Mansiyon, Gaziemir Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Proje Yarışması

Fikir Projesi Raporu

Doku Kurmak

Geleneksel Ege mahalle dokusu, yapılar ve açık alanların, çeşitli prensipler neticesinde bir araya gelmesi ile doğal bir süreç olarak tariflenmiştir.

Bu prensipler,

  • Topografya ilişkisi,
  • Güneşe ve manzaraya yönelim,
  • Mahremiyet hiyerarşisi,
  • Mülkiyet kurgusu

olarak ifade edilebilir.

Bu bağlamda, proje alanı için, ihtiyaç duyulan yapıların tasarlanıp bir araya getirilmesinin ötesinde, yeniden yorumlanmış bir mahalle dokusu kurmak amaçlanmıştır.

Öneride, geleneksel dokuda var olan köşe, merdiven, sızıntı gibi temel mekansal elemanların devamlılığı sağlanmaya çalışılmıştır.

Proje alanı, Akçay Caddesi’nin artan önemi, Fuar Alanı ve Buca bağlantı yolunun getireceği yoğunluk artışının neticesinde, kritik bir taşıt trafiğinin koordine edilmesi gereken bir konumdadır. Öte yandan, yaya dostu bir doku kurma kaygısı ise bir diğer önemli girdidir. Dolayısıyla öngörülen taşıt yoğunluğunu organize etmenin yanı sıra, mahallenin yaya odaklı bir ulaşım ağı ile kurgulanması amaçlanmıştır.

Söz konusu taşıt-yaya ikililiği, önerilen yapı bloklarının modüler prensipleri çerçevesinde çözümlenmiştir.

Şöyle ki; modüllerin bir araya gelmesiyle oluşan yapı adalarının, yola bakan (dış) ve avluya bakan (iç) olmak üzere iki çeperleri vardır.

Dış çeperdeki kütle geri çekilmeleri, kapalı otopark girişleri ve açık otopark alanlarını tesis eder. İç çeperdeki görece daha diferansiyel ilişkiler ise, ada içlerini alt alanlara bölerek, mahalle-yaya ölçeğinde mekansal varyasyonlar türetmeyi amaçlar.

Önerilen çarşı yerleşkesi, projenin en önemli jeneratör noktalarından biri olarak planlanmıştır. IZBAN istasyonu ve Akçay Caddesi ile olan ilişkisi dolayısıyla, dönüşüm senaryosunun en kısa sürede başlayabilmesi için gerekli finansal potansiyele sahiptir. Diğer yandan, ilerleyen etaplarda kurulacak olan ticaret dokusu ile süreklilik teşkil edecek biçimde kurgulanmıştır. Alanın güney-batısında yer alan Aktepe Parkı, mevcut ağaç stokuna entegre edilerek planlanmıştır ve çevresindeki sosyal donatılar vasıtası ile, yoğun bir kamusal kullanım alanı tanımlar. Bu donatılar, Kapalı Spor Tesisi, Kültür Merkezi, Eğitim Tesisi ve mevcut Eyüp el-Ensari Camii olarak sıralanabilir. Ağaçlı Yol, yaya odaklı kurgunun omurgasıdır. Ağaçlı yol ve ada içi yaya ulaşım örüntüsü boyunca Jakaranda Mimoza dikilmesi önerilmiştir. Bölge bitki örtüsünün bir parçası olan Jakaranda ağacının kullanılması, farklı rengi dolayısıyla, yaya rotaları için kentsel bir hafıza oluşturmayı amaçlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir