+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.

Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

17 Nisan 2018, 13:39
  defa okundu.

Çanakkale Belediyesi'nin düzenlediği serbest, ulusal ve tek kademeli yarışmaya proje teslimi için son tarih 10 Temmuz 2018.

Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ:

Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/ veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere belirtilen niteliklere uygun, kentin gelecekteki yapılaşmasına örnek teşkil edecek mekânların oluşması için "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği'ne" uygun olarak kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerler dikkate alınarak, rekabet yoluyla çeşitli seçeneklerden en uygun tasarımı seçmek ve güzel sanatları teşvik etmek amacıyla yarışmaya çıkılmaktadır.

YARIŞMANIN YERİ

Çanakkale İli Merkez İlçe, Kemalpaşa Mahallesi, H16C-14A-1A Pafta, 178 Ada, 20, 21, 22, 47, 48 Parsellerde toplam 6756,18 m2'lik taşınmaz üzerinde mevcutta Belediye İş Merkezi ve Katlı Otopark olarak kullanılmakta olan binanın bulunduğu alandır. Söz konusu alan, kentin yoğun kullanılan alışveriş, buluşma ve rekreasyon işlevlerinin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı, Muammer Aksoy Parkı, Mehmetçik Bulvarı'na cepheli olup bir cephesinde de Telekom – PTT Binaları ile Emniyet Müdürlüğü bulunmaktadır.

YARIŞMANIN AMACI, KONUSU VE KAPSAMI

Mevcut durumda, alanda yer alan İş Merkezi ve Katlı Otopark yapısının kentin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşılamadığı görülmektedir. Tasarlanacak olan Çarşı ve Yaşam Merkezi'nin farklı yaş gruplarının yararlanabileceği ticaret ve yaşam boyu sosyo-kültürel faaliyetleri destekleyen bir çekim noktası olması amaçlanmaktadır. Ayrıca aynı bütün içinde kent merkezindeki en büyük sorunlardan biri olan otopark ihtiyacına çözüm bulabilmek amacıyla yarışmaya çıkılmaktadır. Bu amaçla, çağdaş, kent estetiğine uygun ve yakın çevresi ile bütün olacak şekilde bir mimari tasarım hedeflenmektedir.

Yarışma; Çanakkale'nin vizyonu koşutunda mekânsal, kültürel, sanatsal ve doğal değerlerin nitelikli bir biçimde geliştirilmesini amaçlamaktadır. Yanı sıra bu yarışma ile işlevsel, sürdürülebilir, yenilikçi, ekonomik çözümler içeren, özgün, kimlikli mekânlar oluşturarak yarışma alanının kentle bütünleşmesi ve kentsel yaşama kazandırılması hedeflenmektedir. Öte yandan yarışma alanında; kent bütününde izlenen değişimlerden kaynaklanan baskı nedeniyle konut, ticaret, kültür gibi işlevlere dayalı eksenler üzerinden hızlı bir dönüşüm süreci gözlenmektedir. Dolayısıyla yarışma söz konusu bu süreci disipline etmeyi, farklı boyutları da içerecek biçimde tasarım ve planlama ile yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacının söz konusu alana ilişkin sosyal, kültürel, ekonomik boyutlardaki bakışı ve gözlemlerinin de önem taşıdığının bilinmesi gerekmektedir.

Yarışma alanında bulunan bina 1980'li yılların ikinci yarısında Belediye İş Merkezi ve Katlı Otopark olarak yapılmıştır. Mevcut binada 5308,60 m2 iş merkezi alanı ve 210 araçlık 4226,50 m2 katlı otopark alanı bulunmaktadır. Sözü edilen bu alan "Çanakkale Kentsel Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı" kapsamında yer almaktadır. Kentsel hizmetlerin çağdaş, işlevsel bir bütün içinde kentlilerin en kolay ulaşacağı bir biçimde verilebilmesi ve yine aynı bütün içinde yeni bir cazibe merkezinin oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca uygun olarak ekonomik, yenilikçi ve işlevsel çözüm, çoğulcu bir seçimle belirlenerek projenin müellifi saptanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı : 17 Nisan 2018, Salı
 • Sorular için son gün : 11 Mayıs 2018, Cuma (17:00'ye kadar)
 • Cevapların İlanı : 14 Mayıs 2018, Pazartesi
 • Yer görme için son gün : 13 Haziran 2018, Çarşamba
 • Proje Teslim Tarihi : 10 Temmuz 2018, Salı (17:00'ye kadar)
 • Kargonun idare tarafından teslim alınacağı son gün : 13 Temmuz /2018, Cuma (17:00'ye kadar)
 • Jüri Değerlendirme Tarihi : 20 Temmuz 2018, Cuma
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi : 25 Temmuz 2018, Çarşamba
 • Kolokyum ve Tören Tarihi : İdare tarafından daha sonra belirtilecektir.


JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

Seçici Kurul Danışman Üyeleri:

 • Ülgür GÖKHAN Belediye Başkanı
 • M. Kemal ALBAYRAK İmar ve Şehircilik Müdürü
 • Abdullah KELKİT Peyzaj Mimarı – Prof. Dr.
 • Emin ULUGERGERLİ Jeofizik Müh. – Doç. Dr.
 • İpek SAKARYA Şehir Plancısı –Dr. Öğretim Üyesi


Seçici Kurul Asıl Üyeleri:

 • Emre AYSU Mimar – Şehir Plancısı – Prof. Dr.
 • Hasan Ömer KORMAN Mimar – Şehir Plancısı
 • Yasemen SAY ÖZER Mimar – Doç. Dr.
 • Tankut BALKIR İnşaat Yüksek Mühendisi
 • Ali Emrah ÜNLÜ Mimar


Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

 • Arbil ÖTKÜNÇ Mimar - Doç. Dr.
 • İsmail ÇALIŞKAN İnşaat Mühendisi
 • Özgür Şahan ÖZER Şehir Plancısı


Raportörler:

 • Seyyide GÜLTEKİN İnşaat Teknikeri – Çanakkale Belediyesi
 • Suzan DEMİR İnşaat Teknikeri – Çanakkale Belediyesi
 • Merve ERDİK Mimar – Çanakkale Belediyesi


Raportör Yardımcıları:

 • Aynur ATAN Har. Kad. Teknikeri – Çanakkale Belediyesi
 • Ahmet YURAN Sanat Tarihçi – Çanakkale Belediyesi


ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1. Ödül 60,000 TL
 • 2. Ödül 50,000 TL
 • 3. Ödül 40,000 TL
 • Mansiyon 20,000 TL
 • Mansiyon 20,000 TL
 • Mansiyon 20,000 TL
 • Mansiyon 20,000 TL
 • Mansiyon 20,000 TL


Jüri gerekli gördüğü takdirde satın almaya değer projeleri belirleyecektir. Bu amaçla jürinin kullanımına 30,000 TL ayrılmıştır.

Belirtilen ödül, mansiyon ve satın almalar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını, izleyen 30 gün içerisinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre ödenecektir.

YER GÖRME BELGESİ:

Yer görme belgesi alma zorunludur. Yer görme müelliflerden birisi tarafından mesai saatleri içerisinde raportörlükten randevu alınarak yapılabilir.

Yazışma Adresi – Yarışma Raportörlüğü Bilgileri:

Yarışmanın resmi adresi aşağıda verilmiştir. İlgili her türlü yazışma bu adrese yapılacaktır.

Çanakkale Belediyesi

Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü İsmetpaşa Mahallesi, Demircioğlu Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE

Telefon : (0286) 444 17 17 – 1136
Fax : (0286) 213 78 09
Web : www.canakkale.bel.tr
e-posta : [email protected]

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!
CC Go / Pazartesi, 17:09
tamam barış çok da şey yapma ya.
boş ver, girmeyiverirsin
 
Barış Bey / 19 Mayıs 2018, 05:36
İşte beyle…

Benim bu yarışmaya büyük bir hevesle atıl kurt, yer görme belgesi alış ve ardından vazgeçişimin epik ve bi o kadar da pastoral hikayesi bu şekilde…

This is how I feel
In my gloomy depths…


Okumaya önce bu yorumdan başlama istersen? 3 saat önce mesaj atmaya başladım da…Kapişko?

Thanks...

 
Barış Bey / 19 Mayıs 2018, 04:29
Between the iron gates of fate
The seeds of time were sown
And watered by the deeds of those
Who know and who are known
Knowledge is a deadly friend
If no one sets the rules
The fate of all mankind I see
Is in the hands of fools

Yani diyor ki;

kaderde varsa üzülmek
neye yarar tüy dikmek…

'kentin merkezindeki en büyük sorun olan otopark ihtiyacını' mevcut yapının taban alanı kadar bodrumda çözmeyi kabul etmediğim için bu yarışmayı protesto ediyorum gibi gibi birşeyler…magmaya kadar inen yeraltı yapısına izin verseydi yapacaktım ama ona da izin vermemiş…400 araç diyo.. ulanlar 14000 araçlık olması lazım…Sokaklarda da trafik polisleri segwaylerle fır dönecek, sokağa parkedenlere ceza yazacak. Ne konuşuyore?

Pıtırcık kadar alanda bodrum kat otopark ticaret merkeziyle otopark sorunu çözülür mü? Tontiş misiniz siz?

sinirleniyorum yani…sinirlenmemek için en iyisi vazgeçmek…
Al sen kazan 60.000 tl aranızda bölüşün…

aman aman istemiyorum parasını da ;)
 
Barış Bey / 19 Mayıs 2018, 03:41
Le Varan Trois
Varan nambır 3:

Şimdi efenim 1-2 katlı konutları yıkıp yerine çok katlılar dikiliyor ya(hesapsızca tabi, ne sanmıştın)

İşte o zaman şehrin göbeğinde milyor milyar tane araç her yöne hareket ediyor.
(Ama yollar dardı, bu kadar araç yoktu ki, kasaba irisi bir yerdi burası.)

İnsanların yürüdüğü, sokağında oturup dantel örüp sohbet ettiğii, belki koyun sürülerinin geçtiği yolların her iki yanında 5-6 katlı binalar inşa olunca ne oluyor? 50 cm kaldırımlar, çift yönde çalışan otoyollar oluyor. Oluyor mu böyle? Olmuyor, hiç iyi olmuyor yani.

Olmadı zaten…Sonuç bütün Türkiye’de aynı. ‘Kentlileşme' olmuyor o zaman. Apartmanda oturan ‘bir cins' olunuyor ve insanların üstüne motorsiklet sürülüyor.

Yayalar birbirinin üzerinden geçmeye çalışıyor, otomobiller yaya ezmeye çalışıyor, motorsikletler kaldırımdan gidiyor, 50 cm lik kaldırıma motorsikletler sıra sıra park ediyor, yayalar otoyola inmek zorunda kalıyor vs vs vs….

Motorsikletler kaldırımdan gitmesin demiyor kimse. Böyle bir ‘kültür’ oluşuyor. Hadi çöz bakalım bunu. Bunlar önemli değil ama, yarışmayı kazanmak daha önemli...

Sahil düzenlemesi yapıldı mesela. Ooh geniş geniş, ne güzel..Ama motorsiklet orada da senin üstüne gelecek, kendini güvende hissedemezsin. Özellikle bu ticaret merkezinin önü
yaya yolundan motorsikletlerin çok hızlı gittikleri ve insanların üzerine hobi olarak sürdükleri bir bölüm…

Hiiç dinlemez, bir de utanmazca kornaya basarlar. Yaya uçsun yani.. yayayı kanatlandırın…kanat daha iyi, pervane bu rüzgarlı kentte zor, rüzgarla uçsun. Balon olmaz balon uçar gider...

O çok katlıların her katında 4 daire olsa hepsinin aracı olsa? pi yi 3 alsak…bi saniye hesaplıyorum...

Olmaz yani… sosyo-kültürel ekonomik bakış gözlemi şu: DODO KUŞUNUN TÜYÜNÜ DE DİKSEN ÇÖZEMEZSİN! beton yığınlarının arasında deney faresi gibi oradan oraya atılan insanlar.. neyini çözeceksin bunun? Bitti olay…Olan olmuş...

ki… dodo kuşunun nesli de tükendi biliyosunuz…

 
Barış Bey / 19 Mayıs 2018, 03:30
VARAN-2- Karnıyarık şehir modeli…

Sevgili Romalılar! Değerli vatandaşlarım…

++ Şehrin merkezi özellikle, aslında şehrin tamamı bir açık otopark. Planlama falan yok tabi, tüm Türkiye’de fiks menü. İnsanlar değil otomobiller yaşıyor bu kentte de. Her yer onların. Utanmasa gelip ağzının ortasına parkedecek…


Feribotla karşıdan getiriyosun 100 tonluk araçları şehrin merkezine salıyorsun, Yürü ya kulum, yollar senindir…

Al sana şehrin merkezinde E5 tandansı…Uğultu da bedava.. Kimse rahatsız değil gürültü kirliliğinden. Halk gürültüyü seviyor..Egzoz zaten nefes açar. Faydaları saymakla tükenmez.

Hem otoyol hem otopark, hepsi bir arada…
Şekeri, kreması hep içinde yani…Üstüne tüyü dik…Servise hazır...

Düdük gibi kaldırımlar, yol boyunca 5 katlı binalar,
Bütün şehirlerde bu çarpıklık var zaten de…

Feribot iskelesinden şehrin ta kalbine ne rezalet…ne ilkellik…O kavşağın rezilliğini bir görmelisiniz. 8-10 yönden trafik..kavşağa dönüşüyor…Google Earthden bakın...Önceden daha da berbattı. Şimdi meydanımsı bir ‘motorsiklet tehditli yaya dolaşımlı’ alana kavuştu neyse ki…Gurur duymalıyız.. yağ lekesi kavşak, yerli-milli icadımızdır… yoğurt gibi yani...

Aklınızın alabileceği her yere park ediliyor işte,
İstanbul’daki keşmekeşin alâsı burada da var yani…Şaşırdınız di mi? Biliyorum...

Bütün şehir araçların işgali altında.

Yayaların uçması gerekiyor.

Yayaları uçurun yani projenizde…canlarını kurtarmış olursunuz…Bedava konsept...


 
Barış Bey / 19 Mayıs 2018, 03:03
Ben bu yarışmaya 'arkiteradaki yarışma ilanına yorum bölümü'nden katılacağım. Teslimi de buradan açık yapmayı düşünüyorum. Hem bedava hem de eğlenceli olacak

VARAN 1

Kentsel tasarım ve ticaret-kültür merkezi hibrit binası kombosu
medeniyetsizleri medenileştirebilir mi?

Bütün kentler için geçerli ama…

Örnekse; kentsel tasarımı ‘''offf amma da süper doğru’'' yapılmış bir alanda, yayaların kullanımı için ayrılmış bölümlerde, motorsikletler yayaların üstüne üstüne geliyorsa ve gelecekte de geleceği kesinse, kontrol ve yaptırım yoksa, o alanı yayalar için tasarlamaya gerek var mıdır? ;) Adam medeniyetsiz? O motorsikleti senin üstüne yine sürecek? Ne oldu senin projeye? Ödülü aliyim de gerisi önemli değil di mi? I-ıh… bana göre değil...


Araçlar her yönden geliyor,
zaten iskeleye giden ana aks bir şehirlerarası yol olmuş, feribottan çıkan kornaya basıyor…
dev gibi kamyonlar, otobüsler, uğultu…

trafik sıkışır…hele ki her haftasonu Çanakkale'yi görmeye gelen binlerce insan…en fazla yaptıkları da Aynalı Çarşı ya gidip alçıdan buzdolabı magneti almak falan işte...

Offff rezaleti görmelisiniz…

Pardon rezaletin içinde yaşıyosunuz zaten istanbul'da di mi? Unuttum…

Yani bu alan tasarlanınca TÜY dikilmiş olacak…Ne tasarlanırsa tasarlansın…

Google earth den bakın arabaların nasıl parkedildiğine…keşmekeşe bir bakın..
Şimdi sen gidiyosun 'sadece bina izdüşümünün olduğu alanda otopark istiyorum’ diyorsun...
NEDEN BEAH? Ne çok biliyosunuz yauv? Kendiniz yapsanıza o zaman o projeyi?

Bütün proje alanının altı... park yeri olarak bodrum katta….
Buna destek verilebiliyor olması gerekiyordu…
Onu elleme buna dokunma….

ÖFF!…Hadi lennn!

 
Barış Bey / 19 Mayıs 2018, 02:36
Bak belediyeler ne yapsın biliyo musun?
Yaziim mi? (Şimdi klavyemden kaçırıcam…kendimi zor tutuyorum…) ;)

Dur bak değerli katılımcılara fikir veriyim (bir adet):

1- Kilot danteli desenli cephe tasarlayın. Bütün dünyada çok moda…
2- Yok daha neler... 
Barış Bey / 19 Mayıs 2018, 01:40
MiMARi PiYANGO
BELKi DE SIRA SiZDE…

1Çok heyecan verici bir proje. Çok kritik bir alanda yapılıyor, Kentsel tasarım var, iş merkezi-avm sinema salonuyla vs vs. Hepsi bir arada…Iyşşş kisin bin kızınıcım! O pırılır binim ılıcık...

Eminim birçok mimar böyle bir alanı tasarlamak ister. Beni çok heyecanlandırdı ilk duyduğumda. Hemen atladım yine kurbağa gibi...

2 Süre böyle bir proje için çok kısa…Vasat iş çıkar…10-15 bilgisayar ‘kölesi' olan kodamanlar katılabilir ancak...

3 Gerçekten emeğin israfı bu…Yazık günah bu yarışmalara katılanların emeklerine…Çünkü ortaya çıkacak proje 2,5 ayda aceleyle kotarılmış bir proje olacak…

4 Neden artık taaa Köroğlu'nun jeotermik kurduğu yerden kargoyla maket ve fotoblok baskı istemek yerine dijital ortamda katılımcıya maddi yük olunmadan vs vs vs istenmiyor bu projeler?

Belediye çok istiyorsa kendisi bastırsın foto-blok üzerine mesela mesela? Git sor bakalım dijital baskı yapan yerlerde kaç paraya basıyolar…

I-ıh…Hem projeyi bedavaya getir, hem de bana yük ol di mi çakaaalll…Peeeeh!

Çakal popülasyonunda artış var…

5 Bu ortamda özgün ürün çıkmaz…kısıtlayıcı birsürü kurallar kurallar. Kendimi adeta gestapo şefi için birşeyler tasarlamaya çalışırken buluyorum her seferinde.. Tadı yok. Bızımla diyılsın...

6 Vazgeçtim… Yer görme belgesi vs almıştım. Yarışmanız da mimarlığınız da, kent estetiğiniz de sizin olsun. Şehirci bulacam da inşaat mühendisi bulacam da… ne için? Birsürü masraf yapıp katıldığım bir piyango için…Emeğim de boşa gidecek sonunda…En azından sağlığım yanıma kâr kalır...

Al yarışmanı çal başına…
WIN-WIN
 
Azat Yalçın / 18 Nisan 2018, 08:59
Aylar öncesinde burada, yarışmaların sanatçıları köleleştirme ve işleri ucuza kapatmaya yönelik bir araca dönüştüğünden bahsetmiştim. Bu ödül miktarları çok tehlikeli bir dönemin habercisi. Bence birlik olup protesto ederek yarışmaya katılmamak gerekiyor. Yarışmacıları temsilen bir komisyon kurulmalı ve içeriye bu şikayeti ileterek yeni bir rakam üzerinde anlaşma sağlanmalı.
 
 
Kayıt için SON 43 GÜN
Künye
Başlangıç: 17 Nisan 2018
Bitiş: 10 Temmuz 2018 17:00
Düzenleyen: Çanakkale Belediyesi
Kent: Çanakkale
Faks: 0286 213 78 09
Tel: 0286 444 17 17
Dokümanlar

Şartname
İhtiyaç Programı