+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı, Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Mimari Proje Yarışması

2 Ağustos 2018, 13:42
  defa okundu.

Mimari Açıklama Raporu

KİMLİK - BELLEK - DENEYİM

Kentleri, diğerlerinden ayırt eden ve kendine özgü niteliği ile tanımlanmasını, adlandırılmasını sağlayan pek çok değişken vardır. KevinLynch, kentleri farklılaştıran bu özelliklerin kentin kimliğini oluşturduğunu söyler. Kentlinin belleğinde yer eden deneyimler kenti algılama biçimi ve kentle kurduğu sosyal ilişki kentin kimliğini oluşturur. Özellikle kamusal alanlar karşılıklı etkileşimin ve beraber deneyimlemenin maksimum seviyede olduğu yerler olduğundan ortak bir kent kültürü bilinci oluşturması ve kent kimliğinin tanımlanmasında büyük önem taşıyan mekanlardır. Çanakkale ili sınırlarında yer alan yarışma alanında mevcutta yer alan ticaret ve otopark yapıları kentlinin belleğinde yer eden ve kentli tarafından defalarca deneyimlenmiş olan mekanlardır. Projenin ana teması da kent belleğinde yer eden mekanları ve edinilen deneyimleri korumak ve günümüze aktarmaktır.

BİNAYA YAKLAŞIM

Yapı Lise Caddesi, Mehmetçik Bulvarı, İnönü Caddesi ve Muharrem Aksoy Parkı ile çevrelenmektedir. Lise Caddesi'nden ve Muharrem Aksoy Parkı'ndan amfi ve rampa ile zemin altı kotuna direk bağlantı sağlanmaktadır. Alan çevresinde Nedime Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi bulunmaktadır. Oluşturulan kültür mekanları ile kentlinin yanı sıra öğrenciler için de kültür aktiviteleri yapabilecekleri bir alan sağlanmaktadır. Muharrem Aksoy Parkı'ndan ulaşım sağlayan rampa hafif bir eğimle tasarlanmış; mevcutta yer alan ağaçlar korunmuştur. Halk Bahçesi'ndeki yeşil doku Mehmetçik Bulvarı ile Muharrem Aksoy Parkı'na bağlanmakta ve yapıya doğru devam etmektedir.

TASARIM KARARLARI

Bellek
Alanda mevcutta yer alan otopark katlı otoparktır. Projede tasarlanan katlı otopark da kent belleğinde yer eden bir deneyimi yeniye entegre etmektedir. Mevcutta yer alan Belediye İş Merkezi görünüm olarak bellekte kırmızı kolonlar ile yer edinmiştir. Tasarlanan yeni yapıda da kırmızı strüktür ön plana çıkmıştır.

Geçmişten Bugüne Çarşı Mekanları
Geçmişten bugüne çarşı mekanlarını incelediğimizde tarihi çarşılar üstü kapalı ve iç sokaklar etrafında sıralanmış bir kurgudadır. Kapalıçarşılar bunun en güzel örnekleridir. Çanakkale'de bulunan tarihi Aynalı Çarşı da buna örnek gösterilebilir. Kent belleğinde yer eden bu üst örtülü form projede de alışveriş mekanlarının bir saçak altında toplanmasına neden olmuş ve kent belleğini koruma amacıyla geçmişteki çarşı kurguları yorumlanarak tasarıma yön vermiştir.

Açık - Kapalı Mekan İlişkileri
Tasarlanan yarı açık saçak altında kademelenen mekan kurgusu ile farklı kotlarda sağlanan işlevsel ilişkiler ve açık - yarı açık - kapalı mekan ilişkileri ile kamusal, ulaşılabilir, yeşil ile bütünleşen, şeffaf, çok katmanlı bir yapı oluşturulmuştur.

Mekan Kurgusu
0.00 kotunda özel mülkiyete ait ticari birimler yer almaktadır. Bu birimler kimi yerde ayrı ayrı kimi yerde bölünebilir şekilde bir bütün halinde çözülmüştür. Lise Caddesi'nden otopark girişi sağlanmaktadır. Otopark ve diğer birimler arasında bir düşey sirkülasyon tüpüyle bağlantı sağlanmaktadır.

-3.50 kotuna Muharrem Aksoy Parkı'ndan hafif eğimli bir rampa ile, Lise Caddesi'nden amfi ile veya sirkülasyon tüpündeki merdiven ve asansör ile ulaşım sağlanabilir. Burada çökertilmiş bir kent kültür aksına ulaşılmaktadır. Zeminle kurduğu görsel ve açık fiziksel ilişki ile bu kot da zemin işlevi görmektedir. Belediyeye ait ticari birimlerin bir kısmı bu alt zeminde çözülmüştür. Konferans salonunun girişi de bu kottan yapılmaktadır. Çok amaçlı salonun üst boşluğu bu kota denk gelmektedir. Tasarlanan kent kültür aks boşluğu sayesinde kotlar arasında görsel ilişki sağlanmaktadır. Kültür mekanlarının alt kota alınıp alışveriş kotuyla görsel ilişki içinde olmasının en önemli sonucu da kültür aktivitelerine katılımı artırmak olacaktır.

-7.00 kotuna -3.50 kotundan bir amfi ile ve asansör merdivenle ulaşılmaktadır. Kreş ve el sanatları atölyesi karşılıklı olarak kültür aksına bakmaktadır. Çok amaçlı salon, cep sinemaları, konferans salonu ve konferans salonunun fuayesi, müzik stüdyoları bu kotta yer almaktadır. Fuayeyi besleyen bir kafe yer almaktadır. Teknik oda ve sığınak da bu kotta bulunmaktadır.

+3.50 kotunda belediyeye ait ticari birimler devam etmektedir. Belediye yönetim birimleri (İdari İşler Birimi, İletişim Birimi, Zabıta Birimi, Muhtarlık Birimi) ve otopark bulunmaktadır.

Bu kottan sonra otopark katları 4 kat daha devam etmektedir.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!


Henüz yorum yapılmamış!
Künye
Proje Yeri: Çanakkale
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Yardımcı: Mert Ergin
Şehircilik Projesi: Servet Karaman
Statik Projesi: Ahmet Kartal
İlgili Projeler