+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Bandırma Tasarım Parkı Yarışması

1 Aralık 2016, 09:30
  defa okundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından serbest uluslararası olarak ilan edilen yarışmanın proje teslim tarihi 24 Şubat 2017.

Bandırma Tasarım Parkı Yarışması

Yarışmanın Şekli ve Türü

Bandırma Tasarım Parkı Yarışması, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde uluslararası, serbest, tek kademeli kentsel tasarım proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı Balıkesir ili Bandırma ilçesi Yenimahalle ve Ayyıldız Mahallesi sınırları içindedir. Yarışma alanının konumu bit.ly/bandirmapc web adresinden görülebilir.
Yarışma konusu bu alanın master planı ile birlikte, alanda yer alacak ve ihtiyaç programında tanımlanan fonksiyonların tasarımıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
• Bu yarışma mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. Yarışma jürisi ekiplerin farklı disiplinlerden oluşmasını tavsiye etmektedir ancak ülke bazındaki uzmanlık ve yetki farklılıkları gözetilerek ekiplerde en az bir mimarın yer alması zorunludur. Ekip temsilcisi mimar, peyzaj mimarı ya da şehir plancısı olabilir.
• Türkiye'den katılım için TMMOB'nin Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

Türkiye dışından katılım için katılımcıların kendi ülkelerinde resmi olarak mesleklerini icra edebiliyor olmaları zorunludur.
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışma bedeli "Bandirma Competition" açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont; rumuz, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte idare iletişim bilgilerinde belirtilen adrese e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde belirtilmiştir.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın ilanı: 1 Aralık 2016, Perşembe
• Soru sormak için son tarih: 21 Aralık 2016, Çarşamba
• Cevapların ilanı: 28 Aralık 2016, Çarşamba
• Yarışmaya kayıt için son tarih: 3 Şubat 2017, Cuma 23:59 GMT+3
• Kimlik zarflarının postayla son teslim alım tarihi: 24 Şubat 2017, Cuma
• Projelerin teslimi için son tarih: 24 Şubat 2017, Cuma, 23:59 GMT+3
• Jüri çalışması başlangıcı: 1 Mart 2017, Çarşamba
• Ödül töreni ve kolokyum: 26 Mart 2017, Pazar, 14:00 GMT+3

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

• Ahmet Edip UĞUR, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
• Ali ÖZERK, Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Başkanı
• Ebru ERDÖNMEZ, Mimar
• Serkan SINMAZ, Şehir plancısı
• Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

• Louis BECKER, Mimar
• Martin REIN-CANO, Peyzaj Mimarı
• Celal Abdi GÜZER, Mimar
• Odile DECQ, Mimar & Şehir Plancısı
• Günther VOGT, Peyzaj Mimarı

Yedek Jüri Üyeleri

• Olgu ÇALIŞKAN, Şehir plancısı
• Burak HAZNEDAR, Mimar
• Meltem ERDEM KAYA, Peyzaj mimarı

Raportörler

• Aytekin AKTAN, İnşaat teknikeri
• Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı
• Ece Özden PAK, Şehir plancısı
• Bilge KOBAŞ, Mimar
• Can SUCUOĞLU, Mimar

Ödüller ve Ödeme Şekli

• 1. Ödül: 360.000 TRY
• 2. Ödül: 250.000 TRY
• 3. Ödül: 145.000 TRY
• 1. Mansiyon 70.000 TRY
• 2. Mansiyon 70.000 TRY
• 3. Mansiyon 70.000 TRY
• 4. Mansiyon 70.000 TRY
• 5. Mansiyon 70.000 TRY
• 6. Mansiyon 70.000 TRY
• 7. Mansiyon 70.000 TRY

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Türk lirası dışında yapılacak döviz ödemelerinde TC Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır (29 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapilmasina Ilişkin Tebliğ'e göre). Kurun çevrilmesinde yarışma takviminde belirtilen proje teslim tarihi dikkate alınacaktır. Türkiye'deki ödemeler TRY (Türk Lirası) cinsinden yapılacaktır.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri yarışma web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 220 TRY (İki yüz yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. EURO cinsinden yapılacak ödemelerde şartname ödemesinin yapıldığı güne ait olan TC Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır.

Banka hesap bilgisi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası Balıkesir Girişimci Şubesi

IBAN: TR 510001002086372848485160 (EURO hesabı)
IBAN: TR 190001002086372848485154

Yer Görme

Yer görmek zorunlu değildir.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Adres: Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak No:25 10100 Balıkesir Türkiye
Telefon: +90 266 239 15 10 (Dahili: 1491)
E-posta: [email protected]
Web: competition.balikesir.bel.tr
Sosyal medya: #BandirmaCompetition

Şartname ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!
Hakan şencan / 16 Aralık 2016, 13:56

Yarışma sürecinde emeği geçen herkese başta teşekkür ediyorum. Yarışma dilinin İngilizce olması gayet normal. Olması gereken bu. Ama yarışmanın web sitesinin ve ilgili belgelerinin sadece İngilizce olması yanlış olmuş. Bundan sonraki benzer yarışmalarda dikkat edilmesi lazım. Örnek olarak aşağıda linkler veriyorum. Mesela Mısır bizim gibi yapmış. Japonya ve Finlandiya kendi dilleri ve İngilizce yapmış. Tabi ki doğru olan bu.

http://www.jpnsport.go.jp/newstadium/Portals/0/NNSJ/en/NNSJ.html http://designguggenheimhelsinki.org/en/ http://www.bibalex.org/sciencecity/home/index.aspx

 
Emine Merdim Yılmaz / 12 Aralık 2016, 17:12
Merhaba Hakan Bey,
Tartışma dışı olacak ama linkler bozuluyor derken, tam olarak ne kastettiğinizi anlamamız için bir yorum örneğini editor @ arkitera.com email adresinde gönderebilir misiniz?

Teşekkürler,
 
Sinan Alper / 1 Aralık 2016, 23:45
Bu yarışma özelinde yapılacak ilk yorum, benim gözümde ödülden çok ülkede bu tarz yarışmaların açılabilme başarısıdır. Çünkü (ömer ýılmaz kadar olmasa da) tecrübeme dayanarak biliyorum ki, yarışma işi bu ülkede çok zor. Açması da, girmesi de ve hatta sonrası da... Ama ödüller de çok güzel o ayrı :)
 
Cem Y. / 1 Aralık 2016, 20:18
Direkt değil, kalitede tek başına etmen de değildir; ancak dolaylı olarak vardir, gözlem ve tecrubelerime dayanarak söylüyorum. Çamlıca camii saçmalığını örnek göstermeyin ama
 
Omer Yilmaz / 1 Aralık 2016, 17:39
Ödül miktarları ile proje nitelikleri arasında doğrudan bir bağlantı yoktur, olmaz. Tecrübem ile bunu söyleyebiliyorum. Daha önce de yazmıştım ama madem sizden böyle bir yorum geldi; sahayı boş bırakmaya gelmez böyle temel konular.
 
Cem Y. / 1 Aralık 2016, 10:54
İşte daha gerçekçi ödül miktarları.
Projelerin niteliğine de yansıyacağını umuyorum
 
 
SONA ERDİ

Künye
Yarışma No: 201618
Başlangıç: 01 Aralık 2016
Bitiş: 24 Şubat 2017 23:59
Kent: Balıkesir
Teslim Tarihi: 24 Şubat 2017, Cuma, 23:59 GMT+3
Katılım Ücreti: 220 TRY
Adres: Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak No:25 10100 Balıkesir Türkiye
Tel: +90 266 239 15 10 (Dahili: 1491)
Dokümanlar

sartname