“Mimarca Mekân Anlatımı” Kompozisyon Yarışması

KTMMOB Mimarlar Odası'nın önemli mimari günleri vurgulamak adına o tarihlerde duyuracağı yarışma dizisinin ilki olan “Mimarca Mekân Anlatımı” Kompozisyon Yarışması'nın son başvuru tarihi 10 Şubat olarak güncellenmiştir.

Yarışmanın Amacı:

KTMMOB Mimarlar Odası olarak, her yıl mimarlık için önem teşkil eden tarihlerde gerçekleştirdiğimiz bir dizi etkinliğin yanı sıra, bu yıldan itibaren başlayacak ve önümüzdeki yıllarda da devam edecek olan, belli bir tema çerçevesinde “Kompozisyon Yarışması” düzenleme kararı aldık. Bu yıl ilki düzenlenecek olan yarışmanın ilan tarihi, her yıl 8 Kasım günü kutlanan Dünya Şehircilik Günü’ne denk geldi.

Mimarlık ve Edebiyat; birinin özünde görsel, diğerinin ise metinsel olduğu düşünülürse, bu iki disiplin arasında ilk bakışta ilgi kurmak kolay olmayabilir. Lakin, zamana yenik düşen ve yok olan birçok mimari yapıt hakkında bilgi alabilmek için tek başvurabileceğimiz yer, yazılı kaynaklardır. Günümüzde var olmayan kentler ve yapılar, o zamanlarda yazılmış her türlü edebiyat ürünü (günlükler, seyahatnameler, biyografiler, denemeler, resmî belgeler, mektuplar, arşivler vs.) sayesinde mimarlık tarihi ve kültürüne kazandırılmıştır. Günümüzde de böylesi kaynaklara ihtiyaç duyulmakta ve bunlara başvurulmaktadır. Biz de akademik tezler ve makaleler dışında, mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara dikkat çekmek istedik.

Bu düşünceyle ortaya çıkan Kompozisyon Yarışması ile, KTMMOB Mimarlar Odası ve MİMARCA Dergisi olarak Mimarlık ve Edebiyat alanına katkı koymak amaçlanmaktadır. Son zamanlarda bu tür yarışmaların yapılmaya başlanması ve ülkemize de, özellikle kültürel miras ve mimari bellek oluşumuna yapacağı katkılar düşünülürse, bu durum sevindiricidir.

Yarışma Kapsamı:

Yarışma,

Mimar veya KTMMOB ve TMMOB içindeki meslek örgütlerinden herhangi birine üye olanlara yönelik düzenlenmektedir.

Yarışma Konusu:

Katılımcılardan, bir mekân ele alarak, mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı bir kompozisyon yazılması beklenmektedir. Bu mekân, farklı ölçeklerde, dünyanın herhangi bir yerinde var olabileceği gibi, bir hayal ürünü de olabilir.

Yazılan yazılarda;

 • bir mekânın tasvirine,
 • kullanıcı-mekân ilişkisine,
 • mekânsal dönüşümlere,
 • toplumdaki değişimlerin mekâna veya mekândaki değişimlerin topluma nasıl etki ettiğine,

gibi konulardan birine değinilmesi beklenmektedir.

Mimari bir mekânın, metin içerisinde temsil ediliş şekli ve yorumlanışı; mimarlık disiplininin edebiyat içerisinde kendine nasıl yer edindiği ve yazılan eserin ana temsiliyet aracı olarak mimarlığın yazıya neler kattığı değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır. Edebiyatın “yapısal” kurgusu ve mimarlığın “anlatı” gücünü birleştirip yaratıcı yazma egzersizi üzerinden, yazmaya hevesli olanları, mimarlık/edebiyat ara kesitine, yazacakları metinlerle katkı koymaya bekliyoruz.

SEÇİCİ KURUL:

Asil Üyeler:

 • Türker Aktaç (KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı)
 • Devrim Yücel Besim (KTMMOB Mimarlar Odası Yayın Kurulu Başkanı)
 • Süha Özkan
 • Günkut Akın
 • Müge Cengizkan


Yedek Üyeler:

 • Ceren Kürüm
 • Aliye Menteş
 • Bahar Uluçay


Danışman Üyeler:

 • Hakkı Atun
 • Neşe Yaşın
 • Münevver Özgür Özersay


Raportörler:

 • Abdullah Can
 • Yasemin Mesda (Yedek)


ÖDÜLLER:

 • Birincilik Ödülü: 5000 TL
 • İkincilik Ödülü: 3000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 2000 TL

Tüm katılımcılara belge verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

 • Yarışma İlan Tarihi : 08 Kasım 2018
 • Son Soru Sorma Tarihi : 08 Ocak 2019
 • Son Katılım Tarihi : 20 Ocak 2019
 • Seçici Kurul Değerlendirilmesi : 21 Ocak- 20 Mart 2019
 • Sonuç Bildirim Tarihi : 25 Mart 2019

Ödül Töreni :09 Nisan 2019, Mimar Sinan’ı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecektir. Tören yeri, katılımcılara bildirilecektir.

Sonuçlar http://www.mimarlarodasi.org/ internet sitesinden duyurulacaktır. Dereceye girenlere ayrıca telefonla / e-posta yoluyla ulaşılıp bilgi verilecektir.

DÜZENLEYEN KURUM: KTMMOB- Mimarlar Odası

Nuri Efendi Sokak, No: 3, Arabahmet Mahallesi LEFKOŞA, KKTC

Tel: +90 (392) 229 2105

Tel: +90 (392) 229 2106

E-posta: [email protected]

<< Şartname >>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir