Arkitera Mimarlık Merkezi - Ürün http://www.arkitera.com/urun 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Asmaz Ahşap'tan İthal, Sertifikalı Yapısal Ahşap Ürünler http://www.arkitera.com/urun/index/detay/asmaz-ahsaptan-ithal-sertifikali-yapisal-ahsap-urunler/6749 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/7-aralik-asmaz-ahsap/kapak.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Asmaz Ahşap’tan 13,5 metre uzunluğunda, ithal, sertifikalı, hemen teslim yapısal ahşap ürünler...<br><br><p style="text-align: justify;"><strong>Projeye &Ouml;zel Yapısal Ahşap &Uuml;r&uuml;nler</strong></p> <p style="text-align: justify;">Asmaz Ahşap A.Ş. d&ouml;rt y&uuml;z&uuml; planyalanmış, d&ouml;rt k&ouml;şesi pahlanmış 13,5 metre uzunluğunda farklı ağa&ccedil; cinslerinde, y&uuml;zey kalitelerinde, kesit ve asortilerdeki yapısal ahşap &uuml;r&uuml;nlerin satışını yapıyor. Şirket y&uuml;ksek stoklu &ccedil;alıştığı i&ccedil;in, standart &ouml;l&ccedil;&uuml;lerdeki siparişler hemen teslim ediliyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/7-aralik-asmaz-ahsap/asmaz_1.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yapısal Ahşap KVH</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yapısal ahşap, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n modern ahşap karkas yapılarında kullanılan, sertifikalı, m&uuml;hendislik &ouml;zellikleri olan bir ahşap yapı malzemesi. Yapısal ahşap, (KVH) geliştirilmiş mekanik &ouml;zellikleri standartlarla belirlenmiş, y&uuml;ksek teknoloji &ouml;zelliklerine sahip olmakla birlikte, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir ormancılık ilkesine g&ouml;re işletilen, Avrupa ormanlarındaki iğne yapraklı Ladin, K&ouml;knar, Sarı &Ccedil;am, Kızıl &Ccedil;am, Kara &Ccedil;am, Sedir gibi ağa&ccedil;lardan &uuml;retiliyor.</p> <p style="text-align: justify;">KVH &uuml;r&uuml;nleri, &ouml;zel teknik fırınlarda %12-15 nem oranında kurutularak, mukavemet değerlerine g&ouml;re sınıflandırılıyor ve finger-joint birleştirme y&ouml;ntemiyle, bi&ccedil;im ve &ouml;l&ccedil;&uuml;leri belli standartlarda &uuml;retiliyor. Fire vermeden &uuml;retim yapılabilen, hazır yapısal ahşap profiller ve ahşap &uuml;r&uuml;nler farklı &ouml;l&ccedil;&uuml;ler ve farklı g&ouml;rsel kalitelerde temin ediliyor. İstanbul Şişhane Meydanı'nın kentsel d&uuml;zenlemesi projesinde Şile'deki modern bir dağ evinin &ccedil;atı uygulaması da yapısal ahşap malzeme uygulaması ile ger&ccedil;ekleştirilen projelerden biri.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yapısal Lamine Ahşap</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yapısal lamine ahşap, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z teknolojisi ile Avrupa Ahşap Yapı Standartları'na uygun olarak &uuml;retilen etkin m&uuml;hendislik &ouml;zelliklerine haiz, y&uuml;ksek taşıma kapasitesine sahip g&uuml;venilir bir yapı malzemesi. Yapısal lamine ahşap geniş a&ccedil;ıklıklar ge&ccedil;ebilme &ouml;zelliklerine haiz, kontroll&uuml; &uuml;retim teknikleriyle end&uuml;striyel ormanlardan elde edilen ağa&ccedil;lardan sertifikalı olarak &uuml;retiliyor. T&uuml;m yapısal değerlerin hesaplanabildiği, m&uuml;hendislik harikası yapıların yapılabilmesine imk&acirc;n veren, y&uuml;ksek taşıma kapasitesine sahip yapısal lamine ahşaplar ileri teknolojiye sahip fabrikalarda imal ediliyor. Yaşam d&ouml;ng&uuml;leri uzun yıllar y&uuml;k altında &ccedil;alışacak şekilde t&uuml;m koşullara uygunluk g&ouml;sterebilmesi a&ccedil;ısından bir&ccedil;ok &uuml;retim standardını ve parametresini bir arada karşılamak durumunda.</p> <p style="text-align: justify;">Yapısal lamine ahşap ile yapılan proje &ouml;rnekleri arasında Bulgaristan'da bulunan bir yapı i&ccedil;in tasarlanan 17 m a&ccedil;ıklığı olan &ccedil;atı makası imalatı ve İstanbul Sultantepe'de bulunan tarihi eser bir k&ouml;şk&uuml;n rekonstr&uuml;ksiyon uygulaması sayılabilir.</p> <p style="text-align: justify;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/7-aralik-asmaz-ahsap/asmaz_2.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yapısal Lamine Ahşap D&ouml;şeme ve Duvar Tabliyeleri</strong></p> <p style="text-align: justify;">G&uuml;n&uuml;m&uuml;z gelişmiş yapıların ve y&ouml;netmeliklerin taleplerine uygun olarak, yapısal lamine ahşap d&ouml;şeme tabliyeleri, projelerde ihtiya&ccedil; duyulan y&uuml;ksek mukavemet değerleri ile vibrasyon oluşturmayacak en g&uuml;venli masif ahşap d&ouml;şeme sistemi.</p> <p style="text-align: justify;">Masif d&ouml;şeme tabliyeleri, değişik profillerde lamba zıvana birleştirme detaylarıyla, 80 mm kalınlıktan 240 mm kalınlığa kadar, 124 cm genişliği ile homojen ve yekpare d&ouml;şeme str&uuml;kt&uuml;rleri yapılmasına olanak sağlıyor. &Uuml;r&uuml;n bu &ouml;zellikleriyle lojistik ve montaj s&uuml;relerinde tasarruf yaratılıp rasyonel bir &ccedil;&ouml;z&uuml;m sunuyor.</p> <p style="text-align: justify;">&Uuml;r&uuml;nler, stoklarda 13,5 m'lik &ouml;l&ccedil;&uuml;lerde bulunuyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/7-aralik-asmaz-ahsap/asmaz_3.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;">Sipariş &uuml;zerine 18 m uzunluğa kadar imalat ve &ouml;zel &ouml;l&ccedil;&uuml;ler yapılabiliyor. Asmaz Ahşap Karkas Yapılar, &uuml;r&uuml;n yelpazesini stoklu tutuyor ve sipariş &uuml;zerine, projelere &ouml;zel olarak, istenilen mukavemet sınıflarında, farklı g&ouml;rsel y&uuml;zey kalitelerinde ve değişik ağa&ccedil; cinslerinde de kısa s&uuml;rede tedarik edilebiliyor.</p> <p style="text-align: justify;">Stokta hemen teslime hazır olarak; 80- 100- 120- 140- 160- 180- 200- 240 mm kalınlıklarında, 1.240 mm genişliğe kadar 13,5 m uzunluğunda, yapısal lamine ahşap d&ouml;şeme tabliyeleri bulunuyor.</p> <p style="text-align: justify;">Yapısal lamine ahşap ile yapılan proje &ouml;rnekleri arasında İznik'te bulunan bir dağ evinin &ccedil;atı uygulaması ve İstanbul Sultantepe'de bulunan tarihi eser bir k&ouml;şk&uuml;n rekonstr&uuml;ksiyon uygulaması sayılabilir. İstanbul Yenik&ouml;y'de bulunan Kalkavan Yalısı'nın restorasyon ve restit&uuml;syon uygulamalarında da yapısal lamine ahşap d&ouml;şeme ve duvar tabliyeleri kullanıldı.</p> <p style="text-align: justify;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/7-aralik-asmaz-ahsap/asmaz_4.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yapısal &Ccedil;apraz Lamine Ahşap</strong></p> <p style="text-align: justify;">Geleceğin inşaat malzemesi olarak kabul edilen yapısal &ccedil;apraz lamine ahşap (Cross Laminated Timber CLT) &uuml;r&uuml;nleri, iki y&ouml;nl&uuml; &ccedil;alışabilme &ouml;zelliği, y&uuml;ksek mukavemet sınıfları, farklı g&ouml;rsel kaliteler ve ahşap cinsleri gibi &ouml;zellikleri bulunan ileri teknoloji &uuml;r&uuml;n&uuml; masif yapısal ahşap panellerdir.</p> <p style="text-align: justify;">İstenilen statik değerlere g&ouml;re, farklı katmanlarda konfig&uuml;re edilebilme &ouml;zelliği olan bu sertifikalı &uuml;r&uuml;nler, duvar d&ouml;şeme ve &ccedil;atı elemanlarında kullanılarak projelerin &ccedil;ok daha kısa s&uuml;relerde ve d&uuml;ş&uuml;k iş&ccedil;ilik maliyetlerinde y&ouml;netmeliklere uygun şekilde ger&ccedil;ekleşmesini sağlıyor. Amasya'da bulunan tarihi eser bir Konağın rekonstr&uuml;ksiyon uygulaması yapısal &ccedil;apraz lamine ahşap malzeme kullanılarak ger&ccedil;ekleştirildi.</p> <p style="text-align: justify;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/7-aralik-asmaz-ahsap/asmaz_5.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;">Asmaz Ahşap A.Ş.'nin satış stratejisi, proje odaklı &uuml;r&uuml;nlerin tedarik anlayışı. Asmaz&nbsp;Ahşap satış destek ekibi, projenin mimari ekibiyle birlikte &ccedil;alışarak, teknik danışmanlık veriyor. Kullanılacak malzemenin t&uuml;m teknik parametrelerine h&acirc;kim satış destek ekibi, yapısal ahşap malzemenin cinsi, mukavemet sınıfı, g&ouml;rsel kalitesi gibi konularda detaylı &ccedil;alışarak, projede kullanılacak doğru &uuml;r&uuml;n&uuml;n se&ccedil;imi i&ccedil;in destek sağlıyor. Standart kesitler dışında projelere &ouml;zel, rady&uuml;sl&uuml; kirişler, yuvarlak kirişler ve blok kirişler, &ouml;zel sipariş &uuml;zerine imal ettirilerek, projesine uygun olacak şekilde CNC kesim işlemleri tamamlanarak, barkod etiketleriyle kısa s&uuml;rede teslimatları yapılıyor. Asmaz Ahşap satış ekibi &ouml;zel sipariş yapısal ahşap &uuml;r&uuml;n gerektiren projelerde, &uuml;r&uuml;nlerin sipariş, tedarik, lojistik s&uuml;re&ccedil; y&ouml;netimi, planlama s&uuml;re&ccedil; y&ouml;netimlerini sağlıyor. T&uuml;m yapısal ahşap &uuml;r&uuml;nlerin satış sonrası hizmet g&uuml;vencesini sağlayan anlaşmaları bulunuyor. B&ouml;ylelikle m&uuml;şteriler, b&uuml;t&ccedil;eden ve zamandan tasarruf edebiliyor. Teknik danışmanlık hizmeti veren satış ekibi, sekt&ouml;re ilişkin d&uuml;nyadaki en son teknolojiyi ve yenilikleri, fuar ve konferanslara katılarak takip ediyor.</p> <p style="text-align: justify;">&Uuml;r&uuml;nlerin ebatları ve stok detayları i&ccedil;in; <strong><a href="https://www.asmazahsap.com/" target="_blank">www.asmazahsap.com</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://twitter.com/ahsapkarkas" target="_blank">Twitter&nbsp;</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.instagram.com/asmazahsapkarkasyapilar/" target="_blank">Instagram</a></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/7-aralik-asmaz-ahsap/asmaz_ahsap_middle_logo.jpg.jpeg" border="0" /><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">__________<br /><strong>A:</strong>&nbsp;Merkez Mah. Yeni Sanayi Cad. No:31 Taşk&ouml;pr&uuml;, &Ccedil;iftlikk&ouml;y 77040 - Yalova<br /><strong>T:</strong>&nbsp;0226 353 30 23<br /><strong>W:&nbsp;<a href="http://www.asmazahsap.com.tr" target="_blank">www.asmazahsap.com.tr</a></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Sapphire Istanbul</span><br /><span style="color: #999999;"><strong>A:&nbsp;</strong>Emniyet Evleri Mah. Eski B&uuml;y&uuml;kdere Cad. No: 1/4 D: 902 4. Levent&nbsp;34415 - İstanbul</span><br /><span style="color: #999999;"><strong>T:&nbsp;</strong>0212 212 55 77</span><br /><span style="color: #999999;"><strong>W:&nbsp;<a href="http://www.ahsapkarkas.com.tr" target="_blank">www.ahsapkarkas.com.tr</a></strong></span></p> Thu, 07 Dec 2017 00:00:00 +03 Dickson® 3D Yansımaları Şaşırtıyor http://www.arkitera.com/urun/index/detay/dickson%C2%AE-3d-yansimalari-sasirtiyor/6329 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/16-kasim-unigen/2017-Fuar-Dickson.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Dickson® bulunduğu her ortama modern ve seçkin bir hava katan 3 boyutlu ve hologram efektlerine sahip, yaşayan bir ürün oluşturarak, zemin kaplamalarında sınırları zorluyor. <br><br><p>İki renkli iplikleri ve benzersiz dokuma yapılarını kullanarak ışığın yansımasına ve desenlerin yerleşimine g&ouml;re algıda değişiklik yaratan bir bukalemun &uuml;r&uuml;n&uuml; <strong>3D &ouml;rg&uuml; vinil zemin kaplamaları</strong> geliştirildi.</p> <p>Dickson &Ouml;rg&uuml; Vinil koleksiyonu yenilik&ccedil;i tasarımı ile 2017 Red Dot Award Best of the Best ve MIAW 2017 (Design &amp; Innovation Awards) &ouml;d&uuml;llerinin de sahibi oldu.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/9-mart/unigen/2-Be_Tweed.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>BE TWEED;</strong> klasik t&uuml;vit efekti, zamansız bir dokunun elle tutulur tasvirini sunmak i&ccedil;in renklerin ilgi &ccedil;ekici karışımını sunuyor.</p> <p>Karolarda yekpare uygulamalar i&ccedil;in tasarlanan Be Tweed, &ouml;zellikle y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme sistemlerinde&nbsp;yalın bir etki yaratmak i&ccedil;in etkin &ccedil;&ouml;z&uuml;m.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/9-mart/unigen/4-Be_Smart.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>BE SMART</strong> ile tekd&uuml;ze i&ccedil; mekanlara elveda!</p> <p>Be Smart, iki renkli iplikler ile incelikli zıtlıkların ilgin&ccedil; grafik etkiler yaratan tezatlığından yararlanıyor.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/9-mart/unigen/5-Be_Different.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>BE DIFFERENT;</strong> g&ouml;rsel etki yaratmak i&ccedil;in &ccedil;izgileri kullanan zarif bir doku.</p> <p>Bu g&ouml;z alıcı doku, eşsiz dokuma yapısı ve yeni renkleri sayesinde orijinal ortamlar yaratmak i&ccedil;in ışıkla etkileşimde bulunuyor.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/9-mart/unigen/6-%20Be_Natural1.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>BE NATURAL;</strong> Doğadan ilham alan, sisal ve deniz yosununu andıran serisinin &ouml;zg&uuml;n zarafeti, sıcak i&ccedil; mekanlar yaratmak i&ccedil;in ideal.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/9-mart/unigen/7-Be_Optic.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>BE OPTIC;</strong> bu serinin fitilli kumaş etkisi, ışık yoğunluğunun yansımasına g&ouml;re hafif veya daha baskın olabiliyor.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/9-mart/unigen/8.Be_Easy.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>BE EASY;</strong> bakış a&ccedil;ısına ve ışık yoğunluğuna g&ouml;re değişen, abartısız g&uuml;m&uuml;ş pırıltılar i&ccedil;eren yarı d&uuml;z dokumalardan oluşuyor. Yarı saydam &ccedil;&ouml;zg&uuml; ipleri sayesinde, bu &ouml;rg&uuml; vinil olağan&uuml;st&uuml; derinlik sunuyor.</p> <h2>Shape Labs sayesinde, zeminler bir yaratıcılık alanına, yer d&ouml;şemeleri ise bir t&uuml;r sanata d&ouml;n&uuml;ş&uuml;yor.</h2> <p>Sipariş edilebilecek 4 farklı şekli bulunan Dickson&reg; 3D &ouml;rg&uuml; vinil zemin kaplamaları sayısız tasarım olasılığı sunuyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/9-mart/unigen/Shape-LAPS.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/9-mart/unigen/logolar.JPG.jpeg" /></p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Urun/2015/unigen_02/logos2.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p><strong><br />W:&nbsp;<a target="_blank" href="https://unigen.com.tr/">www.unigen.com.tr</a></strong></p> <p><strong>Sosyal medya hesaplarımız;</strong><br /><strong><a target="_blank" href="https://www.instagram.com/unigenyapimalzemeleri/"></a></strong></p> <p><strong><a target="_blank" href="https://www.instagram.com/unigenyapimalzemeleri/">Instagram</a></strong><br /><strong><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/UnigenYapiMalzemeleri/">Facebook</a></strong><br /><strong><a target="_blank" href="https://www.linkedin.com/company-beta/2675947/">Linkedin</a></strong></p> Thu, 16 Nov 2017 08:00:00 +03 Asmaz Ahşap'tan Yapısal Ahşap Ürünler http://www.arkitera.com/urun/index/detay/asmaz-ahsaptan-yapisal-ahsap-urunler/6680 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/asmaz-ahsap/Asmaz-Ahşap-tabliye-02.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Asmaz A.Ş. ithal, sertifikalı yapısal ahşap ürünlerin iç ve dış pazarda satışını ve yapısal lamine ahşap ürünler konusunda, güçlü ve başarılı şirketlerin temsilciliğini yapan bir şirket.<br><br><p style="text-align: justify;">Şirketin &uuml;r&uuml;n gamının tamamı, m&uuml;hendislik &ouml;zellikleri ve mukavemet sınıfları belli, EN normlarında sertifikalı, yapısal ahşap malzemelerden oluşuyor. Standart &ouml;l&ccedil;&uuml;lerdeki yapısal ahşap &uuml;r&uuml;nlerde y&uuml;ksek miktarlarda stoklu &ccedil;alışıldığı i&ccedil;in, 24 saatlik s&uuml;rede teslimat yapılabiliyor.</p> <p style="text-align: justify;">Asmaz Ahşap A.Ş.'nin ithalatını yaptığı yapısal lamine ahşap malzemeler, bilgisayar kontroll&uuml; entegre tesislerde el değmeden, kalite kontrolleri yapılarak &uuml;retiliyor. S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir ormanlardan elde edilen ahşaplar, bağımsız enstit&uuml;lerin denetiminde, garantili ve her t&uuml;rl&uuml; sertifikaya haiz olarak &uuml;retiliyor. Yapısal lamine ahşap &uuml;r&uuml;nler, rutubet oranı dengelenmiş bir şekilde paketlenerek, sevkiyata hazır hale getiriliyor.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/asmaz-ahsap/Asmaz-tabliye-yukleme.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yapısal Lamine Ahşap Kirişler</strong></p> <p style="text-align: justify;">GL 24h Mukavemet sınıfında EN 14080 &ndash; TS EN1194 standartlarında ithal, ladin, masif finger-jointed lamine yapısal ahşaptan mamul, farklı kesitlerinde kirişler (NSI) end&uuml;striyel g&ouml;r&uuml;n&uuml;m kalitesinde, d&ouml;rt y&uuml;z&uuml; planyalanmış, d&ouml;rt k&ouml;şesi pahlanmış, %10-12 nem değerinde yapısal ahşap malzemelerdir.</p> <p style="text-align: justify;">Tamamı 13,5 m uzunluğunda yapısal ahşap malzemelerin, 60 mm ile 240 mm arasındaki kalınlıklar ile 1.200 mm genişliğe kadar farklı ebat ve kesitlerde kiriş asortileri stoklarda bulunduruluyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/asmaz-ahsap/Asmaz-Ah%C5%9Fap-tabliye-04.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yapısal Lamine Ahşap D&ouml;şeme ve Duvar Tabliyeleri</strong></p> <p style="text-align: justify;">G&uuml;n&uuml;m&uuml;z gelişmiş yapıların ve y&ouml;netmeliklerin taleplerine uygun olarak, yapısal lamine ahşap d&ouml;şeme tabliyeleri, projelerde ihtiya&ccedil; duyulan y&uuml;ksek mukavemet değerleri ile vibrasyon oluşturmayacak g&uuml;venli masif d&ouml;şeme sistemidir.</p> <p style="text-align: justify;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/asmaz-ahsap/Asmaz-Ah%C5%9Fap-tabliye.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;">Masif d&ouml;şeme tabliyeleri, değişik profillerde lamba zıvana birleştirme detaylarıyla, 80 mm kalınlıktan 240 mm kalınlığa kadar, 124 cm genişliği ile homojen ve yekpare d&ouml;şeme str&uuml;kt&uuml;rleri yapılmasına olanak sağlıyor. &Uuml;r&uuml;n bu &ouml;zellikleriyle lojistik ve montaj s&uuml;relerinde tasarruf yaratılıp rasyonel bir &ccedil;&ouml;z&uuml;m sunuyor. &Uuml;r&uuml;nler, stoklarda 13,5 m lik &ouml;l&ccedil;&uuml;lerde bulunuyor. Sipariş &uuml;zerine 18 m uzunluğa kadar imalat ve &ouml;zel &ouml;l&ccedil;&uuml;ler yapılabiliyor. Asmaz Ahşap Karkas Yapılar, &uuml;r&uuml;n yelpazesini stoklu tutuyor ve sipariş &uuml;zerine, projelere &ouml;zel olarak, istenilen mukavemet sınıflarında, farklı g&ouml;rsel y&uuml;zey kalitelerinde ve değişik ağa&ccedil; cinslerinde de kısa s&uuml;rede tedarik edilebiliyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/asmaz-ahsap/Asmaz-Ah%C5%9Fap-tabliye-03.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Stokta hemen teslime hazır olarak; 80- 100- 120- 140- 160- 180- 200 -240 mm kalınlıklarında, 1,240 mm genişliğe kadar 13,5 m uzunluğunda, yapısal lamine ahşap d&ouml;şeme tabliyeleri bulunuyor.</p> <p style="text-align: justify;">Asmaz Ahşap A.Ş.'nin satış stratejisi, proje odaklı &uuml;r&uuml;nlerin tedarik anlayışı. Asmaz Ahşap satış destek ekibi, projenin mimari ekibiyle birlikte &ccedil;alışarak, teknik danışmanlık veriyor. Kullanılacak malzemenin t&uuml;m teknik parametrelerine h&acirc;kim satış destek ekibi, yapısal ahşap malzemenin cinsi, mukavemet sınıfı, g&ouml;rsel kalitesi gibi konularında detaylı bilgi veriyor, projede kullanılacak doğru &uuml;r&uuml;n&uuml;n se&ccedil;imi i&ccedil;in destek sağlıyor. Asmaz Ahşap satış ekibi &ouml;zel sipariş yapısal ahşap &uuml;r&uuml;n gerektiren projelerde, &uuml;r&uuml;nlerin sipariş, tedarik, lojistik s&uuml;re&ccedil; y&ouml;netimi, planlama s&uuml;re&ccedil; y&ouml;netimlerini yapıyor. T&uuml;m yapısal ahşap &uuml;r&uuml;nlerin satış sonrası hizmet g&uuml;vencesini sağlayan anlaşmaları bulunuyor. B&ouml;ylelikle m&uuml;şteriler, b&uuml;t&ccedil;eden ve zamandan tasarruf ediyorlar. Teknik danışmanlık hizmeti veren satış ekibi, sekt&ouml;re ilişkin d&uuml;nyadaki en son teknolojiyi ve yenilikleri, fuar ve konferanslara katılarak takip ediyor.<br /><span style="color: #999999;"></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">__________<br /></span><strong style="color: #808080;">A:</strong><span style="color: #808080;">&nbsp;Merkez Mah. Yeni Sanayi Cad. No:31 Taşk&ouml;pr&uuml;, &Ccedil;iftlikk&ouml;y -&nbsp;Yalova<br /></span><strong style="color: #808080;">T:</strong><span style="color: #808080;">&nbsp;0226 353 30 23<br /></span><strong style="color: #808080;">W:&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.asmazahsap.com.tr">www.asmazahsap.com.tr</a></strong></p> <p><span style="text-decoration: underline; color: #808080;">Sapphire Istanbul</span><br /><span style="color: #808080;"><strong>A:&nbsp;</strong>Emniyet Evleri Mah. Eski B&uuml;y&uuml;kdere Cad. No: 1/4 D: 902 4. Levent,&nbsp;İstanbul</span><br /><span style="color: #808080;"><strong>T:&nbsp;</strong>0212 212 55 77</span><br /><span style="color: #808080;"><strong>W:&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.ahsapkarkas.com.tr">www.ahsapkarkas.com.tr</a></strong></span></p> Thu, 16 Nov 2017 07:58:00 +03 Sika Yangın Çözümleri http://www.arkitera.com/urun/index/detay/sika-yangin-cozumleri/6681 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/sika/sika_fire_orj.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>İsviçre merkezli Sika, Dünya çapındaki üretim ve satış ağıyla yapı ve endüstriye yönelik özel kimyasallar konusunda 100 yılı aşkın süredir 90 ülkede 160'dan fazla üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor.<br><br><p style="text-align: justify;">T&uuml;m d&uuml;nyada 17 binden fazla &ccedil;alışana sahip Sika, T&uuml;rkiye'de ise Tuzla ve Tarsus'taki 2 &uuml;retim tesisinde 200 civarında &ccedil;alışanı ile 27 yıldır hizmet veriyor.</p> <p style="text-align: justify;">Ar-Ge'ye verdiği &ouml;nemle inovatif bir&ccedil;ok &uuml;r&uuml;n&uuml; bulunan Sika'nın, yangın g&uuml;venliğini sağlamak konusunda da geliştirdiği &ccedil;ok &ouml;zel &uuml;r&uuml;nleri bulunuyor.</p> <p style="text-align: justify;">&Ouml;zellikle t&uuml;neller, ticari ve konut binaları, &ccedil;elik yapılar gibi yangın dayanımı gerektiren yapılarda kapsamlı &ccedil;&ouml;z&uuml;mler sunan Sika'nın yangına dayanımlı har&ccedil;lar ile &ouml;zel olarak tasarlanmış sızdırmazlık malzemeleri, daha g&uuml;venli binalar ve alt yapı sistemleri inşa etmeyi sağlıyor. Sika'nın yangın dayanımlı sızdırmazlık malzemeleri, k&ouml;p&uuml;kler ve &ouml;zel destek malzemelerinin t&uuml;m&uuml;, g&uuml;ncel yasal standartlara uygun olup, &ccedil;eşitli y&uuml;zeylerde i&ccedil; ve dış mek&acirc;n uygulamaları i&ccedil;in kullanılabiliyor.</p> <p style="text-align: justify;">Sika'nın yangın g&uuml;venliği sağlama alanında Sikasil-670 Fire, Sikacryl -620 Fire ve Sika Boom-FR başta olmak &uuml;zere, &ccedil;ok &ccedil;eşitli ve inovatif &uuml;r&uuml;nleri bulunuyor.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/sika/Sikasil-670-Fire.jpg.jpeg" />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p><strong>Sikasil&reg;- 670 Fire</strong><br />Tek kompenantlı, kullanıma hazır n&ouml;tr k&uuml;rlenen silikon derz dolgu mastiği</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>EN 1366-4 standardına g&ouml;re 4 saat yangın dayanımı,</li> <li>%35 hareket kapasitesi (ASTM C719),</li> <li>Bir&ccedil;ok y&uuml;zeye iyi yapışma sağlıyor,</li> <li>LEED kriterlerine uygun,</li> <li>Beyaz, siyah ve gri renkleri mevcut,</li> <li>300 ml kartuş ve 600 ml sosis olarak piyasaya sunuluyor.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/sika/Sikacryl-620-Fire-grey.jpg.jpeg" /></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td><strong>Sikacryl&reg;- 620 Fire</strong><br />Tek kompenantlı, akrilik esaslı derz dolgu mastiği.<br /> <ul> <li>EN 1366-4 standardına g&ouml;re 4 saat yangın dayanımı,</li> <li>EN 1366-3 standardına g&ouml;re 2 saat yangın dayanımı,</li> <li>Su bazlı,</li> <li>&Ccedil;ok &ccedil;eşitli y&uuml;zeylere iyi yapışma sağlıyor,</li> <li>&Uuml;zeri boyanabilir,</li> <li>LEED kriterlerine uygun,</li> <li>Beyaz ve gri renkleri mevcut,</li> <li>300 ml kartuş ve 600 ml sosis olarak piyasaya sunuluyor.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>&nbsp; &nbsp;<img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/sika/Sika-Boom%C2%AE-FR_engl.jpg.jpeg" /></td> <td><strong>Sika Boom&reg;- FR</strong><br />Tek kompenantlı, genleşen poli&uuml;retan k&ouml;p&uuml;k.<br /> <ul> <li>BS 476-20 standardına g&ouml;re 5 saat yangın dayanımı,</li> <li>Uygulaması kolay,</li> <li>Hızlı k&uuml;rlenme &ouml;zelliğine sahip,</li> <li>Termal yalıtım ve ses yalıtımında başarılı sonu&ccedil;lar,</li> <li>Pembe renkte,</li> <li>750 ml t&uuml;p olarak piyasaya sunuluyor.</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span><strong><br /></strong><span style="color: #999999;">__________</span><strong><br /><span style="color: #808080;">A:</span></strong><span style="color: #808080;">&nbsp;İstanbul Organize Sanayi B&ouml;lgesi Alsancak Sok. No:5 J-7 &Ouml;zel Parsel, Tuzla - İstanbul</span></span><br /><span style="color: #808080;"><strong>T:&nbsp;</strong>0216 581 06 00</span><br /><span style="color: #808080;"><strong>F:&nbsp;</strong>0 216 394 85 22</span><br /><span style="color: #808080;"><strong>W:&nbsp;<a href="http://tur.sika.com/" target="_blank">www.sika.com.tr</a></strong></span><br mce_bogus="1" /></p> Thu, 16 Nov 2017 07:56:00 +03 ASD Laminat Doğal Taş Hissini Tasarıma Aktarıyor http://www.arkitera.com/urun/index/detay/asd-laminat-dogal-tas-hissini-tasarima-aktariyor/6418 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/6-nisan/asd-laminat/MoonSetup001.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>ASD Laminat, iç mekan tasarımlarında ışığın etkisini ön plana çıkaran yeni bir ürünü kullanıma sunuyor.<br><br><p style="text-align: justify;">Girintili-&ccedil;ıkıntılı y&uuml;zey yapısına sahip &ouml;zel dokusu sayesinde doğal taş hissini tasarıma aktaran MOON, &ouml;zellikle tezgahlarda &ccedil;arpıcı bir se&ccedil;enek haline geliyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/6-nisan/asd-laminat/MoonSetup002.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Parlak ve mat etkiyi bir arada sunan Moon, ışık ve g&ouml;lgenin zıt karakterinin aynı tasarım i&ccedil;inde yorumlanmasına imkan tanıyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/6-nisan/asd-laminat/kodlar.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">4200mm x 1400 mm, 3660mm x 1300mm ve 2440mm x 1220mm olmak &uuml;zere &uuml;&ccedil; farklı ebatta ve 0,7mm den 20mm ye kadar kalınlıklarda &uuml;retilebilen &uuml;r&uuml;n, bu &ouml;zellikleriyle mutfak tezgahlarından, ıslak mekan kabin sistemlerine kadar geniş bir mimari yelpazede kullanılabiliyor.</p> <p><span style="color: #999999;">__________</span><strong><br /><span style="color: #888888;">A:</span></strong><span style="color: #888888;">&nbsp;İDTM Blokları A-1 Blok K.16 Ofis No: 463-465-466, 34149 Yeşilk&ouml;y, Bakırk&ouml;y - İstanbul</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>T:&nbsp;</strong>0212 670 03 60</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>F:&nbsp;</strong>0212 670 03 68-69</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>W:&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.asdlaminat.com/index.php">www.asdlaminat.com</a></strong></span></p> Thu, 16 Nov 2017 07:54:00 +03 ACO Qmax: Büyük Alanların Drenaj Çözümü http://www.arkitera.com/urun/index/detay/aco-qmax--buyuk-alanlarin-drenaj-cozumu/6678 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/aco/qmax_anagorsel.jpg.jpeg" width="480" /><br/><br><br><br>Otoparklar, karayolları ve havaalanları gibi büyük alan uygulamalarında kullanılmaya uygun tasarlanan ACO Qmax, yer altındaki boru tesisat işlerini de azaltıyor.<br><br><p style="text-align: justify;">Y&uuml;ksek hidrolik kapasite sağlamak i&ccedil;in tasarlanan ACO Qmax, &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k alanlar i&ccedil;eren uygulamalarda y&uuml;ksek kapasiteli drenaj sistemi talebini karşılamak i&ccedil;in en uygun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; sağlıyor. &Ouml;zg&uuml;n tasarımı ile ekonomik kuruluma olanak veren sistem, orta yoğunluklu polietilenden (MPDE) imal ediliyor. Hafif ve son derece sağlam yapıda olması sayesinde ekonomik drenaj &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml; sağlamak amacıyla kanallar ile birlikte ya da bağımsız olarak kullanılabiliyor.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/aco/Qmax%2Binstallation%2B5_k.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Y&uuml;ksek Y&uuml;kler Altında &Ccedil;alışabiliyor</strong></p> <p style="text-align: justify;">ACO Qmax, y&uuml;ksek y&uuml;kler altında &ccedil;alışma yeteneğine sahip olmasıyla birlikte kullanıldığı mek&acirc;nlarda &ccedil;ok y&uuml;ksek akış oranı sağlıyor. Otoparklar, dağıtım merkezleri, karayolları ve havaalanları gibi b&uuml;y&uuml;k alan uygulamalarında kullanılan verimsiz geleneksel drenaj sistemlerine alternatif olarak Qmax, yer altındaki boru tesisat işlerini azaltarak hidrolik basınca karşı gerekli drenaj kapasitesi sunuyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/aco/Qmax_kucuk.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Krali&ccedil;e İnovasyon &Ouml;d&uuml;ll&uuml; Sistem</strong></p> <p style="text-align: justify;">ACO Qmax, konekt&ouml;rleri ve bitiş kapakları dahil tam bir aksesuar yelpazesiyle basit ve kullanışlı, saha uygulamalarıyla eksiksiz bir &uuml;r&uuml;n ailesi sunuyor. Her boyut i&ccedil;in CE işaretli ve BS EN 1433:2002 sertifikalı F900'e kadar y&uuml;k sınıfını destekliyor, benzersiz patentli tasarımıyla kurulum maliyetlerini en aza indiriyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/aco/Qmax_Rinne.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">ACO Qmax sistemi, aralarında 2006 yılında Birleşik Krallık'ta aldığı Krali&ccedil;e İnovasyon &Ouml;d&uuml;l&uuml; de bulunan bir&ccedil;ok &ouml;d&uuml;l aldı.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">__________</span><br /><br /><span style="color: #808080;"><strong>A:</strong> B&uuml;y&uuml;kdere Cad. No:151, Yonca Apt. B-Blok Kat:1 D:20 34394 Zincirlikuyu - İstanbul</span><br /><span style="color: #808080;"><strong>T:</strong> 0212 347 52 54</span><br /><span style="color: #808080;"><strong>F:</strong> 0212 347 52 57</span><br /><span style="color: #808080;"><strong>W: <a href="http://www.aco.com.tr" target="_blank">www.aco.com.tr</a></strong></span></p> Thu, 16 Nov 2017 07:52:00 +03 HÜPPE Solva'da 30 Yıl Garanti http://www.arkitera.com/urun/index/detay/huppe-solva/6677 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/16-kasim/huppe/Solva-pure-profilsiz-AK-C-DUAL-T.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>NOA Intelligent Design tasarımı HÜPPE Solva, 30 yıl garanti seçeneği ile bayilerde yerini aldı.<br><br><p style="text-align: justify;">İki duvar arası ve k&ouml;şe alanlara sahip duşlar i&ccedil;in yalın g&ouml;r&uuml;n&uuml;m sağlayan Solva, i&ccedil;e ve dışa a&ccedil;ılabilen &ccedil;eşitli kapı &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri ile sunuluyor. Standart 200 cm y&uuml;kseklikte &uuml;retilen seri, duvara al&uuml;minyum profil ile sabitleniyor. Direkt duvardan menteşeli modeller ise Solva Minimal adı ile anılıyor.</p> <ul> <li style="text-align: justify;">50-290 cm arası genişlik,</li> <li>220 cm maksimum y&uuml;kseklik,</li> <li>Parlak g&uuml;m&uuml;ş profil rengi,</li> <li>Şeffaf, extra clear, bronz ve f&uuml;me cam renk se&ccedil;enekleri,</li> <li>Standart Anti-Plaque &ouml;zelliği,</li> <li>6 ve 8mm temper cam kalınlıkları,</li> <li>NOA Intelligent Design tasarımı.</li> </ul> <p><a target="_blank" href="http://huppe.com.tr/images/katalog/2017-Solva-Fiyat-Katalogu.pdf"><br /><strong>&Ccedil;&ouml;z&uuml;mler ve Fiyatlar</strong></a></p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/HT7hCDlogYg" width="730" height="411" frameborder="0"></iframe></p> <p><span style="color: #c0c0c0;">__________</span></p> <p><strong><span style="color: #888888;">A: </span></strong><span style="color: #888888;">Organize Sanayi B&ouml;lgesi, Atat&uuml;rk Cad. 4.Sokak No:2 &Ccedil;erkezk&ouml;y - Tekirdağ</span><br /><strong><span style="color: #888888;">T: </span></strong><span style="color: #888888;">0282 758 15 11</span><br /><strong><span style="color: #888888;">F: </span></strong><span style="color: #888888;">0282 758 15 14</span><br /><strong><span style="color: #888888;">W: <a href="http://www.hueppe.com.tr" target="_blank">www.hueppe.com.tr</a></span></strong></p> Thu, 16 Nov 2017 07:50:00 +03 Plastik Çim Ayırıcı http://www.arkitera.com/urun/index/detay/plastik-cim-sinirlayici/6670 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/ekoplas/Çim-Sınırlayıcı-(1).jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Hem bahçesiyle uğraşan bireysel kullanıcılar hem de tecrübeli peyzaj profesyonelleri, çim ve çiçek parterleri arasında sınır çizgisi oluşturmanın sadece görsel açıdan önemli olmadığını çok iyi biliyor...<br><br><p style="text-align: justify;">D&ouml;şeme, &ccedil;akıl, &ccedil;i&ccedil;ek parterleri gibi alanlar ile &ccedil;im alanlar arasındaki net bir ayrım bah&ccedil;e bakımını %100 kolaylaştırıyor. G&uuml;zel bir &ccedil;im y&uuml;zey ve aynı zamanda bah&ccedil;eye sahip olmak ve estetik olarak bu g&ouml;r&uuml;nt&uuml;y&uuml; s&uuml;rekli halde korumak zor ve uğraş gerektiren bir iş. Fakat bakım y&uuml;k&uuml;n&uuml; hafifletmek i&ccedil;in &ccedil;eşitli y&ouml;ntemler mevcut ve bunlardan bir tanesi bah&ccedil;elere &ccedil;im sınırlama &uuml;r&uuml;nleri dahil etmek. &Ccedil;im sınırlama &uuml;r&uuml;nleri bah&ccedil;elerde &ccedil;im alanları ile bitki alanları arasına bir engel olarak yerleştiriliyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/ekoplas/%C3%87im-S%C4%B1n%C4%B1rlay%C4%B1c%C4%B1-%284%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Flex Edge&reg; bitki, &ccedil;im, mal&ccedil; gibi farklı yumuşak y&uuml;zey dolgu malzemelerini birbirinden ayırmak i&ccedil;in y&uuml;ksek diren&ccedil;li plastiklerden &uuml;retilen, L yapıda, esnek &ccedil;im ve peyzaj sınırlama &uuml;r&uuml;n&uuml;.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/ekoplas/%C3%87im-S%C4%B1n%C4%B1rlay%C4%B1c%C4%B1-%288%29.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;">Flex Edge&reg;, pvc hammaddeden 25 mt rulo &uuml;retilmekte olup, &uuml;r&uuml;n aşırı soğuklardan etkilenmiyor ve ek yeri olmadan uygulamalar yapılabiliyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/ekoplas/%C3%87im-S%C4%B1n%C4%B1rlay%C4%B1c%C4%B1-%2810%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Flex Edge&reg;, taban kısmındaki boşluklu yapısı ile kendiliğinden esneyebiliyor ve istenilen kavisleri kolayca oluşturmayı m&uuml;mk&uuml;n kılıyor. &Uuml;r&uuml;n, plastik sabitleme kazıkları ve birleştirme konekt&ouml;r&uuml; aksesuarları ile birlikte teslim ediliyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/ekoplas/%C3%87im-S%C4%B1n%C4%B1rlay%C4%B1c%C4%B1-%282%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">K&uuml;&ccedil;&uuml;k maliyetlerle bah&ccedil;elere yapılan yatırım sonrasında tasarruf edilecek zaman ve &ccedil;abaya fazlasıyla değiyor...</p> <p><span style="color: #888888;"><span><span style="color: #999999;">__________</span><br /></span></span><span style="color: #888888; text-decoration-line: underline;">EKOPLAS (Fabrika)<br /></span><strong style="color: #888888;">A: </strong><span style="color: #888888;">Ostim O.S.B 1213 Sokak 12/A Yenimahalle - Ankara<br /></span><strong style="color: #888888;">T:</strong><span style="color: #888888;"> 0312 386 11 65<br /></span><strong style="color: #888888;">F:</strong><span style="color: #888888;"> 0312 386 11 75<br /></span><strong style="color: #888888;">W: <a target="_blank" href="http://www.ekoplas.com/">www.ekoplas.com</a></strong></p> Thu, 16 Nov 2017 07:42:00 +03 Feelwood – Her Şey Adında Saklı http://www.arkitera.com/urun/index/detay/feelwood-%E2%80%93-her-sey-adinda-sakli-/6679 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/10-kasim-egger/ana-gorsel.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Yüzeylerde sıra dışı bir dokunuş...<br><br><p style="text-align: justify;">Yeni teknolojilerin ortaya &ccedil;ıkmasıyla birlikte, EGGER dekorları da gelişmeye devam ediyor. Firma, b&uuml;t&uuml;n dekorların otantik olması i&ccedil;in &ccedil;alıştığı i&ccedil;in, &uuml;r&uuml;nlerin sadece g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;ne değil, oluşturdukları hislere de &ouml;zel olarak &ouml;nem veriyor. Dokular; &uuml;r&uuml;nleri orijinal malzemeden ayırt edilemez kılmak amacıyla, onlara ifade, karakter, derinlik ve ger&ccedil;eklik katıyor. Feelwood dekorları, mimarlara ve &uuml;reticilere, m&uuml;şterilerinin farklı b&uuml;t&ccedil;e ve beklentilerine y&ouml;nelik se&ccedil;enekler sunuyor ve &uuml;st&uuml;n kaliteli projeler yaratmalarına olanak sağlıyor.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Solmaya Karşı Dayanıklı Ve Uzun &Ouml;m&uuml;rl&uuml;</strong></p> <p style="text-align: justify;">EGGER, sadece doğal g&ouml;r&uuml;n&uuml;me sahip olmakla kalmayan, aynı zamanda otantik bir izlenim bırakan &uuml;r&uuml;nlere y&ouml;nelik taleplere cevap veren dekorlar ve y&uuml;zeyler geliştirmeye devam ediyor. Feelwood y&uuml;zeylerin, kaplama ve masif ahşaptan ayırt edilmesi olduk&ccedil;a g&uuml;&ccedil;. EGGER reprod&uuml;ksiyonları, daha uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml; ve solmaya dayanıklı olduklarından, orijinal malzemelere oranla daha avantajlı. Ayrıca, yedek bir panele ihtiya&ccedil; duyulduğunda, &uuml;retilen reprod&uuml;ksiyon, mevcut paneller ile kusursuz bir renk uyumunu garanti ediyor.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Farklı &Uuml;r&uuml;nlerde Feelwood Y&uuml;zey Se&ccedil;eneği</strong></p> <p style="text-align: justify;">Senkronize y&uuml;zeyler; Yonga Levha ve MDF Levhalarda, Eurolight Kalınlaştırılmış Panellerde, Tezgahlarda, Compact Laminatlarda ve Laminatlarda kullanılabiliyor. EGGER, dekor uyumunu tamamlamak i&ccedil;in, ger&ccedil;ek ahşap kesiti izlenimi veren budak desenli ABS Kenarbandını sunuyor.</p> <p style="text-align: justify;">Yeni koleksiyon se&ccedil;kin g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; ve sunduğu farklı se&ccedil;eneklerle, &uuml;reticilere mobilya, kapı, mutfak grubu gibi tasarımlarda farklılaşma ve değer yaratma imkanı sunuyor. Ayrıca ger&ccedil;ek ahşaba g&ouml;re daha uygun maliyetli ve dayanıklı bir alternatif olması sebebiyle sıklıkla projelerde tercih ediliyor.</p> <p style="text-align: justify;">EGGER 2017-2019 Dekoratif Koleksiyonu'nda &uuml;&ccedil;&uuml; yeni olmak &uuml;zere, toplam altı Feelwood y&uuml;zeyi bulunuyor.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/10-kasim-egger/H3406_ST38_perspective_structure_300x200bgfbfg.jpg.jpeg" border="0" /></td> <td style="text-align: justify;">Senkronize y&uuml;zeylerden ST33 Feelwood Crafted, mat ve a&ccedil;ık parlak b&ouml;lgelerin etkileşimini bir araya getiriyor. Tossini Karaağa&ccedil; sedefli dekorla birlikte kullanıldığında, mat ve hafif&ccedil;e fır&ccedil;alanmış g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;yle, etkin bir yansıma etkisi oluşturuyor. El iş&ccedil;iliği ile oluşturulmuş hissi veren y&uuml;zey dokusu otantik bir izlenim veriyor.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/10-kasim-egger/H1180_ST37_perspective_structure_300x200.jpg.jpeg" border="0" /></td> <td style="text-align: justify;">Halifax Meşe dekoru ile senkronize edilen yeni ST37 Feelwood Rift, &ccedil;atlaklar ve budaklar ile &ouml;ne &ccedil;ıkan canlı bir meşe g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; sunuyor. Ayrıca, dokusunda barındırdığı mat, d&uuml;zensiz g&ouml;zenekler ve budaklı g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; sayesinde masif ahşap izlenimi veriyor.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/10-kasim-egger/H3406_ST38_perspective_structure_300x200.jpg.jpeg" /></td> <td style="text-align: justify;">ST38 Feelwood Pine y&uuml;zey, kendine &ouml;zg&uuml; &ouml;zelliklerini, mat ve parlak &ouml;ğeler arasındaki etkileşim sayesinde elde ediyor. Derinlemesine fır&ccedil;alanmış, yumuşak bir ahşap dokusu g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; sergiliyor.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/10-kasim-egger/02PI_AP_PH_fur_feelwood_compact_laminate_H3326_01a.jpg.jpeg" border="0" /></td> <td style="text-align: justify;">Feelwood y&uuml;zeylerinin oluşturduğu se&ccedil;kin g&ouml;r&uuml;n&uuml;m, mimarlara ve &uuml;reticilere geniş se&ccedil;enekler sunuyor.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/10-kasim-egger/02PI_AP_PH_fur_roomset_cupboard_H3325_ST28_U140_ST9_U741_ST9_01b.jpg.jpeg" border="0" /></td> <td style="text-align: justify;">Egger senkronize y&uuml;zeylerin kaplama ve masif ahşaptan ayırt edilmesi olduk&ccedil;a g&uuml;&ccedil;.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/10-kasim-egger/02PI_CO_EM_roomset_desk_H3309_ST28_01a.jpg.jpeg" border="0" /></td> <td style="text-align: justify;">Reprod&uuml;ksiyonlar, daha uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml; ve solmaya dayanıklı olduklarından, orijinal malzemelere oranla daha avantajlı.</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/10-kasim-egger/02PI_AP_PH_fur_kitchen_feelwood_worktop_H1180_Q1180_01a.jpg.jpeg" border="0" /></td> <td style="text-align: justify;">Feelwood y&uuml;zeyler, g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; tamamlayıcı &uuml;r&uuml;nlerle koleksiyonda yer alıyor.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: #333333;"><em><span class="fotograf-yazi">Fotoğraflar: EGGER Ahşap bazlı malzemeler, telif hakkı sahibi belirtilerek &ccedil;oğaltılabilir.</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><br />__________<em></em><em><br /></em><em><br /></em><strong>A: </strong>İn&ouml;n&uuml; Mah. Bal&ccedil;ık Yolu &Uuml;zeri Gebze Plst. Org. San. B&ouml;l. No:12 Cad. 12 Gebze &ndash; Kocaeli<strong><br />T: </strong>0262 751 3600<strong><br />W: <a target="_blank" href="https://www.egger.com/shop/tr_TR/">www.egger.com</a></strong></span></p> Fri, 10 Nov 2017 15:24:00 +03 Sika Proof A Teknoloji ve Sistemleri http://www.arkitera.com/urun/index/detay/sika-proof%C2%AE-a-su-yalitim-membrani-teknoloji-ve-sistemleri/6675 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/19-ekim-sika/IMG_0161.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Sika Proof® A yüzeye tamamen yapışan su yalıtım sistemi temellerin kalıcı olmasını ve güvenli su geçirimsizliği sağlıyor.<br><br><p style="text-align: justify;"><strong>Nasıl &Ccedil;alısır?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Beton tamamen yapışkan karolajlı yalıtım teknolojisi; Sika Proof&reg;A su yalıtım membranı ve yapısal beton arasındaki su ge&ccedil;islerini ve ka&ccedil;aklarını engelleyen bir sistemdir.</p> <p style="text-align: justify;">Sika Karolajlı Yalıtım Teknolojisi, Sika Proof&reg;A'nın en &ouml;nemli bileşeni olup bu sistem, k&uuml;&ccedil;&uuml;k su ge&ccedil;irmez b&ouml;l&uuml;mler meydana getiren ızgara desenli fabrikasyon dolgudan oluşuyor. Bu &ouml;zel dolgu, membranda herhangi bir b&ouml;lgesel tahribat durumunda bile olası ka&ccedil;ağını &ouml;nleyebiliyor. Izgara dolgu sistemi aynı zamanda sisteme lamine olan &ouml;zel dizayn edilmiş ke&ccedil;e ile de korunuyor. Bu ke&ccedil;e taze betona tamamen g&ouml;m&uuml;lerek Sika Proof&reg;A FPO membran tabakası ve betonarme arasında kalıcı bir mekanik yapıştırma sağlıyor.</p> <p style="text-align: justify;">Sika Proof&reg; A yalıtım sisteminin ilgili uygunluk testleri yapılmış olup, Avrupa pazarı i&ccedil;in CE sertifikalıdır. Genleşme ve inşaat derzleri, boru girişleri, kazık başı bağlantı vb. gibi gerekli t&uuml;m detay &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri ayrıca test ettirilip, bu uygulamalar i&ccedil;in onaylatıldı.</p> <p style="text-align: justify;">Bu testler;</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>ASTM D 5385</li> <li>CE Sertifikası EN 13967 uyumlu</li> <li>Detay noktaları i&ccedil;in ek fonksiyon testlerini kapsıyor.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><br /><strong>Sika Proof&reg;A Nedir?</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Kullanıcıların İşini Kolaylaştıracak Yenilik&ccedil;i Bir Su Yalıtım Sistemidir.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/19-ekim-sika/IMG_0117.jpg.jpeg" /></strong><br /></span></p> <p style="text-align: justify;">Sika Proof&reg;A, betonarme imalatı &ouml;ncesinde, &ouml;zel sızdırmazlık malzemesi ile oluşturulmuş bir mini kompartıman sisteminden ve &ouml;rg&uuml;s&uuml;z bir ke&ccedil;eden oluşan tek y&uuml;z&uuml; tekst&uuml;rl&uuml; polyolefin (FPO) esaslı su yalıtım membranıdır. Bu benzersiz sistemin tam ve kalıcı mekanik yapısına etkisi, ke&ccedil;enin taze betonun i&ccedil;ine g&ouml;m&uuml;lmesi ile elde ediliyor. Buna ek olarak, sistem Sika Proof&reg;A ve yapısal beton arasındaki su ge&ccedil;işlerini ve ka&ccedil;aklarını &ouml;nl&uuml;yor.</p> <p style="text-align: justify;">Sika Proof&reg;A, sistemi demir bağlamadan ve beton d&ouml;k&uuml;lmeden &ouml;nce kolayca uygulanıyor. Birleşim yerleri kendiliğinden yapışkanlı &ouml;zel bantlarla destekleniyor. Bu sistem &ouml;zellikle yeni yapılarda, (aynı zamanda genişletme ve yenileme işlerinde) prefabrik yapılarda genellikle su yalıtımı, nem yalıtımı ve temellerdeki betonun korunması i&ccedil;in kullanılıyor.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>SikaProof&reg; A Membran Birleşim Detayları</strong></p> <p style="text-align: justify;">Sika Proof&reg; A membranlar, kendiliğinden yapışkanlı Sika Proof&reg;A şerit ve bantlarıyla kolayca birbirine birleştiriliyor ve bağlanıyor. Sahada herhangi bir kaynak aleti, &ouml;zel ekipman ısıtma veya alev gerektirmiyor. Bu sadece hızlı etkili uygulama sağlamakla kalmayıp g&uuml;venlik de sağlıyor.</p> <p style="text-align: justify;">Sika Proof&reg;A membranının bir tarafı kendiliğinden yapışkanlı şeritleri, bindirmelerde aderansı kolaylaştırıyor. Detaylarda ve &ccedil;apraz birleşim yerlerindeki aderans i&ccedil;in &ouml;zel dizayn edilmiş bantlar kullanılıyor. Sikaproof&reg; A yalıtım sisteminin bu şerit ve bantlarla montajı sahada zaman kazandırıp, maliyeti d&uuml;ş&uuml;r&uuml;yor.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nerelerde Kullanılabilir?</strong></p> <p style="text-align: justify;">SikaProof&reg; A b&uuml;t&uuml;n betonarme temellerde ve toprak altındaki yapılarda su yalıtımı amacıyla kullanılabiliyor. İş merkezleri, kamu kurumları, stadyumlar, eğlence merkezleri, sanayi ve &uuml;retim tesisleri, depolar gibi konut ve end&uuml;striyel yapı projelerinde uygulanabiliyor. Aynı zamanda istinat duvarı, t&uuml;nel galerileri, i&ccedil;me suyu depoları, artık su depoları vb. gibi m&uuml;hendislik yapılarında da SikaProof&reg; A sistemi ile dıştan su ge&ccedil;irimsizlik sağlanabiliyor.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Sika Proof&reg; A'nın Avantajları Nelerdir?</strong></p> <p style="text-align: justify;">Sika Proof&reg; A membran sistemi geleneksel &ccedil;&ouml;z&uuml;mlere g&ouml;re kendine &ouml;zg&uuml; avantajlara sahip. Projelere dahil olan herkes i&ccedil;in &ouml;zel faydalar sağlıyor. İşveren, y&uuml;klenici ve dizayn ofisleri gibi.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>İşveren ve Yatırımcı i&ccedil;in Avantajları</strong></p> <p style="text-align: justify;">Kalıcı işlevsellik kuru temel maliyet verimliliği ve &ouml;zel koşullara karşı y&uuml;ksek dayanım.</p> <p style="text-align: justify;">Sika Proof&reg; A 1990'lardan beri t&uuml;nellerde su yalıtımı i&ccedil;in kullanılan, denenmiş bir malzemeden yapılıyor.</p> <p style="text-align: justify;">Sika Proof&reg; A, deniz suyu, y&uuml;ksek s&uuml;lfat i&ccedil;eriği veya humit asit gibi agresif koşullar altında bile uzun s&uuml;reli servis &ouml;mr&uuml; sağlıyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-tanitimi/19-ekim-sika/IMG_0127.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Şartname Hazırlayan M&uuml;hendisler ve Tasarımcılar i&ccedil;in Avantajları</strong></p> <p style="text-align: justify;">SikaProof&reg; A'nın mekanik ve kimyasal performansı Amerika ve Avrupa standartlarına g&ouml;re onaylandı.</p> <p style="text-align: justify;">Dikkatle test edilmiş derzler ve ge&ccedil;işler gibi detay &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri tasarım m&uuml;hendislerinin talep ettiği g&uuml;venliği sağlıyor. Bu da Sika Proof&reg; A sisteminin değişik projelerde farklı su yalıtım ihtiya&ccedil;ları i&ccedil;in kullanımına imkan veriyor.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Uygulayıcı i&ccedil;in Avantajları</strong></p> <p style="text-align: justify;">Kendinden yapışkanlı şerit ve bantlar ile membranların &ccedil;abuk ve basit olarak birleştirilebilmesi nedeniyle SikaProof&reg; A hızlı ve g&uuml;venli şekilde uygulanabilen kullanıcı dostu bir yalıtım sistemi. Geleneksel yalıtım sistemleri ile kıyaslandığında hi&ccedil;bir ilave ekipman ve malzeme yalıtımı ısıtma, alev veya membranı korumak i&ccedil;in ek bir &ouml;nlem gerektirmiyor. B&uuml;t&uuml;n avantajlar şantiyede zaman ve maliyet a&ccedil;ısından tasarruf sağlayarak kilit noktalardır.<strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Avantajlar</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><em>Performans</em></strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Hasar durumunda dahil su ka&ccedil;aklarını &ouml;nl&uuml;yor,</li> <li>Agresif yeraltı etkinliklerine karşı dayanıklıdır,</li> <li>Radon gazına karşı kuruma sağlıyor.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><em><strong><br />Toplam Maliyet Etkinliği</strong></em></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Hızlı montaj, serme, derz ve detay bitişi,</li> <li>2 m'lik rulolarda daha az birleşim noktası,</li> <li>Ek bir koruyucu tabaka gerekmiyor.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><strong><em><br />Y&uuml;ksek Kalite</em></strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Prefabrikedir. Minimum katman kalınlığı,</li> <li>Y&uuml;ksek derecede elastik membran sistemi,</li> <li>FPO membranlarda uzun s&uuml;reli tecr&uuml;be.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><em><strong><br />Test Edildi ve Onaylandı</strong></em></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Amerika ve Avrupa standartları,</li> <li>Komple sistem test imkanı (detaylar ve derzler dahil),</li> <li>Yaşlanmaya karşı dayanıklı.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><em><strong><br />Hızlı ve G&uuml;venli Uygulama</strong></em></p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Kaynaksız, alevsiz, astarsız,</li> <li>Kolay derz ve bağlantı detayları,</li> <li>&Ouml;zel alet veya ekipman gerektirmiyor.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"><em><strong><br />S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik</strong></em></p> <ul> <li style="text-align: justify;">Daha az atık, daha az fire,</li> <li style="text-align: justify;">Uzun s&uuml;re dayanım, uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml;,</li> <li style="text-align: justify;">Segregasyonsuz.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span style="color: #888888;"><span style="color: #999999;">__________</span><strong><br />A:</strong> İstanbul Organize Sanayi B&ouml;lgesi Alsancak Sok. No:5 J-7 &Ouml;zel Parsel, Tuzla - İstanbul</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>T: </strong>0216 581 06 00</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>F: </strong>0 216 394 85 22</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>W: <a href="http://tur.sika.com/" target="_blank">www.sika.com.tr</a></strong></span></p> Thu, 19 Oct 2017 09:35:00 +03 BTM Optigreen Bitkilendirilmiş Yeşil Çatı Sistemleri http://www.arkitera.com/urun/index/detay/btm-optigreen-yesil-cati-sistemleri/6672 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/btm/Şato-Ayasanda-Oteli-Çeşme.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Türkiye'nin öncü yalıtım firması BTM, Almanya'nın yeşil çatı çözümleri uzmanı Optigreen firması ile iş birliği içinde 2011 yılından bugüne Türkiye'nin çatılarını BTM Optigreen markasıyla yeşillendiriyor.<br><br><p style="text-align: justify;">Daha &ccedil;evreci, g&ouml;rsel zenginliği y&uuml;ksek ve yaşanılası mekanlar yaratmak BTM Optigreen Yeşil &Ccedil;atı Sistemleri ile ger&ccedil;eğe d&ouml;n&uuml;ş&uuml;yor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/btm/bomonti-otel.jpg.jpeg" border="0" /><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/btm/cati.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">2013 yılında BTM bir ilki daha ger&ccedil;ekleştirdi; BTM'nin &uuml;rettiği bitki k&ouml;klerine dayanıklı su yalıtım &ouml;rt&uuml;s&uuml; TS EN 13948 CE kalite belgesine sahip oldu. 2 yıl Almanya 'da WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF &Uuml;niversitesi'nde zorlu k&ouml;k bitkilerine karşı yapılan testten zarar g&ouml;rmeden &ccedil;ıkan Elastobit PE4 Botanik &uuml;r&uuml;n&uuml; ile BTM, T&uuml;rkiye'de TS EN 13948 belgesine sahip olan ilk firma olarak prestijli projelerin tercihi haline geldi.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/btm/anka-natura-park.jpg.jpeg" border="0" /><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/btm/mesa-haneks-konutlari.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Yalıtım katmanında Botanik PE4 kullanılan bah&ccedil;e &ccedil;atı detaylarında, ayrıca k&ouml;k tutucu kullanmaya gerek kalmadığı i&ccedil;in malzeme ve iş&ccedil;ilikten tasarruf sağlanıyor. BTM Optigreen olarak; doğayı yaşadığı mekanlara katarak farkındalık yaratmak isteyen projelere, ister d&uuml;z teras, isterse eğimli - kabuk &ccedil;atı vb. alanlarda 2 tip &ccedil;&ouml;z&uuml;m sunuluyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/btm/genel.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>BTM Optigreen Ekonomik &Ccedil;atı &Ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;:</strong><br />D&uuml;z ve 5 dereceye kadar eğimli &ccedil;atılarda tercih edilen katmanlar olup; kullanılacak bitki cinsine, toprak kalınlığına, sulama sistemine ve &ccedil;atıdaki ısı yalıtımına g&ouml;re bileşenler değişkenlik g&ouml;steriyor.</p> <ul> <li>Bitki</li> <li>&Ouml;zel toprak tabakası</li> <li>Sistem filtresi (110 gr/m<sup>2</sup>)</li> <li>Drenaj elemanı (FKD 25-40&ndash;60)</li> <li>Nem tutucu &ouml;rt&uuml; (500 g<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)</li> <li>Botanik su yalıtım &ouml;rt&uuml;s&uuml; <sup>*</sup></li> </ul> <p><sup><br />*</sup> Bitki k&ouml;klerine dayanıklı bit&uuml;ml&uuml; &ouml;rt&uuml; kullanılmadığı takdirde, BTM Green K&ouml;k Tutucu &Ouml;rt&uuml;ler tercih edilerek, su yalıtımı k&ouml;klere karşı koruma altına alınabiliyor.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/btm/sakura-park-yalova.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>BTM Optigreen Eğimli &Ccedil;atı &Ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;:</strong></p> <p style="text-align: justify;">Ekonomik ve g&uuml;venli kaydırmazlık sistemine sahip bu &ccedil;&ouml;z&uuml;mlerde binaların &ccedil;atısı y&uuml;ksek sıcaklıklara, soğuğa, UV ışınlarına, yoğun yağışlara karşı etkin korunuyor. 5 - 45 derece arasındaki eğimlere g&ouml;re kullanılacak bileşenler değişiyor, 3 ayrı kaydırmazlık &ouml;nleyen sistem ile &ccedil;atıya &ccedil;&ouml;z&uuml;m sunuluyor.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/btm/R%C3%B6nesans-Mecidiyek%C3%B6y-Plaza-%C4%B0stanbul.jpg.jpeg" /></p> <ul> <li>Sedum t&uuml;r&uuml; bitki</li> <li>&Ouml;zel toprak tabakası</li> <li>Kaydırmazlık sistemi (N-T-Cable sistem)</li> <li>Kaydırmazlık &ouml;rt&uuml;s&uuml; (SSV 800)</li> <li>Botanik su yalıtım &ouml;rt&uuml;s&uuml;</li> </ul> <p><br /><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/btm/26.