Arkitera Mimarlık Merkezi - Proje http://www.arkitera.com/proje 2000 yılından beri İstanbul'da faaliyet gösteren Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık kültürünün gelişmesi için ulusal ve uluslararası alanda çalışan Türkiye'nin ilk bağımsız mimarlık merkezidir. Bakırköy Ulaşım ve Aktarma Merkezi (Transportation Hub) http://www.arkitera.com/proje/index/detay/bakirkoy-ulasim-ve-aktarma-merkezi-transportation-hub/8893 Zeynep Alkan <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/haber/2018-02-20/bakirkoy-ulasim-ve-aktarma-merkezi-transportation-hub/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Zeynep Alkan<br><br><br>FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencisi Zeynep Alkan'ın Yrd.Doç.Dr. Aslı Ağırbaş yürütücülüğünde hazırladığı 2017-2018 MIM401 Güz Dönemi Projesi.<br><br><p style="text-align: justify;">Proje, geniş a&ccedil;ıklık ge&ccedil;ilebilen str&uuml;kt&uuml;r sistemlerini kullanarak kentin imgesi haline gelebilecek bir aktarma merkezi tasarlamayı ama&ccedil;lar.</p> <p style="text-align: justify;">Bakırk&ouml;y Marina'da konumlanan proje; otob&uuml;s durakları, şehiri&ccedil;i-şehirdışı vapur seferleri ve metro hattı gibi bir&ccedil;ok ulaşım ağının bağlantı noktasıdır. İnsan sirk&uuml;lasyonunun yoğun olduğu bu alanda ulaşımın daha kolaya indirgendiği, erişilebilirliği maximum seviyeye &ccedil;ıkarmayı hedefleyene bir proje hazırlanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Tasarım s&uuml;recinde bu kriterler ele alınarak arazi ve ulaşım hattına g&ouml;re ana bir aks belirlenip işlevler kullanım &ouml;nceliğine g&ouml;re yerleştirilmiştir. Ana yoldan insanları toplayan ve metroya aktaran ana k&uuml;tlede, dinlenme alanları, mağazalar ve danışma-bilgilendirme merkezleri bulunmaktadır. Devamında sanat galerisi olarak bağlanan, kafeler, dinlenme alanları, mini k&uuml;t&uuml;phane ve mağazalar bulunmaktadır. K&uuml;tlenin ortasında konumlandırılmış yarı a&ccedil;ık alandan kıyıda bulunan yarı a&ccedil;ık alana meydanla bağlanan bir ge&ccedil;iş sağlanmıştır. Bu meydanda sadece yolcuların değil, herkesin vakit ge&ccedil;irebileceği etkinlikler bulunmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Geniş a&ccedil;ıklık &ccedil;atı &ouml;rt&uuml;s&uuml;, gridal sistemde tasarlanmış &ccedil;elik kutu profillerin &uuml;&ccedil; ayaklı kolonlara bağlanması ile taşıtılmaktadır. Yarı a&ccedil;ık alanlar ise hiperbolik paraboloid sistem ile taşıtılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Arazinin hemen yanında bulunan AVM nin etkisinden &ccedil;ıkabilmek i&ccedil;in, &ccedil;atılarda aynı mod&uuml;l farklı boyutlarda kullanılmıştır. &Ccedil;atı aralarında kot farklılıkları ve i&ccedil; mekanın ışık alabilmesi i&ccedil;in &ccedil;atı pencereleri oluşturulmuştur. Yarı a&ccedil;ık alanlarla, meydanlarla, sahil şeridi ve peyzaj ile desteklenen yapıda, kent-mekan-insan ilişkisini d&uuml;zenlemek ve kolaylaştırmak ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/o1xC2Gnv_7U" width="730" height="411" frameborder="0"></iframe></p> Tue, 20 Feb 2018 16:12:12 +03 Aksaray'da Ulaşım ve Aktarma Merkezi (Transportation Hub) http://www.arkitera.com/proje/index/detay/aksarayda-ulasim-ve-aktarma-merkezi-transportation-hub/8888 AS <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-02-19/aksarayda-ulasim-ve-aktarma-merkezi-transportation-hub/1,1,.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Agit Sağın<br><br><br>FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Agit Sağın'ın Prof.Dr. Suphi Saatçi yürütücülüğünde hazırladığı 2017-2018 Güz Dönemi MİM401 projesi.<br><br><p style="text-align: justify;">Proje yeri şu an, Aksaray'da A - B &ccedil;ıkışlarının bulunduğu alandır. Ge&ccedil;mişe doğru gidildiğinde, s&ouml;z&uuml;m ona 6-7 yıl &ouml;ncesine gidildiğinde Aksaray Metro İstasyonu'nun bulunduğu kısım daha yeşil, halkla i&ccedil; i&ccedil;e bir yerdi. O d&ouml;nemde bir odak noktasıydı, yıllar ge&ccedil;ti belli başlı nedenlerden &ouml;t&uuml;r&uuml; o &ccedil;evrede n&uuml;fus artışı yaşandı, bir anda cazibesi daha da &ccedil;ok arttı, bu nedenle de bir&ccedil;ok değişim yaşandı, &ouml;ncelikle metro istasyonu &ccedil;evresi tamamen katlı otopark haline getirildi, sonrasında metronun B &ccedil;ıkışı yenilendi.</p> <p style="text-align: justify;">Ben bu projeyi yaparken eskiden hissettiğim bazı şeyleri de projeye ekledim, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z teknolojisini kullanarak elimden geldiğince projeyi daha hassas bi&ccedil;imde şekillendirdim. Bazı noktalarda radikal kararlar vermek gerekti, bunlardan biri Horhor'a &ccedil;ıkan caddeye bir k&ouml;pr&uuml; yapmaktı.</p> <p style="text-align: justify;">Bina dışardan g&uuml;zel g&ouml;r&uuml;nmeliydi fakat bir o kadar i&ccedil;inin de merak uyandırması gerekiyordu, bu nedenle ana str&uuml;kt&uuml;r&uuml; gizleme yolunu se&ccedil;tim, yani dışardan gizleme. Dışardaki hava ve i&ccedil;erdeki hava birbirinden &ccedil;ok farklı olmalıydı. O şekilde olduğuna inanıyorum.</p> Tue, 20 Feb 2018 14:43:24 +03 Orman Sahnesi http://www.arkitera.com/proje/index/detay/stage-of-forest/8792 Şebnem Balım <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Proje-02/stage-of-forest/1a.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Cao Shibiao,Jiang Shuo,Wang Shuo,Yang Shangzhi,Zhang jing<br><br><br>Orman Sahnesi/ Stage of Forest, Çin’in Songhua Gölü yakınlarındaki kış tatili amaçlı kullanılan alanda, orman ve yamaç arasında bir tepeye yerleşiyor.<br><br><p>Arazi yazları &ccedil;ekici yemyeşil bir &ouml;rt&uuml;yle kaplanırken, kışları bembeyaz bir kar &ouml;rt&uuml;s&uuml; altında kalıyor. Bu y&uuml;zden b&ouml;ylesi narin bir &lsquo;&rsquo;doğa simgesi&rsquo;&rsquo;ne yapılacak bir eklemenin dikkatli d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek uygulanması gerekliliği doğuyor. &lsquo;&rsquo;Sahne&rsquo;&rsquo;nin konumu ve &uuml;&ccedil;gen şekli ancak hassas incelemeler ve alanın durumundan yapılan &ccedil;ıkarımlar sonucu karara bağlanıyor; mevcut bitki &ouml;rt&uuml;s&uuml;n&uuml; minimum etkilemek ve platformdan etrafı g&ouml;rme seviyesini maksimize etmek i&ccedil;in gerekli d&uuml;zenlemeler yapılıyor. Yapı; tepenin &uuml;zerine otururken, kırağılarla anılan Songhua g&ouml;l&uuml;n&uuml; g&ouml;r&uuml;yor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/stage_of_forest/5c.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Dağın zirvesinden inerken, inişli &ccedil;ıkışlı arazi &uuml;zerinde &lsquo;&rsquo;sahne&rsquo;&rsquo;, tıpkı bir yaprak par&ccedil;asının suyun &uuml;zerinde y&uuml;z&uuml;ş&uuml; gibi yavaş&ccedil;a y&uuml;kseliyor. Yapı, ağa&ccedil;lı patika ve kayma yamacı rotalarından alana yaklaşan ziyaret&ccedil;ilerin g&ouml;r&uuml;ş alanına girecek şekilde konumlanıyor. G&ouml;l ve dağ manzarasını engellemediği gibi, barındırdığı &ccedil;ıkma ve &ccedil;evreleyen peyzaj arasında s&uuml;rekli değişen gerilimi tetikleyerek deneyimi artırıyor. Yapı, sanki Moğol meşe ormanından b&uuml;y&uuml;yormuş ve kayak yamacının tepesinden uzanıyormuş gibi g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor. Uzaktaki manzaranın (yatayda hareket eden g&ouml;l&uuml;n) y&ouml;nelimi ve yakındaki manzaranın (dikey uzanan yama&ccedil;) farklı a&ccedil;ılarda olmaları sebebiyle yapı; ahşap &lsquo;&rsquo;sahne&rsquo;&rsquo; ve betonarme &lsquo;&rsquo;temel&rsquo;&rsquo; arasında, bu iki davranışın beraber olduğu bir tavır sergiliyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/stage_of_forest/7d.