Eşdeğer Mansiyon, Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

MİMARİ RAPOR

Konum

Türkiye’nin kuzeybatısında, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran Çanakkale Boğazı’nın iki yanında kurulmuş olan Çanakkale ili, Marmara ve Ege Denizi’nde kıyıları bulunan coğrafi açıdan önemli kentlerimizden birisidir. Doğal ve kültürel birçok kaynağa sahip olan Çanakkale, coğrafi ve jeopolitik konumu ile tarihte önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olup tarihsel süreçte savaşlar ve mücadelelerin etkisiyle bugünkü kent imajı ortaya çıkmıştır.

Türkiye ve Dünya tarihinde önemli bir yer tutan Gelibolu yarımadası tarihi milli parkı, antik dünyanın batı anadoludaki merkezleri Troia ve Assos, doğal yapısıyla Kazdağı, Bozcaada ve Gökçeada kentin kullanılan ve kullanılmayı bekleyen önemli potansiyelleridir.

Çanakkale kent merkezindeki tarihi dokusuyla da dikkat çekmektedir. Bu dokunun yanlış planlama ilkeleri ve parsel bazındaki yapılanma prensibiyle üretilen binalardan kaynaklı uğradığı tahribat alan gezimizde dikkatimizi çeken önemli unsurlardan biri olmuştur.

Yakın Konum

Proje alanı, batıda Çanakkale Boğazı, güneyde Sarıçay, kuzeyde Ziveriye Sokak ve Demircioğlu Caddesi, doğuda Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi ile çevrili kentsel sit alanı sınırları içerisinde yer alır. Düzenlenmesi istenilen çevre, İnönü Caddesi ve kıyı şeridi ara kesitinde yoğun yaya potansiyeli olan, ticari sirkülasyonun yoğun olduğu Değirmenlik Sokağın Cumhuriyet Meydanı ve Halk Bahçesine bağlandığı, odak noktası haline gelebilecek bir konumda yer alır. Oluşturalacak kentsel odağın özgün ve kimlikli bir yaşam alanı tanımlaması projenin ana motivasyonlarından biri olmuştur.

Doku

Yapının içerisinde yer aldığı bölgenin kent bütünü ve tarihi merkez-çarşı bölgesi ile kurduğu morfolojik ilişki, planlama prensipleri ve mekân oluşumuna dair kavramsal ilkelerin ortaya konmasında belirleyici unsur olmuştur. Kentin var olan yapı stoğu incelenmiş özellikle bitişik ve ayrık nizam yapıların kesiştiği bölgede bulunan proje alanında; zemin katta daha bütüncül bir sirkülasyon ve alışveriş aksı düşünülmüş, üst katlarda ise bu etki parçalanarak ‘geçiş kütlesi’ komposizyonu yakalanmaya çalışılmıştır.

Çanakkale İş ve Yaşam Merkezi binası, içerisinde yer aldığı bağlamın uyumlu bir parçası olarak özgün bir yapı ve açık alan bütünü olacak şekilde tasarlanmıştır. Yoğun mimari programın, çevre doku ile uyumlu, sürdürülebilir, bütünleşik bir kompozisyon oluşturup; kentsel doku çakışmasını yapının bütününde vurgulaması tasarımın belirleyici unsurlarındandır.

İşleyiş ve Program

Yoğun yaya trafiği içerisinde olan proje alanında zemin katta Cumhuriyet Meydanı’ndan, Muammer Aksoy Parkı’ndan ve Halk Bahçesi’nden yaya hareketlerini içeri alacak yırtıklar oluşturulmuş ve kurguladığımız sokaklar aracılığıyla ticaret faaliyetlerinin sürdürülmesi amaçlanmıştır. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeli önde açtığımız sokağa paralel yerleştirilerek meydan tarafındaki yaya yaklaşımının proje alanı içerisine yönelimi sağlanmıştır. Meydan ve güneyinde ticari faaaliyetin yoğun olduğu Değirmenlik Sokağın kuzeyde Halk Bahçesi’ne bir sokak ile bağlantısı kurulmuştur. Muammer Aksoy Parkı’na açılan etkinlik meydanı; Cumhuriyet Meydanı-Halk Bahçesi yaya aksı (Etkinlik ve Alışveriş Sokağı) ile kesiştirilmiş, Çarşı ve Yaşam Merkezini besleyen en önemli öge olarak projeyi şekillendirmiştir.

Üst katlarda Muammer Aksoy Parkı’na ve avluya bakan teraslar oluşturularak insanların düşeyde etkileşiminin artması ve zemin ile üst katlardaki yaşam alanının amfinin de etkisiyle bir bütünlük kazanması sağlanmıştır. Bu bağlamda iş ve yaşam merkezinin etrafında şekillendiği avlu, bir heykel ve saçak etkisi oluşturacak olan konferans salonu kütlesi kolonlar üzerinde askıya alınarak yarı kapalı hale getirilmiştir. Konferans salonun kütlesini oluşturacağı görsel ve iklimsel etki önemli bulunmaktadır.

Arka cephede üst katlada günlük kullanımda yoğun olmayacak ve çarşıyı besleyecek olan belediye birimleri ve atölye, cep sinemaları gibi işlevlere yer verilmiştir.

Otopark giriş ve çıkışı İnönü Caddesi’ne en kolay erişimi sağlayan Lise Caddesi’nden sağlanarak yaya sirkülasyonu bölünmemeye çalışılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir