+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Lüleburgaz Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Mimari Proje Yarışması

11 Şubat 2013, 12:05
  defa okundu.

Yarışmada projelerin teslim tarihi 18 Nisan 2013.

Lüleburgaz Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Mimari Proje Yarışması

1. Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma Kamu İhale Kanunu, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademelidir.

2. Yarışmanın Yeri ve Konusu

Lüleburgaz, Trakya Bölgesinde, Edirne- İstanbul D 100 karayolunun üzerinde, İstanbul'u Trakya'nın iç bölgelerine bağlayan yolların önemli bir kavşak noktasındadır. Lüleburgaz bu bağlamda ara durak olmasının yanı sıra, çevredeki yerleşimlerin de merkezi olacak şekilde önem kazanmaktadır.

Hızlı bir şekilde büyüyen Lüleburgaz kentinde ve otuz yıla yakın bir süredir hizmet vermekte olan mevcut otogar, yetersiz olması ve düzensiz konumu ile güçlü bir merkez terminali olamamaktadır ve ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Bu nedenle yeni bir otogar binası yapılmasına karar verilmiş olup, Lüleburgaz Belediyesi'nce Kamu İhale Kanunu, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak "Lüleburgaz Şehirlerarası Otobüs Terminali Mimari Proje Yarışması" açılmıştır.

3. Yarışmaya Katılma Koşulları

  • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası mimar kökenli üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak,
  • Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip temsilcisi mimar olacaktır.
  • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
  • Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
  • Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
  • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
  • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
  • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, projeleri yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir.

4. Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 10 Şubat 2013

Kayıtların başlaması: 10 Şubat 2013

Sorular için son gün: 28 Şubat 2013

Cevaplar için son gün: 8 Mart 2013

Kayıtların kapanması: 18 Nisan 2013

Teslim tarihi: 18 Nisan 2013

Jüri değerlendirme: 26 Nisan 2013

Sonuçların İlanı: 2 Mayıs 2013

Ödül Töreni ve Kolokyum: 10 Mayıs 2013

5. Yarışma Jüri Üyeleri

5.1 Danışman Jüri Üyeleri
Emin Halebak, Makina Mühendisi, T.Ü. (Lüleburgaz Belediye Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu, Mimar, İ.T.Ü. (İstanbul Kültür Üniv. Mimarlık Fak. Dekanı)

Yrd.Doç.Dr. Zafer Akdemir, Mimar, Y.T.Ü. (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Gökhan Kaya Atay, İnş. Müh., Y.D.Ü.(Lüleburgaz Belediyesi)

5.2 Asıl Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Mimar, O.D.T.Ü. (İstanbul Kültür Üniversitesi) (Jüri Başkanı)

Hüseyin Sinan Omacan, Y. Mimar, İ.T.Ü.

Bünyamin Derman, Y. Mimar, Y.T.Ü.

Tülin Hadi, Mimar, İ.T.Ü.

Öğr. Gör. Dr. İnci Olgun, Mimar, Kentsel Tasarımcı, M.S.G.S.Ü. (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

5.3 Yedek Jüri Üyeleri
Doç.Dr. Çiğdem Polatoğlu, Mimar, M.S.G.S.Ü. (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Emrah Türkyılmaz, Mimar, Y.T.Ü. (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Yrd.Doç.Dr. Dilek Ekşi Akbulut, Mimar, D.A.Ü. (Yıldız Teknik Üniversitesi)

5.4 Raportörler
Emre Dülger, Mimar, Y.T.Ü. (Lüleburgaz Belediyesi)

Yasemin Yılmaz, Şehir Plancısı, D.E.Ü. (Lüleburgaz Belediyesi)

6. Ödüller ve Ödeme Şekli

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen eserlere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir. Ödemeler yarışma sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir ay içinde gerçekleştirilecektir.

Birinci Ödül: 30.000,00 TL

İkinci Ödül: 25.000,00 TL

Üçüncü Ödül: 20.000,00 TL

1. Mansiyon: 10.000,00 TL

2. Mansiyon: 10.000,00 TL

3. Mansiyon: 10.000,00 TL

Satınalma (gerekli görülürse): 10.000,00 TL

7. Yarışma Kitapçığının Elde Edilmesi

Yer görme zorunluluğu yoktur. Yarışmacılar, yarışma kitapçığını; Özerler Mah. Hal Sok. No:1 Lüleburgaz Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü'nden elden alabilirler ya da banka dekontu karşılığında ödemeli kargo ile adreslerine gönderilecektir.

Şartname bedeli olan 50.00 TL Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesi IBAN: TR 480001000103085703735001 no'lu TR hesabına yatırılacak ve dekontu isim ve adres ile birlikte yukarıdaki adrese elden teslim edilecek veya posta - fax (0288 4174779) ile gönderilecektir. Dekontu alan Belediye, yarışmacı adresine şartnameyi iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.

8. Yarışmayı Düzenleyen idareye Ait İletişim Bilgileri

Adı: Lüleburgaz Belediyesi
Adres: Özerler Mah. Hal Sok. No: 1 Lüleburgaz / Kırklareli
Tel no: (0 288) 417 1012
Fax no: (0288) 417 47 79
E-Mail: [email protected]
Web: http://www.luleburgaz.bel.tr

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
SONA ERDİ

Künye
Yarışma No: 201304
Başlangıç: 11 Şubat 2013
Bitiş: 18 Nisan 2013
Düzenleyen: Lüleburgaz Belediyesi
Konu: Mimari
Kent: Lüleburgaz
Dokümanlar

Şartname