. Mustafa Erdik Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi</li> </ul> <p><strong><br />J&uuml;ri</strong></p> <ul> <li>Prof.Dr. Zekeriya Polat <em>Yıldız Teknik &Uuml;niversitesi/İBB Gn. Sek. Dan.</em></li> <li>Prof.Dr. Haluk Sucuoğlu <em>Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi</em></li> <li>Prof.Dr. Alper İlki <em>DASK Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi/İT&Uuml; İnşaat Fak&uuml;ltesi, İnşaat M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml;</em></li> <li>Prof.Dr. Alper &Uuml;nl&uuml; <em>İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi</em></li> <li>Do&ccedil;.Dr. Beyza Taşkın <em>İT&Uuml; İnşaat Fak&uuml;ltesi, İnşaat M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml;</em></li> <li>Melda G&ouml;knel <em>Eğitimci ve Akademisyen</em></li> <li>İsmet G&uuml;ng&ouml;r <em>DASK Koordinat&ouml;r&uuml;</em></li> </ul> <p><strong><br />Teknik Danışma Kurulu</strong></p> <ul> <li>Do&ccedil;.Dr. Ufuk Hancılar <em>Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstit&uuml;s&uuml;</em></li> <li>Dr. M&uuml;h. C&uuml;neyt T&uuml;z&uuml;n <em>Gebze Teknik &Uuml;niversitesi, Yapı ve Deprem M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml;</em></li> <li>Do&ccedil;.Dr. Ozan Cem &Ccedil;elik <em>Orta Doğu Teknik &Uuml;niversitesi İnşaat M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml;</em></li> <li>Dr. &Uuml;lgen Mert Tuğsal <em>Gebze Teknik &Uuml;niversitesi İnşaat M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml;</em></li> <li>Dr. Cem Demir <em>İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi, İnşaat Fak&uuml;ltesi</em></li> <li>&Ouml;mer &Uuml;lker <em>İnşaat Y&uuml;ksek M&uuml;hendisi</em></li> </ul> <p><strong><br />Derecelendirme ve &Ouml;d&uuml;ller</strong></p> <p>&Uuml;&ccedil; kuvvetli yer hareketinden herhangi birinde yıkılmadığına h&uuml;kmedilen bir binayı tasarlayan takımlardan Nihai Yıllık Kazancı (NYK) en y&uuml;ksek olan takım yarışmanın galibi olacak.</p> <p>Yarışmada birinci olan &uuml;niversitenin ilgili b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n emrine laboratuvar te&ccedil;hizatı temini amacıyla 50.000 TL tutarında para &ouml;d&uuml;l&uuml; tahsis edilecektir. İlk &uuml;&ccedil;e giren &uuml;niversite takımlarının &ouml;ğrencilerine ise aşağıda belirtilen para &ouml;d&uuml;lleri verilecektir:</p> <ul> <li>1.takım: 15.000 TL</li> <li>2.takım: 10.000 TL</li> <li>3.takım: 5.000 TL</li> </ul> <p><br />Yarışmada d&ouml;rt adet &ouml;zel &ouml;d&uuml;l verilecektir:</p> <ul> <li>En İyi Mimari &Ouml;zel &Ouml;d&uuml;l&uuml;: J&uuml;ri tarafından se&ccedil;ilecektir.</li> <li>En İyi Deprem Performansı &Ouml;zel &Ouml;d&uuml;l&uuml;: &Ouml;l&ccedil;&uuml;mler sonucu belirlenecektir.</li> <li>En İyi İletişim Becerisi ve En İyi Sunum &Ouml;d&uuml;l&uuml;: J&uuml;ri tarafından se&ccedil;ilecektir.</li> <li>Yarışma Ruhu &Ouml;d&uuml;l&uuml;: Yarışma katılımcılarının vereceği oylarla se&ccedil;ilecektir.</li> </ul> <p><strong><br />Yarışma Hakkında</strong></p> <p>DASK Depreme Dayanıklı Tasarım Yarışması, 2003'ten beri ABD'de Deprem M&uuml;hendisliği Araştırma Enstit&uuml;s&uuml;'n&uuml;n (EERI) &Ouml;ğrenci Liderlik Konseyi (SLC) tarafından d&uuml;zenlenen Sismik Tasarım Yarışması'nın (Seismic Design Competition) T&uuml;rkiye versiyonudur. Konsepti ve mekanizması ile birlikte T&uuml;rkiye'de ve d&uuml;nyada b&uuml;y&uuml;k yankı uyandıran DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması hem ulusal hem de uluslararası arenada birbirinden prestijli &ouml;d&uuml;ller kazanmıştır.</p> Tue, 13 Nov 2018 15:34:52 +03 Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi Mimari Proje Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/kore-savasi-anma-alani-ve-ziyaretci-merkezi-mimari-proje-yarismasi/1061 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yarisma-projesi-02/kore-savasi-anma-alani-ve-ziyaretci-merkezi-mimari-proje-yarismasi/kore-savasi-anma-yarismasi.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği tek aşamalı, ulusal ve mimari proje yarışmasına başvuru için son tarih 18 Ocak 2019.<br><br><h3><strong>Yarışmanın Şekli<br /><br /></strong></h3> <p>L&uuml;leburgaz Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, M&uuml;hendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve B&ouml;lge Planlama ve G&uuml;zel Sanat Eserleri Yarışma Y&ouml;netmeliği doğrultusunda; sorun &ccedil;&ouml;zmeye y&ouml;nelik yenilik&ccedil;i buluş ve y&ouml;ntemler ile yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını &ouml;zendirmek amacı ile mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında, daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavram ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesi amacı ile a&ccedil;ılan tek aşamalı, ulusal ve mimari proje yarışmasıdır.</p> <h3><strong>Yarışmanın Konusu ve Amacı<br /><br /></strong></h3> <p>L&uuml;leburgaz Belediyesi, son 5 yıldır t&uuml;m &ouml;nemli projelerini yarışmalar yoluyla elde etmektedir. B&uuml;t&uuml;n bu yarışmalar aynı zamanda L&uuml;leburgaz Belediyesi'nin kentin gelişimine ve geleceğine dair kararlar alırken, bunu gerekli uzmanlık alanları ile birlikte &ccedil;alışarak yapma kararlılığının bir par&ccedil;asıdır. Yerel y&ouml;netimin istek ve iradesi ile yarışmaya a&ccedil;ılan bu projeler &ouml;zg&uuml;n yapıları korunarak hayata hızla ge&ccedil;irilmekte ve mimarlık ortamına yaptıkları katkı &ouml;nemsenmektedir.</p> <p>L&uuml;leburgaz'da bulunan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 1950 ile 1953 yılları arasında Kore'de g&ouml;rev yapan 241'inci Piyade Alayı'nın anısına, 'Kore M&uuml;zesi' kurulmuştur. Kurulan m&uuml;zede, 241'inci Piyade Alay Komutanlığı'na g&ouml;rev d&ouml;neminde derlenen fotoğraflar, haritalar, kişisel eşyalar, anı nesneleri (memorabilia), madalyalar, filmler, seyir defteri, 50'li yıllara ait gazeteler, flama ve bayraklar bulunmaktadır.</p> <p>M&uuml;zenin; L&uuml;leburgaz 65. Mekanize Piyade Tugayı yerleşkesi i&ccedil;inde bulunması nedeni ile ziyaretlerin kolaylıkla yapılamadığı değerlendirilmiştir. Bu sebeple, yarışmaya &ccedil;ıkarılan Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaret&ccedil;i Merkezi projesinin amacı; mevcut imar planlarına uygun olarak, kent merkezi ile ilişkileri kurulmuş, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, &ccedil;evre tasarımları ile desteklenmiş a&ccedil;ık ve yeşil alanları insan-doğa ilişkilerini &ouml;n plana &ccedil;ıkaran, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile t&uuml;m M&uuml;hendislik alanlarında &ccedil;ağdaş ve ekonomik &ccedil;&ouml;z&uuml;mler &ouml;neren, g&uuml;zel sanatları teşvik eden ve &ouml;zg&uuml;n &ouml;neriler geliştiren fikirlerin elde edilmesidir.</p> <h3><strong>J&uuml;ri &Uuml;yeleri ve Raport&ouml;rler<br /><br /></strong></h3> <p><strong>Danışman J&uuml;ri &Uuml;yeleri<br /></strong></p> <ul> <li>Keewon HONG Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu</li> <li>Tuğgeneral Tevfik Erkan OLGAY 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Garnizon Komutanı</li> <li>Murat GERENLİ Belediye Başkanı</li> <li>Rasim ASLAN Başkan Yardımcısı</li> <li>G&ouml;khan Kaya ATAY Başkan Yardımcısı</li> <li>Mehmet İBRİK&Ccedil;İ Fen İşleri M&uuml;d&uuml;r&uuml;</li> </ul> <p><strong><br />Asli J&uuml;ri &Uuml;yeleri:</strong></p> <ul> <li>Aydan BALAMİR Mimar</li> <li>Ayşen SAVAŞ Mimar</li> <li>Boğa&ccedil;han D&Uuml;NDARALP Mimar</li> <li>Feride &Ouml;NAL Mimar</li> <li>Yıldırım GİGİ Mimar</li> <li>Sunay ERDEM Peyzaj Mimarı</li> <li>Erdin&ccedil; KESKİN İnşaat M&uuml;hendisi</li> </ul> <p><strong><br />Yedek J&uuml;ri &Uuml;yeleri</strong></p> <ul> <li>G&uuml;lnaz G&Uuml;ZELOĞLU YILDIRIM Mimar</li> <li>Pınar G&Ouml;KBAYRAK Mimar</li> <li>Alper T&Uuml;FEK&Ccedil;İOĞLU Peyzaj Mimarı</li> <li>Kadir KILIN&Ccedil; İnşaat M&uuml;hendisi</li> </ul> <p><strong><br />Raport&ouml;rler</strong></p> <ul> <li>Burcu BAĞCI U&Ccedil;AR Mimar</li> <li>Emre D&Uuml;LGER Mimar</li> <li>Zeynep ALTAN End&uuml;stri M&uuml;hendisi</li> </ul> <h3><strong><br />Yarışma Takvimi<br /><br /></strong></h3> <ul> <li>Yarışmanın İlanı 08.11.2018</li> <li>Son Soru Sorma Tarihi 16.11.2018</li> <li>Cevapların G&ouml;nderilme Tarihi 23.11.2018</li> <li>Proje Teslim Tarihi 18.01.2019</li> <li>J&uuml;ri Değerlendirme Başlangı&ccedil; Tarihi 26.01.2019</li> <li>Yarışma Sonucu İlan Tarihi ve Sergi Başlangıcı 04.02.2019</li> <li>Sergi Bitiş Tarihi 10.02.2019</li> <li>Kolokyum Tarihi İlan edilecektir.</li> </ul> <h3><strong><br />Yarışma &Ouml;d&uuml;lleri<br /><br /></strong></h3> <ul> <li>1. &Ouml;D&Uuml;L 50.000 TL</li> <li>2. &Ouml;D&Uuml;L 40.000 TL</li> <li>3.&Ouml;D&Uuml;L 30.000 TL</li> <li>MANSİYON 15.000 TL</li> <li>MANSİYON 15.000 TL</li> <li>MANSİYON 15.000 TL</li> <li>MANSİYON 15.000 TL</li> <li>MANSİYON 15.000 TL</li> </ul> <p><br />&bull; J&uuml;ri değerlendirme sonu&ccedil;larının ilanından sonra, yukarıda yazılı &ouml;d&uuml;l, mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu' nun 29. maddesine g&ouml;re, yarışmacılara en ge&ccedil; 30 g&uuml;n i&ccedil;inde net olarak &ouml;denecektir. &Ouml;demeler, banka hesabına yapılacaktır.</p> <p>&bull; TMMOB Mali İşler Y&ouml;netmeliği'nin 8. maddesi uyarınca, &ouml;d&uuml;l, mansiyon ve j&uuml;ri bedellerinin %5'leri tutarındaki kesintiler L&uuml;leburgaz Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.</p> <h3><strong>Yarışmayı D&uuml;zenleyen İdareye İlişkin Bilgiler<br /><br /></strong></h3> <ul> <li>Adı: L&uuml;leburgaz Belediyesi</li> <li>Adresi: &Ouml;zerler Mahallesi Hal Sokak No:1 L&uuml;leburgaz/KIRKLARELİ</li> <li>Telefon numarası: (0288) 417 10 12</li> <li>Faks: (0288) 417 47 79</li> <li>İnternet adresi: www.luleburgaz.bel.tr</li> <li>Elektronik posta adresi: yarisma@luleburgaz.bel.tr</li> </ul> Mon, 12 Nov 2018 09:29:00 +03 Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/odakule-pasaji-ulusal-tasarim-yarismasi/1064 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/yarisma-projesi-02/odakule-pasaji-ulusal-tasarim-yarismasi/odakule_1-manset.jpg.jpeg" width="615" /><br/><br><br><br>İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nın, Odakule Pasaj Geçidini yenilemek üzere düzenlediği tasarım yarışmasına son başvuru tarihi 12 Şubat 2019.<br><br><h3><strong>Yarışmanın Amacı<br /><br /></strong></h3> <p>"İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması", yarışmaya konu olan tasarım alanının kamusallığını yeniden yorumlayarak &ccedil;ağdaş̧, işlevsel ve yenilik&ccedil;i &ccedil;evre yaratılması anlayışı &ccedil;er&ccedil;evesinde &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmesi amacıyla d&uuml;zenlenmektedir. Yarışma konusu &ouml;zelinde; g&uuml;zel sanatların teşviki, k&uuml;lt&uuml;r, sanat, bilim ve &ccedil;evre değerlerinin rekabet yoluyla geliştirilmesi, ilgili mesleklerin gelişmesi i&ccedil;in uygun ortamın sağlanması ama&ccedil;lanmaktadır.</p> <h3><strong>Yarışmanın T&uuml;r&uuml; ve Şekli<br /><br /></strong></h3> <p>"İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması", İstanbul Sanayi Odası tarafından d&uuml;zenlenen, t&uuml;m tasarım ve sanat alanlarından katılımcılara a&ccedil;ık serbest ulusal tasarım yarışmasıdır.</p> <h3><strong>Yarışmanın Konusu, Yeri ve Hedefleri<br /><br /></strong></h3> <p>"İstanbul Sanayi Odası Odakule Pasajı Ulusal Tasarım Yarışması"nın konusu, İstanbul Sanayi Odası Odakule Binası'nı Meşrutiyet ve İstiklal Caddelerine bağlayan pasajın, &ccedil;ağdaş kentsel yaşam koşulları doğrultusunda yeni fikirlere ve sanayinin sanat ve tasarımla buluşmasına imkan verecek şekilde yeniden d&uuml;zenlenmesidir.</p> <p>Yarışma alanı İstanbul İli Beyoğlu İl&ccedil;esi, Asmalımescit Mahallesi 303 Ada 56 Parsel i&ccedil;indedir. 2057,50 m&sup2; alana sahip parselin ve &uuml;zerindeki yapının m&uuml;lkiyeti İstanbul Sanayi Odası'na aittir.</p> <p>Yarışma alanında sanayi odaklı, &uuml;retim k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n ve yerli &uuml;retimin &ouml;nemine işaret eden, İstanbul Sanayi Odası'nın k&ouml;kl&uuml; ge&ccedil;mişini ve kurumsal kimliğini &ouml;zg&uuml;n bir bakış a&ccedil;ısıyla destekleyen &ouml;nerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.</p> <p>Odakule Pasajı'nın tasarımında, sanayi olgusuna uygun, 20. y&uuml;zyıl modern mimarlık mirasımızın &ouml;nemli bir par&ccedil;ası olan Mimar Kaya Tecimen tarafından tasarlanan Odakule Binası ve &ccedil;evresiyle ilişkili yaratıcı fikirler &uuml;retilmesi beklenmektedir. Kentin yaya trafiğinin en &ouml;nemli omurgası olan İstiklal Caddesi &uuml;zerinde yer alan pasajların tarihsel s&uuml;re&ccedil;te b&ouml;lgenin kimliği &uuml;zerindeki katkıları g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulmalıdır.</p> <p>Yarışma alanındaki yoğun yaya trafiği konforunu iyileştirmesi de beklenen &ouml;neriler, alanı daraltmamalı, yaya ge&ccedil;işini ve Odakule Binası'nın ve Surp Yerrortutyun Katolik Ermeni Kilisesi'nin algılanmasını engellememelidir. Malzeme se&ccedil;imi ve detaylandırma konularında, tasarımların a&ccedil;ık alanda yer alacağı ve yoğun olarak kullanılacağı g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulmalıdır.</p> <p>Yarışma alanında zemin kotta bulunan ticari alanın işlevinin mevcut şekliyle devam edeceği tasarım s&uuml;recinde dikkate alınacaktır. Pasajın İstiklal Caddesi tarafında yer alan Atilla Onaran'ın "G&ouml;ktaşı" ve Salih Acar'ın"G&ouml;&ccedil;men Kuşlar" adlı sanat eserlerinin korunarak yeni &ouml;nerilerle b&uuml;t&uuml;nleştirilmesi beklenmektedir.</p> <p>Yarışma konusu sebebiyle, yarışmacıların disiplinlerarası (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı, end&uuml;stri &uuml;r&uuml;nleri tasarımcısı, ressam, heykeltıraş, sosyolog, ekonomist, vb.) ekip &ccedil;alışması yapması ve konunun niteliğine bağlı olarak diğer alanlardan ekip &uuml;yesi bulundurmaları veya danışmanlık hizmeti almaları j&uuml;ri tarafından tavsiye edilir.</p> <h3><strong>J&uuml;ri &Uuml;yeleri ve Raport&ouml;rler<br /><br /></strong></h3> <p><strong>Danışman J&uuml;ri &Uuml;yeleri</strong></p> <ul> <li>İrfan &Ouml;zhamaratlı (İSO Y&ouml;netim Kurulu Başkan Yrd.)</li> <li>Memduh Hacıoğlu (İSO Meclis Onur &Uuml;yesi)</li> <li>Nazmi Durbakayım (Y&ouml;netim Kurulu Başkanı, Teknik Yapı)</li> <li>Prof. Neslihan Pala (Heykel B&ouml;l&uuml;m Başkanı, Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi)</li> <li>Sel&ccedil;uk Tecimen (Bilgisayar M&uuml;hendisi)</li> </ul> <p><strong><br />Asli J&uuml;ri &Uuml;yeleri</strong></p> <ul> <li>Prof.Dr. Murat G&uuml;l (Mimar, İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi) - J&uuml;ri Başkanı</li> <li>Prof.Dr. Yasin &Ccedil;ağatay Se&ccedil;kin (Mimar, İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi)</li> <li>Do&ccedil;.Dr. Ece Ceylan Baba (Mimar, Yeditepe &Uuml;niversitesi)</li> <li>Do&ccedil;.Dr. &Ouml;zg&uuml;r Bing&ouml;l (Mimar, Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi)</li> <li>Dr. Serta&ccedil; Erten (Şehir Plancısı)</li> <li>Dr. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Beyza Şat G&uuml;ng&ouml;r (Peyzaj Mimarı, &Ouml;zyeğin &Uuml;niversitesi)</li> <li>Do&ccedil;.Dr. Ahmet Zeki Turan (End&uuml;stri &Uuml;r&uuml;nleri Tasarımcısı, Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi)</li> </ul> <p><strong><br />Yedek J&uuml;ri &Uuml;yeleri</strong></p> <ul> <li>Prof.Dr. G&uuml;lname Turan (End&uuml;stri &Uuml;r&uuml;nleri Tasarımcısı, İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi)</li> <li>Arzu Nuhoğlu (Peyzaj Mimarı)</li> <li>Do&ccedil;.Dr. Ebru Firidin &Ouml;zg&uuml;r (Şehir Plancısı, Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi)</li> <li>Dr.&Ouml;ğr. &Uuml;yesi Tolga Sayın (Mimar, Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi)</li> </ul> <p><strong><br />Raport&ouml;rler</strong></p> <ul> <li>Cevriye Bağdatlı (Uzman, İSO Kurumsal İletişim)</li> <li>&Ouml;zg&uuml;r Esra Kahveci (Mimar, İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi)</li> </ul> <h3><strong>Yarışma Takvimi<br /><br /></strong></h3> <ul> <li>Yarışmanın İlanı: 12 Kasım 2018</li> <li>Soruların İletilmesi i&ccedil;in Son Tarih: 14 Aralık 2018</li> <li>Soruların Yanıtlarının İlanı: 18 Aralık 2018</li> <li>Tasarımların Teslim Tarihi ve Saati: 12 Şubat 2019 saat 17:00'ye kadar</li> <li>Kargo ile G&ouml;nderilen Tasarımların Son Kabul Tarihi ve Saati: 14 Şubat 2019 saat 17:00</li> <li>J&uuml;ri Değerlendirmesi Başlangıcı: 22 Şubat 2019</li> <li>Sonu&ccedil;ların İlanı: 26 Şubat 2019</li> </ul> <h3><strong><br />Yarışma Sonu&ccedil;larının İlanı<br /><br /></strong></h3> <p>Yarışma sonu&ccedil;ları, j&uuml;rinin değerlendirme &ccedil;alışmalarının bitiminde, İstanbul Sanayi Odası tarafından 26 Şubat 2019 g&uuml;n&uuml; www.iso.org.tr/odakule-pasaj-yarismasi internet sayfasında ilan edilecektir.</p> <h3><strong>&Ouml;d&uuml;ller ve &Ouml;deme Şekli<br /><br /></strong></h3> <p><strong>&Ouml;d&uuml;ller</strong></p> <ul> <li>&Ouml;d&uuml;l - 50.000 TL</li> <li>&Ouml;d&uuml;l - 35.000 TL</li> <li>&Ouml;d&uuml;l - 20.000 TL</li> </ul> <p><strong><br />Mansiyonlar</strong></p> <ul> <li>Mansiyon - 10.000 TL</li> <li>Mansiyon - 10.000 TL</li> <li>Mansiyon - 10.000 TL</li> <li>Mansiyon - 10.000 TL</li> <li>Mansiyon - 10.000 TL</li> </ul> <p><br />Yarışmacılara &ouml;denecek &ouml;d&uuml;l ve mansiyon bedelleri, yarışma sonucunun duyurulmasını izleyen otuz (30) g&uuml;n i&ccedil;inde, yarışmacılara ya da yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. Maddesine g&ouml;re net olarak &ouml;denir.</p> <p><strong>Yarışmayı D&uuml;zenleyen Kurumun İletişim Bilgileri</strong></p> <p>Yarışmayı D&uuml;zenleyen Kurum : İstanbul Sanayi Odası<br />Adres: Odakule, Meşrutiyet Cad. No: 63 Beyoğlu/İSTANBUL<br />Telefon: 0212 252 29 00 Dahili: 131<br />E-posta: <a href="mailto:odakuleyarisma@iso.org.tr">odakuleyarisma@iso.org.tr</a><br />Web Adresi: <a target="_blank" href="http://www.iso.org.tr/odakule-pasaj-yarismasi">www.iso.org.tr/odakule-pasaj-yarismasi</a></p> Mon, 12 Nov 2018 09:22:00 +03 “Mimarca Mekân Anlatımı” Kompozisyon Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/mimarca-mekan-anlatimi-kompozisyon-yarismasi/1063 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/mimarca-mekan.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>KTMMOB Mimarlar Odası'nın 2018 yılından itibaren her yıl sürdürmeyi planladığı ve önemli mimari günleri vurgulamak adına o tarihlerde duyuracağı yarışma dizisinin ilki olan “Mimarca Mekân Anlatımı” Kompozisyon Yarışması'na son başvuru tarihi 20 Ocak 2019.<br><br><h3><strong>Yarışmanın Amacı:<br /><br /></strong></h3> <p>KTMMOB Mimarlar Odası olarak, her yıl mimarlık i&ccedil;in &ouml;nem teşkil eden tarihlerde ger&ccedil;ekleştirdiğimiz bir dizi etkinliğin yanı sıra, bu yıldan itibaren başlayacak ve &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki yıllarda da devam edecek olan, belli bir tema &ccedil;er&ccedil;evesinde "Kompozisyon Yarışması" d&uuml;zenleme kararı aldık. Bu yıl ilki d&uuml;zenlenecek olan yarışmanın ilan tarihi, her yıl 8 Kasım g&uuml;n&uuml; kutlanan D&uuml;nya Şehircilik G&uuml;n&uuml;'ne denk geldi.</p> <p>Mimarlık ve Edebiyat; birinin &ouml;z&uuml;nde g&ouml;rsel, diğerinin ise metinsel olduğu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;l&uuml;rse, bu iki disiplin arasında ilk bakışta ilgi kurmak kolay olmayabilir. Lakin, zamana yenik d&uuml;şen ve yok olan bir&ccedil;ok mimari yapıt hakkında bilgi alabilmek i&ccedil;in tek başvurabileceğimiz yer, yazılı kaynaklardır. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde var olmayan kentler ve yapılar, o zamanlarda yazılmış her t&uuml;rl&uuml; edebiyat &uuml;r&uuml;n&uuml; (g&uuml;nl&uuml;kler, seyahatnameler, biyografiler, denemeler, resm&icirc; belgeler, mektuplar, arşivler vs.) sayesinde mimarlık tarihi ve k&uuml;lt&uuml;r&uuml;ne kazandırılmıştır. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde de b&ouml;ylesi kaynaklara ihtiya&ccedil; duyulmakta ve bunlara başvurulmaktadır. Biz de akademik tezler ve makaleler dışında, mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara dikkat &ccedil;ekmek istedik.</p> <p>Bu d&uuml;ş&uuml;nceyle ortaya &ccedil;ıkan Kompozisyon Yarışması ile, KTMMOB Mimarlar Odası ve MİMARCA Dergisi olarak Mimarlık ve Edebiyat alanına katkı koymak ama&ccedil;lanmaktadır. Son zamanlarda bu t&uuml;r yarışmaların yapılmaya başlanması ve &uuml;lkemize de, &ouml;zellikle k&uuml;lt&uuml;rel miras ve mimari bellek oluşumuna yapacağı katkılar d&uuml;ş&uuml;n&uuml;l&uuml;rse, bu durum sevindiricidir.</p> <h3><strong>Yarışma Kapsamı:<br /><br /></strong></h3> <p>Yarışma,</p> <p>Mimar veya KTMMOB ve TMMOB i&ccedil;indeki meslek &ouml;rg&uuml;tlerinden herhangi birine &uuml;ye olanlara y&ouml;nelik d&uuml;zenlenmektedir.</p> <h3><strong>Yarışma Konusu:<br /><br /></strong></h3> <p>Katılımcılardan, bir mek&acirc;n ele alarak, mek&acirc;nın t&uuml;m değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı bir kompozisyon yazılması beklenmektedir. Bu mek&acirc;n, farklı &ouml;l&ccedil;eklerde, d&uuml;nyanın herhangi bir yerinde var olabileceği gibi, bir hayal &uuml;r&uuml;n&uuml; de olabilir.</p> <p>Yazılan yazılarda;</p> <ul> <li>bir mek&acirc;nın tasvirine,</li> <li>kullanıcı-mek&acirc;n ilişkisine,</li> <li>mek&acirc;nsal d&ouml;n&uuml;ş&uuml;mlere,</li> <li>toplumdaki değişimlerin mek&acirc;na veya mek&acirc;ndaki değişimlerin topluma nasıl etki ettiğine,</li> </ul> <p><br />gibi konulardan birine değinilmesi beklenmektedir.</p> <p>Mimari bir mek&acirc;nın, metin i&ccedil;erisinde temsil ediliş şekli ve yorumlanışı; mimarlık disiplininin edebiyat i&ccedil;erisinde kendine nasıl yer edindiği ve yazılan eserin ana temsiliyet aracı olarak mimarlığın yazıya neler kattığı değerlendirme sırasında g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurulacaktır. Edebiyatın "yapısal" kurgusu ve mimarlığın "anlatı" g&uuml;c&uuml;n&uuml; birleştirip yaratıcı yazma egzersizi &uuml;zerinden, yazmaya hevesli olanları, mimarlık/edebiyat ara kesitine, yazacakları metinlerle katkı koymaya bekliyoruz.</p> <h3><strong>SE&Ccedil;İCİ KURUL:<br /><br /></strong></h3> <p><strong>Asil &Uuml;yeler:</strong></p> <ul> <li>T&uuml;rker Akta&ccedil; (KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı)</li> <li>Devrim Y&uuml;cel Besim (KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulu Başkanı)</li> <li>S&uuml;ha &Ouml;zkan</li> <li>G&uuml;nkut Akın</li> <li>M&uuml;ge Cengizkan</li> </ul> <p><strong><br />Yedek &Uuml;yeler:</strong></p> <ul> <li>Ceren K&uuml;r&uuml;m</li> <li>Aliye Menteş</li> <li>Bahar Ulu&ccedil;ay</li> </ul> <p><strong><br />Danışman &Uuml;yeler:</strong></p> <ul> <li>Hakkı Atun</li> <li>Neşe Yaşın</li> <li>M&uuml;nevver &Ouml;zg&uuml;r &Ouml;zersay</li> </ul> <p><strong><br />Raport&ouml;rler:</strong></p> <ul> <li>Abdullah Can</li> <li>Yasemin Mesda (Yedek)</li> </ul> <h3><strong><br />&Ouml;D&Uuml;LLER:<br /><br /></strong></h3> <ul> <li>Birincilik &Ouml;d&uuml;l&uuml;: 5000 TL</li> <li>İkincilik &Ouml;d&uuml;l&uuml;: 3000 TL</li> <li>&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;l&uuml;k &Ouml;d&uuml;l&uuml;: 2000 TL</li> </ul> <p><br />T&uuml;m katılımcılara belge verilecektir.</p> <h3><strong>YARIŞMA TAKVİMİ:<br /><br /></strong></h3> <ul> <li>Yarışma İlan Tarihi : 08 Kasım 2018</li> <li>Son Soru Sorma Tarihi : 08 Ocak 2019</li> <li>Son Katılım Tarihi : 20 Ocak 2019</li> <li>Se&ccedil;ici Kurul Değerlendirilmesi : 21 Ocak- 20 Mart 2019</li> <li>Sonu&ccedil; Bildirim Tarihi : 25 Mart 2019</li> </ul> <p><br />&Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni :09 Nisan 2019, Mimar Sinan'ı anma etkinlikleri &ccedil;er&ccedil;evesinde d&uuml;zenlenecektir. T&ouml;ren yeri, katılımcılara bildirilecektir.</p> <p>Sonu&ccedil;lar http://www.mimarlarodasi.org/ internet sitesinden duyurulacaktır. Dereceye girenlere ayrıca telefonla / e-posta yoluyla ulaşılıp bilgi verilecektir.</p> <p><strong>D&Uuml;ZENLEYEN KURUM: KTMMOB- Mimarlar Odası</strong></p> <p>Nuri Efendi Sokak, No: 3, Arabahmet Mahallesi LEFKOŞA, KKTC</p> <p>Tel: +90 (392) 229 2105</p> <p>Tel: +90 (392) 229 2106</p> <p>E-posta: mimarcayarisma@mimarlarodasi.org</p> <p><strong>&lt;&lt;&nbsp;<a href="http://www.mimarlarodasi.org/tr/odamiz/oda-yonetim-kurulu-duyurulari/mimarca-mekan-anlatimi-kompozisyon-yarismasi-2018.html" target="_blank">Şartname</a>&nbsp;&gt;&gt;</strong></p> Thu, 08 Nov 2018 16:46:00 +03 AB Kültürel Miras Ödülü / Europa Nostra Ödülleri 2019 http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/ab-kulturel-miras-odulu---europa-nostra-odulleri-2019/1060 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/europe-nostra.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Her yıl 30'un üzerinde miras alanının ödüllendirildiği Europa Nostra Ödülleri'ne başvuru için son tarih 15 Kasım 2018.<br><br><p>Somut ve soyut k&uuml;lt&uuml;rel miras alanlarındaki koruma uygulamalarının &ouml;d&uuml;llendirildiği Europa Nostra &Ouml;d&uuml;lleri'nin amacı, kamuda farkındalık yaratmak ve Avrupa'nın k&uuml;lt&uuml;rel miras alanlarındaki olumlu girişimleri teşvik etmek. &Ouml;d&uuml;ller 4 kategoride dağıtılıyor:</p> <p><strong>&Ouml;d&uuml;l Kategorileri</strong></p> <ul> <li>Koruma</li> <li>Araştırma</li> <li>Bireylerin veya kuruluşların &ouml;zel hizmeti</li> <li>Eğitim, &ouml;ğretim ve farkındalık geliştirme</li> </ul> <p><br /><strong>Başvuru Alanları</strong></p> <ul> <li>Mimarlık mirası: Kırsal veya kentsel yerleşmelerde tek yapı veya yapı grubu</li> <li>Tarihi alanlarda yeni bina projesi veya binalara ek m&uuml;dahaleler</li> <li>End&uuml;striyel veya m&uuml;hendislik yapıları ve alanları</li> <li>K&uuml;lt&uuml;rel peyzaj: Tarihi kentsel &ccedil;evre veya kentsel peyzaj, kent veya semt meydanları ve sokak manzaraları</li> <li>Tarihi parklar ve bah&ccedil;eler, tasarlanmuş peyzaj veya k&uuml;lt&uuml;rel, &ccedil;evre veya tarımsal değeri olan b&uuml;y&uuml;k alanlar</li> <li>Sualtı arkeolojisini de i&ccedil;eren arkeolojik alanlar</li> <li>Sanat ve koleksiyon &ccedil;alışmaları: Sanatsal veya tarihi değeri olan koleksiyonlar veya eski sanat &ccedil;alışmaları</li> <li>Soyut k&uuml;lt&uuml;rel miras: Uygulamalar, temsiller, anlatımlar ile k&uuml;lt&uuml;rel miras alanlarındaki toplulukları, grupları veya bazı durumlarda bireyleri ortaya koyan beceriler ve bilgi.</li> <li>K&uuml;lt&uuml;rel mirasın sayısallaştırılması projeleri</li> </ul> <p><br />2019 yılının Haziran ayında, Avrupa K&uuml;lt&uuml;rel Miras &Ouml;d&uuml;lleri t&ouml;reninde kazanılan &ouml;d&uuml;ller sahiplerine sunulacak.</p> <p>Daha fazla bilgi i&ccedil;in tıklayın <strong><a href="http://www.europeanheritageawards.eu/wp-content/uploads/2018/09/HA2019_CallConditions_EUprize.pdf" target="_blank">&gt;&gt;</a></strong></p> <p>Yarışmaya başvurmak i&ccedil;in tıklayın <strong><a href="http://www.europeanheritageawards.eu/apply/" target="_blank">&gt;&gt;</a></strong></p> <center><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Y5ArL64ZKWs" width="560" height="315" frameborder="0"></iframe></center> Thu, 25 Oct 2018 07:54:21 +03 Design Together 2019 http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/design-together-2019/1059 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/designtogether19.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliğe Hazırlık Kulübü’nün düzenlediği, BIM (Building Information Modeling-Yapı Bilgi Modellemesi) sisteminin kullanıldığı uluslararası Design Together Yarışması'na başvuru için son tarih 20 Kasım 2018.<br><br><p><em><strong>Design Together Yarışması 2019 Şartnamesi ileri bir tarihte sayfada yayımlanacaktır.</strong></em></p> <p>Design Together Yarışması, inşaat sekt&ouml;r&uuml;ne yeni bir soluk getiren ve d&uuml;nyada kullanımı hızla yaygınlaşan BIM sisteminin T&uuml;rkiye'deki m&uuml;hendislik &ouml;ğrencileri arasında da yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla M&uuml;hendisliğe Hazırlık Kul&uuml;b&uuml; tarafından d&uuml;zenlenen bir teknoloji yarışması. İlki 2015 yılında d&uuml;zenlenen, 2017 yılından itibaren uluslararası bir boyuta taşınan, bu sene beşincisi d&uuml;zenlenecek olan yarışmaya katılım takımlar halinde sağlannıyor. Her takımda kredi olarak en az 3. sınıf olan bir inşaat m&uuml;hendisliği &ouml;ğrencisi, kredi olarak en az 3. sınıf olan bir makine m&uuml;hendisliği &ouml;ğrencisi ve kredi olarak en az 2. sınıf olan bir mimarlık &ouml;ğrencisi bulunacak şekilde en az 3 kişi, en fazla 6 kişi bulunabilir. Takımlardan, verilecek 3 g&uuml;nl&uuml;k &ouml;n eğitimin ardından kendilerine verilen şartnameye uygun bir şekilde, BIM sistemini kullanarak istenen yapıyı tasarlamaları beklenecek. 10 haftalık tasarım s&uuml;recinin sonunda takımlardan tasarımlarını şartnamede belirtilen formatlarda teslim etmeleri istenecek ve projeleri j&uuml;ri değerlendirmesine alınacak. Derece alan takımların ilanı ve &ouml;d&uuml;l t&ouml;reni M&uuml;hendisliğe Hazırlık Kul&uuml;b&uuml;'n&uuml;n bir diğer etkinliği olan Civil Engineering Convention'da yapılacak.</p> <h2><strong>Yarışma Takvimi<br /><br /></strong></h2> <ul> <li><strong>Design Together Yarışması Başvuru S&uuml;reci</strong><br />1 Kasım 2018 - 20 Kasım&nbsp;2018<br /><br /></li> <li><strong>Başvuru Sonu&ccedil;larının A&ccedil;ıklanması</strong><br />23 Kasım&nbsp;2018<br /><br /></li> <li><strong>&Ouml;n Eğitim</strong><br />30 Kasım&nbsp;2018 - 2 Aralık 2018<br /><br /></li> <li><strong>Proje Teslim Sonu</strong><br />9 Şubat 2019<br /><br /></li> <li><strong>J&uuml;ri Toplantısı ve Kazananın Belirlenmesi</strong><br />24 Şubat 2019<br /><br /></li> <li><strong>&Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni</strong><br />02/03/2019</li> </ul> <p><br />Başvuru linki <strong><a href="http://www.designtogether.itumhk.com/basvuru-formu/" target="_blank">&gt;&gt;</a></strong></p> Wed, 24 Oct 2018 11:36:32 +03 Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri 2018 http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/design-turkey-endustriyel-tasarim-odulleri4/1058 Tülay Aydın <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/dt_entasodulleri2018_2.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Türkiye'nin tasarımla markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" için son başvuru günü 26 Ekim 2018.<br><br><p>T&uuml;rkiye'de kullanıcıların ihtiya&ccedil;larını g&ouml;zeten, ihracatta ve ulusal pazarda &uuml;r&uuml;ne katma değer ve rekabet&ccedil;i &uuml;st&uuml;nl&uuml;k kazandıran iyi tasarımları &ouml;d&uuml;llendirmek amacıyla TURQUALITY&reg; Programı dahilinde T.C. Ticaret Bakanlığı, T&uuml;rkiye İhracat&ccedil;ılar Meclisi ve End&uuml;striyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) iş birliği ile d&uuml;zenlenen Design Turkey End&uuml;striyel Tasarım &Ouml;d&uuml;lleri, 16 Kasım'da Design Week Turkey kapsamında sahiplerini bulacak.</p> <p>Tasarımla markalaşmanın yolunu a&ccedil;ma hedefiyle bu yıl yedincisi d&uuml;zenlenen Design Turkey'de ge&ccedil;tiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da d&uuml;nyaca &uuml;nl&uuml; yerli ve yabancı tasarımcılar T&uuml;rk tasarımcıların projelerini değerlendirmek &uuml;zere, 13-14 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da buluşacak. Değerlendirmeler sonucunda j&uuml;ri tarafından se&ccedil;ilen tasarımlar, 16 Kasım 2018 tarihinde Hali&ccedil; Kongre Merkezi'nde Design Week Turkey 2018 kapsamında d&uuml;zenlenecek t&ouml;ren ile a&ccedil;ıklanacak.</p> <p>Design Turkey End&uuml;striyel Tasarım &Ouml;d&uuml;lleri'ne tasarımcısı, marka sahibi ya da &uuml;reticisi T&uuml;rk olan &uuml;r&uuml;nler i&ccedil;in başvuru yapılabiliyor. Design Turkey 2018 End&uuml;striyel Tasarım &Ouml;d&uuml;lleri i&ccedil;in başvurular 26 Ekim 2018 Cuma g&uuml;n&uuml; 23:59'a kadar devam edecek.</p> <p>Başvuru adresi:&nbsp;&nbsp;<a href="http:// www.designturkey.org.tr" target="_blank">www.designturkey.org.tr</a></p> Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +03 KRob 2018 http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/krob-2018/1057 Burcu Bilgiç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Haber-02/2018/KRob_call.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Mimarlık profesyonellerinin ve öğrencilerinin dijital ve elle yapılmış çizimleriyle katıldıkları Ken Roberts Memorial Delineation Competition (KRob)'a katılım için son tarih 25 Ekim 2018.<br><br><p><span class="fotograf-yazi">WINNER - Best in Category&nbsp;|&nbsp;<span class="winner-name caption">Vamsi Krishna Vemuri, IIA, COA</span>&nbsp;|&nbsp;<span class="winner-cat caption">Student Emerging Technologies</span></span></p> <p>44 yıldır devam eden mimari &ccedil;izim yarışması Krob, mimari &ccedil;izimin en iyilerini &ouml;d&uuml;llendirmeyi ama&ccedil;lıyor. Ge&ccedil;en yıllarda uluslararası g&ouml;r&uuml;n&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; artan yarışmaya, son birka&ccedil; yılda ortalama 25 &uuml;lkeden 400 başvuru olmuş.</p> <p>Bu seneki yarışmanın se&ccedil;ici kurulunda Maya Alam, Ada Tolla ve Mİchael Young bulunuyor.&nbsp;</p> <p>Yarışmaya katılan &ccedil;izimlerin tek kişi tarafından &uuml;retilmiş mimari &ccedil;izimler olması bekleniyor. Teslim edilen &ccedil;izimler g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş, kesit veya perspektif olabildiği gibi konsept &ccedil;izimler ve final renderlarda yarışmaya katılabiliyor. &Ouml;zg&uuml;n tekniklerde yapılan araştırmaların da yarışmaya katılımı teşvik ediliyor. Katılımcılar birden fazla &ccedil;izimle yarışmaya katılabiliyor fakat daha &ouml;nce yarışmaya katılan &ccedil;izimler kabul edilmiyor. &Ccedil;izim defterlerinin kabul edilmediği yarışmaya teslimler, defterlerden tek ve sınırları a&ccedil;ık&ccedil;a belli olan sayfalar olarak yapılabiliyor.</p> <p>&Ouml;d&uuml;ller;</p> <p>dijital/Hibrid medya,</p> <p>el &ccedil;izimi,</p> <p>en iyi gezi eskizi,</p> <p>yeni teknolojilerle &ccedil;izim,</p> <p>ve juri &ouml;zel se&ccedil;imi kategorilerinde veriliyor.</p> <p>&Ouml;ğrencilerin ve profesyonellerin katılabildiği yarışmaya katılım &uuml;cretli. Daha ayrıntılı bilgiye <a target="_blank" href="https://krobarch.com/">buradan</a> ulaşabilirsiniz.</p> Thu, 18 Oct 2018 11:21:27 +03 4. Geleneksel Stant Tasarım Öğrenci Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/4-geleneksel-stant-tasarim-ogrenci-yarismasi/1056 NIMET OZTANK <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/4geleneksel_tumasmermer_stant_yarismasi.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Tümaş Mermer'in ürünlerinin sergileneceği fuar standının tasarlanacağı, ulusal düzeyde tek kademeli öğrenci yarışmasına katılım için son tarih 1 Aralık 2018.<br><br><p class="MsoNormal"><strong>YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI</strong></p> <p>Yarışmanın konusu; doğal taş ve mermer alanında d&uuml;nyada ve T&uuml;rkiye'de &ouml;nemli bir konuma sahip olan "T&uuml;maş Mermer"in &uuml;r&uuml;nlerinin sergileneceği fuar standının tasarlanmasıdır. Yapı ve tasarım sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n gelişiminde, yaratıcı, gen&ccedil; fikirlerin &uuml;retilmesini teşvik eden, bu yıl 4'&uuml;nc&uuml;s&uuml; d&uuml;zenlenecek yarışmanın teması "Doğal Yapı Malzemesi Olan Mermerin Mekanın Duyumsanmasındaki Yeri" olarak belirlendi.</p> <p>Yarışma, 27-30 Mart 2019 tarihlerinde d&uuml;zenlenecek "25. Marble Uluslararası Doğal Taş ve Teknoloji Fuarı- İzmir"e katılacak olan "T&uuml;maş Mermer"in, kurumsal imajının etkin bi&ccedil;imde temsilini ve malzeme/detay elemanlarının sergilenmesini sağlayacak, &ouml;zg&uuml;n, işlevsel ve uygulanabilir bir stant tasarımı elde etmek i&ccedil;in d&uuml;zenlenmektedir. Bu bağlamda, birinci &ouml;d&uuml;le değer bulunan tasarım uygulanacaktır.</p> <p><strong>YARIŞMANIN T&Uuml;R&Uuml; VE ŞEKLİ</strong></p> <p>Yarışma; T&uuml;maş Mermer tarafından her yıl d&uuml;zenlenen, ulusal, tek kademeli &ouml;ğrenci yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım &uuml;cretsizdir.</p> <p><strong>YARIŞMAYI D&Uuml;ZENLEYENLER VE J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ</strong></p> <p>T&Uuml;MAŞ MERMER Sanayi ve Tic. A.Ş. ve T.C. İSTANBUL ALTINBAŞ &Uuml;NİVERSİTESİ işbirliğiyle.</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em>DANIŞMA KURULU</em></span></p> <ul> <li>Ahmet Bilal UZKU&Ccedil; <br />3A Stone</li> <li>Altuğ HAS&Ouml;ZBEK <br />Jeoloji M&uuml;hendisi, Do&ccedil;.Dr. Dokuz Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi Torbalı Meslek Y&uuml;ksekokulu</li> <li>Tunga ERTEKİN <br /> T&uuml;maş Mermer</li> <li>Nilay &Ouml;ZL&Uuml; <br /> Mimar, Dr. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Altınbaş &Uuml;niversitesi M&uuml;hendislik ve Doğa Bilimleri Fak&uuml;ltesi</li> <li>Yasemin SAVCI <br /> Homeart Genel Yayın Y&ouml;netmeni</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;"><em><br />ASİL J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ</em></span></p> <ul> <li>Orkunt TURGAY <br />J&uuml;ri Başkanı, İ&ccedil; Mimar, Dr. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi, Altınbaş &Uuml;niversitesi M&uuml;hendislik ve Doğa Bilimleri Fak&uuml;ltesi,</li> <li>Atilla KUZU<br />İ&ccedil; Mimar, ZoomTPU</li> <li>Berrin ULUTAŞ<br />Mimar, Berrin Ulutaş Mimarlık</li> <li>Esat FİŞEK<br />İ&ccedil; Mimar ve &Ccedil;evre Tasarımcısı, Esat Fişek İ&ccedil; Mimarlık</li> <li>Merve YILMAZER<br />İ&ccedil; Mimar, Altınbaş &Uuml;niversitesi M&uuml;hendislik ve Doğa Bilimleri Fak&uuml;ltesi,</li> <li>Nimet &Ouml;ZTANK<br />Mimar, Do&ccedil;. Dr. T&uuml;maş Mermer</li> <li>Onur AYGEN&Ccedil;<br />İ&ccedil; Mimar, İ&ccedil; Mimarlar Odası, İstanbul Şubesi</li> <li>Saadet AYTIS<br />Mimar, Dr. &Ouml;ğretim &Uuml;yesi, Mimar Sinan G&uuml;zel Sanatlar &Uuml;niversitesi</li> <li>Yasemin ARPA&Ccedil;<br />İ&ccedil; Mimar ve &Ccedil;evre Tasarımcısı, Ofist</li> </ul> <p><br /><span style="text-decoration: underline;"><em>YEDEK J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ</em></span></p> <ul> <li>Hakan HELVACIOĞLU Y&uuml;k. İ&ccedil; Mimar, H2C İ&ccedil; Mimarlık</li> <li>Derya G&uuml;le&ccedil; &Ouml;ZER Mimar, Do&ccedil;. Dr. Yıldız Teknik &Uuml;niversitesi</li> </ul> <p><br /><span style="text-decoration: underline;"><em>RAPORT&Ouml;RLER</em></span></p> <ul> <li>B&uuml;şra BAŞKURT Araş. G&ouml;r.<br />Altınbaşl &Uuml;niversitesi M&uuml;hendislik ve Doğa Bilimleri Fak&uuml;ltesi,</li> <li>Deniz YURTTAKAL Araş. G&ouml;r.<br />Altınbaşl &Uuml;niversitesi M&uuml;hendislik ve Doğa Bilimleri Fak&uuml;ltesi,</li> <li>H&uuml;seyin S&Ouml;ZER<br />T&uuml;maş Mermer</li> </ul> <p><br /><strong>YARIŞMA TAKVİMİ</strong></p> <ul> <li>Yarışmanın İlanı : 1 Ekim 2018</li> <li>Yarışmaya İlişkin Soru Sorma İ&ccedil;in Son Tarih : 25 Ekim 2018</li> <li>Soruların Yanıtlanması : 30 Ekim 2018</li> <li>Projelerin Teslimi : 1 Aralık 2018 saat 23.59'a kadar</li> <li>J&uuml;ri Değerlendirme S&uuml;reci : 10-15 Aralık 2018</li> <li>Sonu&ccedil;ların A&ccedil;ıklanması : 17 Aralık 2018</li> <li>Sergi, Kolokyum ve &ouml;d&uuml;l t&ouml;reni : 31 Mart 2019</li> </ul> <p><strong><br />SORU VE CEVAPLAR</strong></p> <p>Katılımcılar; yarışma ile ilgili sorularını 25 Ekim 2018 g&uuml;n&uuml; saat 17:00'ye kadar e-posta ile ogrenciyarismasi@tumasmermer.com adresine ileteceklerdir. Soru sormak isteyenler elektronik postalarının konu b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne "Yarışma Sorusu" ifadesini yazacaklardır. Sorular ve yanıtlar 30 Ekim 2018 tarihinde www.tumasmermer.com adresinden yayınlanacaktır. S&uuml;re&ccedil; i&ccedil;indeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonu&ccedil;lar aynı web sitelerinde ilan edilecektir. Telefonla yapılacak soru ama&ccedil;lı başvurulara yanıt verilmeyecektir.</p> <p><strong>PROJELERİN TESLİM TARİHİ VE ADRESİ</strong></p> <p>Yarışmada talep edilen şekli ile ".JPEG" veya ".TIFF" formatındaki pafta/paftaların, www.wetransfer.com internet sitesi &uuml;zerinden ogrenciyarismasi@tumasmermer.com adresine en ge&ccedil; 1 Aralık 2018 Cumartesi g&uuml;n&uuml; saat 23:59'a kadar g&ouml;nderimini ger&ccedil;ekleştirebileceklerdir.</p> <p><strong>SONU&Ccedil;LARIN A&Ccedil;IKLANMASI</strong></p> <p>Sonu&ccedil;lar Se&ccedil;ici Kurul değerlendirmesi sonu&ccedil;landıktan sonra 17 Aralık 2018 tarihinde www.tumasmermer.com adresinden duyurulacaktır.</p> <p><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER</strong></p> <ul> <li>Birincilik &Ouml;d&uuml;l&uuml; : 10.000 TL</li> <li>İkincilik &Ouml;d&uuml;l&uuml; : 7.000 TL</li> <li>&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;l&uuml;k &Ouml;d&uuml;l&uuml; : 4.000 TL</li> <li>Mansiyon (3 adet): 1.500 TL (her bir mansiyon i&ccedil;in)</li> </ul> Thu, 04 Oct 2018 10:49:00 +03 Archisections Yeşil & Mavi Uluslararası Proje Yarışması http://www.arkitera.com/yarisma/index/detay/archisections-yesil--mavi-uluslararasi-proje-yarismasi/1055 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Yarisma-02/2018/Yeşil-Mavi-Poster-50x70-04-01.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Mimari ve kentsel ölçekte sürdürülebilirlik ve ekolojik yaklaşımlar hakkında farkındalık yaratmayı hedefleyen Archisections Yeşil - Mavi Uluslararası Proje Yarışması'na başvuru için son tarih 8 Ekim.<br><br><p style="text-align: justify;"><strong>Yarışmanın Amacı ve Temaları</strong></p> <p style="text-align: justify;">Archisections YEŞİL &amp; MAVİ Uluslararası Proje Yarışması'nın amacı; tasarım m&uuml;kemmeliyetini s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ilkeleriyle birleştirebilmiş projelerin katılımıyla mimari ve kentsel &ouml;l&ccedil;ekte s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ve ekolojik yaklaşımlar hakkında farkındalık yaratmaktır. Archisections YEŞİL &amp; MAVİ Uluslararası Proje Yarışması'nın T&uuml;rkiye'de veya yurtdışında inşa edilmiş veya inşası s&uuml;ren projelerin yarıştığı ve &ouml;d&uuml;llendirildiği bir platform olması hedeflenmiştir.</p> <p style="text-align: justify;">Archisections YEŞİL &amp; MAVİ Uluslararası Proje Yarışması'nın &ouml;ğrenci kategorisinde ise Şehir B&ouml;lge Planlama, Mimarlık, İ&ccedil; Mimarlık / İ&ccedil; Mimarlık ve &Ccedil;evre Tasarımı ve Peyzaj Tasarımı B&ouml;l&uuml;mlerinde &ouml;ğrenim g&ouml;ren &ouml;ğrencilerin buluşabileceği, rekabet ortamı i&ccedil;erisinde kendi fikirlerini sunabilecekleri ve &ouml;d&uuml;llendirilecekleri bir platform yaratılması hedeflenmektedir.</p> <p style="text-align: justify;">Yarışma temaları sınırlı olmamakla birlikte şu şekilde sıralanmaktadır.</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Sosyal-Ekonomik g&ouml;stergeleri kapsayıcı tasarım</li> <li>B&ouml;lge Halkına Y&ouml;nelik Tasarım</li> <li>Ekoloji i&ccedil;in Tasarım</li> <li>Su i&ccedil;in Tasarım</li> <li>Ekonomi i&ccedil;in Tasarım</li> <li>Enerji i&ccedil;in Tasarım</li> <li>Sağlık i&ccedil;in Tasarım</li> <li>Kaynaklar i&ccedil;in Tasarım</li> <li>Değişim i&ccedil;in Tasarım</li> <li>Buluş i&ccedil;in Tasarım</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #000000;"><strong>Katılım &Uuml;cretleri</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Profesyonel Kategori İ&ccedil;in Katılım &Uuml;cretleri<br />Katılım &Uuml;cretleri; Yeşil Kategori i&ccedil;in 400 TL, Mavi Kategori i&ccedil;in 500 TL, Yeşil-Mavi Kategori i&ccedil;in 1.000 TL' dir.<br /><br /></li> <li>&Ouml;ğrenci Kategorisi İ&ccedil;in Katılım &Uuml;cretleri<br />&Ouml;ğrenci kategorisi i&ccedil;in katılım &uuml;cretsizdir.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #000000;"><strong>Yarışma Takvimi</strong></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>29 Ağustos 2018 Yarışmanın İlanı</li> <li>20 Eyl&uuml;l 2018 Soru Sormak i&ccedil;in Son Tarih</li> <li>24 Eyl&uuml;l 2018 Soruların Cevaplarının A&ccedil;ıklanması</li> <li>8 Ekim 2018 Yarışma i&ccedil;in Online Proje Teslimi</li> <li>9 &ndash; 12 Ekim 2018 J&uuml;ri Değerlendirmesi</li> <li>15 Ekim 2018 Sonu&ccedil;ların İlanı</li> <li>18 Ekim 2018 Dereceye Giren Projelerin Elden Teslimi (&Ccedil;ırağan Sarayı)</li> <li>19 Ekim 2018 &Ouml;d&uuml;l T&ouml;reni ve Sergi</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #000000;"><strong>Yarışmanın Değerlendirilmesi</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em>Se&ccedil;ici Kurul</em></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Do&ccedil;.Dr. Ervin Garip (İ.T.&Uuml;.)</li> <li>Prof.Dr. Neslihan Dostoğlu (İ.K.&Uuml;.)</li> <li>Prof.Dr. Doğan Zafer Ert&uuml;rk (Işık &Uuml;niversitesi)</li> <li>Do&ccedil;.Dr. Rana Kutlu (İ.K.&Uuml;.)</li> <li>Do&ccedil;.Dr. Ece Ceylan Baba (Yeditepe &Uuml;niversitesi)</li> <li>Prof.Dr. Mustafa &Ouml;zg&uuml;nler (M.S.G.S.&Uuml;.)</li> <li>Y. Mimar Sevin&ccedil; Ormancı (Sedeko Mimarlık)</li> <li>Dr.&Ouml;gr. &Uuml;yesi &Uuml;mit Arpacıoğlu (M.S.G.S.&Uuml;.)</li> <li>Do&ccedil;.Dr. Kerem Yavuz Arslanlı (İ.T.&Uuml;.)</li> <li>Dr.&Ouml;gr. &Uuml;yesi Vehbi Tosun (İ.K.&Uuml;.)</li> <li>Dr. Duygu Erten (TURKECO)</li> <li>Y. Mimar Orkan Zeynel G&uuml;zelci (İ.K.&Uuml;.)</li> <li>Prof.Dr. Ayhan Usta (İ.K.&Uuml;.)</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #993300;"><br /><span style="color: #000000;">Raport&ouml;rler</span></span></em></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Mimar Ayşenur Hilal Iavarone (İ.K.&Uuml;.)</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #000000;"><strong>&Ouml;D&Uuml;LLER</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em>Profesyonel Kategoride &Ouml;d&uuml;ller</em></span></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Yeşil &Ouml;d&uuml;l&uuml;</li> <li>Mavi &Ouml;d&uuml;l&uuml;</li> <li>Yeşil ve Mavi &Ouml;d&uuml;l&uuml;</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><em><span style="color: #993300;"><br /><span style="color: #000000;">&Ouml;ğrenci Kategorisinde &Ouml;d&uuml;ller</span></span></em></p> <ul> <li style="text-align: justify;">Birincilik &Ouml;d&uuml;l&uuml;</li> <li style="text-align: justify;">İkincilik &Ouml;d&uuml;l&uuml;</li> <li style="text-align: justify;">&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;l&uuml;k &Ouml;d&uuml;l&uuml;</li> </ul> Thu, 04 Oct 2018 09:19:16 +03