Cami Tasarımı Fikir Yarışması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen "Cami Tasarımı Fikir Yarışması"na proje teslimi için son tarih 10 Nisan 2019.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi üzerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık, mühendislik, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği bir fikir yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Camiler, gerek toplumsal hayatın içindeki yerleri, gerekse kutsal ve mistik sembol niteliği taşımaları açısından çok önemli yapı türlerindendir.

Zengin İslam mimarlık geleneğinde camiler, ibadethanenin sosyal hayatın merkezinde yer almasını sağlayacak donatılar, farklı işlevlerle birlikte ele alınmış, ulaşım, iklim, topografya, malzeme, insan ölçeği önemle gözetilmiş, inşaa edilen mekânın strüktür, sembolizm ve oran meseleleri ele alınmış, taş, tuğla, ahşap ve benzer malzemeler kullanılarak oluşturulan strüktürel elemanların tezyiniliği yanında çeşitli satıh düzenleme imkanları, bezeme, hat kullanımı, tabii, suni aydınlatma ile zenginleştirilerek caminin sosyal ve dini ruhunu yansıtan pek çok ibadethane mekanı oluşturulmuştur.

Ülkemiz cami mimarisinde çok zengin bir tarihi birikime sahip olmasına karşın günümüzde, eskinin çoğunlukla başarısız taklidinden veya kimliksiz tasarımlardan öteye geçilemeyip beklentiler karşılanamamıştır. Bu nedenle, önerilecek camiler bir yönüyle geleneksel tecrübeyi içselleştiren, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, aynı zamanda günümüzün imkânlarını da kullanan bir tasarım yaklaşımı ile ele alınabilir.

Yarışmanın amacı İslam dinin ibadethane mekanı olan camilerin, çeşitli yan işlevler ile desteklenmiş bir odak olmasına yönelik fikirlerin paylaşımının sağlanmasıdır.

Camilerin;

 • Kent ve kentli ile olan ilişkileri göz önünde bulundurularak, bölgenin tarihi ve mimari dokusuna, açık ve kapalı mekanlara, doğal ve yapılı peyzaja uygun olması,
 • Yarışmanın özendireceği tasarım yaklaşımının geleneksel cami mimarimizin birey üzerinde bıraktığı ferahlık, yalınlık, tevazu ve huzur gibi insani hallerin oluşumunu önemseyen mekânsal çözümlemeleri hedeflerken; çağımızın teknolojik gelişmelerine uygun yapısal ve işlevsel yenilikleri de içermesi,
 • Kadın, engelli, yaşlı, genç ve çocuklar tarafından ulaşılabilir, güvenli ve konforlu bir şekilde kullanılabilen, estetik, sağlamlık ve ekonomiyi de gözeten bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir.


YARIŞMA YERİ

Yarışmacıların topografya iklim ve çevresel koşullarını dikkate alabilmeleri için Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde seçilen tasarım alanları şartname ekinde belirtilmiştir. Yarışmacıların yer görme zorunluluğu yoktur.

YARIŞMANIN KATEGORİLERİ

Yarışma 2 ayrı kategoride düzenlenmektedir:

1.Kategori: 200 kişilik cami
2.Kategori: 1000 kişilik cami

Her iki büyüklükteki cami, kendi kategorisinde değerlendirilerek ödül alacaktır. Yarışmacılar, seçtikleri bir kategoride veya ayrıca şartname bedeli ödemek ve farklı bir rumuz belirlemek şartı ile birden fazla kategoride yarışmaya katılabilirler.

BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) EFT MERKEZ BANKASI İLBANK IBAN TR 6300 0040 0001 9330 0009 9999 nolu hesabına, “Cami Tasarımı Fikir Yarışması Katılım Bedeli, ….. Kategori ” notuyla yatırmaları, bankadan ekip başına ait T.C. kimlik numarasının yer aldığı dekont almaları gerekmektedir.

Bankadan alınacak olan dekontun adres zarfı içerisine konularak projeler ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

Şartname almak için son tarih 10.04.2019 saat 17.00’dır.

Yarışma şartname ve eklerine www.camitasarimi.com web adresinden ulaşılabilir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Fatma VARANK- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı
 • Banu ASLAN CAN- Yapı İşleri Genel Müdürü
 • Yusuf BÜYÜK- İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü
 • Haydar BEKİROĞLU- Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü


ASİL JÜRİ

 • Hacı Mehmet GÜNER- Mimar
 • Sami KALFAOĞLU- Y.Mimar (Konya Teknik Üniversitesi)
 • Mahmut Sami KİRAZOĞLU – Y. Mimar
 • Emine ÖĞÜN –Mimar
 • Dr.Ali Uzay PEKER – Mimarlık Tarihçisi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Mustafa Levent SUNGUR- İnşaat Mühendisi
 • Metin TEKİN- İnşaat Mühendisi


YEDEK JÜRİ

 • Murat AKINBİNGÖL- Y. Mimar
 • Dr. Alidost ERTUĞRUL – Y.Mimar (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)
 • Dursun DUYAR – İnşaat mühendisi
 • Bilgin KÖSEOĞLU – İnşaat Y. Mühendisi


RAPORTÖRLER

 • Ali Rıza DEMİREL- Şehir ve Bölge Plancısı
 • İlknur TEKİN – Mimar
 • Muhammet S. YAYLALI- Mimar


R
APORTÖR YARDIMCILARI

 • Umut AYANOĞLU- Mimar
 • Filiz ÇELEBİ- Y.Mimar
 • Berna ÇENGEL KOÇ – Mimar
 • Gökhan DOĞAN- Uzman
 • Özlem DURAN- Y. Mimar
 • Muhammet KORKMAZ-Mimar
 • Nurcan ÖZCAN- Mimar
 • Ferdi TAĞA – Uzman

Not: Asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörler soyadı harf sırasına göre sıralanmıştır.

SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar, 27.01.2019 günü saat 17.00’ye kadar yarışmaya ait soruları [email protected] eposta adresine ileteceklerdir. (e-posta dışında başka şekilde iletilecek sorulara yanıt verilmeyecektir) Sorular ve cevapları yarışma dokümanı niteliğindedir. Soruların cevapları yarışma web sitesinde yayınlandıktan sonra yarışma şartnamesinde herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değildir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı : 28.12.2018
 • Sorular için son gün : 27.01.2019
 • Cevapların İlanı : 12.02.2019
 • Proje Teslim Tarihi : 10.04.2019
 • Jüri Toplanma Tarihi : 18.04.2019
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi : 03.05.2019
 • Kolokyum ve Sergi Tarihi : www.camitasarimi.com web adresinde ilan edilecektir.


SONUÇLARIN İLANI

Yarışmanın sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete’de ve yarışma web sitesinde ilan edilecek ayrıca jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara gönderilecektir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen projelere, her ölçekteki cami için 3’er adet ödül, 3’er adet mansiyon ve 2’şer adet satınalma olmak üzere 16 adet ödül verilecektir.

200 KİŞİLİK CAMİ İÇİN

ÖDÜLLER

 • 1.ÖDÜL (NET) : 90.000-TL
 • 2.ÖDÜL (NET) : 70.000-TL
 • 3.ÖDÜL (NET) : 50.000 -TL


MANSİYONLAR

 • MANSİYON (NET) : 25.000-TL
 • MANSİYON (NET) : 25.000-TL
 • MANSİYON (NET) : 25.000-TL


SATINALMA

 • SATINALMA (NET) : 20.000-TL
 • SATINALMA (NET) : 20.000-TL


1000 KİŞİLİK CAMİ İÇİN

ÖDÜLLER

 • 1.ÖDÜL (NET) : 110.000-TL
 • 2.ÖDÜL (NET) : 80.000-TL
 • 3.ÖDÜL (NET) : 60.000-TL


MANSİYONLAR

 • MANSİYON (NET) : 35.000-TL
 • MANSİYON (NET) : 35.000-TL
 • MANSİYON (NET) : 35.000-TL


SATINALMA

 • SATINALMA (NET) : 20.000-TL
 • SATINALMA (NET) : 20.000-TL

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre yukarıda yazılı ödüller sonucun Resmi Gazete ile ilanından en geç bir ay sonra yarışmacılara net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip başının banka hesabına yapılacaktır.

SERGİ ve KOLOKYUM

Yarışma sonuçlarının ilanını takiben, yarışmanın ödül töreni, kolokyum ve sergisine ilişkin yer ve tarih bilgileri yarışmanın www.camitasarimi.com web sitesinde duyurulacaktır. Yarışmaya katılan tüm projeler duyurulan tarihten itibaren Ankara’da sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler bulundurulacaktır.

İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9.km No:278 Çankaya / Ankara
Telefon Numarası: 0(312) 410 10 00 – 0(312) 480 08 10
Adı: İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Adresi: Ziraat mah. 657.sk No:14 Altındağ / ANKARA
Telefon Numarası: 0(312) 303 30 00 – 0(312) 303 35 09

53 yorum

 • ozgur-savas-ozerÖzgür Savaş Özer says:

  Kazanmış olanlara hayırlı olsun.

 • ahmet-turan-koksalAhmet Turan Köksal says:

  Merhabalar
  Yarışma deyince hele hele cami yarışması deyince içimiz kabar kabar oluyor.

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİN HEPSİ AMA HEPSİ HALKA AÇIK MECRALARDA YAYINLANMIŞ BİLGİLERDEN OLUŞUYOR. YORUM KATILMAMIŞTIR.

  Yine de hemen “Kazanmış olanlara hayırlı olsun” denilmemeli. Jüri raportörlüğünü İlbank Yapıyor.

  Jüri başkanı kim belli değil. Sıralama üyelerin soyadına göre alfabetik sırada yapılmış.


  Hacı Mehmet Güner, Kahramanmaraş Abdülhamidhan Camii mimarı, İstanbul Camii mimarı olarak belirlendi, sonra Milliyet Gazetesi’ne verdiği bir röportajı tepki çekince, mimar olarak başka biri bulunması için yarışma düzenlendi. Yarışmaya 60 küsur proje katıldı.

  Jürideki isimlerden iki istifa haberi geldi. Jüriden Suphi Saatçi “yüreğimizi sökecek bir proje gelmedi” diye serzenişte bulundu. Birinci seçilemedi. İkinci seçilen proje iki genç hanımefendinin projesiydi ama onlar da “ödülü almayacaklarını ve projeyi geliştireceklerini” söylediler son tahlilde. Sonra proje nedense yine Hacı Mehmet Güner’in önerisiyle AYNI çıktı. Hala 7. minare inadı vardı yani.

  Sonra sabık bakan Erdoğan Bayraktar, projeyi bizzat DÜZELTTİĞİNİ söyledi (7. minare uçtu) ona göre yapıldı. Emlak Konut GYO 10 Milyon TL bağışladı derneğe, projenin 100 Milyon dolara mal olduğunu söyledi dernek başkanı. Minbere asansörle çıkıldığını söylerek böbürlendi.

  —-
  Jürideki ikinci isim Konya Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi Y. Mimar Sami Kalfaoğlu. Selçuk Üniversitersinden 2018 yılında Konya Teknik Üniversitesi çıkıyor. Sami Bey 2002 yılından beri aynı görevde bulunuyor (Linkedin sayfasında yazıyor)


  Sayın Metin Tekin, İnşaat Mühendisi
  şimdi EMLAK GYO Genel Müdür Yardımcısı
  eskiden ihale ve hakediş kabul birimü müdürü ayrıca

  BATI ATAŞEHİR CAMİİ YAPTIRMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ.
  İSTANBUL CAMİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
  BAHÇEŞEHİR KUZU SPRADON QUARTZ SİTE YÖNETİMİ – YÖNETİM KURULU BAŞKAN V.
  BATI ATAŞEHİR CAMİİ YAPTIRMA DERNEĞİ- YÖNETİM KURULU ÜYESİ


  Sayın Mustafa Levent SUNGUR
  1981 Trabzon doğumludur.

  İnşaat Mühendisliği Lisans Eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sungur, 2003 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuştur.

  Meslek hayatında yurtdışında ve yurt içinde çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra, 2006 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığında uzman olarak çalışmaya başlamıştır. Sırasıyla Statik, Zemin Araştırma ve Altyapı Şube Müdürlüğü görevlerinden sonra Mayıs 2009 ile Aralık 2018 arasında Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı olarak atanan Sungur, Aralık 2018 tarihinden beri Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

  Çok iyi derecede İngilizce, az seviyede ise Farsça ve Almanca bilmektedir.

  Mustafa Levent Sungur evli olup, 2 çocuk babasıdır.

  —-
  Mahmut Sami KİRAZOĞLU – Y. Mimar

  35 yıldır Suudi Arabistan’da mimarlık yapan Kirazoğlu’nun cami mimarisi hakkındaki görüşleri ilginç.

  Burada link veremiyorum bozuluyor link. Aratınız.
  —-

  Emine ÖĞÜN –Mimar

  1958 İstanbul doğumlu Emine F. Öğün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur.

  Mimarlık kariyerine 1979 yılında Turgut Cansever Mimarlık bürosunda başlamış ve çalışmalarını aynı büroda 2009 yılına kadar sürdürmüştür.

  Halen 1993 yılında eşi Mehmet Öğün ile birlikte kurdukları kendi firmalarında çalışmalarını sürdürmektedir.

  1992 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü kazanan Bodrum Demir Evleri‘nin proje müelliflerindendir. Eşi ile birlikte tasarladıkları Amanruya Oteli’ne, TSMD Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin 2016 Yapı Dalı Ödülü tevdi edilmiştir.

  —-

  Dr.Ali Uzay PEKER – Mimarlık Tarihçisi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

  1996, Doctor of Philosophy, İstanbul Technical University, Department of Architecture, Graduate Program in Art History, Dissertation: “Anadolu Selçukluları’nın Anıtsal Mimarisi Üzerine Kozmoloji Temelli Bir Anlam Araştırması” [“A Study of Meaning in Anatolian Seljukid Monumental Architecture Based on Cosmology”] (Supervisor: Prof. Dr. Semra Ögel)

  1989, Master of Arts, Bosphorus University, Department of History, Graduate Program in Art History, Thesis: “The Double Headed Eagle of the Seljuks: A Historical Study” (Supervisor: Prof. Dr. Aptullah Kuran)

  1985, Bachelor of Arts, İstanbul University, Department of Art History

  —-

  BUNDAN SONRASI KİŞİSEL GÖRÜŞÜMDÜR

  Jürideki bazı kişiler oldukça güven verici ve bilimsel yaklaşır diye düşünürken TOKİ, EMLAK GYO ve ÇAMLICA CAMİİ ilişklili üyeler yeni bir ÇAMLICA CAMİİ projesine ılımlı yaklaşabilirler.

  Bunu kimse bilemez.

  Jüri bir yarışmada güven vermesi açısından önemli bir müessese olmalıdır. Ben ufak bir web araştırmasıyla bunu buldum. Herkesin erişebileceği bilgilerdir.

  Bir amme hizmeti olarak sunuyorum efendim.

 • ozgur-savas-ozerÖzgür Savaş Özer says:

  Hayırlısı olsun Ahmet Turan Hocam.

  Ülkede mimarlık alanında iki tip haber çıktığı zaman “Eyvah” diyoruz:
  1-Cami tasarımı yarışması.
  2-Önemli bir tarihi yapının restorasyonu.

  Umarım her şeyin en niteliklisi olur.

 • AvatarMustafa kemal arslan says:

  Şartnamenin sonunda gözüktüğü üzere jüri başkanı mahmut sami kirazoğlu. Eski istanbul mimarlar odası başkanı ömer kirazoğlu beyin oğlu galiba. Emine öğün hanımefendi’de turgut cansever beyin kızıdır. Ve her iki mimar da babalarının dizinin dibinde yetişmiş usta mimarlar. Mahmut sami kirazoğlu dünya çapında özellikle de arap ülkelerinde camileriyle bilinen ve 500den fazla camisi inşa edilmiş bir mimardır. Emine öğün ise babası ve eşiyle birlikte tasarladığı eserlerle ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görülmüş bir mimardır. Yarışmanın jüri heyeti özel sektör, üniversiteler ve teknik kamu kurumlarından seçilmiş nitelikli kişiler. Bu jüriye proje beğendirmek kolay olmaz ama kendisini begendirebilen projeler de gerçekten iyidir. Bu nedenle yarışmaya katılmaya çalışacağım. Ancak yarışma fikir yarışması olduğu için projelerin uygulanmayacak olması üzücü.

 • ahmet-turan-koksalAhmet Turan Köksal says:

  Şartnameyi okumamıştım. Bilgi için teşekkürler. Mahmur Sami Kirazoğlu’nun jüri başkanı olması sevindirici. Ancak tabii her ne kadar jüri başkanı olsa da üyeler eşit oya sahip.

  Fikir yarışması dahi olsa camilerle ilgili bir yarışma çıkması beni sevindirdi.

  Umarım iyi işler çıkacaktır.

 • AvatarMustafa kemal arslan says:

  Şartnamedeki hocaların hazırladığı bilgi notlarını okumak bile beni etkiledi özellikle ali uzay peker’in bahsettiği ayrıntılar güzel gerçekten. Yarışmanın sonucu ne olur bilemiyorum ama ekip başının oda üyesi olma zorunluğu konup ekip üyelerinin zorunlu olmaması ve ilahiyattan sanat tarihine kadar birçok alandan kisinin ekiplerde yer alacak olabilmesi çok güzel ve ince bir düşünce. Ihtiyaç programı ve ihtiyaç programı notları da fikir yarışması olsa bile konunun ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Yarışmada maket istenmesi işi biraz zorlaştırıyor. Burada da jüri üyeleri renderla bizi kandıramazsınız demek istemiş anlaşılan.

 • Avatarmuhammed enes says:

  yer tam olarak belirtilmiyor acaba neden .

 • elif-girdapelif girdap says:

  Şartnamede Güney Doğu Anadolu Bölgesi denmiş ve autocad’dede yön ve topografya bilgileri ile komşu parsel bilgileri var. Galiba fikir yarışması olduğu için direk ada parsel il bilgisi vermek yerine bu şekilde bölge olarak paylaşmayı tercih etmişler. Böylece yer görmeye de gerek kalmıyor anlaşılan. Yarışma zenginliği açısından güzel ama karar vermeyi zorlaştıran bir durum olacak bu.

 • ahmet-turan-koksalAhmet Turan Köksal says:

  Kıble’den Gaziantep civarı olduğu anlaşılıyor ki ufak cami için verilen çizimde ayrıca belirlenen alanın Batısında ibadet alanı var. 🙂 Silmeyi unutmuşlar.

  Bence de fikir yarışmasıysa tanımlanmamış bir yerde olması isabet olmuş.

 • AvatarNeslinay gürsoytrak says:

  Mimarlar odası üyeliği ve maket iştenmiş olması yüzünden yarışmaya katılmayacağım.

 • Avataraktan acar says:

  Yarışmanın teslim yeri Ziraat mah. 657.sk No:14 Altındağ / ANKARA
  Buna dikkat etmek lazım teslim adresi özellikle belirtilmiş şartnamede ama buradaki duyuruda teslim adresi yazılmamış. şartnameyi gerçekten iyi okumak lazım. Önemli detaylar var.