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Daha detaylı bilgilendirme i&ccedil;in BTM teknik ekibine danışılabilir.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #888888;">______<br /></span></p> <p><span style="color: #888888;"><strong>A:</strong> Kemalpaşa Organize Sanayi B&ouml;lgesi Mah. Gazi Bul. No:152 35730, Kemalpaşa - İzmir</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>T:</strong> 0232 877 04 02</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>F:</strong> 0232 877 04 10</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>W: <a target="_blank" href="http://www.btm.co/">www.btm.co</a></strong></span></p> Thu, 19 Oct 2017 08:00:00 +03 Baumit Makine Sıvaları: Yapı Ömrü Boyunca Yüksek Performans http://www.arkitera.com/urun/index/detay/baumit-makine-sivalari--yapi-omru-boyunca-yuksek-performans/6674 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/baumit/730x730px.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Baumit'in yüksek mukavemet hedefleyen formüllere sahip mineral esaslı makine sıvaları ile maksimum güçte duvarlar...<br><br><p style="text-align: justify;">Baumit'in y&uuml;ksek mukavemete sahip form&uuml;lleri ile daha uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml; ve dayanıklı yapılar oluşturulmasına katkı sağlayan sıva sistemleri, konuttan iş merkezlerine, metrodan HES projelerine kadar &ccedil;ok farklı kullanım alanlarında tercih ediliyor. Baumit'in i&ccedil; ve dış y&uuml;zeyler i&ccedil;in geliştirdiği sıva sistemleri yapı &ouml;mr&uuml; boyunca maksimum performans g&ouml;steren sağlam duvarların oluşmasını sağlıyor.</p> <p style="text-align: center;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/baumit/makinesivalari_toplu.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;">T&uuml;m&uuml;yle mineral esaslı Baumit ince sıvaları, sağlığa zararlı bir madde i&ccedil;ermemeleri ve doğal alkali &ouml;zellikleri ile ortamdaki nem oranını dengede tutarak sağlıklı ortamlar yaratıyor. Hassas ayarlanmış hammadde dağılımı ile doğru şartlarda uygulandığında y&uuml;zey &ccedil;atlaklarının minimum seviyede olduğu duvarlara en ağır eşyalar bile g&uuml;venle asılabiliyor. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir kalite anlayışı ile geliştirilen sistemlerle oluşturulan duvarların her bir metrekaresi aynı g&uuml;ce sahip oluyor. Farklı y&uuml;zey tipleri i&ccedil;in geliştirilen Baumit makine sıvaları, gaz beton, tuğla ve beton zeminlerin tamamına kolaylıkla uygulanabiliyor.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/baumit/MPI25_primo1.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Baumit'in i&ccedil; mekanlar i&ccedil;in geliştirdiği, y&uuml;ksek tutunma &ouml;zelliğine sahip olması nedeni ile projelerin &ouml;zellikle tercih ettiği &uuml;r&uuml;n Primo 1, i&ccedil; mekanda sıva olarak en iyi fiyat-performans seviyesini sunuyor. MPI 25 ise ince dokulu yapısı ve kolay uygulanabilme &ouml;zelliği ile duvarların son kat boyaya hazırlanmasında rahatlık sağlıyor.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/baumit/MPA-35L_MPA35_primo2.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Dış cepheler i&ccedil;in Baumit'in gaz beton duvarlar &uuml;zerine &ouml;n serpmesiz uygulama imkanına olanak vermesi a&ccedil;ısından MPA 35L sıvası da &ouml;ne &ccedil;ıkan &uuml;r&uuml;nleri arasında. Ayrıca y&uuml;ksek aderans &ouml;zelliği ile MPA 35; iri taneli yapısı ile dolgu kabiliyeti ve zorlu iklim şartlarına g&ouml;sterdiği y&uuml;ksek diren&ccedil; ile Primo 2 &uuml;r&uuml;nleri dış cephelerde y&uuml;ksek performans g&ouml;steriyor.</p> <p style="text-align: center;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/baumit/Baumit_makinesivalari_silo.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;">40 kg'lık paketlerde sunulan sıva sistemlerinin b&uuml;y&uuml;k projeler i&ccedil;in silolu sevkiyatı da yapılabiliyor. Proje alanında dolumu yapılan silolarda &uuml;r&uuml;n, silo altı &uuml;r&uuml;n taşıma sistemi ile kullanım noktasına taşınıyor. 140 metreye kadar &uuml;r&uuml;n sevk edebilen sistem, daha y&uuml;ksek noktalara ara pompa ile &uuml;r&uuml;n basabiliyor. Silolu &uuml;r&uuml;n kullanımı projelere stok alanı, nakliye, &uuml;r&uuml;n kullanımı, g&uuml;venlik gibi konularda da avantajlar sağlıyor.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;">____</span></p> <p><span style="color: #888888;"><strong>A:</strong> Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sok. No:10-B 34776 Dudullu, &Uuml;mraniye - İstanbul</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>T:</strong> 0 216 680 34 00</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>Baumit M&uuml;şteri Hattı:</strong> 0850 480 7 480</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>W: <a target="_blank" href="http://www.baumit.com.tr/">www.baumit.com.tr</a>, <a target="_blank" href="https://www.facebook.com/BaumitTurkiye">www.facebook.com/BaumitTurkiye</a></strong></span></p> Thu, 19 Oct 2017 07:56:00 +03 Pleksi'den Son Yenilikler http://www.arkitera.com/urun/index/detay/pleksiden-son-yenilikler1/6668 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/pleksi/pendik-4.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Konusunda 60 yılı aşkın deneyime sahip olan Pleksi firmasının Avrupa'dan ithal ettiği çubuklardan üretilen ve modern evlere olduğu kadar klasik mekanlara da uyum sağlayan söz konusu merdiven trabzanı tasarımları görsel zenginlikleri ile öne çıkıyor.<br><br><p style="text-align: justify;">Butik tarzı bir titizlikle meydana getirilen &uuml;retim tamamen mekana &ouml;zel olarak ger&ccedil;ekleştiriliyor. &Uuml;retimde kullanılan korkuluklar, hava kabarcıklı veya d&uuml;z yuvarlak &ccedil;ubukların yanı sıra kare &ccedil;ubuk ve en son eklenen lalik renkte yuvarlak &ccedil;ubuktan oluşuyor. Bağlantı elemanları ve trabzanlar ise mat ve parlak olmak &uuml;zere pirin&ccedil; veya paslanmaz krom malzeme ile b&uuml;t&uuml;nleştirilebiliyor.</p> <p style="text-align: justify;">Kavis gerektiren k&uuml;peştelerde makine kullanılmaksızın el iş&ccedil;iliğine dayalı bir uygulama sunan Pleksi, bağlantı aksesuar se&ccedil;iminde&nbsp;m&uuml;şterisine antik pirin&ccedil;ten, paslanmaz satineye kadar bir&ccedil;ok alternatif sunuyor.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/pleksi/pleksi.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>LED Yansıtıcı &Ccedil;ubuklar</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yeni tasarımlarda kullanılabilecek &ccedil;ok yeni bir &uuml;r&uuml;n olan LED Yansıtıcı Pleksi &Ccedil;ubuk &uuml;r&uuml;n yelpazesinde yerini aldı. Kesitinden LED ışık verildiği zaman, ışığı olağan&uuml;st&uuml; derecede yansıtan ve uzunluk olarak 1 metre boyunca tam randıman alınabilecek bir &uuml;r&uuml;n.</p> <p style="text-align: justify;">6 mm, 12 mm ve 20 mm x 2 m boyunda &uuml;r&uuml;nler şu an stokta bulunuyor. Proje bazlı işlerde s&ouml;z konusu &ccedil;ubukları, değişik &ccedil;aplarda ithal etmek m&uuml;mk&uuml;n.</p> <p style="text-align: center;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/pleksi/pleksi-boru.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Pleksi Boru ve &Ccedil;ubuklar</strong></p> <p style="text-align: justify;">Pleksi, başta i&ccedil; mimari ve aydınlatma olmak &uuml;zere bir&ccedil;ok alanda kullanımı olan Pleksiglas boru ve &ccedil;ubuklar ithal ediyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/pleksi/8.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;">Değişik &ccedil;ap ve et kalınlıklarındaki s&ouml;z konusu Pleksi borular 6-1000 mm, Pleksi &ccedil;ubuklar ise 6-200 mm arasında olup, stokta bulunuyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/pleksi/boru%202.JPG.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Pleksi ithal borulardaki en b&uuml;y&uuml;k yenilik ise m&uuml;şterilerine sunduğu Pleksi Opak Beyaz ve Polikarbon Opak Beyaz Borular ile Dekoratif Siyah Pleksi borular. &Ouml;zellikle de Polikarbon Opak Beyaz Borular aydınlatmada LED ile kullanılarak mekana son derece g&ouml;rsel ferahlık getiriyor.</p> <p><strong><span style="color: #888888;"><span>______</span></span></strong></p> <p><span style="color: #888888;"><strong>A:</strong> Abide-i H&uuml;rriyet Cad. No.26 D Osmanbey, İstanbul</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>T: </strong>0212 247 41 20</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>F:</strong> 0212 230 75 99</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>W: <a href="http://www.pleksi.com/" target="_blank">www.pleksi.com</a></strong></span></p> Thu, 19 Oct 2017 07:54:00 +03 Modulo & Yeni Elevetor - Nitelikli Dolgu için Kör Kalıp Sistemi http://www.arkitera.com/urun/index/detay/modulo--yeni-elevetor---nitelikli-dolgu-icin-kor-kalip-sistemi/6673 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/abs/IMG_1927.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Yeni Elevetor ile 15'den 250 cm'ye kadar değişen yüksekliklerde her türlü nitelikli dolgu yapılabiliyor.<br><br><p style="text-align: justify;">&Uuml;r&uuml;nler tek kullanımlık 'k&ouml;r kalıp' olarak kullanılıyor ve betona şekil vererek d&ouml;şemeyi taşıyan y&uuml;zlerce betonarme kemer, kubbe ve onları destekleyen s&uuml;tunlar oluşturuyor. B&uuml;y&uuml;k a&ccedil;ıklıklarda minimum imalat ile d&ouml;şemeyi taşıyan betonarme bir yapı oluşturuluyor. Sistem alternatif dolgulara kıyasla benzersiz nakliye, yatay-dikey taşıma ve yer tasarrufu sağlıyor. &Ouml;rneğin; 50 kamyon gazbetonluk bir dolgu, 1 kamyon k&ouml;r kalıpla yapılabiliyor. Kolay ve hızlı (20 m<sup>2</sup>/adam-saat) kurulumu sayesinde inşaat s&uuml;resi ciddi oranda kısalıyor. D&ouml;şeme imalatında kullanılan beton, demir ve diğer t&uuml;m dolgu malzemelerinden tasarruf sağlanıyor, t&uuml;m yapı hafifliyor. K&ouml;r kalıpların oluşturdukları boşluklar, havalandırılabiliyor ve her t&uuml;rl&uuml; mekanik/elektrik tesisat ge&ccedil;işi yapılabiliyor. Kesilerek ayarlanabilen PVC s&uuml;tunlar sayesinde her t&uuml;rl&uuml; kademe ve rampa yapılabiliyor. Geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ml&uuml; polipropilen ile &uuml;retilen k&ouml;r kalıplar projeye LEED puanı da kazandırıyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/abs/IMG_0421.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Her t&uuml;rl&uuml; yapıda y&uuml;ksekliği 3 ila 250 cm arasında değişen betonarme y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şemelerin oluşturulmasını sağlayarak hızlı, hafif ve ekonomik bir şekilde nitelikli dolguların yapılmasını sağlayan tek kullanımlık k&ouml;r kalıp sistemlerini kapsıyor. Toprak altında kalan duvarların su yalıtımını koruyan &uuml;r&uuml;n de bu &uuml;r&uuml;n grubuna dahil.</p> <p style="text-align: justify;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/abs/Elevetor-Tank-%289%29.jpg-1741033620.jpeg" /></p> <p><strong>Avantajları:</strong></p> <ul> <li>Benzersiz nakliye, yatay-dikey taşıma ve yer tasarrufu</li> <li>Beton t&uuml;ketiminde azalma</li> <li>İnşaat s&uuml;resinde kısalma</li> <li>Y&uuml;ksek y&uuml;k taşıma kapasitesi</li> <li>Nem ve radon gazından korunma</li> <li>Tesisatlar i&ccedil;in kolay erişim ve bakım imkanı</li> <li>Geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ml&uuml; plastik<br /><br /></li> </ul> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/abs/WP_20160520_16_16_42_Pro.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">K&ouml;r kalıp sistemi kullanılarak katta hafif dolgu, ters kiriş dolgusu, peyzaj dolgusu, asans&ouml;r hol&uuml; dolgusu, temel &uuml;zerinde dolgu veya m&uuml;temadi temel dolgusu yapılabilirken, sisteme ilave edilecek basit elemanlar ile havalandırılabilir temel oluşturulabiliyor, sistem mod&uuml;ler y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme yerine kullanılabiliyor.</p> <p><span style="color: #888888;"><span>______</span></span></p> <p><span style="color: #888888;"><strong>A:</strong> C2 İş Merkezi Aydınevler Mah. Sancak Sk. No: 1/2 K&uuml;&ccedil;&uuml;kyalı, Maltepe - İstanbul</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>T: </strong>0216 518 02 55</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>F:</strong> 0216 518 02 57</span><br /><strong><span style="color: #888888;">W: <a target="_blank" href="http://absyapi.com.tr/">www.absyapi.com.tr</a></span></strong></p> Thu, 19 Oct 2017 07:52:00 +03 Artstone’un Yenilikçi Fiberpanel Kaplamaları ile Özgün Tasarımlar http://www.arkitera.com/urun/index/detay/artstone-un-yenilikci-fiberpanel-kaplamalari-ile-ozgun-tasarimlar/6671 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/artstone/APOINT2.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Artstone, 2017 yılı itibariyle genişlettiği ürün gamıyla, mekanlarda "yaşanmışlık" ve "doğal ortam hissini" yaratıyor ve özel tasarım çizgisiyle sektörde değişmez bir çözüm ortağı olmaya devam ediyor.<br><br><p style="text-align: justify;">Artstone Yenilik&ccedil;i Tasarım, Beton, Tuğla, Taş başlıkları altında topladığı doğal taş, beton, tuğla, ahşap, kaya ve oksit g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;ndeki &uuml;r&uuml;n koleksiyonlarına Karoart serisinden sonra şimdi de Heritage serisini ekledi.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/artstone/Untitlbronze-oxydee.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Karoart Serisi mekanlarda g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir yaşanmışlık hissi...</strong><br />Versailles, Epicure, Plafont, Vermont, Margaux, Grenier, Arietta, Broderie, Bois, Florenz, Daisy, Fontenay ve Victorian isimli &uuml;r&uuml;n serisi, &ccedil;i&ccedil;ek işlemeli, geometrik, bezemeli ve ikonik motiflerden oluşuyor. &Uuml;r&uuml;nler mekanda barok, nostaljik, romantik, rustik ve pastoral etkiler yaratıyor. Karoart serisi, desen ve dokusu, farklı renk alternatifleri ve &uuml;&ccedil; boyutlu g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;yle yarattığı ışık-g&ouml;lge oyunlarıyla, mekanı l&uuml;ks, asalet, ihtişam, g&uuml;ven, sağlamlık, c&ouml;mertlik ve yaşanmışlık hissiyle dolduruyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/artstone/3360.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Karoart ile Artstone, duvarlarda zaman yolculuğu yapıyor; sarayların asaletini, barok stilin soyluluğunu ve geometrik &ccedil;eşitliliği mimari mek&acirc;nlara resmediyor.</strong><br />Duvar kaplamaları ve duvar panelleri konusunda yenilik&ccedil;i, &ccedil;ağdaş ve &ouml;nc&uuml; &uuml;r&uuml;nler &uuml;reten Artstone, yoğun ar-ge &ccedil;alışmaları sonucu &ccedil;ıkarttığı yeni serisi Karoart ile mimari projelere, alışveriş merkezlerine, y&ouml;netim binalarına, ofislere, konutlara ve daha bir&ccedil;ok bina t&uuml;rlerine &ouml;zel tasarımlı y&uuml;zeyler vadediyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/artstone/entepe.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;">Oksitleme ve &ouml;zel boyama tekniğiyle yarı antik g&ouml;r&uuml;nt&uuml;ye sahip olan seri, restoranlar, &ouml;zel mek&acirc;nlar, galeriler, y&ouml;netim binaları veya tasarım meraklılarının evlerinin duvarlarında ve tavanlarında kullanılıyor. Limon yeşilleri, bakırlar, bronzlar, pirin&ccedil;ler, pastel pembeler, antrasitler, hardal renkleri, mavi-griler, gece mavileri bu serinin vazge&ccedil;ilmezlerinden.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/artstone/964358.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Artstone, Karoart'ın tarihi dokuların asaletini işleyen bu tasarım &ccedil;izgisinden sonra; yeni Heritage Serisi ile 17., 18. ve 19. Y&uuml;zyıl tuğla dokularını, yenilik&ccedil;i motiflerle yorumlayarak daha &ouml;nce eşi benzeri g&ouml;r&uuml;lmemiş bir y&uuml;zey kaplama paneli elde etti.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/artstone/7680.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Heritage Serisi ile Artstone Y&uuml;zyıllar &Ouml;ncesinin Tuğla &Uuml;r&uuml;nlerini, Tarihi Motiflerle, Logo ve Damgalarla, Rakamsal Kabartmalarla Bug&uuml;ne Uyarlıyor</strong><br />Panel &uuml;retiminde ar-ge odaklı yaklaşımıyla her yıl farklı y&uuml;zeyler geliştirebilme g&uuml;c&uuml;ne sahip olan ve bu &ouml;zelliğiyle her yıl sekt&ouml;re yenilik katan &ouml;zel &uuml;r&uuml;nleri sunan Artstone, sadece duvarlarda değil, aynı zamanda tavanlarda ve cephelerde de kullanım olanakları sağlıyor. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde doğal algılar yaratan, uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml; malzemelerin &ouml;nem kazanması ve bu doğrultuda tuğla gibi dokuların tasarımlarda tekrar geniş yer kazanmaya başlaması bir &ccedil;ıkış noktasıdır. Bunun farkındalığıyla, Heritage, moderniteye uyarlanabilir tuğla dokuları tasarımcılar i&ccedil;in aranan bir eksiği kapatırken sekt&ouml;rde daha &ouml;nce yapılmamış olanı yaparak tarihten miras gelen &ouml;rnekleri yaşatma amacına da y&ouml;neliyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/artstone/midpointcadde-2.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Heritage, 17-19. yy.'ların Eski D&uuml;nya Dekorasyon Akımını G&uuml;n&uuml;m&uuml;ze Taşıyor</strong><br />2017'ye damgasını vuracak olan Heritage serisi tuğlayı bambaşka y&ouml;nden yorumluyor. Artstone "Heritage" ile kuşaktan kuşağa aktarılan bir tasarım konsepti yaratmayı hedefliyor. Serinin 17., 18. ve 19. yy motiflerine g&ouml;ndermeler taşıyan &ouml;zelliği, panel isimlerine de yansıyor. &Uuml;&ccedil; farklı modelde olan ve XVII, XVIII ve XIX olarak isimlendirilen paneller, bu y&uuml;zyıllarda &ouml;zellikle Orta Avrupa'da, &ouml;zel logo ve damgalar, rakamsal kabartmalarla kullanılan tuğla &uuml;r&uuml;nlerini g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze uyarlayarak, ge&ccedil;mişten bug&uuml;ne taşıdığı izleri bir araya getiriyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/19-ekim/artstone/logo1-2.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;">Renk kartelasında 17. ve 18.yy'ların duvar renkleri dikkate alınıp, orijinal tuğla renklerine sadık kalınarak ve buna g&uuml;n&uuml;m&uuml;z dekorasyonuna paralel, &ouml;zel renk kombinasyonları da eklenerek &uuml;retilen bu &ouml;zel &uuml;r&uuml;n serisinde, &ouml;zel tarihi motifler tuğlalara işleniyor. 18. yy'da beyaz renk ve rokoko tarzı fig&uuml;rsel &ccedil;eşitlilik y&uuml;zeylerde yerini almaya başlıyor. 19. yy duvarlarında ise Eski D&uuml;nya dekorasyonu h&acirc;kim olmaya başlıyor; Fransız, İngiliz veya Toskana fig&uuml;rasyonu kullanılıyor.</p> <p style="text-align: justify;">______</p> <p><span style="color: #888888;"><strong>A:</strong> Barbaros Bulvarı N:24/B Balmumcu, Beşiktaş - İstanbul</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>T:</strong> 444 4 278</span><br /><span style="color: #888888;"><strong>W: <a href="http://www.artstone.com/" target="_blank">www.artstone.com</a> / <a href="http://dressyourwall.net/" target="_blank">dressyourwall.net</a></strong></span></p> Thu, 19 Oct 2017 07:50:00 +03 Modulo Şapaltı http://www.arkitera.com/urun/index/detay/modulo-sapalti/6588 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/0.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Modulo Şapaltı ile 3 cm'den başlayarak istenilen ölçüde betonarme yükseltilmiş döşemeler oluşturulabiliyor.<br><br><p style="text-align: justify;">K&uuml;&ccedil;&uuml;k ebatlı ve yerleştirilmesi &ccedil;ok kolay olan sistem, metal ayak + kompozit levhalı mod&uuml;ler y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şemelere kıyasla &ccedil;ok daha ekonomik bir alternatif.</p> <p style="text-align: justify;">Mod&uuml;ler sistemin aksine zemin kaplamasını kaplama t&uuml;r&uuml; ve boyutları konusunda sınırlandırmıyor. &Uuml;zerine tuğla-gazbeton-al&ccedil;ıpan vb. her t&uuml;rl&uuml; b&ouml;lme duvar rahat&ccedil;a yapılabiliyor. Mod&uuml;ler y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme yapımının m&uuml;mk&uuml;n veya ekonomik a&ccedil;ıdan mantıklı olmadığı her ticari alan 8-10 cm kuru şapla doldurmak yerine Modulo Şapaltı kullanılarak betonarme y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme haline getirilebiliyor. Bu sayede şap altında kaybedilecek olan hacim yapının kullanım alanına dahil edilerek &ouml;zellikle elektrik ve diğer tesisat ge&ccedil;işlerinde değerlendirilebiliyor.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>K&uuml;&ccedil;&uuml;kyalı Ofis Park&nbsp;proje detayı ve g&ouml;rselleri:</strong></p> <p style="text-align: justify;">1.350 m<sup>2</sup> alanda hafif dolgu olarak H13 Modulo Şapaltı k&ouml;r kalıpları kullanıldı. K&ouml;r kalıp &uuml;zerine kuru şap uygulaması yapıldı. Kolay ve hızlı kurulumu sayesinde imalat s&uuml;resi ciddi oranda kısaldı. Alternatiflere g&ouml;re en kolay ve ekonomik kat dolgusu ger&ccedil;ekleştirildi.</p> <p><strong><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/pg/absyapi.com.tr/photos/?tab=album&amp;album_id=1026020457422525">Link &gt;&gt;</a></strong></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/1.JPG.jpeg" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/2.jpg.jpeg" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/3.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>Lapishan proje bilgileri ve g&ouml;rselleri:</strong></p> <p style="text-align: justify;">Modulo Şapaltı H10 kullanılarak hem betonarme bir y&uuml;zey elde edildi, hem de oluşturulan şap altı boşluğundan elektrik ve mekanik tesisatı ge&ccedil;irildi. 874 m<sup>2</sup> asans&ouml;r &ouml;n&uuml; dolgusu yapıldı. Ofis alanları i&ccedil;in altından tesisat ge&ccedil;irilebilen y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme yapıldı. Yapıya ekstra y&uuml;k bindirmeden hafif bir dolgu yapıldı. Modulo Şapaltı'nın hızlı kurulumu sayesinde zamandan tasarruf sağlandı. K&ouml;r kalıplar katlar arasına ve kat i&ccedil;inde taşınması &ccedil;ok kolay oldu. Oluşturulan y&uuml;zey betonarme olduğu i&ccedil;in her t&uuml;rl&uuml; kaplama malzemesi y&uuml;zeyde uygulanabilir hale geldi. Buat kapakları beton d&ouml;k&uuml;m&uuml; &ouml;ncesinde k&ouml;r kalıplarla birlikte yerleştirildi.</p> <p><strong><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/pg/absyapi.com.tr/photos/?tab=album&amp;album_id=777424562282117">Link &gt;&gt;</a></strong></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/4.JPG.jpeg" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/5.JPG.jpeg" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/6.JPG.jpeg" /></p> <p><strong>C3 İş Merkezi proje bilgileri ve g&ouml;rselleri:</strong></p> <p style="text-align: justify;">1.400 m<sup>2</sup> alanda C3 İş Merkezi ticari binasında betonarme y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme olarak Modulo Şapaltı tercih edildi. İ&ccedil;inden elektrik tesisatı da ge&ccedil;ebilecek şekilde Modulo Şapaltı ile yapıya katma değer sağlandı. Belli a&ccedil;ıklıklarla buat kapakları bırakılarak sonradan elektrik tesisatına m&uuml;dahale imkanı sunuldu.</p> <p><strong><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/pg/absyapi.com.tr/photos/?tab=album&amp;album_id=1641985592492672">Link &gt;&gt;</a></strong></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/7.jpg.jpeg" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/8.jpg.jpeg" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/9.jpg.jpeg" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/10.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>T&uuml;rkiye Finans Katılım Bankası Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;k proje bilgileri ve g&ouml;rselleri:</strong></p> <p>T&uuml;rkiye Finans Katılım Bankası Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;k binasında 8.000 metrekare alanda betonarme y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme olarak Modulo Şapaltı tercih edildi. İ&ccedil;inden elektrik tesisatı da ge&ccedil;ebilecek şekilde Modulo Şapaltı ile yapıya katma değer sağlandı. Belli a&ccedil;ıklıklarla buat kapakları bırakılarak sonradan elektrik tesisatına m&uuml;dahale imkanı sunuldu.</p> <p><strong><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/absyapi.com.tr/photos/?tab=album&amp;album_id=1519941908030375">Link &gt;&gt;</a></strong></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/11.jpg.jpeg" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/12.jpg.jpeg" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/13.jpg.jpeg" /></p> <p><strong>Water Garden Ataşehir proje bilgileri ve g&ouml;rselleri:</strong></p> <p>8.000 m<sup>2</sup>&nbsp;alanda; teras katı a&ccedil;ık alanın tamamında peyzaj dolgusu, zemin kattaki ofis ve d&uuml;kkanlarda betonarme y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme olarak Modulo Şapaltı k&ouml;r kalıpları tercih edildi. Kolay ve hızlı kurulumu sayesinde imalat s&uuml;resi ciddi oranda kısaldı. En hafif, en kolay ve en ekonomik y&uuml;kseltilmiş d&ouml;şeme uygulaması yapıldı.</p> <p><strong><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1208490705842165.1073742088.603836039640971&amp;type=3&amp;uploaded=35">Link &gt;&gt;</a></strong></p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/14.JPG.jpeg" border="0" /></p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/15.JPG.jpeg" border="0" /></p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/16.JPG.jpeg" border="0" /></p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/hangi-urunle-yapildi/abs/17.JPG.jpeg" border="0" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>W: <a href="http://sapalti.absyapi.com.tr/" target="_blank">sapalti.absyapi.com.tr</a></strong></p> Wed, 11 Oct 2017 08:50:00 +03 Yapılara Doğru Yalıtım Seçeneği Baumit'de http://www.arkitera.com/urun/index/detay/yapilara-dogru-yalitim-secenegi-baumitde/6585 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/21-eylul/baumit/Baumit-maske.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Avrupa'da her yıl gerçekleştirdiği yıllık 50 milyon metrekareye yakın ısı yalıtımı ile uzmanlığı, geliştirdiği ısı yalıtım sistemleri, yenilikçi özellikleri ve kalitesi ile Baumit, yapıların ihtiyaçlarına doğru seçenekler sunmayı amaçlıyor. Enerji verimliliği, sağlık, konfor, uzun ömür, vb. beklentilere geliştirdiği dört farklı sistemle yanıt veriyor.<br><br><p style="text-align: justify;">Her &uuml;lke ve iklim tipine g&ouml;re test edilerek, Avrupa Teknik Onay Belgesi kalite ve standartlarına (ETAG 004) uygun bir şekilde &uuml;retilen Baumit Isı Yalıtım Sistemleri, yalıtımın bina &ouml;mr&uuml; boyunca sağlıklı bir performans g&ouml;stermesi &uuml;zerine geliştiriliyor. open&reg; Sistem, Power Sistem, Star Sistem ve Pro Sistem m&uuml;stakil konutlardan karma projelere kadar farklı bileşenleri ile hedefi aynı, i&ccedil;eriği farklı &ouml;zellikler sunuyor.</p> <p style="text-align: center;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/21-eylul/baumit/Baumit_OpenSistem..jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;">&Ouml;zellikle mantolama &uuml;st&uuml; mantolama tadilatları i&ccedil;in en ideal &ccedil;&ouml;z&uuml;m olarak &ouml;nerilen open&reg; Sistem, dif&uuml;zyona a&ccedil;ık olması ile &ouml;ne &ccedil;ıkıyor. Mevcut ısı yalıtım sisteminin yetersiz kaldığı yapılarda enerji performansını artırmak &uuml;zere uygulanabilen sistemin yalıtım plakasında 1m<sup>2</sup>'de y&uuml;zlerce delik bulunuyor. Bu delikler sayesinde oda i&ccedil;erisinde hava nemi optimum seviyede kalıyor; su buharı oluşması engellenerek duvarda terlemenin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;iliyor. open&reg;, diğer sistem bileşenleri ile birlikte %23 oranında daha iyi ısınma sağlıyor.</p> <p style="text-align: center;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/21-eylul/baumit/PowerSistem.jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;">Y&uuml;ksek dayanım &ouml;zelliği ile Power Sistem, kışın daha sert ge&ccedil;tiği, dolu gibi yoğun yağışların yaşandığı b&ouml;lgeler i&ccedil;in tavsiye ediliyor. PowerFlex hazır sıvası ile ısı yalıtım levhası &uuml;zerine yapılacak 3 mm'lik taşıyıcı sıva katmanı ile 10 Joule'luk darbe dayanımı elde etmek m&uuml;mk&uuml;n oluyor. Taşıyıcı sıva kalınlığı 5 mm'ye &ccedil;ıkarıldığında bu dayanım &ge; 15 Joule seviyelerine kadar y&uuml;kselebiliyor. Power Sistem i&ccedil;in yapılan dolu sim&uuml;lasyonlarında, fırlatılan dolu k&uuml;tlesi ağırlığına, hızına g&ouml;re dolu (darbe) direnci 5 sınıfta değerlendiriliyor. HW1 ile başlayan bu sınıflandırmada, k&uuml;&ccedil;&uuml;k ağırlıktaki bir buz k&uuml;tlesi (yaklaşık bezelye/nohut b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;) yaklaşık 50 km/saat hız ile dış cephe ısı yalıtım sistemi &uuml;zerine fırlatıldığında hasar oluşmaması hedefleniyor. HW5 dolu diren&ccedil;li bir sistem ile tehdit b&ouml;lgelerinin %90'ından fazlasında g&uuml;venli yapı kabukları oluşturulması sağlanabiliyor. Power Sistem de en soğuk iklim koşullarında bile sorunsuz ve g&uuml;venli cepheler elde etmek m&uuml;mk&uuml;n oluyor.</p> <p style="text-align: center;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/21-eylul/baumit/StarSistem..jpg.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;">Baumit Star Sistem, hem yeni yapılarda hem de ısı yalıtım tadilatlarının en k&ouml;kl&uuml; sistemi. Eşsiz bir esneklik ve darbe dayanımı &ouml;zelliğine sahip sistem i&ccedil;erisinde bulunan Baumit StarTherm, g&uuml;m&uuml;ş gri yalıtım plakası olarak beyaz plaka ile karşılaştırıldığında %20 daha y&uuml;ksek yalıtım performansı sağlıyor.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/21-eylul/baumit/ProSistem..jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Gayrimenkul projeleri i&ccedil;in geliştirilmiş olan Pro Sistem ise m&uuml;kemmel ve g&uuml;venilir yalıtım &ouml;zelliklerini en iyi performans/fiyat oranı ile bir araya getiriyor. Profesyonel sistemlerin uygulandığı apartman veya b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli projeler i&ccedil;in en uygun &ccedil;&ouml;z&uuml;m olan Pro Sistem, en ekonomik koruma ve maliyet beklentisine y&uuml;ksek bir performans ile yanıt veriyor.</p> <p style="text-align: justify;">Star ve Pro sistemleri, projenin ihtiyacına g&ouml;re hem EPS hem de taşy&uuml;n&uuml; plakalarla oluşturulabiliyor.</p> <p style="text-align: justify;">Baumit Isı Yalıtım Sistemleri ile ihtiyaca ve b&uuml;t&ccedil;eye uygun olarak, yapının bakım masraflarını sınırlı d&uuml;zeyde tutmak, yaşanılan i&ccedil; ortamın konfor şartlarına uygunluğunu sağlamak, kışın ısıtma, yazın soğutma enerjisinden tasarruf ederek enerji t&uuml;ketiminde bulunmak m&uuml;mk&uuml;n.</p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #888888;">__</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>A:&nbsp;</strong>Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sok. No:10-B&nbsp;34776 Dudullu, &Uuml;mraniye - İstanbul<br /><strong>T:</strong>&nbsp;0 216 680 34 00<br /><strong>Baumit M&uuml;şteri Hattı:</strong>&nbsp;0850 480 7 480<br /><strong>W:&nbsp;<a href="http://www.baumit.com.tr/" target="_blank">www.baumit.com.tr</a></strong>,&nbsp;<strong><a href="https://www.facebook.com/BaumitTurkiye" target="_blank">www.facebook.com/BaumitTurkiye</a></strong></p> Thu, 21 Sep 2017 08:00:00 +03 Yeni Elevetor®- Nitelikli Dolgu İçin Kör Kalıp Sistemi http://www.arkitera.com/urun/index/detay/yeni-elevetor%C2%AE--nitelikli-dolgu-icin-kor-kalip-sistemi/6577 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/21-eylul/abs/I---Uygulama-(1)x.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Yeni Elevetor ile 15'den 250 cm'ye kadar değişen yüksekliklerde her türlü nitelikli dolgu yapılabiliyor.<br><br><p style="text-align: justify;">&Uuml;r&uuml;nler tek kullanımlık 'k&ouml;r kalıp' olarak kullanılıyor ve betona şekil vererek d&ouml;şemeyi taşıyan y&uuml;zlerce betonarme kemer, kubbe ve onları destekleyen s&uuml;tunlar oluşturuyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/21-eylul/abs/IMG_0423.JPG.jpeg" /></p> <p style="text-align: justify;">B&uuml;y&uuml;k a&ccedil;ıklıklarda minimum imalat ile d&ouml;şemeyi taşıyan betonarme bir yapı oluşturuluyor. Sistem alternatif dolgulara kıyasla benzersiz nakliye, yatay-dikey taşıma ve yer tasarrufu sağlıyor. &Ouml;rneğin; 50 kamyon gazbetonluk bir dolgu, 1 kamyon k&ouml;r kalıpla yapılabiliyor.</p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Bulten-02/2017/urun-bulteni-911164653/21-eylul/abs/Rampa-Kurulum-%2822%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Kolay ve hızlı (20 m<sup>2</sup>/adam-saat) kurulumu sayesinde inşaat s&uuml;resi ciddi oranda kısalıyor. D&ouml;şeme imalatında kullanılan beton, demir ve diğer t&uuml;m dolgu malzemelerinden tasarruf sağlanıyor, t&uuml;m yapı hafifliyor. K&ouml;r kalıpların oluşturdukları boşluklar, havalandırılabiliyor ve her t&uuml;rl&uuml; mekanik/elektrik tesisat ge&ccedil;işi yapılabiliyor.</p> <p style="text-align: justify;">Kesilerek ayarlanabilen PVC s&uuml;tunlar sayesinde her t&uuml;rl&uuml; kademe ve rampa yapılabiliyor. Geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ml&uuml; polipropilen ile &uuml;retilen k&ouml;r kalıplar projeye LEED puanı da kazandırıyor.</p> <p><span><strong>___</strong></span></p> <p><strong>A:</strong>&nbsp;C2 İş Merkezi Aydınevler Mah. Sancak Sk. No: 1/2 K&uuml;&ccedil;&uuml;kyalı, Maltepe - İstanbul<br /><strong>T:</strong>&nbsp;0216 518 02 55<br /><strong>F:</strong>&nbsp;0216 518 02 57<br /><strong>W:&nbsp;<a href="http://absyapi.com.tr/" target="_blank">www.absyapi.com.tr</a></strong></p> Thu, 21 Sep 2017 07:58:00 +03