+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı, Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Katılımcı, Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

5 Ekim 2018, 10:55
  defa okundu.

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Toplumlar geçmişten bugüne toprakla iç içe yaşadı, üretti ve günümüz medeniyetlerini inşa etti. Endüstri devrimi ve dünya savaşları sonrası modernleşme ile ekonomik ve hızlı üretim odaklı yapılaşma yaygınlaştı... İnsan iletişiminin bozulması sosyal kültürel erozyon ve toplumsal sorunlarda artış gözlenmeye başladı. İnsanlar bulundukları mekanlara, kentlere ve birbirlerine yabancılaşmaya, ayrışmaya başladı.

Şimdi birleştirme bütünleştirme zamanı. Doğa ve insan odaklı tasarımlar geliştirilerek insanların kendilerini ait hissettikleri mekanlar elde edilebilir bu yapılaşma geçmiş ve gelecek arasında bir bağ oluşturarak insanların yeniden çevresi ve birbiri ile iletişim kurduğu bir mimarinin yapıtaşlarını oluşturacaktır. Bu oluşuma Bigadiç gibi yerel niteliklerin tümüyle kaybolmamış olduğu kentlerden başlayabiliriz.

KENTSEL VE MİMARİ YAKLAŞIM
Atatürk Caddesi Bigadiç'in kuzey-güney ekseninde ana yaya ve araç ulaşım arterini oluşturmaktadır. Belediye caddesi Atatürk caddesine doğu yönünde bağlanan proje alanı ile çevresinin etkileşim sağlamasında rol oynayan ana ulaşım aksıdır. Bu cadde yeşil alanları Atatürk ilköğretim okulunu ve proje alanını ilişkilendiren kentsel mekanlar zinciri oluşturmaktadır. Öneri yapılar zemin katta önerilen sosyal ve kültürel işlevler ile çevresi ile güçlü bir iletişim kurmayı amaçlar oluşturulan iç sokaklar belediye avlusunda buluşur. Avlu sosyal ve kültürel anlamda kentin yeni odağı olmayı amaçlar geleneksel Bigadiç kasabı, fırını, doğal kaynak sularının aktığı sebilleri, sergi alanları atölye derslik ve çok amaçlı salon gibi sosyal ve kültürel mekanların merkezinde avlu hayat bulur. Avluyu çevreleyen yapılar az katlı insan ölçeğinde kütlelerden oluşur, yapı zeminden yükseldikçe kütleler arasında oluşan boşluklar kat bahçelerine dönüşerek yeşil üst kotlara taşınır. Sosyal iletişimin ön planda olduğu ferah çalışma ve dinlenme mekanları oluşturulur.

TASARIMDA TEMEL ALINAN SÜRDÜRÜLEBİLİR/EKOLOJİK YAPI İLKELERİ

  • Yeşil çatılar ve kat bahçeleri ile karbon salımının azaltılması,
  • Yeşil çatılar ile yapıların ısı adası oluşturmasının önüne geçilmesi ve ısı yalıtımı sağlanması,
  • Oluşturulan şeffaf cepheler ile aydınlatma ihtiyacının minimize edilmesi güneş kırıcı elemanlar ile güneş ışığının kontrollü bir şekilde mekana alınması,
  • Fotovoltaik paneller ile güneş enerjisinden faydalanılarak elektrik üretilmesi ve yapının elektrik ihtiyacının bir kısmının bu yolla sağlanması,
  • Yeşil çatılarda ve yapı zemininde yağmur sularının su deposunda toplanıp filtre edilerek kullanım amaçlı kullanılması, suyun geri dönüşümünün sağlanması,
  • Ofis mekanlarında çift cidarlı cepheler oluşturularak yapının doğal havalandırma yöntemleri ile havalandırması, cephe yalıtımı ile yapının ısıtma ve soğutma için gerekli enerji, ihtiyacının azaltılması ve çevre gürültüsünün kontrolünün sağlanması,
  • Kış aylarında yapının ısıtılması için gerekli olan ısı enerjisinin önemli kısmının Bigadiç'te bulunan jeotermal enerji ile sağlanması,
  • Yapı genelinde taş - ahşap gibi doğal malzemelerin kullanılması. Yerel ve yöreye uygun malzeme tüketimi ile yapı genelinde özgünlük ve ekonomi sağlanması.
Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
Proje Yeri: Balıkesir, Bigadiç
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Tasarım Ekibi: Hayri Sinan Balcı
Danışman: Nejat Balcı, Sevil Balcı
İlgili Projeler