+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı, Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Katılımcı, Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

2 Ekim 2018, 16:39
  defa okundu.

MİMARİ AÇIKLAMA RAPORU

Kentin ana merkezinden başlayan Ankara Bulvarı üzerinde olan proje alanı, çevresinde yoğun bir ticaret, sanayi ve kamu alanı bulundurmaktadır. Bu bağlamda belirtilen, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sosyal Kültürel Tesis alanı planlanırken, tasarım bölgesinin dokusuyla ve yerel verilerle uyumlu, özgün, bölge ile benzer özellik gösteren farklı proje alanlarına evrilebilen ve tasarım prensipleriyle de sürdürülebilen bir niteliği olan yaşam modülleri birlikteliği kurgulanması amaçlanmıştır.

 • Kent bağlamında ilişkisi: Tekil içe dönük kamu alanının aksine gündelik Konya hayatına ve yarışma alanı çevresine yeni bir odak tasarlayarak kent içinde geçirgen, akışkan ve yenilenmeye açık bir kamusal kent parçası önerilmektedir.
 • Yapı-program ilişkisi: Günümüzde tipleşen kamu yapılarının aksine tasarlanan yaşam modülleriyle, yeni bir kamu yapısı önerisi ile birlikte kamusal ilişki biçimleri tanımlayan, kente ait yaşamlar kurgularını ve kent dinamizmini içeren, sürekli olarak yenilemeye açık bir sistem önermektedir.
 • Modüllerin oluşturulması-ilişkisi: 8x8, 4x4 gibi oluşturulan modüller ve modüllerin yan yana, üst üste gelme durumlarıyla dolu-boş alanlar tariflenerek açık, yarı açık ve kapalı alanlar kurgulanmıştır. Çeşitli alternatifler oluşturan sistem sürekliliğe açıktır.
 • Sürdürebilirlik özellikleri, İklimsel veriler ve yerel özelliklere uyum sağlayan, yapısal özellikler ile birlikte sosyo-kültürel yaşamın sürekliliğine de öneri getirmektedir.


Plan kurgusu,

 • Hem sosyo-kültürel hem de morfolojik olarak sürdürülebilir,
 • Farklı kombinasyonlama potansiyeli içeren (zamanla değişen veya gelişen ihtiyaçlara çözüm getirebilen),
 • Modülasyon sistemine bağlı,
 • Değişken proje alanlarına uyum sağlayabilen,
 • Yaşam modülleri ve bu modüllerin ilişkilerinden oluşturulmuştur.


8 m x8 m, 4 mx4 m gibi dönüşebilen modüllerin farklı çevresel şartlarda, işlevsel bağlantılarla bir araya gelerek kurgusal bir devamlılığa ulaşması üzerine planlama yapılmıştır. Ofis ve gösteri birimleri kendi iç birimleriyle doğrudan ve yakın bağlantılı olması ön görülmüştür. Bu alanlarda modüller birbirine bitişik kurgulanırken, diğer kamusal mekânlarda modüller birbirinden uzaklaştırılarak oluşturulan boşluklarda oluşan etkileşim yüzeyleri, kamusal alan koridorları ve avluları kurgulanmıştır. Modül kurgusu ve bu modüllerin bir araya geliş potansiyeli, programın ve kütlenin arttırılabilip azaltılabilme imkânı sunması farklı bölgelerde uygulanabilirliğini desteklemektedir.

Plan düzleminde sürekliliği sağlayan modül kurgusu cephede de kütle hareketleriyle tasarlanmıştır. Bazı modüller değişen bir sonraki işlevi vurgularken bazı modüller ise tekrarlar ve kot farklarıyla dinamizmini sağlayarak, cephe elemanları arasında bir bütünü oluşturmuştur. Kullanılan taş malzemesiyle de var olan kent dokusu ile uyumlu olması sağlanmıştır.

İhtiyaç programı, olması gereken genel ihtiyaçlarını gözetme dışında, toplumun yapısı ve gereksinimlerine cevap verme kaygısıyla planlanmıştır. Ofis modülleri günümüz gereksinimleri ve kabul görmüş tasarım prensiplerini temel alarak işlevsel ve kurum organizasyonuna uygun olarak planlanmıştır.

Gösteri salonu farklı kullanımlara uygun olacak şekilde, gerektiğinde diğer modüllerden bağımsız çalışabilmesi düşünülerek bağımsız işletme olarak tasarlanmıştır.

Modüller meydan etrafında şekillenerek, meydanı işlevlendirmiş olup, bir etkileşim alanı olarak kurgulanmasının yanı sıra açık hava organizasyonlarına da uygun şekilde planlamıştır.

Sosyal-kültürel alanlarda, tesis kullanıcılarının yanı sıra çevredeki insanlara ve kente hitap eden yeme-içme bölümleri, sosyal, kültürel ve ticari alanlar planlanması, proje alanına kent içinde ve yapı çevresinde sosyal odak noktası potansiyeli kazandırmıştır.

Kültürümüzde varolan, tanıtılması ve geliştirilmesi gereken çömlek, ahşap, dokuma, cam, ebru-hat ve resim atölyeleri planlanmış olup, eğitimin dışında burada oluşturulan ürün ve eserlerinin satışı ve tanıtılmasına olanak veren ticari modüllerle bu işlevler desteklenmiştir.

Çok amaçlı salonun ve meydanında kullanılabileceği dans ve tiyatro modülleri planlanarak zemin kat kurgusu güçlendirilmiştir.

Zemindeki peyzaj aralıkları yapılaşma alanına sızarak ve var olan yeşil alan düzenlenerek korunmuştur. Böylelikle açık-yeşil kamusal alanlar çevresinde oluşturulan gölgeler ve mekân tarifleriyle yeni kullanımlara alternatif getirebilmektedir.
Kurum personelleriyle birlikte kente hizmet verebilen kreş modülü, diğer modüllerle bağlantılı fakat kendi içinde korunumlu planlanmış olup parsel içi yeşil alan ile doğrudan bağlantılıdır.

+4.00 kotunda ise sosyal-kültürel yönetim modülüyle beraber, süreli ve süresiz yayınları barındıran kütüphane ve okuma salonları, sosyal kulüpler, spor salonu, sunum odaları, müzik ve bilgisayar atölyesi, cep sineması planlanmış olup, bu birimler birbirinden bağımsız olarak hizmet vermektedir. Zemin kotta hizmet veren kafelerin dışında, +4.00 kotuna da kafe ve restoran planlanarak hem bu birimler hem de tesisin tamamı ortak etkileşim alanlarıyla desteklenmiştir.

Bina sürdürülebilirliği olarak,

 • Atık su ve yağmur suyu toplama sistemiyle hem yeşil alanların sulanması hem de bina içi su kullanımından tasarruf edilmesi planlamıştır.
 • Çatılarda kullanılan fotovoltaik paneller sayesinde kamu yapısının ve sosyal-kültürel tesisin enerji tasarrufu sağlanması amaçlanmıştır.
 • Cephede kullanılan modüller kütlede ısı dengesini sağlarken, cephede yer alan perfore fensler ise güneş ışığının çalışma ortamına doğrudan düşmesini engelleyerek hem konfor hem de ısı açısından avantaj sağlamaktadır.


Sonuç olarak tasarlanan bu yaşam modülleri yapısı,

 • Konya kentinin tarihsel, yerel, sosyo-kültürel yapısına uyum sağlayan, gelecekteki ihtiyaç ve değişimlerine hem yapısal hem de işlevsel olarak olanak sağlamayı,
 • Günümüzde yapılan kamu binalarına çağdaş, sürdürülebilir ve bağlamsal alternatif getirmeyi,
 • Kamu ve kent kavramlarının birlikteliğini aynı zeminde olanaklı hale getirmeyi,
 • Modüllerle, kentte yeni bir zemin ve yapı kurgusunun olanaklarını bulmayı amaçlar.


JÜRİ RAPORU

4.Eleme-35 Nolu Proje
Arazi kullanımı olumlu bulunmuştur. Farklı programlara uyarlanabilme ve esneklik açısından başarılıdır. Projenin özgün olduğu belirtilmiştir. Ancak giriş aksının çevre ile ilişkisi olumsuz görülmüş ve kent bağlamı ile ilgili yeterli bilgi bulunmadığı ifade edilmiştir.4-3 oy çokluğu ile elenmiştir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
İlgili Projeler