+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı (Kahraman Dizayn), Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

Katılımcı (Kahraman Dizayn), Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması

1 Ekim 2018, 16:57
  defa okundu.

MİMARİ PROJE RAPORU

ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yerleşim Kararları

Proje alanının güneydoğusunda bulunan kent merkezi, konut ve ticaret yoğunluklu bir yapıya sahiptir ve yapılaşma yoğun olarak bu bölgede gerçekleşmiştir. Proje alanı bölgeye yeşil bir nefes aldıran Olimpiyat parkı ile yoğun yapılaşmanın olduğu bir bölge arasında eşik görevi görmektedir. Önerilecek yapının temel gayesi bu eşiği doldurarak kamusal fayda yaratmak olmalıdır. Bunu yaparken kentliyi içine almalı, bu alanı yalnızca gerektiğinde gelinen bir yapı olmaktan ziyade gerçekten yaşayan bir etkileşim alanı haline getirmelidir.

Bu bağlamda proje alanında bulunan mevcut alle, eşik ve yeşil bir nefes kavramlarını birbirine entegre edebilecek bir bileşendir. Bu nedenle alanın doğusunda bulunan Olimpiyat Parkı ve doğu-batı ekseninde bulunan mevcut alle, tasarım kararının verilmesinde etkili olmuştur. Allenin bireyde uyandırdığı geçiş hissiyatı, park ve proje alanının arasında mevcutta bulunan yol ile, alanın batısında bulunan toprak yolu birbirine bağlarken; aynı zamanda kamusal bir aks oluşturmuştur. Bu aks alanın bir yönünden gelen kullanıcı yoğunluğunu karşılarken, alanın güneyinde bulunan Erzurum Havaalanı yolu caddesinden de içeriye doğru bir meydan aksı oluşturularak alanda bölgelemeye gidilmiş ve kentle bağlantı kurma fikri güçlendirilmiştir.

Bu bölgeleme sonucunda meydan aksı il müdürlüğü ve sosyal, kültürel tesis arasında bir geçiş oluştururken; sosyal aks çarşı, açık alanlar(geleneksel Türk oyunları sahası ve cirit sahası) ve müdürlük ve sosyal bina arasında rekreatif bir aks oluşturmuştur.

Kütle Oluşumu ve Mekan Kurgusu

İl müdürlüğü binası program kurgusu olarak bakıldığında temelde 3 ana birimden oluşur; bunlar makam, şube müdürlükleri ve karşılama-giriş mekanıdır. Kütle oluşumu temelde bir sirkülasyon omurgasına takılı birimlerin avlular ya da zemine açılan boşluklar oluşturması ilkesine dayanır. Bahsedilen sirkülasyon omurgası yapının iki noktasında boğumlanarak, birbiriyle bağlantılı fakat aynı zamanda kendi içlerinde de özelleşmiş bir plan felsefesi oluşturulmasına olanak sağlar. Buna göre zemin kat plan düzleminde yapının üst kısmı makam ve makama bağlı birimler, orta kısmı şube müdürlükleri, alt kısmı ise karşılama-giriş-sergi mekanları için ayrılmıştır. Birinci kat planında ise sirkülasyon omurgasına bağlı ikincil sirkülasyon hatları oluşturularak yapı belirli kollara ayrılmış, bu durum birimlerin kendi içlerinde de özelleşmesini sağlamıştır. Birinci kat planında eksiltilen kütlelerle teraslar oluşturulmuştur. Erzurum'un şiddetli soğuk iklim koşullarına bağlı olarak kent dokusunda beliren eğimli çatılardan da referans alınarak eğimli çatılar tasarlanmış bu çatılarda sirkülasyon hatları cephe dilinde de özelleşerek çatıdan da doğal ışık alınması sağlanmıştır. Çatıların eğimli oluşundan da yararlanılarak kullanılan güneş panelleri sayesinde enerji tasarrufu sağlanması amaçlanmıştır. Çatıların eğimli oluşu kar yükü ve yağmur yükünün kolaylıkla uzaklaştırılmasına da katkı sağlamıştır. Ayrıca kapalı olan çatı kısımları çift cidarlı olarak tasarlanmış, yapının doğal olarak havalandırılması sağlanırken aynı zamanda sürdürülebilirliğe de referans verilmiştir.

Sosyal binada zemin kat kurgusunda avluya ve meydana açılan atölyeler, restoranlar, fuayeler meydanın yaşanılabilirliğini artırmış, amfi ve birinci katta oluşturulan köprü ile kotlar arası kamusallığa katkı sağlanması amaçlanmıştır. Atölyeler sosyal binanın birinci katında düşünülmüş olup sergiye ulaşan teraslar ve köprülerle de kütleler arası bağlantı sağlanmıştır.

Peyzaj ve Açık Alan Kararları

Arazinin eğiminden de faydalanılarak oluşturulan sosyal aks ve meydan aksı arasındaki yeşile sızan kentsel banklar bir yandan alleye bakarken bir yandan da geleneksel Türk oyunları sahasına bakmaktadır. Bu durum oyunlar esnasında meydanda oturan insanlar için de seyirlik bir alan sunmaktadır. Aynı zamanda oluşturulan yeşil ve taş doku birlikteliği kamusal alanda heyecan verici bir peyzaj gezintisi hissi uyandırmaktadır.

Çocuklar için cirit eğitim sahası ise İl müdürlüğü binasından daha izole bir yerde olması ve proje alanına ulaşan toprak yoldan ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi açısından sosyal aksın sonunda düşünülmüştür.

Tüm alan rampalar ile engelli, bisiklet, çocuk arabası vb. ulaşımlara uygun halde tasarlanmıştır. Alandaki tüm kotlar rampalar ile de birbirine bağlanmış olup kamusal alandaki süreklilik kesintisiz bir biçimde devam etmektedir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
Proje Yeri: Erzurum
Proje Ofisi: Kahraman Dizayn
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Turgay Kahraman
İlgili Projeler