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Yapı, kaba malzemelerin duyusal formla b&uuml;t&uuml;nleşmesinden meydana geliyor. Uzaktan bakıldığında &lsquo;&rsquo;sahne&rsquo;&rsquo;, doğanın i&ccedil;inde y&uuml;zen, ağır beton &lsquo;&rsquo;temel&rsquo;&rsquo;e sahip olan koyu bir monolit gibi algılanıyor. Ancak biraz yaklaşıldığında, yakılmış sedir <em>shingle</em>ların(Shou-Sugi-Ban) yansıması farkedilebilir oluyor hatta g&uuml;neş ışığının a&ccedil;ı değiştirmesiyle g&uuml;m&uuml;şi bir hal alıyor. Ormandan kıvrımlı ahşap bir y&uuml;r&uuml;me yoluyla &ouml;n&uuml;ne ulaşıldığında ise, <em>shingle</em>ların &ccedil;atlak y&uuml;zeyleri ve betonun ahşap dokulu y&uuml;zeyi somutlaşıyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/stage_of_forest/10a.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>İ&ccedil; mek&acirc;n &ouml;zenle kurgulanıyor. Beton bir giriş hol&uuml; &uuml;zerinden yapıya girildiğinde, zamanla g&ouml;z kısık ışığa alışıyor, uzayan eğim boyunca dikey g&ouml;r&uuml;nt&uuml; dikkati ilk başta &ccedil;ekiyor, daha sonra dar bir merdiven yukarı ulaşmanın tek yolu gibi hissediliyor. Platform seviyesine ulaşıldığında ve etrafa bakıldığında, Songhua g&ouml;l&uuml;n&uuml;n m&uuml;kemmel panoramik g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml; birden g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne seriliyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/stage_of_forest/17b.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Hacmi birka&ccedil; oval a&ccedil;ıklık kesiyor: bir tanesi g&uuml;neş ışığı ve kar tanelerine yol g&ouml;steren &ccedil;atıdaki a&ccedil;ıklık, diğeri yukarıdaki insan ve aşağıdaki &lsquo;&rsquo;sahne&rsquo;&rsquo;nin etkileşimini sağlayan d&ouml;şemedeki ilgi &ccedil;ekici a&ccedil;ıklık. Kırmızı sedir duvar işlenmemiş halde bırakılıyor ve canlı renk tonlarıyla, yapının koyu dış cephesiyle tezat oluşturuyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/stage_of_forest/6.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>META-Project doğanın i&ccedil;inde bir yapı tasarlamanın, insan ve doğa arasında aydınlatıcı bir ortam sunduğunu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yor. &lsquo;&rsquo;Orman Sahnesi&rsquo;&rsquo; yalnızca etrafı g&ouml;zlemek i&ccedil;in bir ara&ccedil; değil; aynı zamanda etkinliklere, sergilere, toplantılara ve at&ouml;lyelere ev sahipliği yapacak bir kamusal alan olarak tanımlanıyor. Yapı; insanların doğayı ve doğayla ilişkilerini keşfetmelerini, aynı zamanda doğanın bir par&ccedil;ası olmalarını teşvik etmeyi ama&ccedil;lıyor.</p> Mon, 19 Feb 2018 14:05:00 +03 Tipperne Kuş Gözlem Alanı http://www.arkitera.com/proje/index/detay/tipperne-kus-gozlem-alani/8880 Burcu Bilgiç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Proje-02/tipperne-kus-gozlem-alani/Tipperne_03 (4).jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Danimarka’nın Ringkøbing Fiyordu'ndaki sulak arazide yer alan hafif strüktürler, insanların alana gelip vahşi doğayı gözlemlemesi için tasarlanmış.<br><br><p><span>Johansen Skovsted Arkitekter projeyi anlatıyor:</span></p> <p>Danimarka&rsquo;nın Ringk&oslash;bing Fiyordu&rsquo;nun g&uuml;ney kısmında, yarımadanın en u&ccedil; noktasında yer alan kuş cenneti, kendine has doğasıyla, g&ouml;&ccedil;men kuşlar i&ccedil;in &ouml;nemli bir durak yeri.&nbsp;Alan Avrupa&rsquo;da devam eden en eski kuş sayımlarına da ev sahibi yapıyor. &Ouml;ncelerde insan erişiminin kısıtlı olduğu bir alan iken, yapılan yeni tesisler alanı ziyarete a&ccedil;ık hale getirdi. Tesisler peyzaja yerleşmiş, basit, enstr&uuml;man benzeri eklentilerden oluşuyor: g&ouml;zlem evi, kuş g&ouml;zlem kulesi, at&ouml;lye, y&uuml;r&uuml;me rotaları ve araştırma merkezi. Yeni eklentiler &ouml;zg&uuml;n karaktere sahip, birbirleri ve &ccedil;evreleriyle &ouml;rt&uuml;k bir ilişki i&ccedil;inde, peyzajda bağımsız duran objeler olarak hayal edildiler.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/Tipperne_02%20%282%29.jpg.jpeg" /><br /><span class="fotograf-yazi">Araştırma İstasyonu ve G&ouml;zlem Kulesi&nbsp;</span></p> <p><span class="fotograf-yazi"><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/Tipperne_03%20%2812%29.jpg.jpeg" border="0" /><br /><span>G&ouml;zlem Kulesi&nbsp;</span><br /></span></p> <p>G&ouml;zlem kulesi; a&ccedil;ık ve d&uuml;zl&uuml;k arazinin coğrafyası ve havadaki yoğun nem g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, direk &uuml;retiminde uzmanlaşmış yerel fabrikanın kullandığı tekniklerle geliştirildi. İstendiğinde manzaraya a&ccedil;ılan, gerektiğinde ise g&ouml;zlemcileri saklayan platform, peyzajın yerden y&uuml;ksekte &ccedil;er&ccedil;evelenmesini sağlıyor. İskele benzeri str&uuml;kt&uuml;r&uuml;yle yerden y&uuml;kseldik&ccedil;e alanı genişleyen yapının yerdeki ayak izi, kendinden daha geniş platformu taşıyor. Tırabzanlar, merdivenler, sahanlıklar ve parmaklıklar bir arada kulenin b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l str&uuml;kt&uuml;rel sistemini şekillendiriyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/Tipperne_01%20%284%29.jpg.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">G&ouml;zlem Evi</span></p> <p>Str&uuml;kt&uuml;r y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş yolu &uuml;zerine yerleşmiş, &uuml;&ccedil;gen formda, &ccedil;elik bir yapı. Ziyaret&ccedil;iler y&uuml;kseltilmiş ve saklı bir platform olan yapının k&uuml;&ccedil;&uuml;k a&ccedil;ıklığından etraftaki vahşi hayatı seyredebiliyorlar. Str&uuml;kt&uuml;r 6 mm kalınlığında paslanmaz &ccedil;elik plakalardan &uuml;retildi.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/Tipperne_04%20%282%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/Tipperne_04%20%284%29.jpg.jpeg" /><br /><span class="fotograf-yazi">At&ouml;lye</span></p> <p>Yapı avcı kul&uuml;belerinden oluşan yerel bir yerleşkeye g&ouml;nderme yapıyor. Basit, ahşap bir &ccedil;er&ccedil;eve olarak inşa edilen yapı, 3mm&rsquo;lik al&uuml;minyum levhalarla i&ccedil;eriden kaplanarak g&uuml;&ccedil;lendirildi. Yapının dışı, i&ccedil;teki al&uuml;minyuma tezat olarak boyandı. Işık yapıya yarı saydam fiberglas y&uuml;zeylerden giriyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/Tipperne_02%20%283%29.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/Tipperne_02%20%286%29.jpg.jpeg" border="0" /><br /><span class="fotograf-yazi">Araştırma İstasyonu</span></p> <p>Arazide bulunan Tipper Evi, ziyaret&ccedil;i merkezi ve araştırma istasyonuna d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;ld&uuml;. Bina zemin katında sergilere ev sahipliği yapıyor, &ccedil;ok ama&ccedil;lı salonu, yemek salonunu ve mutfağı barındırıyor; birinci katta ise &ccedil;alışma alanı olan bir k&uuml;t&uuml;phaneyi ve yanlarda yatakhane tipi uyuma alanlarını i&ccedil;eriyor.</p> Fri, 16 Feb 2018 16:20:40 +03 Finalist, Yilong Fütüristik Şehir Uluslararası Yarışması, Çin http://www.arkitera.com/proje/index/detay/finalist-yilong-futuristik-sehir-uluslararasi-yarismasi-cin/8868 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-02-15/finalist-yilong-futuristik-sehir-uluslararasi-yarismasi-cin/01-cover-1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Günay Erdem,Ömer Kaya,Sunay Erdem<br><br><br>Yilong District Management Committee tarafından düzenlenen ve Çin'in Yilong şehrinde açılan yarışmada, Türk ofisi Erdem Mimarlar 1184 proje arasında finale kaldı.<br><br><p>Erdem Mimarlar, geleneksel &Ccedil;in manzarası ile geleceğin kenti arasındaki yeni ilişkiyi keşfetmeyi ama&ccedil;layan "F&uuml;t&uuml;ristik Tepelerden" oluşan bir şehir projesi geliştirdi.</p> <p>Erdem Mimarlar'ın kurucu ortağı Sunay Erdem projeyi anlatıyor:</p> <p style="text-align: justify;">Oriental Tepeler Şehri, Xingyi Karst Dağları'nın doğal manzarasından ilham alıyor. Bu ilham, Xingyi zirvelerinin simgesel siluetine uyum sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hava, su, ısı ve enerjinin akışının neredeyse doğal yollarla y&ouml;nlendirildiği otonom bir ekosistem yaratıyor. Bir dağ, biyotoplar ve eko nişler oluşturuyor, suyu kanalize ediyor ve ısıyı depoluyor, bunun yanında doğal manzara a&ccedil;ısı sağlıyor.</p> <p style="text-align: justify;">Oriental Tepelerin her biri, Xingyi'deki &uuml;nl&uuml; bir dağın geometrisinden t&uuml;retilmiş bir konut tipidir. Bireysel olarak her tepe, &ouml;zel ve kamusal işlevleri karıştırmak i&ccedil;in oluşturulmuştur.</p> <p style="text-align: justify;">Yapay Tepeler &ccedil;evrenin doğal topografyasıyla birleşerek organik bir siluet oluşturuyor. Halka a&ccedil;ık yaya ve ara&ccedil; yollarıyla tepeler birbirine bağlanıyor ve şehirde yaşayanları t&uuml;m zirveleri yaşanır kılıyor.</p> <p style="text-align: justify;">Oriental Tepeler Şehri, Xingyi Karst Dağları'ndaki panoramik manzaralı ortamlarından yararlanan 3000 konut i&ccedil;ermektedir.</p> <p style="text-align: justify;">Oriental Tepeler Şehri, Yilong B&ouml;lgesi'nde kentsel gelişimin geleceğine y&ouml;nelik &ouml;nemli bir adım olacaktır. R&uuml;zgar, g&uuml;neş ve atık yardımı ile şehir, t&uuml;kettiği enerjiyle aynı miktarda enerji &uuml;retecektir. Petrol &uuml;zerine kurulu bir toplumda bu, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir planlamanın yeni bir d&uuml;ş&uuml;nce tarzını ortaya koyacak bir vitrin g&ouml;revi g&ouml;recek.</p> Fri, 16 Feb 2018 09:12:31 +03 İstanbul Beyoğlu / Hostel http://www.arkitera.com/proje/index/detay/istanbul-beyoglu-hostel/8867 mehmet topal <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-02-15/basligi-girin-1010178119/hostel.jpg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Mehmet Topal<br><br><br>İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Mehmet Topal'ın tasarladığı hostel projesi.<br><br><p style="text-align: justify;"><em><strong>Şehrin Merkezinde, Şehri İ&ccedil;ine &Ccedil;eken Ve Nefes Alan Bir Mekan...</strong></em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>TASARIMA GİRİŞ;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Belirlenen arsa İstanbul Beyoğlu'nda Taksim'e &ccedil;ok yakın bir konumdadır. Arsaya Sıraselviler Caddesi'nden 21 metre, Hocazade Sokak'ından 5 metre ve Billurcu &Ccedil;ıkmazı'ndan 4 metre genişliğinden girilmektedir. Arsaya giren girişler d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde Billurcu &Ccedil;ıkmazı'ndan gelen giriş devam ettirilip Sıraselviler ile birleştirilmiştir. B&ouml;ylece bir pasaj oluşturulup yeni bir yaya aksı ortaya &ccedil;ıkmıştır. Hocazade Sokak'ından ise i&ccedil; avlu ile entegre bir giriş yapılmıştır. Yapılan bu girişlerde duvarlara video mapping uygulaması ile bu girişler canlandırılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Zemin katta lobi ile oturma alanları entegre edilip, sosyal bir mekan oluşturmak hedeflenmiştir. Oluşturulan kafe ise hem hostel m&uuml;şterilerine hem halka hizmet vermektedir.</p> <p style="text-align: justify;">1, 2 ve 4. katlarda odalar yerleştirilmiştir. 2, 4 ve 8 kişilik odalardan oluşmaktadır. 8 kişilik odalarda banyo, wc holde &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Bu odalardan asma kat ile dinlenme ve &ccedil;alışma b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne ge&ccedil;ilmektedir. Diğerlerinde ise odanın i&ccedil;inde banyo, wc alanları ayrı ayrı tasarlanmıştır. &Ccedil;alışma alanları ise aynı katta diğer odalarla ortak &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p style="text-align: justify;">3. katta ise 2. katla entegre asma kat oluşturulmuştur. Burada m&uuml;şteriler i&ccedil;in sosyalleşebilecekleri (&ccedil;eşitli otuma yerleri, spor aletleri, havuz, bilardo vb.) mekanlar vardır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>CEPHE</strong></p> <p style="text-align: justify;">Sıraselviler'e ve i&ccedil; avludan gelen g&uuml;r&uuml;lt&uuml; &ccedil;ift &ccedil;idarlı cephe ile asorbe edilmeye &ccedil;alışılmıştır. Cehpede yer yer farklı y&ouml;nlerde ve bordo tonlarında meşler kullanılmıştır.</p> Fri, 16 Feb 2018 07:42:44 +03 Halk Ödülü, Mosul Postwar Camp http://www.arkitera.com/proje/index/detay/halk-odulu-mosul-postwar-camp/8863 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-02-04/halk-odulu-mosul-postwar-camp/01-cover.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Günay Erdem,Muhammed Furkan Altun,Sunay Erdem<br><br><br>Archstorming tarafından düzenlenen ve başında jüri üyesi olarak Charles Walker (Zaha Hadid Architects'in yöneticisi) ve Irak'ın Musul şehrinde açılan yarışmada, Türk ofisi Erdem Mimarlar 140 proje arasında birinci olup halk ödülü kazandı.<br><br><p>Savaşta zarar g&ouml;ren Musul'da T&uuml;rkmenlerin daha iyi yaşayabilmeleri i&ccedil;in Peyzaj Mimarı Sunay Erdem &ouml;nderliğindeki ekip T&uuml;rkmen Mahallesi tasarladı.</p> <p>Sunay Erdem projeyi anlatıyor:&nbsp;</p> <p>"Dicle nehri kıyısında ve şehrin en yeşil b&ouml;lgesinde tasarlanacak olan mahalle 17 milyon metrekare alanı kapsıyor. B&ouml;lgede adeta bir kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m niteliği taşıyacak olan proje, teknoloji ve yeşilin bir arada olduğu ve kendi enerjisini kendi &uuml;retebilen, sıfır emisyon salgılayan bir yaşam ortamı ama&ccedil;lıyor. R&uuml;zgar, g&uuml;neş ve hidroektrik enerji kaynaklarını maksimum kullanmayı ama&ccedil;layan mahalle, geniş organik tarım arazileriyle de şehre kaynak sağlayacak. D&uuml;ş&uuml;k yoğunluk ve m&uuml;stakil bah&ccedil;eli evler şeklinde tasarlanan alan geleceğin şehirlerine model oluşturacak nitelikte."</p> <p>Savaş sonrası barış..</p> <p>Proje tasarlarken savaşın karşıtı olan barışı esas alındı..</p> <p>Barışın simgesi..</p> <p>Musul tahrip edildi, par&ccedil;alandı. Şimdi bu par&ccedil;aların birleşme zamanı. Barış simgesine bu par&ccedil;aları yerleştirildi.. Musul'dan d&ouml;rt bir yana savrulan, ka&ccedil;an. Şimdi tekrar bu insanlar Musul'da birleşecek, beraber yaşayacak, huzur ve barış i&ccedil;inde..</p> Thu, 15 Feb 2018 09:33:19 +03 İstanbul Cihangir / Hostel http://www.arkitera.com/proje/index/detay/hostel2/8862 Berna kuru <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-02-14/hostel-470822455/hostel.jpg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Berna Kuru<br><br><br>İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berna Kuru'nun, Tasarım stüdyosu 3 kapsamında Öğr.Gör. Haydar Dişbudak yürütücülüğünde tasarladığı hostel projesi.<br><br><p style="text-align: justify;"><strong>Konumu;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Arsa İstanbul'un Beyoğlu il&ccedil;esinde Cihangir semtinde bulunmaktadır. Arsanın 2 cephesi yola bağlanmaktadır. Bir cephesi tamamen a&ccedil;ıktır. A&ccedil;ık olan cephe Sıraselviler Caddesi'ne bağlanmaktadır. Sıraselviler Caddesi'nin kuzeydoğusu Taksim Meydanı'na &ccedil;ıkmakta olup, yoğun ve g&uuml;r&uuml;lt&uuml;l&uuml;d&uuml;r.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yapı Formunu Oluşturan Etkenler ve Tasarım S&uuml;reci;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Yapıda giriş en yoğun cadde olan Sıraselviler Caddesi'nden sağlandı. Diğer girişlerle bağlantı kurulması i&ccedil;in Billurcu &Ccedil;ıkmazı'nda bulunan cepheden de giriş verildi ve bu iki girişi birbirine bağlayan bir yol oluşturuldu. Pasaj mantığı ile oluşturulan bu yol halka a&ccedil;ık bir yol oldu. Bitişik nizamlı yapılar bulunduğu i&ccedil;in i&ccedil;e d&ouml;n&uuml;k bir tasarım kurgulandı, i&ccedil; avlu oluşturuldu. B&ouml;ylelikle yoldan i&ccedil; avluya ge&ccedil;iş sağlanarak avlu meydan g&ouml;revi g&ouml;rm&uuml;ş oldu.</p> <p style="text-align: justify;">Giriş cadde &uuml;zerinden doğrudan olmaması i&ccedil;in giriş kotu +150 den başlatıldı. B&ouml;ylelikle bodrum katta da ışık alan mekanlar oluşturuldu. 50 cm kot farkı ile hostelin sosyal alanlarına ge&ccedil;iş sağlandı.</p> <p style="text-align: justify;">Bina 5 kattan oluşmaktadır. Avluda kolonlar bulunmakta olup cephede etkisini g&ouml;stermektedir.</p> <p style="text-align: justify;">1. katta 1,2 ve 4 kişilik odalar bulunmaktadır. Odalar olduk&ccedil;a aydınlıktır. Sıraselviler Caddesi'ne ve avluya bakmaktadırlar. Bu katta spor odası ve aktivite salonu bulunmaktadır. Ayrıca bu kata yemekhaneden de &ccedil;ıkış vardır. B&ouml;ylelikle sosyal mekanların birleşimi sağlanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Aynı zamanda galeri boşlukları ile ışık alan bir hol oluşturulmuştur. 2. katta 4 ve 6 kişilik odalar bulunmaktadır. Odalar ranzalı kurgulanmıştır. Bu katta sinema odası ve teras bulunmaktadır. Banyo ve wc ler ortaktır. 3. katta 8 kişilik odalar bulunmaktadır. Bu odalar da asma kat sistemi vardır. B&ouml;ylelikle odanın i&ccedil;inde rahat &ccedil;alışabilecekleri alanlar oluşmuştur. 4. katta ise sadece avluya bakan 6 kişilik odalar bulunmaktadır.</p> <h2></h2> Thu, 15 Feb 2018 08:18:46 +03 Ataşehir'de Anaokulu http://www.arkitera.com/proje/index/detay/anaokulu-4/8861 Berna kuru <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-02-14/anaokulu--1437357246/okul.jpg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Berna Kuru<br><br><br>İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Berna Kuru'nun, 2016-2017 dönemi Tasarım Stüdyosu 2 kapsamında Doç.Dr. Almula Köksal yürütücülüğünde hazırladığı Anaokulu projesi.<br><br><p style="text-align: justify;">Arsa İstanbul Kadık&ouml;y il&ccedil;esinde Ataşehir semtinde bulunmaktadır. Kuzey y&ouml;n&uuml;nde yeşillik hakimdir. Arsada yaklaşık 2 metre eğim bulunmaktadır. Dikd&ouml;rtgen bir forma sahiptir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>İhtiya&ccedil; Programı;</strong></p> <p style="text-align: justify;">İ&ccedil;inde 3-5 yaş arası &ccedil;ocukların bulunduğu 5 adet derslik, giriş ve giyinme b&ouml;l&uuml;m&uuml;, &ouml;ğretmenler odası, revir, idare, toplantı odası, yemekhane, &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon, uyku odası, dans ve m&uuml;zik at&ouml;lyesi, wc, depolar, teknik hacimler, sığınak, oyun terasları ve i&ccedil; avlular.<br /><strong></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yapı Formunu Oluşturan Etkenler ve Tasarım S&uuml;reci;</strong></p> <p style="text-align: justify;">1500 m<sup>2</sup> alana sahip olan arsanın d&ouml;rt tarafı da yolla &ccedil;evrilidir. 2 metrelik kot farkı bulunmaktadır. Giriş hol&uuml; ile sınıfların hol&uuml; arasında 1 metrelik kot farkı bulunmaktadır. 2 kot arasında rampalar ile ge&ccedil;iş sağlanmıştır. &Ccedil;ocukların oyun bah&ccedil;esi i&ccedil;in g&uuml;ney tarafı k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir alana sahiptir. Bu eksiklik giderilmek i&ccedil;in avlular tasarlanarak yaşayan bir hol oluşturulmuştur. Avluların tavanı şeffaf tasarlanmış olup &uuml;st kata ge&ccedil;iş rampa ile sağlanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Sınıfların her birinde teras bulunmaktadır, b&ouml;ylelikle &ccedil;ocuklar bah&ccedil;e ile de ilişki i&ccedil;inde olabilmektedir.</p> <p style="text-align: justify;">Zemin katta; giriş, bekleme alanı, &ouml;ğretmenler odası, derslikler, wc, yemekhane ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı salon bulunmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">1. katta ise dans ve m&uuml;zik at&ouml;lyeleri, uyku odası, idare, toplantı odası ve revir bulunmaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">&Ccedil;ok ama&ccedil;lı salon 180 kişi kapasitelidir. Bir&ccedil;ok etkinliğin ger&ccedil;ekleştiği bir salondur, aynı zamanda salondan bah&ccedil;eye de &ccedil;ıkılabilmektedir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Yapısal &Ouml;zellikler;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong></strong>Sınıfların cephesi kuzeye y&ouml;nelmiştir. Genellikle sınıflarda her t&uuml;rl&uuml; materyallerde doğal malzemeler kullanılmıştır. Cephe taş ve renkli al&uuml;minyum kompozit panellerden oluşmaktadır. Renkler &ccedil;ocuk psikolojisinde olumlu etkilere sahip olduğu i&ccedil;in cephe renkli tasarlanmıştır. İ&ccedil; oyun alanlarının &ccedil;atısı &ccedil;elik sistemle &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;ş olup şeffaftır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Binaya Yaya ve Ara&ccedil; Yaklaşımı;</strong></p> <p style="text-align: justify;">Binaya yaya girişi batı cephesinden sağlanmıştır. Aynı zamanda kuzey cephesinden &ccedil;ok ama&ccedil;lı salona gidilebilen bir giriş daha bulunmaktadır.<br />&Ccedil;ocukların g&uuml;venliği de d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek ara&ccedil;lar bah&ccedil;e i&ccedil;ine girmemektedir. Arsanın dışında park yeri tasarlanmıştır.</p> Thu, 15 Feb 2018 08:18:41 +03 Baha Bey Yalısı Akçelik Ofisi http://www.arkitera.com/proje/index/detay/baha-bey-yalisi-akcelik-ofisi/8837 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/wangan/baha-bey-yalisi-akcelik-ofisi/baha_bey_wangan (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Kerem Özerler,Kutay Yorulmaz,Mert Can Uzyıldırım<br><br><br>1940‘ların başında yeniden inşa edilen ve Boğaz‘ın ilk yalılarından biri olan Baha Bey Yalısı‘nın rıhtım katında bulunan ofisin tasarımı ve uygulama yönetimi Wangan tarafından yapıldı.<br><br><p>Tasarımcıları, projeyi anlatıyor:</p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;nin demir-&ccedil;elik sanayisinin &ouml;nde gelen şirketlerinden biri olan Ak&ccedil;elik&rsquo;in yeni y&ouml;netim ofisi, İstanbul&rsquo;un Anadaolu Yakası&rsquo;nda, &Ccedil;engelk&ouml;y&rsquo;de konumlanıyor.</p> <p>140 metrekare alana yayılan ofisin ana fonksiyon mekanları y&ouml;netim ve toplantı odaları. Ofisin deniz y&ouml;n&uuml;nde konumlanan y&ouml;netim ofisi ve toplantı odasının mimari konsepti, yeni lineer y&uuml;zeyler yaratılarak tasarlandı. Wangan tarafından bu proje i&ccedil;in &ouml;zel olarak tasarlanan katmanlardan mevcut taşıyıcı sisteme yakın olan mavi katman, yalının bulunduğu İstanbul Boğazı&rsquo;na g&ouml;ndermede bulunurken, i&ccedil; mekanı saran ikinci katman, metal detaylarıyla proje sahibinin sekt&ouml;r&uuml; olan demir &ndash; &ccedil;elik sanayiini &ccedil;ağrıştırıyor.</p> <p>Projede kullanılan; y&ouml;netici masası <i>(Cross Table)</i>, ikili koltuklar <i>(Gerber Sofa)</i>, orta sehpa <i>(Capsul)</i>, toplantı masası <i>(Capsul Table)</i> ve sarkıt aydınlatma <i>(Rubik&rsquo;s Lamp)</i> Wangan&lsquo;ın &uuml;r&uuml;n serisinden.</p> Wed, 14 Feb 2018 15:05:00 +03 Kadıköy Rıhtım'da Ulaşım ve Aktarma Merkezi (Transportation Hub) http://www.arkitera.com/proje/index/detay/kadikoy-rihtimda-ulasim-ve-aktarma-merkezitransportation-hub/8844 Enes Sivri <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-02-12/kadikoy-rihtimda-ulasim-ve-aktarma-merkezitransportation-hub/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Enes Sivri<br><br><br>FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Muhammed Enes Sivri'nin Prof.Dr. Bülent Uluengin yürütücülüğünde hazırladığı 2017-2018 Güz Dönemi MİM401 projesi. <br><br><p style="text-align: justify;"><strong>PROJE RAPORU</strong></p> <p style="text-align: justify;">Kadık&ouml;y rıhtımda bulunan proje alanı, toplu ulaşım ağlarının &ccedil;ok &ccedil;eşitli ve yoğun olduğu bu b&ouml;lgenin kritik bir noktasında yer alıyor. Mevcut durum g&ouml;zlemlendiğinde, &ccedil;eşitli toplu ulaşım ağlarından yararlanacak ve bir diğerine aktarma yapacak olan yayaların belirli bir y&ouml;nlendirme ve g&uuml;zergaha sahip olmamaları, durumu belirsiz ve kaotik bir hale sokuyor. Yaya rotalarının belirsizliği gereğinden fazla yoğunluğa sahip bir kamusal alana sebebiyet veriyor. Bu sebeple tasarım s&uuml;recinde, g&ouml;zlemlenen bu mevcut soruna &ccedil;&ouml;z&uuml;m arayışının yanı sıra kent imgesi karakteri taşıyabilecek sıra dışı str&uuml;kt&uuml;re sahip bir proje tasarımı ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Analiz ve &Ccedil;ıkarımlar</strong><br />Başta mevcut toplu ulaşım noktaları olmak &uuml;zere &ccedil;evredeki yapı t&uuml;rlerinin, ticari, kamusal b&ouml;lgelerin, park ve otoparkların incelenmesi sonucu bu parametrelerin yaya rotalarını ve insan yoğunluğunu nasıl etkilediğine odaklanılmıştır. B&ouml;ylece odaklanılan geniş perspektifteki alandan proje alanına kadar olan yolculukta, insan yoğunluklarının kaynakları, yaya g&uuml;zergah senaryoları ve farklı kaynaklardan gelen yayaların kesiştikleri b&uuml;y&uuml;k ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k merkezler saptanmıştır. Bu saptanan yaya g&uuml;zergahları ve kesişim noktaları projenin formsal d&uuml;zenlemelerini doğrudan etkilemiştir. Bu anlayış doğrultusunda tasarlanan yeni yaya g&uuml;zergahlarının daha y&ouml;nlendirici ve anlaşılır olması ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Str&uuml;kt&uuml;rel Yaklaşım (M&uuml;tekabil S&uuml;tr&uuml;kt&uuml;r/Reciprocal Frame Structure)</strong><br />Tasarlanan yapının kent imgesi karakterine sahip olabilmesi i&ccedil;in sıra dışı bir str&uuml;kt&uuml;rel sisteme ihtiya&ccedil; duyulmuştur. M&uuml;tekabil sistemler sıra dışı olmanın yanı sıra bir&ccedil;ok avantajı da beraberinde getirir. M&uuml;tekabil sistemler kısa kirişlerle geniş a&ccedil;ıklıklar ge&ccedil;meyi sağlayan &ccedil;eşitli y&ouml;ntemleri kapsayan sistemlerdir. Sistemin, mod&uuml;ler dizilime sahip kısa kirişlerden oluşması ve &ouml;zelleştirilmiş birleşme noktalarına gerek duymayışı, ucuz &uuml;retim, kolay ve hızlı yapım imkanı, malzeme s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliği gibi avantajları beraberinde getirir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Seyir Rampası</strong><br />Projenin bir ulaşım ve aktarma merkezi olmasının yanı sıra kent imgesi karakterine b&uuml;r&uuml;nebilmesi i&ccedil;in ulaşım ihtiyacı dışında da tercih edilen bir merkez olması gerekmektedir. Bu sebeple projenin odağında yer alan seyir rampası, sıra dışı s&uuml;rt&uuml;kt&uuml;rel yapısının yanı sıra yapının i&ccedil;inde ve dışında farklı bakış a&ccedil;ılarına olanak sağlayan merkezinde yeşili barından bir anlayışla tasarlanmıştır.</p> <p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/QLRLe5mKQLk" width="730" height="411" frameborder="0"></iframe></p> Tue, 13 Feb 2018 09:40:30 +03 The Apple Store http://www.arkitera.com/proje/index/detay/the-apple-store/8826 Hakan Ilıkoba <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/Proje-02/the-apple-store/1_pH+_Apple Store_Tim Soar.jpg.jpeg" width="640" /><br/><br><br><br>Tarihi özelliklerin korunduğu The Apple Store projesi, yapı malzemelerinin çağdaş kombinasyonlarını da bugüne taşıyor. <br><br><p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/the-apple-store_satir-arasi/2_pH%2B_Apple%20Store_Tim%20Soar.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>The Apple Store projesi, Kent şehrinin Goudhurst b&ouml;lgesinin merkezinde yer alıyor. Proje kapsamında bir elma paketleme istasyonu, beş yatak odalı bir aile evine d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;l&uuml;yor. Bununla birlikte &uuml;&ccedil; kat y&uuml;ksekliğindeki yoga st&uuml;dyosu, fotoğraf at&ouml;lyesi, y&uuml;zme havuzu ve &ccedil;alışma alanları da proje kapsamında yer alıyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/the-apple-store_satir-arasi/7_pH%2B_Apple%20Store_Andy%20Glass.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Orijinal meyve paketleme istasyonunun g&ouml;rsel b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;, &ouml;l&ccedil;eği ve yapısı tamamen korunuyor. Yeni oluşturulan yaşama ve &ccedil;alışma alanları bu koruma kuralları altında şekilleniyor. Yapının doğusunda esnek st&uuml;dyo alanları, batısında ise yaşam alanları yer alıyor. Binanın en uzak ucunda ise 5m*10 m &ouml;l&ccedil;&uuml;lerinde bir y&uuml;zme havuzu da bulunuyor.</p> <p><img border="0" src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/the-apple-store_satir-arasi/8_pH%2B_Apple%20Store_Laura%20La%20Greca.jpg.jpeg" /></p> <p>A&ccedil;ık planlar huş ağacından imal edilen kontrplak kayar kapılarla b&ouml;l&uuml;n&uuml;yor. Zemin katta bulunan ortak alanlar ve &uuml;st katlarda yer alan &ouml;zel alanlar evin merkezinde yer alan bir i&ccedil; avlu etrafında konumlanıyor. Bu geniş alan i&ccedil;inde yer alan at&ouml;lye, yoga st&uuml;dyosu ve badminton kortunun y&uuml;zeyleri metal kirişler ile g&ouml;rsel b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k sağlaması amacıyla beyaza boyanıyor. Ana yaşam alanları, yapıyı &ccedil;evreleyen ormanlık alan ile geniş a&ccedil;ıklıklar sayesinde iletişime ge&ccedil;ebiliyor. Binanın tarihine de referans vermesi amacıyla bir elma bah&ccedil;esi de proje kapsamında yer alıyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/the-apple-store_satir-arasi/14_pH%2B_Apple%20Store_Tim%20Soar.jpg.jpeg" border="0" /></p> <p>Bina zemininde cilalı beton zeminler kesintisiz olarak devam ediyor. D&uuml;ş&uuml;k maliyetli malzemeler kullanılırken aynı zamanda kaliteli i&ccedil; mekanlar kullanıcıya sunuluyor. Tarihi &ouml;zellikleri koruyan bu proje &ccedil;ağdaş kombinasyonları da bug&uuml;ne taşıyor.</p> <p><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/the-apple-store_satir-arasi/16_pH%2B_Apple%20Store_Tim%20Soar.jpg.jpeg" border="0" /></p> Mon, 12 Feb 2018 14:39:00 +03 Konya Tropikal Kelebek Bahçesi http://www.arkitera.com/proje/index/detay/konya-tropikal-kelebek-bahcesi/7986 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/arup/konya-tropikal-kelebek-bahcesi/1.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Ekin Uğur,Sinan Tanrıdağ,Yeşim Durmuş<br><br><br>Arup, projenin mimari tasarımının yanı sıra, ön cephe mühendisliği hizmetleri dâhil olmak üzere mekanik, elektrik, yapı ve altyapı tasarımı mühendislik hizmetlerini de üstlenmiş.<br><br><p>Tasarımcılar, projeyi anlatıyor:</p> <p><span>T&uuml;rkiye i&ccedil;in t&uuml;r&uuml;n&uuml;n ilki olan bah&ccedil;e, ziyaret&ccedil;ilere kelebek ve b&ouml;cekleri kendi yaşam alanlarında g&ouml;zlemek i&ccedil;in eşsiz bir imk&acirc;n sağlamaktadır.</span></p> <p><span><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/12.jpg-658727572.jpeg" border="0" /></span></p> <p>380.000 metrekarelik&nbsp;alanda spor ve alışveriş tesisleri, havuzlar ve bir amfi tiyatro yer almaktadır.</p> <p><span><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/13.jpg.jpeg" border="0" /></span></p> <p>Tasarım, biri kelebek şeklinde olan &uuml;&ccedil; binadan oluşmaktadır. Bu binalar, 2.100 m<sup>2&nbsp;</sup>alanlı Kelebek Bah&ccedil;esi, 550 m<sup>2&nbsp;</sup>alanlı B&ouml;cek M&uuml;zesi ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı lobisi, ofisleri, bir kafesi ve alışveriş birimleri olan 800 metrekarelik&nbsp;karma kullanımlı binalardır.</p> <p><span><img src="http://galeri3.arkitera.com/var/albums/Proje-02/14.jpg.jpeg" border="0" /><br /></span></p> Fri, 09 Feb 2018 17:40:00 +03 İstanbul Pendik Kongre Oteli http://www.arkitera.com/proje/index/detay/istanbul-pendik-kongre-oteli/8838 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/etkinlik/2018-02-08/istanbul-pendik-kongre-oteli/FOREX-DOSYASI-OTEL.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Metin Erişmiş<br><br><br>İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tasarım Stüdyosu kapsamında; Yrd.Doç.Dr. Hülya Soydaş Çakır yürütücülüğünde 4. sınıf öğrencisi Metin Erişmiş tarafından tasarlanan Pendik Kongre Oteli.<br><br><p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Tasarım S&uuml;reci:</span> İhtiya&ccedil; programı doğrultusunda yapı kongre, otel, spa, spor, lobi ve restoran olarak birimlere ayrılmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Topografyaya uyarak zemin katta d&uuml;şey bir sirk&uuml;lasyon aksı oluşturulmuş, bu sirk&uuml;lasyon aksının etrafına yerleştirilmiş spor, bar, lobi, toplantı salonları yerleştirilmiştir.</p> <p style="text-align: justify;">Fonksiyonların işlevine g&ouml;re de dikey de sirk&uuml;lasyon ve servis aksı oluşturulmuş, lobiden otel katlarına merdiven, yangın merdiveni, asans&ouml;r ve servis asans&ouml;rleri; lobi, spa, &ccedil;amaşırhane, idari b&ouml;l&uuml;m&uuml;, restoran, kahvaltı salonu, otel odalarını birbirine bağlamaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Bir diğer d&uuml;şey aks ta servis i&ccedil;in kullanılan ve Bodrumdaki servis girişinden kongre restoranını ve otel restoranını birbirine bağlamaktadır.</p> <p style="text-align: justify;">Kongre otelini tasarlarken fonksiyonel olarak birimleri k&uuml;tle olarak birbirinden kopararak yapıyı a&ccedil;ık u&ccedil;lu hale getirdik, b&ouml;ylelikle yapı işlevsel değişimlere olanak sağlarken zaman i&ccedil;inde karşılaşılacak b&uuml;y&uuml;me ve k&uuml;&ccedil;&uuml;lmelere yanıt verebilecektir.</p> <p style="text-align: justify;">(Otel birimleri ile kongre birimlerini yatayda birbirinden kopartıp şeffaf bir ge&ccedil;iş sağladık, otel birimlerini de işlevine g&ouml;re ayırıp otel odalarını taşıyıcılar ile y&uuml;kseltip otelin hizmet birimlerinden kopardık. İdari b&ouml;l&uuml;mle otel m&uuml;şterilerine hizmet verecek restoran da otelin 2. katına yerleştirilip işlevsel olarak kuzey y&ouml;ne doğru &ccedil;ıkıntı yaparak kendisini belli etmektedir.)</p> <p style="text-align: justify;">Konumu: Tem, E5 ve sahil yolu bağlantıları, &ccedil;evredeki &uuml;niversiteler, sanayi kuruluşları, tolu taşımanın yakınlığı ve Uluslararası Sabiha G&ouml;k&ccedil;en Havalimanı g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak; arazi se&ccedil;imi havalimanının Pendik y&ouml;n&uuml;ndeki bağlantı yolu &uuml;zerinde se&ccedil;ilmiştir.</p> Fri, 09 Feb 2018 14:12:00 +03 Aksaray Ulaşım Merkezi (Transportation Hub) http://www.arkitera.com/proje/index/detay/aksaray-ulasim-merkezi-transportation-hub/8836 Nilüfer Karakoç <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/etkinlik/2018-02-08/aksaray-ulasim-merkezi-transportation-hub/0.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Şeyma Büyükkoçak<br><br><br>FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Şeyma Büyükkoçak'ın Yrd.Doç.Dr. Aslı Ağırbaş yürütücülüğünde hazırladığı 2017-2018 Güz Dönemi MİM401 projesi.<br><br><p style="text-align: justify;">Proje, kentte etkin bir simge rol&uuml; &uuml;stlenen, &ouml;zel geniş a&ccedil;ıklık sistemiyle kurgulanan bir ulaşım merkezi tasarlamayı ama&ccedil;lar.</p> <p style="text-align: justify;">Proje alanı bir&ccedil;ok ulaşım ağının &ccedil;akıştığı, ara&ccedil; ve insan sirk&uuml;lasyonunun olduk&ccedil;a yoğun olduğu Aksaray b&ouml;lgesinde bulunmaktadır. Aksaray metro durağının, otob&uuml;s duraklarının ve Yusufpaşa tramvay durağından proje alanına bağlanan alt ge&ccedil;idin buluştuğu bu alanda insan-mekan-kent ilişkisinin sağlandığı kamusal bir merkez oluşturmak ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Tasarım s&uuml;recinde, ulaşım ağları ve alanın konumunun getirdiği diğer yoğunluk aksları değerlendirilip, b&uuml;t&uuml;nc&uuml;l bir d&uuml;zen i&ccedil;inde iki ayrı k&uuml;tle oluşturulmuştur. Yine yoğunluk akslarından yola &ccedil;ıkarak yaya sirk&uuml;lasyonunun yatay ve d&uuml;şey olarak iki boyutta devamını sağlayan eğimler kullanılmıştır. Bu eğimler farklı iki noktadan başlayıp a&ccedil;ık-yarı a&ccedil;ık- kapalı kamusal alanları oluşturan kafe ve teraslarda sonlanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Ana k&uuml;tlede geniş a&ccedil;ıklık sistemiyle kurgulanmış metro girişi ve sanatsal- k&uuml;lt&uuml;rel farkındalığa y&ouml;nelik tasarlanan sanat galerisi bulunur. Bunların dışında kafeler ve dinlenme alanları yer alır. Diğer k&uuml;tle ise yolcu bilgi sistemlerini, turist danışma ofislerini i&ccedil;eren, yolcuların bekleme s&uuml;relerince &ccedil;eşitli ihtiya&ccedil;larını karşılayabildikleri mağazaları ve dinlenme alanlarını bulundurur.</p> <p style="text-align: justify;">Metro girişinin bulunduğu alanda tasarlanan geniş a&ccedil;ıklık sisteminde, v kolonlara oturan &ccedil;elik kirişler karşısındaki kolonlarla &ccedil;apraz yerleştirilmiştir. Sistem &ccedil;elik gergi elemanlarıyla da desteklenerek hem mukavemeti arttırılmış hem de i&ccedil; mekanda oluşturulmak istenen g&ouml;rsel etkiye katkı sağlanmıştır. Yine bu mekanda kullanılan g&uuml;neş kırıcılarla ışık g&ouml;lge dengesini sağlamak ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">Yapının &ccedil;evresinde oluşturulan peyzajla kamusal b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k desteklenerek yaya sirk&uuml;lasyonunu kolaylaştıran yaya yolları, otuma alanları; bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla da bisiklet yolları ve bisiklet park alanı d&uuml;zenlenmiştir.</p> Fri, 09 Feb 2018 10:09:58 +03 Kara Harp Okulu Laboratuvar Merkezi http://www.arkitera.com/proje/index/detay/kara-harp-okulu-laboratuvar-merkezi/8509 Özüm İtez <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/arkiv-2/proje/frea/kara-harp-okulu-laboratuvar-merkezi/1 (1).jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Fatih Yavuz,Ömer Emre Şavural,Ramazan Avcı,Seden Cinasal Avcı<br><br><br>Kara Harp Okulu Laboratuvar Merkezi Ankara’da şu an Milli Savunma Üniversitesi olan Kara Harp Okulu kampüs alanında bulunan laboratuvar merkezi eğitim ve araştırma işlevleri için FREA ve SCRA Mimarlık’ın ortak projesi olarak tasarlandı.<br><br><p>20 bin metrekare kapalı alan sahip kamp&uuml;s&uuml;n en prestijli yapısı, temel eğitim ve araştırma fonksiyonlarını barındırmakta. Yapı askeri hiyerarşinin gereksinimleri g&ouml;zetilerek, &ccedil;ağdaş mimarinin nitelikleri ve yeni teknolojilerin imkanları ile projelendirildi.</p> <h3>Mimari Tasarım ve Mek&acirc;nsal Organizasyon</h3> <p>Yapının morfolojisi, bulunduğu yere ait olması amacı ile &ccedil;evresel fakt&ouml;rler, topografik durum ve yakın &ccedil;evresi ile kurduğu ilişkiler dikkate alınarak tasarlandı. Kurgulanan morfoloji yenilik&ccedil;i malzeme kullanımı, verimli mek&acirc;nsal d&uuml;zenleme ve &ccedil;ağdaş m&uuml;hendislik &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri ile pekiştirildi.</p> <p>Yapı bloğu Kuzeyde bulunan ana yaklaşım yolundan geride konumlandırılarak, yaklaşım anında yapıyı meydana getiren alt par&ccedil;aların algılanması sağlandı. Ayrıca yapı girişi geri &ccedil;ekilerek mevcut dekanlık yapısı ile arasında geniş bir plaza oluşturuldu. Protokol yolundan k&uuml;tlenin daha az algılanması hedeflendiği i&ccedil;in, yol tarafında al&ccedil;ak katlı k&uuml;tleler uzanır. Bu sayede yapının yeşil alanla kurduğu ilişki de g&uuml;&ccedil;lenmiş olur.</p> <p>K&uuml;tlesel kompozisyonda akademik birimlerin bulunduğu hacim en &uuml;stte yer alır ve dikeyde oluşturulan dolaşım kovaları ile laboratuvar, b&ouml;l&uuml;m ve derslikleri, ortak derslikler ve amfiler ile yabancı diller b&ouml;l&uuml;mleri ile ilişki kurar. Programın bu şekilde d&uuml;zenlenmesi akademik personelin &ccedil;alışma ortamlarını bir arada tutmaya yardımcı olurken aynı zamanda daha izole &ccedil;alışma ortamları yaratılabilmesine olanak sağlanmış olur. Alt kotta par&ccedil;alı, &uuml;st kotta ise yekpare k&uuml;tle kurgusunun oluşturduğu yapı tektoniği, d&uuml;zenli cephe elemanlarının kullanımı ile kurumun ağırlığını ve yapının &ouml;nemini yansıtır.</p> <p>Zemin kotta bulunan par&ccedil;alı eğitim birimleri &uuml;zerine hiyerarşik sisteme atıfta bulunarak &ouml;ğretim g&ouml;revlisi mek&acirc;nlarından oluşan yapı bloğu yerleştirildi. Eğitim birimlerinden oluşan bloklar ile &ouml;ğretim g&ouml;revlileri bloğu i&ccedil; mek&acirc;nda atrium ile birbirine bağlanarak mek&acirc;nsal s&uuml;reklilik sağlandı. Atriuma doğru uzanan şeffaf cepheli toplantı salonları ve boşluktan &ccedil;ıkan geniş merdivenler ile yapı girişinden itibaren s&uuml;rekli algılanan zengin ve etkileyici bir i&ccedil; mek&acirc;n elde edildi.</p> <p>Mimari ihtiya&ccedil; programı i&ccedil;eriğinde yer alan b&ouml;l&uuml;mlerde (Sosyoloji, Kamu y&ouml;netimi vb.) aynı başlık altında toplanan eğitim birimleri ve &ouml;ğretim g&ouml;revlileri dikey sirk&uuml;lasyonla ilişkilendirmek koşulu ile birbirlerinden ayrıldı. Esneklik tasarım s&uuml;recinin en &ouml;nemli prensiplerinden biri idi. Eğitim birimlerinin par&ccedil;alı tipolojisi, proje s&uuml;recinin ilerleyen aşamalarında karşılaşılabilecek olası mimari program değişikliklerinin yapı plastiğini etkilememesi adına tercih edildi. Ayrıca yapının 8x8 metrelik aks sistemde &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi de esneklik i&ccedil;in ciddi bir avantaj oluşturdu.</p> <p>Eğitim birimleri, kamp&uuml;steki diğer yapılardan gelecek askeri &ouml;ğrencilerin ulaşım kolaylığı g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, her b&ouml;l&uuml;m&uuml;n laboratuvarı ve derslik birimleri paketlenerek giriş kotunda konumlandırıldı. Ayrıca projenin adını oluşturan laboratuvar mekanları giriş kotundan kolay ulaşılabilecek şekilde kurgulandı.</p> <p>G&ouml;rsel ve fiziksel iletişime olanak veren atrium alışılagelmiş &ccedil;alışma mekanlarının tekd&uuml;zeliğine karşı yaratılmış yeni bir deneyimdir. Ayrıca belli Enerji Sertifikasyon Programlarında (LEED, BREAM vb) &ccedil;alışanlara ve kullanıcılara sunulan mek&acirc;nsal kalite &ccedil;ok &ouml;nemli bir puanlama kriteridir. İletişim &ccedil;ağının mek&acirc;nsal yansıması olarak g&ouml;r&uuml;lmesi gereken bu atrium hem işlevsel hem de estetik bir mimari elemandır.</p> <p>&Ouml;ğretim g&ouml;revlileri bloğunda ise &ccedil;ift y&uuml;kl&uuml; koridor yerine tek y&uuml;kl&uuml; koridor prensibi benimsenerek, koridorun bir &ccedil;eperinde atrium boşluğunun algılanması ama&ccedil;lanmıştır. B&ouml;ylece dolaşım alanlarının s&uuml;rekli doğal ışıktan yararlanması, ferah bir dolaşım sağlaması ve hacmin s&uuml;rekli hissedilmesi sağlanmıştır. &Uuml;st katlara ulaşım &uuml;&ccedil; noktada &ccedil;&ouml;z&uuml;mlenmiş servis &ccedil;ekirdekleri ve i&ccedil; sokak hacmi boyunca katlara asılarak &ccedil;ıkan &ccedil;elik merdivenler ile &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r.</p> <p>Atrium alanı ayrıca sergi, kokteyl, tanıtım gibi aktiviteler i&ccedil;in ideal &ouml;l&ccedil;ek ve doğal ışık kalitesine sahip olacak bi&ccedil;imde şekillendirildi. K&uuml;tlenin g&uuml;ney cephesinde oluşturulan terasa a&ccedil;ılan yemekhane ise en &uuml;st katta konumlandırılmıştır. Bu sayede &uuml;&ccedil; tarafı a&ccedil;ık bu mek&acirc;nın manzara olanağından akademik personel rahat&ccedil;a yararlanır.</p> <h3>Teknik &Ccedil;&ouml;z&uuml;mler</h3> <p>Bir laboratuvar hacmi ile dersliğin, bir amfi ile &ouml;ğretim g&ouml;revlisi odasının farklı y&uuml;ksekliklerde olması, farklı mekanik sistemlere ihtiya&ccedil; duyması mek&acirc;nsal organizasyonda temel bir sorundu.&nbsp; Bu nedenle hacim y&uuml;kseklikleri, cephe tipolojileri ve mekanik sistemler fonksiyonların gerekliliklerine g&ouml;re tasarlandı. &Ouml;rneğin amfilerin y&uuml;ksekliği 5m, cephesi ise diğer birimlere g&ouml;re daha masiftir. Bunların yanında &ouml;ğretim elemanlarının odaları 3m temiz y&uuml;kseklikte ve bulunduğu cepheye g&ouml;re yoğunluğu değişen g&uuml;neş kırıcı prekast panellerle beraber daha şeffaf bir cepheye sahiptir. Ayrıca &ouml;ğretim g&ouml;revlisi odaları eğitim birimlerinden koparılarak izole bir &ccedil;alışma ortamı sağlanmıştır.</p> <p>Doğal ışıktan maksimum yararlanmak, ısınan havanın y&uuml;kselmesi prensibi ile i&ccedil; sokak boşluğunu doğal bir havalandırma kanalı gibi kullanmak ve yağmur suyunu depolayıp rezervuar ve &ccedil;evre sulamada kullanmak temel olarak s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik ile ilgili belli başlı &ouml;nerilerdir.</p> <p>Bunun dışında, fotovoltaik paneller ve &ccedil;atıya yerleştirilecek ekipmanların yalıtıma zarar vermemesi adına &ccedil;atı d&ouml;şemesinin &uuml;st&uuml;nde kurulan ızgara konstr&uuml;ksiyon, yapının doğru yaşlanması ve işletme maliyetinin d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesine y&ouml;nelik tasarım girdileridir.</p> <p>Yapının tesisat senaryosunun (mekanik ve elektrik) verimli işlemesi i&ccedil;in, servis kovaları ve ilgili t&uuml;m şaftlar yapının merkez noktalarına yerleştirilmiş ve zemin katta bulunan tesisat hacimleri ile direk ilişki kuracak şekilde kurgulanmıştır. B&ouml;ylece kanal, kablo, boru vb. tesisat ekipmanı kullanımının minimize edilmesi sağlanmıştır. &Ouml;ğretim elemanları odaları, derslikler ve laboratuvarların t&uuml;m tesisat y&uuml;k&uuml; d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde bu y&uuml;k&uuml;n merkez noktadan dağıtılarak maliyetin d&uuml;ş&uuml;r&uuml;lmesine katkıda bulunmak tasarımın temel ama&ccedil;larından biri idi.</p> Wed, 07 Feb 2018 15:51:00 +03 Kültür ve Sanat Merkezi http://www.arkitera.com/proje/index/detay/tarihi-uskudar-pasalimani-un-fabrikasi-artik-sehrin-kultur-ve-sanat-merkezi/8825 Samet Durdu <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/soylesi/2018-02-05/kultur-ve-sanat-merkezi/1.jpg.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Samet Durdu<br><br><br>İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 4.Sınıf öğrencisi Samet Durdu'nun Güz Dönemi Projesi kapsamında hazırladığı kültür ve sanat merkezi.<br><br><p style="text-align: justify;"><strong>Konumu</strong></p> <p style="text-align: justify;">&Uuml;sk&uuml;dar Paşalimanı'nda bulunan yapı, hem konumuyla hem de ziyaret&ccedil;ilere sunduğu Boğaz manzarasıyla g&uuml;zel bir deneyim sunuyor.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>İşlev</strong></p> <p style="text-align: justify;">K&uuml;lt&uuml;r sanat merkezinin tiyatro eğitim/seminer ve g&ouml;steri ağırlıklı olmak &uuml;zere; diğer sanat dallarına da hizmet verecektir.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Tasarım S&uuml;reci</strong></p> <p style="text-align: justify;">Tiyatronun &ouml;neminden yola &ccedil;ıkarak yapılan araştırmalarda konsept olarak 'kumpanya' kelimesinden yola &ccedil;ıkılmıştır. Kelimenin anlamı 'ortak amacı olan insan topluluğu'dur. Ve bu doğrultuda mekanın i&ccedil;ine eklenen k&uuml;tleler birbirine saplanarak ortak kesişim alanlarının oluşturulması ama&ccedil;lanmıştır.</p> <p style="text-align: justify;">İ&ccedil; i&ccedil;e ge&ccedil;miş k&uuml;tlelerin etkisinin daha fazla hissedilmesi i&ccedil;in saplanan k&uuml;tlelerin opak, saplandığı k&uuml;tlenin de saydam olması gerekiyordu. Bu etkinin kullanıcıya hissettirilmesi i&ccedil;in siyah filmli cam k&uuml;tleler, şeffaf cam k&uuml;tleye saplandı.</p> <p style="text-align: justify;">1. kattaki sirk&uuml;lasyon alanında y&uuml;r&uuml;rken ve merdivenden &uuml;st kata &ccedil;ıkarken mekan kullanıcıya konseptle ilgili fikirler veriyor.</p> <p style="text-align: justify;">Yapının tarihi dokusunu bozmadan, konsepti mekana yansıtmak; bununla birlikte i&ccedil;eride ger&ccedil;ekleştirilen bu tasarımın dış cepheye yansıtmak ama&ccedil;lı yapının boğaza bakan cephesine cam k&uuml;tle saplandı. Bu k&uuml;tle seyir terası olarak fonksiyonlandırıldı. 1. kattaki sirk&uuml;lasyon alanı aynı zamanda i&ccedil; mekanda seyir terası g&ouml;revi g&ouml;r&uuml;rken, cepheye eklenen k&uuml;tle de İstanbul manzaralı seyir teras g&ouml;revi g&ouml;rd&uuml;.</p> Tue, 06 Feb 2018 16:35:00 +03 Moda'da Bilgi Merkezi (Information Hub) Projesi http://www.arkitera.com/proje/index/detay/modada-bilgi-merkezi-information-hub-projesi/8824 Fatma Elif Uğurlu <img src="http://galeri3.arkitera.com/var/resizes/kullanicigalerisi3/proje/2018-02-05/basligi-girin-1626101906/6.JPG.jpeg" width="640" /><br/>Tasarım Ekibi : Fatma Elif Uğurlu<br><br><br>FSMVÜ Mimarlık Bölümü 2016-2017 Güz Dönemi MİM401 Tasarım Stüdyosu kapsamında, Prof.Dr. Suphi Saatçi yürütücülüğünde, Fatma Elif Uğurlu tarafından tasarlanan Kahve Bilgi Merkezi Projesi.<br><br><p><em>G&ouml;n&uuml;l ne kahve ister ne kahvehane,</em><br /><em>G&ouml;n&uuml;l muhabbet ister, kahve bahane</em><br /><em></em></p> <p><em>Anonim</em></p> <p style="text-align: justify;">İstanbul'a ilk kez 1543 yılında gelen kahve, epeyce yıl T&uuml;rk Kahvesinin markalaşmasına, kahve muhabbetlerinin 40 yıllık hatırlarına zemin hazırlayadursun, kahvenin batıya gitmesiyle oluşan k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n de etkisiyle kahve zincir d&uuml;kk&acirc;nların a&ccedil;ılmasına sebep oldu. Bu sayede d&uuml;nya &ccedil;apında en &ccedil;ok t&uuml;ketilen i&ccedil;eceklerden birinin gurmelerine ve gurme adaylarına y&ouml;nelik tasarlanan bu yapıysa, b&ouml;lgenin de kahve sever hacmi g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alındığında en yerinde bir karar olduğu g&ouml;zlerden ka&ccedil;mayacaktır.</p> <p style="text-align: justify;">&Ouml;te yandan yapının taşıyıcı sisten kararlarında en &ouml;nemli etkene sahip Reciprocal Structures; meydanı oluşturan a&ccedil;ıklığın ge&ccedil;ilmesinde betonarme konstr&uuml;ksiyona bağlanarak hem taşıyıcıya destek oldu, hem de yapının siluet etkisini kuvvetlendirdi. B&uuml;t&uuml;nleşik bir str&uuml;kt&uuml;r&uuml;n g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş ve davranışını tanımlayan sistem, her bir kirişin taşınması ve karşılığında b&uuml;t&uuml;n diğer kirişler tarafından taşınması prensibine dayanıyor.</p> <p style="text-align: justify;">&Uuml;&ccedil; ya da daha fazla kirişin belirli a&ccedil;ılarla bağlanmasıyla &ouml;r&uuml;len sistem, belirli desenleri takip ederek bir b&uuml;t&uuml;n&uuml; oluşturarak geniş a&ccedil;ıklıkları, birbirine y&uuml;k aktarımı yapan k&uuml;&ccedil;&uuml;k par&ccedil;alarla ge&ccedil;meyi hedefler. Yapım kolaylığı ve kullanılan malzemenin doğadan olması nedeniyle de tercih edilen sistem bu nedenle projeye eklenmiştir. (Daha fazla bilgi i&ccedil;in bkz. Zehra Kesgin / Yapı &Ouml;rt&uuml;s&uuml; Olarak M&uuml;tekabil Elemanların İncelenmesi)</p> <p style="text-align: justify;">Yerleşim kararlarına gelinirse; deniz yolu, karayolu veya metro ile rıhtımdan gelen kullanıcıların mevcut yaya aksı g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınmış olup, yapı barındırdığı fonksiyonlar da d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lerek bu aksta ikiye b&ouml;l&uuml;nm&uuml;şt&uuml;r. Kullanıcılar, zemin katta at&ouml;lye ve &ccedil;ok ama&ccedil;lı salonları kullanabildikleri gibi, dilerlerse 1. kattaki meydana &ccedil;ıkıp, kafelerden kahvelerini alarak oturabilir veya aynı aksı takip edip Moda sahiline doğru y&uuml;r&uuml;yebilir. Aynı zamanda yapının eteğinde İstanbul manzarasına d&ouml;n&uuml;k tasarlanan amfiler, peyzaj alanını kuvvetlendirerek, a&ccedil;ık havada toplanma alanlarının oluşmasına katkı sağlamıştır.</p> Tue, 06 Feb 2018 14:05:12 +03