+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı (Teamwork Architects), Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Katılımcı (Teamwork Architects), Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

3 Ekim 2018, 14:07
  defa okundu.

Proje Raporu

Üst Ölçek Okumaları

"Mabetler Şehri" olarak bilinen Milas (Mylasos) 3bin yıllık kültür birikimini kentin içinde ve yakınlarında yaşatan, Bodrum, Yatağan ve Didim üçgeninin ortasında yer alan bir kenttir. Şehrin batısı Menteşe dağlarının devamı olan yüksek dağlık arazi olmakla birlikte şehir merkezi bu dağın eteğinde konumlandırılmıştır. Didim bağlantısını sağlayan 23 Nisan Bulvarı ile dağ arasında şehirleşme gerçekleşmiş ve zaman içinde ovalık alana yayıldığı görülmektedir.

Kent zaman içinde kontrolsüz büyümüş ve kendi ihtiyaçlarını yoğunluktan dolayı karşılayamaz hale gelmiştir, bu da çeşitli kent ihtiyaçlarını doğurmuştur. Kentin gelecek senaryosunda büyümesi ova (doğu) yönünde olacağı düşünülmüş ve bu doğrultuda bir sınırlandırılma getirilmesi önerilmektedir. Ova yönünde büyüme kentin temel ihtiyaçları ile birlikte yeşil alan / oksijen ihtiyacını da zorlu seviyeye getireceği öngörülmektedir. Kentin zaman içinde kimliğini yeniden kazanabilmesi için şehir merkezi odağında kuzey güney bağlantısı ile doğu batı bağlantısının kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda şehir merkezini de keserek devam eden Atatürk Caddesi ile kuzey güney bisiklet yolu ve yoğun yeşil doku bağlantısı, Didim yönüne giden 23 Nisan bulvarı ile bütünleşerek büyük bir sürdürülebilir kent aksı oluşturmalıdır. Bu düşünceyle kentin karbon salınım oranları daha aza indirgenebilmektedir. Buna destek olarak şehir merkezi çevresiyle bağlanan doğu batı bağlantısı da şehrin doğu yönündeki büyümesi sırasında önemli bir rol oynayacaktır.

Kentin büyümesiyle açığa çıkan büyük problemlerden biri kamusal ihtiyaçların bölünerek karşılanmasıdır. Bu doğrultuda kente üst ölçekten bakıldığında tüm kamu yapılarının büyük bir ağ oluşturması gerektiği ve proje alanı olarak belirlenen arsanın da bu ağ içinde önemli rol alacağı düşünülmüş ve bu durum önemli proje girdisi olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte yakın çevrede yer alan okullar ve parklar da tasarım sürecinde önemli parametreleri oluşturmaktadır.

Proje Alanı: Şehrin güneyine yakın bölgede 23 Nisan Caddesi ile Atatürk Bulvarı bağlantı noktasına yakın bölgede yer almaktadır. Yakın çevrede yer alan okulların sosyo kültürel yapıların kullanımında kentli ile öğrenci bağlarını güçlendirici bir unsur olacağı düşünülmüştür. Proje alanında bulunan yoğun ağaç dokusu korunarak yapılaşma bu doğrultuda tasarlanmıştır.

Kavramlar ve Tasarım:

Parçaların Bütünlüğü: Kamu yapılarında zemin kullanımı ve arazi kullanımının büyük çoğunluğunun halka açık olması önemlidir. Yalnız tanımsız meydanlaşma, kullanışsız açık alanlar ve kent ölçeği içinde büyük bir yapının yer alması fikirsel olarak kent ölçeğinde bir bütünlük sağlamamaktadır. Kent ölçeğine bakıldığında büyük yapılardan ziyade küçük ölçekli ayrık yapılar yer almaktadır. Bu bilgi doğrultusunda arazinin güneyindeki yoğun ağaç dokusu korunarak yapılar kuzey yönünde parçalanarak konumlandırılmıştır. Alt birimlere ayrılan yapılardan atölyeler ve çok amaçlı salon birimi yoğun ağaç bölgesine doğru sızarak yayılım sağlanmıştır. Ayrılmış olan bu birimler sürdürülebilir kent saçağı altında toplanmış ve bir bütün içinde çalışması düşünülmüştür. Sürdürülebilir kent saçağı yağmur suyu toplama ve şehrin karbon salınımını azaltıcı yeşil çatı olarak değerlendirilmiştir. Sürdürülebilir kent saçağı ayrık yapıların bütünlüğü için kullanılırken kontrollü biçimde altta tasarlanan tanımlı meydanların aydınlatılmasına ve doğal havalandırılmasına yardımcı olacak galeri boşluklarıyla desteklenmiştir.

Belediye Yapısı: Kentlinin yapıya zemin kottan giriş sağlanması, meydanlarla ve diğer birimlerle etkileşim halinde olması düşünülmüştür. Yapı total mekan algısı üzerine kurgulanmıştır. Büyük hacimli ve galeri boşluklu bir lobi giriş sağlayan kentlinin yönlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Yapının doğal havalandırılması için iç avlu boşluğu oluşturulmuştur. Zemin ve asma katta kentlinin hemen erişmesi gereken birimler yerleştirilirken üst 2 katta müdürlükler yer almaktadır. Zemin kotta kuzey yönünden protokol girişi sağlanmış ve bu alan meclis salonu ile bütünleştirilmiştir. Yapının sürdürülebilir kent saçağı üzerinde kalan 2 katının cephesi güneş kontrolü de sağlayan yarı geçirgen fotovoltaik güneş panelli cephe sistemi ile kurgulanmıştır.

Meclis Salonu: Protokol girişi ile bütünleşen büyük fuaye alanında belediyeye özel etkinlikler sağlanabilir esnek tasarım öngörülmüştür. Meclis salonu 3 tarafı şeffaf bırakılmış olup dinginlik sağlaması için dış çevre ile ilişkili olarak su öğesi kullanılmıştır. Saçak üzerinde kalan kısmında ise cephe kaplaması olarak Mabetler Şehri Milas'ın yerel taş kaplaması kullanılmıştır.

Çok Amaçlı Salon: Yapı içeriden kontrollü kayar paneller ile tasarlanmış ve etkinlik türüne göre esneklik sağlayabilmesi hedeflenmiştir. Yapı yoğun ağaçlık bölgeye sızmış olup saçak altı ve yeşil alan açık hava kullanımına da imkân sağlamaktadır.

Atölyeler: Yoğun yeşil alana sızmış olan birimde büyük bir lobi ve sergi alanı kentliyi karşılamaktadır. Asma katlarında eğitmen bölümleri olan atölye birimlerinden oluşan yapıda büyük bir birim dans atölyesi olarak ayrılmıştır. Bununla birlikte doğal havalandırmayı, atölyeler arası etkileşimi ve açık alanda da atölye yapmaya imkân sağlayacak iç avlu tasarlanmıştır.

Arasta: Milas tarihinde yer alan arastada esnaf lokantaları ve küçük esnaflar birimleri yer almaktadır. Kompleks içinde açık hava sinema gösterilerine de imkân sağlayacak Arasta geçidi tasarlanmış ve geçitte yemekhane, açık kütüphane ve küçük ticari destek birimleri yerleştirilerek Milas kültürünün izlerini taşıması sağlanmıştır. Belediye yapısı içinde yer alan galeri boşluğu arastaya kadar ulaşmakta ve arastanın iç avlusunu oluşturmaktadır. Arasta geçidi ve iç avlusu ile belediye yapısının doğal havalandırması da sağlanmıştır. Sürdürülebilir kent saçağı altında kalan meydanlar açık / yarı açık etkinlik alanları olarak günlük yaşantıda da kullanılabilmektedir.

Sürdürülebilirlik:
Parçalı olan tüm alt birimlerin bütün algılanmasını sağlayan sürdürülebilir kent saçağı meydanlarda gerekli aydınlatmayı sağlayacak galeri boşluklarına sahiptir. Doğal aydınlatmanın yanı sıra kompleks içi doğal havalandırmaya da imkan sağlamaktadır. Yapı karbon salınımını azaltıcı yeşil çatı özelliğine sahip olup yağmur suyunu depolayıcı drenaj sistemi de bulunmaktadır. Belediye ve atölye yapılarında iç avlulu sistem tasarlanmış ve yapıların doğal havalandırma ve aydınlatılması sağlanmıştır.

Belediye yapısının sürdürülebilir kent saçağı üzerinde kalan katlarının cephe tasarımı için standart döşemeler arası alüminyum profilli pencereler önerilmiştir. Bunun yanı sıra kompleksin karbon salınımı azaltıcı olarak hem güneş kontrolü sağlayan hem de fotovoltaik özellikte cephe sistemi tasarlanmıştır.

Bu cephe sisteminde düz yüzeyli fotovoltaik paneller yerine daha fazla yüzey oluşturacak ve böylelikle daha fazla güneş ışığından fayda sağlayacak "S" kesitli yüzeye sahip cephe elemanı tasarlanmıştır. 2 kat "S" kesitli polikarbon arasında yarı geçirgen fotovoltaik film kaplaması yapılarak gelişmiş yeni teknolojiyle paneller elde edilmiş ve cepheye uygulanmıştır.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!
Merve Akdağ Öner / 8 Ekim 2018, 17:12
Bugün İller Bankası'ndan yarışmada görevli mimar hanım bize ulaşıp durumu aktardı. Yönetmelikte yazmadığı için jüri raporunu websitesinden yayınlamamışlar. Katılımcılara ayrı ayrı basılı olarak kargo yapılmış, yoğunluktan sorulara dönüş yapamamışlar mail vb olarak. Herkese henüz ulaşmamasından kaynaklı bu karışık durum için üzüntü duyduklarını belirttiler.
 
Mutlu Güngör / 8 Ekim 2018, 14:57
Hatalı dosya yüklenmiş, bağlantıyı güncelledim,
Jüri raporu alttaki bağlantıdadır.


https://goo.gl/NARsFw
 
Osman Mürsel Ural / 8 Ekim 2018, 13:35
Mutlu Bey,

Jüri rapordaki bazen sayfaları eksik mi acaba? :/
 
Mutlu Güngör / 8 Ekim 2018, 12:19
Jüri raporunu da görmeniz için paylaşıyorum,

https://goo.gl/DYDoot" rel="nofollow" target="_blank">https://goo.gl/DYDoot // link hatalıdır.
 
Merve Akdağ Öner / 6 Ekim 2018, 07:17
Idareye tepkiselliğimi size yansıttıysam özür dilerim :) Şaşkınlığımı düzgün ifade edemedim sanırım. Pazartesiyi bekleyelim o zaman.
 
Mutlu Güngör / 5 Ekim 2018, 22:54
"Jüri raporu yayınlanmayan bir yarışmanın üstelik de projeye özel jüri değerlendirmesini nasıl buldunuz acaba Sayın Gülgör? Bizimle de paylaşın da raporu biz de öğrenelim madem..." burada herhangi bir ima olmadığını mı düşünmemiz gerekirdi? İdareye sormanıza rağmen geri dönüş olmamışsa henüz, soru sorma biçimi ima'dan uzak olurdu diye düşünüyorum. Pazartesi günü paylaşacağımı da yazmıştım zaten.
 
Merve Akdağ Öner / 5 Ekim 2018, 22:28
Mutlu Bey, belirttiğiniz herhangi bir imada bulunmadım. Kendinizce alınmanıza gerek yok. Şu ana kadar tüm yarışmalarda sonuçlarla birlikte rapor da yayınlandı. Ancak burada idareden yarışmacılara veya yayın kuruluşlarına böyle bir dönüş olmadı (sormamıza rağmen). Size gelmiş rapor, ne kadar güzel. Bizimle de paylaşırsanız bilgi edinme şansımız olur.
 
Mutlu Güngör / 5 Ekim 2018, 22:18
Sayın Merve Hanım, biraz fazla şaşırarak cevap veriyorum. Sanırım kafamıza göre bir elenme planı hazırladığımızı ve bununla ilişkili rapor yazdığımızı falan düşünüyorsunuz. Hatta jüri tarafından bizim projemize özel rapor yazıldığını da kurgulamışsınız kendinizce. Eğer beni tanısaydınız (ki sanırım tanışıyoruz) böyle saçma bir kurguya girmeyeceğimi bilirdiniz. Sizle de paylaşırım, jüri raporu kargo yolu ile iletildi. Ben de belki belki tüm katılımcılar ve ödül alan projeler bu şekilde jüri değerlendirilmelerini yazar ki projeyi inceleyen kişiler de yorumlama fırsatı bulur diye düşünmüştüm. Raporu da pazartesi günü arkitera ile paylaşacağım, umarım onlar yayınlarlar..
 
Merve Akdağ Öner / 5 Ekim 2018, 21:07
Jüri raporu yayınlanmayan bir yarışmanın üstelik de projeye özel jüri değerlendirmesini nasıl buldunuz acaba Sayın Gülgör? Bizimle de paylaşın da raporu biz de öğrenelim madem...
 
Mutlu Güngör / 5 Ekim 2018, 11:50
4. TUR ELENME JÜRİ RAPORU : Çıkmalar ve hareketler olumlu görülmüştür. Birimlerin bir araya gelişi ve kurgusu başarılı bulunmuştur. Sunum ve ifadenin başarılı olduğu, üstteki yeşil saçağın bağlayıcı bütünlüğü ve üst katların yeşille iç içe olması olumlu olması olumlu görülmüştür. Ancak projenin yeterince yenilikçi olmadığı, kapalı ve içe dönük bir mimari kurgunun bulunduğu belirtilmiştir. 4-3 oy çokluğu ile elenmiştir.
 
 
Künye
İlgili Projeler