+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

VEKAM Araştırma Ödülü 2018

29 Aralık 2017, 14:49
  defa okundu.

VEKAM Araştırma Ödülü'ne başvurmak için son tarih 20 Ocak 2018.

VEKAM Araştırma Ödülü 2018

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında yürütülen, Ankara ve çevresinin;

 • Toplumsal, kurumsal ve ekonomik tarihini
 • Kültürel, sosyal, çevresel özelliklerini
 • Kentsel gelişimini
 • Somut ve somut olmayan kültürel mirasını
 • Tarih içinde diğer kentler ve ülkelerle diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerini araştıran, inceleyen bilimsel çalışmalar için araştırma ödülü çağrısı açmıştır.


Ödül kapsamında en az 5 adet araştırmanın her birine en fazla 10.000 TL olmak üzere maddi destek sağlanacaktır.

Başvurular en geç 20 Ocak 2018 tarihine kadar Merkezin aşağıdaki adresine iletilmelidir.

Alev Ayaokur

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Pınarbaşı Mahallesi
Şehit Hakan Turan Sokak No.9
Keçiören/ Ankara
Tel: 0312 3552027

Başvuru Şartları:

 1. Araştırma ödülü, yeni başlayacak çalışmaları ve/veya başlamış ve halen devam eden ve başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl sonunda tamamlanması hedeflenen çalışmaları kapsamaktadır.
 2. Belgeleme, envanter çıkarma, listeleme, dijitalleştirme vb. çalışmalar başvuru kapsamı dışındadır.
 3. Başvuru kapsamında hazırlanan çalışma/proje, Yüksek Lisans, Doktora çalışması olabilir.
 4. Başvurular Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde yapılabilir.


Başvuru dosyası aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermeli ve verilen düzende hazırlanmalıdır:

 1. Başvuru formu (son sayfada yer alan)
 2. Özet (100-250 kelime).
 3. Önerilen projenin bilimsel değerini ve olası uygulama sonuçlarını ele alan kısa bir tanıtım ve açıklama
 4. Projenin amaçları ve kapsamı
 5. Araştırma Sorusu
 6. Yöntem/Proje planı
 7. Zaman çizelgesi: Projeler en fazla bir takvim yılını kapsayabilir.
 8. Bütçe: Demirbaş alımı dışında gerekli harcama kalemlerinin detaylı bir tabloda sunumu.
 9. Literatür taraması
 10. Başvuru sahibinin/sahiplerinin fotoğraflı özgeçmişi.
 11. Projeye ilişkin genel görüşler ile başvuru sahibinin/sahiplerinin bu projeyi gerçekleştirecek birikim ve yeteneğe sahip olduğuna dair en az 2 tavsiye mektubu referans sahibi tarafından yazılmış, imzalı ve kapalı zarf içinde dosya içerisinde yer almalıdır. Proje bir tez çalışması ise; referans sahipleri, danışman öğretim üyesi dışındaki kişiler olmalıdır. 
 12. Başvuru dosyasının elektronik kopyası yukarıdaki sıralamaya uygun bir şekilde tek bir pdf dosyası formatında CD'ye kaydedilerek başvuru dosyası ile birlikte gönderilmelidir.


Değerlendirme süreci

 • Başvurular ilk olarak Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerden seçilen alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan Bilimsel Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir.
 • Nihai değerlendirme, VEKAM Yönetim Kurulu tarafından hakem raporları doğrultusunda yapılır.
 • Sonuçlar VEKAM web sayfasında yayınlanarak duyurulur.
 • İletişim süreci, öncelikli olarak proje yürütücüsü olan başvuru sahibinin verdiği e-posta adresi ve diğer iletişim kanallarından gerçekleştirilir. Birden fazla başvuru sahibi var ise; diğer başvuru sahiplerini bilgilendirmekle proje yürütücüsü yükümlüdür.


Araştırma Ödülü: Ödemeler ve Koşullar

Her bir araştırma projesi için üst sınır 10.000 TL'dir. Ödemeler proje yürütücüsü olan başvuru sahibine, nihai proje raporunun VEKAM'a teslim edilmesi ve hakemlerin çalışmayı değerlendirmesinden sonra ve Merkez yönetiminin nihai onayıyla tek ödeme olarak yapılır.

Araştırmacının Sorumluluk ve Yükümlülükleri 

Araştırma ödülünü almaya hak kazanan araştırmacılar, zaman çizelgesine uygun olarak çalışmalarına başlamak ve Proje'yi aynı çizelgedeki tarihte neticelendirmekle yükümlüdür.

Araştırmacı, proje çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin sonuç raporunu ve projenin her türlü ürün ve çıktısını VEKAM'a sunmakla yükümlüdür.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
SONA ERDİ
Künye
Başlangıç: 29 Aralık 2017
Bitiş: 20 Ocak 2018
Teslim Tarihi: 20 Ocak 2018
Dokümanlar

Başvuru Koşulları