 • kitsch-hunterKitsch Hunter says:

  Bana çok malzeme çıkacak gibi görünüyor.Saldırın aslanlarım! Yağmur oluklarından Selçuklu’nuz , korkuluklardan Osmanlı’nız , rüzgarlıklardan Danişmendli’niz, güneş kırıcılardan Mengücekli’niz eksik olmasın.Gazanız mübarek ola!

 • olog-trollolog the troll says:

  Brace yourself, sansasyonel ödüllü cami projeleri are coming.

 • Avataraktan acar says:

  İlk başta yarışma için verilen ödülleri ben de sansasyonel bulmuştum ancak tüm şartnameyi iki kez okudum. ihtiyaç programlarını ve yarışma için verilen yerlerin autocadlerini de inceledim. O kadar kolay bir yarışma değil. Böyle bir yarışmaya da 5bin 10bin ödül veremezsiniz.

 • oguz-han-ozturkoguz han ozturk says:

  Bence sansasyonel ödülden kasıt, ödül alacak projelerin yaratacağı tartışmayı vurgulamak.. para ödülünden bahsetmemiş arkadaş.

 • erhan-kalipcierhan kalıpçı says:

  Yarışmayı düzenleyen idareler arasında ilbank olsa da çevre ve şehircilik bakanlığının asıl düzenleyen idare olduğu belli. Daha önceki ilbank yarışmalarında oda üyeliği istenmiyordu. Bu yarışmada oda üyeliği istenmesi bence isabet olmuş. Çünkü ilbank yarışmalarında sergideki projelerde niteliğin zayıf olduğu görülüyordu bu yarışmada nicelikten ziyade niteliğe önem verildiği oda üyeliği istenmesinden maket istenmesinden belli.

 • aktan-acar1Aktan Acar says:

  Aşağıda “aktan acar” kullanıcı adıyla yapılan yorumlar bana ait değil. İsim benzerliği olduğunu düşünüyorum.

 • mehmet-aslan2mehmet aslan says:

  Linkte verilen ek dosyalara ulaşamama sebebi nedir? Bilgisi olan var mı?

 • AvatarMustafa kemal arslan says:

  Yarışma ile ilgili soru ve cevaplar yayınlanmış. https://goo.gl/RYVhEB

 • Avatarsadettin says:

  Şartnamede “Öğrenciler ekipte ancak “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler.” diye bir madde var. Neden böyle bir şey düşünüldü acaba? Öğrenci fikirleri çoğu zaman daha parlak olmuştur.

 • eflatun-yakubeveflatun yakubev says:

  Öğrenciler ve yabancı uyruklular sadece yardımcı olarak girebiliyormuş bu hiç iyi olmadı.

 • AvatarMustafa kemal arslan says:

  Yarışmaya 350den fazla proje katılmış bu son dönemdeki en büyük katılım galiba.

 • le-mies-kubbedarzadeLE MIES KUBBEDARZADE says:

  355

 • AvatarHasan Balcı says:

  Bunlar güzel günlerimiz. 500lü, 1000li yarışmalara az kaldı.

 • le-mies-kubbedarzadeLE MIES KUBBEDARZADE says:

  Bugün, Yarın Telefon Gelir. inş

 • abra-kadabraAbra Kadabra says:

  Telefon gelse de o işten hayır gelmez , gönlünü ferah tut …

 • le-mies-kubbedarzadeLE MIES KUBBEDARZADE says:

  Gelmedi

 • muvahhid-oncuMuvahhid Öncel says:

  Ne telefonundan bahsediyonuz ya 🙂 Sonuçlar açıklandı mı yani ?

 • le-mies-kubbedarzadeLE MIES KUBBEDARZADE says:

  Evrene mesajım; Jüri çalışmalarının bittiği ve sonuçların belli olduğu duyumu alıyoruz. Tamam! 3 mayıs dediniz ama gerçekten sonuçlar belirli ise, keşke erken açıklasanız. ”Haber var mı?” diye eşe dosta dosta sormaktan yorulduk.

 • le-mies-kubbedarzadeLE MIES KUBBEDARZADE says:

  Yarışma öncesi ve sonrası süreçlerini doğru yönetmek çok önemli. Jüri çalışmaları ile sonuçların ilanı arasındaki süre uzadıkça fısıltı gazetesinin tirajı artıyor. Sonuçları bilen bir kesimin olduğunu duymak yarışma sürecine zarar verir! Sonuçları öğrenmek bir kesimin değil emek vermiş tüm katılımcıların hakkı !

 • le-mies-kubbedarzadeLE MIES KUBBEDARZADE says:

  Herkes sonuçları biliyor da bana mı söylemiyorsunuz? Tek merak eden ben miyim?

 • erhan-kalipcierhan kalıpçı says:

  Biz de bilmiyoruz hocam Resmi Gazete’de 3 Mayısta açıklanacakmış Herkes o günü bekliyor zaten 3 gün kaldı.

 • oguzhan-yilmazOğuzhan Yılmaz says:

  Süreç neden bukadar uzatıldı acaba ?

 • le-mies-kubbedarzadeLE MIES KUBBEDARZADE says:

  Jüri çalışmalarının bittiğini öğrenmiştik. Ödül alan ekipleri tebrik ediyorum, mutlaka çok güzel fikirler ile yarışmaya katılmışlardır. Remi gazeteden önce sonuçları duyanlar olmuş deniliyor. İnşallah söylentiden ibarettir. Size bir haber gelirse yazın Erhan bey lütfen. Zira galiba sonuçları bilmeyen az kişiden biri benim, biride sizsiniz. Selamlar

 • erhan-kalipcierhan kalıpçı says:

  Süreçte uzama görünmüyor, şartnamede ve yukarıda açıklanan takvimde de sonuçların açıklanması 3 mayıs yazıyor. Muhtemelen sonuçlar resmi gazetede açıklanacağı için resmi yazışma prosedüründen dolayı bu süre belirlenmiştir. Bilindiği üzere artık resmi gazete ilanları Başbakanlık basın ilan kurumundan değil Cumhurbaşkanlığından yayınlanıyor. Bunun vakit alıyor olması çok normal. malum Başkanlık Sistemi!

 • muvahhid-oncuMuvahhid Öncel says:

  Peki kazananlar kazandığını biliyorlar mı ? Yani boşuna mı bekliyoruz 🙂

 • erhan-kalipcierhan kalıpçı says:

  Muhtemelen herkes eş zamanlı öğrenir. Zaten 16 tane ödül var. Bu tür büyük yarışmalarda böyle söylentiler çok çıkar ama ben raportörleri aradım onlar 3 mayısta resmi gazete ve yarışmanın resmi sitesinde yayınlanacak dediler. Bekleyip görelim. Önemli olan güzel ve hak eden projelerin kazanması.

 • le-mies-kubbedarzadeLE MIES KUBBEDARZADE says:

  İlk defa yarışma yapılmıyor. İdarenin takvim planlaması sorunlu. Madem jüri çalışması ön görülenden önce bitti erken yayınla yada kimlik zarflarını erkenden açma. Erkenden açılan zarf illaki duyulur!

 • erhan-kalipcierhan kalıpçı says:

  Jüri görevim hiç olmadığı için süreç sonradan değiştirilebiliyor mu bilmiyorum hocam. Fakat bu kadar yoğun katılımın olduğu bir yarışmaya daha önce hiç katılmadım. projeyi teslim ederken bile şaşırdım çünkü ben teslim gününden 1 gün önce teslim ettiğim halde teslim edenlerin sayısı yüzü geçmişti ve herkes habire elinde maket ve paftalarla teslim yerine geliyordu. Muhtemelen idare de ne yapacağını şaşırmıştır. zaten teslim edilen binadaki insanlar da çok garip bakıyordu elinde maket ve pfatalı insanlara:)

 • le-mies-kubbedarzadeLE MIES KUBBEDARZADE says:

  Sonuçlar resmi olarak açıklanmadan bilemeyiz Muvahhid Bey, Beni arayan, tebrik eden olmadı henüz! Bir bilgi dolaşıyor ama kaynağı kesinlik kazanamıyor. Kesinlik kazanamaz da muhtemelen.

 • AvatarMustafa kemal arslan says:

  Resmi gazete ilanını beklemek en doğru olanı. 10 Nisan’dan beri herkes bekliyor 3 gün daha bekleyelim bakalım. Ben jüriye bakarak çok iyi projelerin seçilebileceğine pek ihtimal vermiyorum ve kendimi çok heveslendirmiyorum bu konuda ama bakalım ne olacak?

 • oguzhan-yilmazOğuzhan Yılmaz says:

  Bende arayıp bilgi aldım. Raporların düzenlendiğini , jüri çalışmalarının tamamlandığını,kimseyi arayıp bilgilendirmediklerini erken açıklanma konusunda taraflarına bir bilgi paylaşılmadığını 3 mayısta resmi gazete ve web adreslerinde yayınlayacaklarını belirttiler.

 • le-mies-kubbedarzadeLE MIES KUBBEDARZADE says:

  Bizler resmi ilanı bekliyoruz mecburen, ama beklemeden sonuçları kimse öğrenmesin. Zaten öğrenemiyor olması gerekiyor!

 • le-mies-kubbedarzadeLE MIES KUBBEDARZADE says:

  Telefon ile aranan olur ise lütfen haber edin, Selamlar

 • erhan-kalipcierhan kalıpçı says:

  Sonuçlar resmi gazetede yayınlanmış. Hadi hayırlı olsun.

 • AvatarMustafa kemal arslan says:

  Öncelikle kazanan yarışmacıları tebrik ederim. Kazanamadık iyi bir proje çıkardığımızı düşünüyorduk ancak 300den fazla projenin yarıştığı bir yarışmada yine de hicbir şeyi başarısızlık olarak saymıyorum henüz kazanan projeleri görmedik ama eminim her birinin kendine göre hak eden tarafı vardır. Yarışma sonuçta kazanmakta var kaybetmekte. Hayırlı olsun sonuçlar.

 • eflatun-yakubeveflatun yakubev says:

  Jüriyi ve idareyi tebrik ederim daha önce ilbank ve toki yarışmalarında görülen çeşitli ödülleri vermeyelim tutumunu sergilememişler.

 • burak-asikBurak Aşık says:

  günaydın. yarışmaya katılan tüm arkadaşları tebrik ederim. öncelik olarak projelerini bitirip idareye sunmuş olmak bile benim gözümde kazanılmıştır. ödülleri paylaşan arkadaşları da ayrıca tebrik ederim. kazanan arkadaşları görmek isterseniz, resmi gazete internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

 • salih-ozerSalih ÖZER says:

  Ödül alan projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sitesinden görebilirsiniz. Link vermeye çalıştım, sanırım link paylaşılamıyor…

 • Avatarmüzeyyen cerav says:

  Açıklama raporu iletilen oldu mu ?

 • salih-ozerSalih ÖZER says:

  Bende beklemekteyim.

 • muhammed-oguzhan-guneyMuhammed Oğuzhan GÜNEY says:

  Bende beklemedeyim ama yollanacağına da inanasım gelmiyor.

 • elif-girdapelif girdap says:

  Aradım sordum. Yollanmış ancak ulaşmama vs. Ihtimallerine karşın önümüzdeki hafta resmi sitede yayınlanacakmış. Bu arada sergi ve kolokyum tarihi yarışma sitesinde duyurulmuş. Sergi 20 mayısta başlıyor. Kolokyum 12 haziranda.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir