İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması

İzmir Konak Belediyesi tarafından serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada proje teslim tarihi 28 Temmuz 2015.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği‟ ne istinaden İzmir Konak Belediyesi’nce düzenlenen serbest, ulusal, tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası yakın çevresi ile birlikte çağdaş, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı gereği erişilebilir bir yapı olarak, içinde bulunduğu bölgenin yapısal ve sosyal anlamda geliştirici öğesi olarak tasarımıdır.

İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması ile kültür, sanat, bilim ve çevre değerleri gözetilerek, çok sayıda seçenekten ekonomik, işlevsel, yenilikçi ve sürdürülebilir yapısal ve çevresel çözümlerin seçilmesi, müelliflerin saptanması ve güzel sanatların teşviki amaçlanmaktadır.

Kent ve kentlinin çok boyutlu kullanımına imkan tanıması arzulanan belediye hizmet binasının, gerek tasarım gerek inşa gerekse işletme yönleriyle teknolojinin getirdiği yeni ve akılcı çözümlere odaklanması, engelsiz tasarım, çevre ve enerji konularındaki hassasiyetiyle İzmir Konak Belediyesi yönetim anlayışının doğaya ve insana bakışının sembolü olması amaçlanmalıdır.

Tasarlanacak yapının yakın çevresi ile kurduğu ilişki göz önüne alındığında, bölgesindeki kentsel gelişimin başlangıcı niteliğine sahip olması beklenmektedir.

Proje alanının yakın çevresinde parseller için, yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli plan notlarında verilen imar hakları saklı kalmak kaydıyla, kütle önerisi getirilmesi beklenmektedir.

Yarışmanın Yeri

İzmir İli Konak İlçesi Yenidoğan Mahallesinde Gaziler Caddesi ile Yeşildere Caddesi kesişiminin güneydoğu tarafında yer alan ve yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli imar planında belediye hizmet alanı (BHA) olarak tanımlı 8053 ada 1 parsel ve 8054 ada 1 parsel ve ekli çalışma alanı paftasında gösterilen etkileşim alanını kapsar.

Yarışmanın yeri, Konak Belediyesi sınırları içerisinde kültürel eşik değeri taşıyan konumdadır.

Yarışmaya Katılma Esasları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, Bu Maddenin 5. bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi ve ekip temsilcisinin mimar olması gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 1. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 2. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 3. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 4. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 5. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 6. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 7. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Süresi ve Takvimi

 • Yarışmanın İlanı 29.04.2015
 • Son Soru Sorma Tarihi 29.05.2015
 • Cevapların Gönderilme Tarihi 04.06.2015
 • Proje Son Teslim Tarihi 28.07.2015

Jüri değerlendirme toplantılarına projelerin son teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başlayacaktır. Sergi ve kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçlarının ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • Sema PEKDAŞ, Avukat, Konak Belediye Başkanı
 • Eser ATAK, Yüksek Şehir Plancısı, Konak Belediye Başkan Yard.
 • İlker KAHRAMAN, Yard. Doç. Dr. Mimar, DEÜ
 • Tevfik TOZKOPARAN, Mimar, ODTÜ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
 • Hasan TOPAL, Mimar, KTÜ, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı

Asli Jüri Üyeleri

 • Cem SORGUÇ, Mimar (Jüri Başkanı), MSÜ
 • Nevzat SAYIN, Mimar, EÜ
 • Ali Muzaffer TUNÇAĞ, İnşaat Yüksek Mühendisi, DEÜ
 • Semra UYGUR, Yüksek Mimar, ODTÜ
 • Zehra AKDEMİR, Doç. Dr. Mimar, ODTÜ

Yedek Jüri Üyeleri

 • Mustafa Emre ERGÜL, Yard. Doç. Dr. Mimar, MSÜ
 • Gökçeçiçek SAVAŞIR, Doç. Dr. Mimar, ODTÜ
 • Necati ATICI, İnşaat Yüksek Mühendisi, DEÜ

Yarışma Raportörlüğü

 • Aydemir BAŞARGAN, Mimar,  Raportör, Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü
 • Ozan Savaş CAN, İnşaat Mühendisi, Raportör, Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü
 • Ebru ASLAN, Raportör Yardımcısı, Konak Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Ödül Tutarları ve Ödeme Biçimleri

 • Birincilik Ödülü 50.000 
 • İkincilik Ödülü 40.000
 • Üçüncülük Ödülü 25.000
 • Mansiyon 14.000
 • Mansiyon 14.000
 • Mansiyon 14.000
 • Mansiyon 14.000
 • Mansiyon 14.000

Türk Lirası’dır. 

Yarışmacılara ödenecek ücret, ödül, mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen 30 (otuz) gün içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine banka aracılığı ile net olarak ödenir.

Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Konak Belediyesine ait Vakıfbank Gazi Bulvarı Şubesi TR 330001500158007292290568 no’lu hesaba veya Konak Belediyesi Tahsilat Veznelerine yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı ile şartname ve ekleri elden alınabileceği gibi dekont ile isim, adres, telefon, e-posta bilgilerini içeren belgenin e-posta ile raportörlüğe gönderilmesi sonrasında yarışma şartnamesi ve ekleri adreslerine gönderilecektir.

Yer Görme Zorunluluğu

Yer görme zorunluluğu yoktur ancak jüri yer görmeyi tavsiye eder.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin İletişim Bilgileri

Adı: İZMİR KONAK BELEDİYESİ – İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMA RAPORTÖRLÜĞÜ
Adres: Kentsel Tasarım Müdürlüğü SSK Blokları B3 Blok Kat 5 Konak – İZMİR
Tel: 0 (232) 484 53 00 – 3524 / 3531
Fax: 0 (232) 445 07 01
Web Adresi: www.konak.bel.tr
E – posta: [email protected]

9 yorum

 • omer-yilmazOmer Yilmaz says:

  Yarışmayı açan idareyi ve emek veren tüm jüri heyetine teşekkür ederek başlamamız lazım sanırım. Kendi adıma teşekkür ederim.

  En çok açılan yarışma türü belediye binası, bu doğru.

  Lakin belediye binası yarışması çok açılıyor diye bundan şikayet etmek oldukça anlamsız. Belediye binası yarışmaları, daha da açılsın. Yarışmacıların en iyi oldukları alan kuşkusuz.Tecrübelenmeye paralel gelen uzmanlıkla çözümler hep daha iyi. En azından bir alanda bu hale gelmek ümit verici. Daha da iyi olması için, disiplini bozmadan, sıkılmadan devam etmek gerek.

  Bu başka yarışmalar açılmasın demek değil. Büyükada Camisi Yarışması uzun süre aradan sonra gelen ilgi çekici yarışmalardan, yarın bir gün Maltepe Belediyesi bir Cemevi Yarışması ilan edecek. Bunlar hem idareler hem de yarışmacılar için zor alanlar.

  Kültürpak için de yarışma açılsın. Bunun için çaba gösterilsin. Konak’ta da, İzmir’de de, Türkiye’nin başka yerlerinde de binlerce tasarım problemi bizi bekliyor. Yarışmacılara düşen açılan bir yarışmaya sataşmak yerine yeni bir yarışma açılması için kendisinin ne yapabileceğine bakması olmalı.

  Siz mesele, bir yarışma açılması için ne çaba gösterdiniz?

 • honur-dinmezH.Onur Dinmez says:

  Yarışma konuları artık belediye hizmet binalarından öteye geçemiyor. Konak’ta klişeleşmiş BHB den se Kültürpark ın geleceği üzerine fikirler üretilmelidir.

 • omer-yilmazOmer Yilmaz says:

  Hiç gerek yok.

 • Avatarbeste bilgen says:

  Jüri üyeleri arasında peyzaj mimarı olmaması dikkatimi çekti.Sonuçta yarışma bina ve yakın çevresi düzenlenmesini içermektedir.Günümüzde her meslek grubunun bir uzmanlık alanı olduğunu düşünürsek yakın çevre düzenleme projesini acaba kim inceleyecek merak ettim doğrusu.Bu konuda dikkat çekmek istedim ve bir peyzaj mimarı jüri üyesinin kesinlikle gerekli.

 • huseyin-ozturkHÜSEYİN ÖZTÜRK says:

  Tamam.

 • honur-dinmezH.Onur Dinmez says:

  Sataşmak olarak algılamanız üzücü. Yarışmaların önemini öğrencilik yıllarından itibaren anlayan bir meslektaşımızım sadece ve izmir de yaşayan biri olarak Kültürpark daki gelecekteki sorunların üstüne gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.

 • yahya-daimiyahya daimi says:

  ben hala mimarlık okuyorum bitirmedim bu yarışmaya katılabilirmiyim ?

 • omer-yilmazOmer Yilmaz says:

  Sevgili öğrenci arkadaşlar,
  Yarışma jürilerine de bolca geliyor sorularınız. Bu yarışmalar binaların üretilmesi için yapılıyor. Çoğu zaman yarışma sonrası süreçte yeni mezun mimarlar dahi zorlanıyorlar. Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre açılan bu yarışmalara öğrenciler katılamazlar.

  Öğrencilere yönelik olarak açılan pek çok yarışma var, oralarda ısınma hareketlerini tamamlamak, sonra bunlara katılmak en doğrusu olur.

 • sinan-alperSinan Alper says:

  Onur Bey merhaba,
  Burada açtığınız konudan kısaca bahsetmek isterim. Kültür Park ile ilgili şu an için bir yarışma süreci söz konusu değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi alan için çalışmalarını sürdürüyor. Emin olun kente çok iyi bir park kazandırılıyor. Proje ile ilgili bilgileri İzmir Büyükşehir Belediyesi kanalı ile ilerleyen günlerde yapılacak duyurular ile öğrenebilirsiniz.
  İyi Çalışmalar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir