+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı (Revizyon Mimarlık), Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Katılımcı (Revizyon Mimarlık), Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

29 Ağustos 2018, 13:40
  defa okundu.

Mimari proje raporu:

Arazi Verileri

Arazide mevcutta ticaret merkezi ve otopark bulunmaktadır. Arazinin etrafında Emniyet Müdürlüğü Binası ve araziye bitişik olan PTT Binası bulunmaktadır. Arazinin yakınındaki bu iki binanın kitle yüksekliklerinin fazla olması, arazinin algısını güçleştirmiştir. Arazinin kuzeybatısında Muammer Aksoy Parkı bulunmaktadır. Arazinin kuzeydoğusunda Mehmetçik Bulvarı ve özel mülk alanlarında konut yapıları mevcuttur. Bu konut yapılarının cepheleri Mehmetçik Bulvarına bakarken özel bahçeleri araziye bitişik olarak konumlanmaktadır. Arazinin güneydoğusunda ise Lise caddesi ve ticari olarak kullanılan binalar bulunmaktadır. Arazide mevcut olan yapının kuzeydoğusu yönünde otopark girişi sağlanırken, arazinin güneybatısında Mehmetçik bulvarına otopark çıkışı sağlanmaktadır. Bu durum fiziksel olarak alana olan yaklaşımları zedelemiştir. Ticaret Merkezi kitlesinde ise proje içe dönük olarak tasarlanmış olup çevresindeki yaklaşım ve sokaklar ile ilişki kurmamıştır. Bu durum sonucunda kitleler arasında kullanılamayan karanlık sokaklar oluşmasına neden olmuştur.

Kentsel Süreklilik

Arazi çevresinde bulunan halk bahçesi, Muammer Aksoy Parkı ve kent meydanı insanlar tarafından yoğun olarak kullanılan kamusal alanlardır. Arazinin bu şekilde yoğun olarak kullanılan alanlara yakınlığı önemli bir tasarım verisidir. Meydanın çeperindeki yoğun olarak kullanılan Demircioğlu Caddesinin, Muammer Aksoy Parkının ve halk bahçesinin kamusal olarak sürekliliğini sağlamak bu tasarımın en önemli fikridir. Bu süreklilik fikri halk bahçesi, Muammer Aksoy parkı ve meydanı tutan lineer bir aksla sağlanmıştır. Bu aks arazi üzerinde ticari birimlerle ilişkilendirilmiştir. Ticari birimlerin bu aks etrafında şekillenmesi kitlenin etrafındaki kamusal alanlara karşı algısını arttırmıştır. Bu ana aksı destekleyecek Muammer Aksoy parkını ve sahil kordonunu tutan ara akslar oluşturulmuştur. Bu akslar etrafında arazide ticari birimler konumlandırılarak ticari etkileşim arttırılmıştır. Muammer Aksoy Parkındaki lineer akslar ticari birimler ile başlayıp kültür ve sanat mekanları ile son bulur.

Yapı

Yapı kamusal akslar ve çevre verileri etrafında şekillendirilmiştir. Programdaki mekanlar kamusal ve özel olarak ayrılmıştır. Ana aks etrafında ticari kütle oluşturulmuştur. Arazinin yüksek kitleyle yapışık olduğu ve çevredeki kütlelerin arasında kaldığı alanlarda kültür sanat ve belediye hizmet birimleri konumlandırılmıştır. Bu alanlardaki mekanlar için meydan, amfi, çocuk oyun alanı ve teras yapılarak, bu alanlarda içe dönük kamusal boşluklar oluşturulmuştur.

Plan Tipolojisi

Plan tipolojisi oluşturulurken eski Çanakkale plan tipolojisi projeye yansıtılmaya çalışılmıştır. Mekanlara erişimi sağlarken önünde geniş hacimler bırakılarak mekanlara ulaşım sağlanmış ana aks etrafındaki sokak kurgusu ticaret kitlesi etrafında devam ettirilmiştir. Basit düşey ve yatay araçlarla sağlanan sirkülâsyon ağı ile mekânsal kümelenmeler arasındaki geçirgen ve boşluklu yapı dili, içeriğe ve öze ait öğeleri açığa çıkarmayı hedefleyen mimari tutumu ortaya koymaktadır. Buşekilde bağlamsal açıdan kurgusal bütünlük sağlanmıştır.

+0,00 kotunda akslar etrafında ticari birimler konumlandırılmıştır. Zeminde, bodrum kattaki fuaye ve diğer sanat mekanları ile görsel ilişki kuracak galeri boşluğu tasarlanmıştır.

+5,00 kotunda salon, ebru sanatı, müzik prova, çocuk oyun alanları ve ana aks etrafındaki kitlelerde ticari birimler çözülmüştür. Müzik ve çocuk oyunları açık alanlar ile desteklenmiştir.

+9,50 kotunda sadece ticari birimler çözülmüştür. Bu şekilde ticari kitlenin arazideki algısı kuvvetlendirilmiştir.

Peyzaj

Tasarım; kentin, bütün yapı taşlarıyla kompakt bir yapı kurgulanmasını hedefler. Alan bütününde alınan peyzaj kararları da bu kurgunun sürekliliğini sağlamak adına, modüllerin bir araya gelmesiyle tasarlanmıştır. Bu yöntemle, zemin döşemesi çoğulluğuna, çeşitliliğine sahip bir tasarım elde edilmiştir. Farklı sert zemin ve yumuşak zemin karakterleri bir bütünü oluşturacak şekilde bir arada kurgulanmıştır.

Sürdürülebilirlik

Yapı, inşası ve kullanımı süresince sürdürülebilirlik ilkelerine sadık kalacak şekilde tasarlanmıştır. 8x8,6x6 metrelik akslar üstüne yerleştirilen yapının, bu sayede, modüler bir forma sahip olması ve ihtiyaç halinde birimlerde değişiklik yapılabilme ihtimalini yaratması sağlanmıştır. Gün ışığından maksimum oranda fayda sağlaması adına kitlede boşluklar açılmış, ticaret sokağı ve fuaye  boyunca devam eden bir galeri yaratılmıştır. Yapının ısı verimliliğini optimum seviyede tutmak adına, ticari birimlerinin ihtiyaç duyduğu şeffaf yüzeyleri azaltmadan, kapalı yüzeyler yaratılmış, ritmik bir cephe tasarımı kurgulanmıştır.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
Proje Yeri: ÇANKKALE
Proje Ofisi: Revizyon Mimarlık
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Tasarım Ekibi: Semih Özer, Nurşin Kavak
Danışman: Osman Özer
Yardımcı: Sevcan Gül
İlgili Projeler