Bakkedraget

Bakkedraget

Tarihi bir kulübenin yeniden yorumlaması. Proje, Johansen Skovsted Arkitekter tarafından tasarlandı.

Mimarları projeyi anlatıyor:

Kulübe, tarihi yazlık evlerin, düz arazi üzerinde yükselen buzul ve kum eğimlerine dikkatle yerleştirildiği bir peyzajda yer alıyor. Yapının yenilenmesindeki amaç, kullanılmayan ve ahşaplarının bozulmasından dolayı yenilenmesi kaçınılmaz hale gelen kulübede, eski bir evde olma hissinin ve atmosferinin yeniden yaratılması.

1905’te bağımsız iki ahşap ev olarak inşa edilen ve daha sonra bir mutfakla birleştirilen yapı, mimar Ivar Bentsen’in eklediği soba ve baca ile beraber peyderpey dönüştürüldü ve yeni bir ek kulübe ile desteklendi. İç mekan, boyanmış ahşap yüzeyler, garip oyuk ve nişlerle, yoğun katmanlı bir atmosfer kazandı.

Strüktür hafif ahşap bir yapı ile yeniden inşa edildi. Cephede eski evin ifadesi korundu. İç mekan anıları yorumladı ve çağdaş yaşama uygun özellikler ekledi.

Dış duvarlar, eski evin cephesindeki kütüklerin görünümüne referansla, geniş yatay levhalarla kaplandı. Odaları ayıran duvarlar daha ince düşey levhalarla kaplandı. Basınc dayanıklı çatı yalıtımı tavanın altındaki çatı aşıklarının görünür bırakılmasını sağladı.

Odaların original dağılımı bir miktar değiştirildi. Ortak mekanları ayıran duvarlar kaldırıldı; fakat malzememerin farklılaşmasıyla mekanlar bölümlendi.  Karolardan oluşan ızgara holde, mutfakta ve banyoda, farklı renklerde uygulandı. Ahşap duvarlar oldukları gibi bırakıldı ya da eski iç mekanların renklerinde boyandı. Nişler ve oyuklar ahşap yüzeyler boyanmadan yeniden yapıldı.

Yenilemede uygulanan stratejiler tüm odaların ve genel dağılımın sürekli fakat ayrı olmasına izin verirken bilindik olmayan, kişiselleşmiş mekanları dadavet etti. Orjinal evin karmaşıklığı, değişen malzeme ve renklerin açık bir biçimde tanımlandığı karışık bir desen olarak yeniden yorumlandı.

Geçmişi pragmatik olarak yeniden yorumlayan çağdaş bir mekan yaratıldı.

Bir cevap yazın