Katılımcı, Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

Projemiz, Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışmasında, DWG dosyası teslim edilmemesi sebebiyle elenmiştir.

Proje Raporu

 

“Bu sabah mutluluğa aç pencereni

Bir güzel arın dünkü kederinden,
… Dinle nasıl telaş telaş çarpıyor

Toprak ananın kalbi

Şöyle yanı başıma çimlere uzan

Kulak ver gümbürtüsüne dünyanın

Baharın, gençliğin ve aşkın

Türküsünü söyleyelim bir ağızdan…

Ataol Behramoğlu, Bahar, 1942

Kentsel Bağlamla İlişki: Doğayla Bütünleşme

Tarihsel geçmişi ve kültürel mirası ile taşıdığı değerin yanı sıra, coğrafi konumu ile de önemli bir noktada yer alan Çanakkale, kentsel dokunun içinde yeşilin sürekliliğinin hissedildiği ender kentlerden biridir. Proje arazisi, kent merkezinde, tarihi yapıların ve geleneksel ticaret dokusunun oldukça yakınında yer almaktadır. Alandaki mevcut yaya potansiyelini değerlendirerek, kentsel yeşilin sürekliliğini sağlamak, yaya hareketliliğini kesintiye uğratmadan yapı bütününü katlar boyunca deneyime açmak, kütle biçimlenmesini şekillendiren temel kriter olmuştur. Bu doğrultuda yapı, kentsel dokuya ve yeşile entegre bir biçimde kuzeydeki Halk Bahçesi ve güneydeki Cumhuriyet Meydanı arasında kesintisiz bir yeşil doku ve kamusal alan sunan, yerden yavaşça yükselen yeşil bir kabuktur. Bu yeşil kabuğun üstünde, Halk Bahçesi’ne odaklı yeşil bir kamusal hayat (KENTSEL ÇAYIR); altında ticari ve kültürel faaliyetlerin aktığı Yaşam Merkezi kurgulanmıştır. Söz konusu yeşil kabuk kullanıcılarına, Çanakkale Boğazı’nı ve Gelibolu Yarımadası’nı da karşısına alan bir vista sunarken, üst kottan kente ve Cumhuriyet Meydanı’na da hakim bir konumdadır. Kıyıdan gelerek Muammer Aksoy Parkı’nı da içine alan yeşil doku, yapının üzerinden kuzeydeki Halk Bahçesi’ne bağlanmıştır. Araç trafiğinin çok yoğun olmadığı Mehmetçik Bulvarı’nda alt geçit uygulaması yapılarak, Halk Bahçesi’ne açılım güçlendirilmiştir. Alanın güneyinde yer alan Lise Caddesi de yayalaştırıldığından, güneydeki ticari alan Değirmenlik Sokak boyunca önce Cumhuriyet Meydanı’na, sonrasında Yaşam Merkezi’nin içine akmakta; yapının içinden geçerek yine kuzeydeki Halk Bahçesi ile ilişki kurmaktadır. Yapı kabuğunda açılan tüm boşluklar, kentsel akslarla ilişkilenmekte ve kentliyi yapıyı farklı taraflardan ve farklı kotlarda kullanmaya yönlendirmektedir. Dolayısıyla yapının üstünde oluşturulan Kentsel Çayır, kent dokusuna her yönden bağlanarak erişilebilir kılınmış; yaya hareketliliğini maksimize ederek kentsel bağlama eklemlenmek ve kent yaşamıyla bütünleşmek hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra yapı kabuğunun üzerinde yer alan yeşil çatı, kentsel alanlar için önemli bir problem olan Kentsel Isı Adası etkisini hafifleterek, ekolojik değerleri de önemsemektedir. Alanın çevresindeki parçalı yapı kurgusuna karşı bütüncül bir hareketle yükselen yeşil çatı, planimetrik olarak kapladığı alana rağmen ölçekli bir mekânsal kurgu barındırmaktadır. Yerle, bağlamla bütünleşen yapı kabuğu programın gerektirdiği yüksek metrekareleri dengeleyerek yaşantıyı farklı kotlara yaymaktadır.
 

Çanakkale Yaşam Merkezi’nde Hayat

Projenin ana fikri, yapı kabuğunun üstünde rekreatif ve kültürel faaliyetlerle beslenen kamusal bir yeşil alan oluştururken, altında ticari faaliyetleri çözümlemek ve geçirgen bir anlayışla yapı bütünü her yönden kentle ilişkilendirmektir. Yapı kabuğunun üstü ve +8 kotu kat sanat atölyeleri, sinemalar, yeme-içme, müzik stüdyoları gibi kültürel aktivitelerle beslenen, kentliyi içine dahil eden davetkar bir kentsel / kamusal alan olarak öngörülmüştür. Bu alanın, farklı yaş gruplarının paylaşımda bulunabileceği, çok boyutlu ilişkilere zemin oluşturabilecek ve kentli tarafından sahiplenilebilecek kamusal bir etkileşim ara kesiti olması hedeflenmektedir. Yapı kabuğunun altında ise ticari aktivitelerin yoğun olduğu çarşı yer almaktadır. İç mekânda çarşı kotlarını birbirine bağlayan galeriler, farklı sirkülasyonları birleştirmekte ve görsel ilişkiyi kurmakta; bunun yanı sıra kabuktaki yırtıklarla, eksi kotlara dek ışığın alınmasını sağlamaktadır. İç-dış ilişkisi ve kentsel dokuya yerleşimi güçlü, bağlamla ilişkilenen, çevredeki yaya hareketliliğini yapının içine almasının yanı sıra üzerinden de yaya sürekliliğini sağlayan yapı kabuğu, kente ve kentliye sunulmuş kamusal bir yeşil vaha olma potansiyeli taşımakta; yerel ve kültürel sürdürülebilirliğin sağlanmasına da katkı koymaktadır. Özetle, Çanakkale Yaşam Merkezi, sosyo-kültürel ve ticari aktivitelerle zenginleştirilmiş bir KENTSEL ÇAYIR üzerine temellenen, çok katmanlı bir mekânsal kurgu barındırmaktadır. Yapı kentliye, doğaya yakın ve dingin, ancak gerektiği zaman kentsel aktivitelerle canlı hale gelebilecek bir kentsel kamusal yeşil alan sunmakta; yalın kütle dili, malzeme ve cephe tercihleri ile kentsel çevreye değer katan, simge değeri yüksek, etkili bir mimari imge ve kimlik kurmayı hedeflemektedir. Gerek kamusal mekan kurgusu gerekse mimari imgesi ile yakın çevresindeki dokunun şekillenmesine de etki edecek bir odak noktası olacağı düşünülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir