+ Arkitera'nın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
veya ile bağlan.
Katılımcı, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

Katılımcı, Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması

23 Kasım 2017, 14:38
  defa okundu.

MİMARİ RAPOR

Merzifon, Karadeniz bölgesinde bulunan Amasya ilinin yaklaşık 70.000 nüfuslu bir ilçesidir. Ankara-Samsun Karayolu üzerinde deniz seviyesinden 755 metre yükseklikte konumlanmış olan ilçe merkezi, il merkezine 54 km uzaklıktadır. İlçe toprakları, kuzeybatıdaki Tavşan Dağı eteklerinin oluşturduğu dağlık alan dışında genellikle düzlüklerden oluşmaktadır. Yazlar sıcak, kışlar soğuk geçer. Yaz aylarında kuraklık görülür.

Proje alanı ilçe meydanına yakınlığı açısından önemli bir konumda bulunmaktadır. Proje alanının güneydoğusundan geçen Hal Sokak, meydana açılan yaya aksı olduğu için önem ifade etmektedir.

İş ve yaşam merkezi tasarımı sürecinde, öncelikli olarak zemin kat kurgusunun çevresindeki akslarla kurduğu ilişki üzerinden yola çıkılmıştır. Proje alanının çeperi diyebileceğimiz dört sokaktan da, zemin katta iş ve yaşam merkezine giriş verilmiş ve bu girişler sokaklardaki yaya yoğunluğuyla orantılı olacak genişlikte yapılmıştır. Zemin kat, kendisini çevreleyen sokaklardan herhangi biri gibi davranma eğiliminde kurgulanmıştır. Zemin katın bir devamı gibi davranan alt ve üst katlar da yarı kamusal açık alanlara imkân sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Peyzaj ve çevre mobilyaları tasarımlarıyla da insanları kendine çekme eğilimindedir. Bu sayede, yaya aksları günlük akışına devam ederken yapı içerisine dâhil edilmiş ve kütlenin bulunduğu ortamdan koparılmaması amaçlanmıştır. Sadece zemin katta sosyal bir iç mekân ulaşımı tasarımıyla kalınmayıp diğer katlara ulaşım için de kamusal merdivenler tasarıma dâhil olmuştur. Böylelikle avlu-teraslar sayesinde sürekli canlı kalacak bir yerleşim oluşturulmuştur.

Sepetçi Sokak haricindeki diğer üç sokak sadece yaya kullanımına bırakılmıştır. Dolayısıyla otopark girişi, araç kullanımının olduğu Sepetçi Sokaktan sağlanmıştır. Otopark rampasının sebep olduğu zemin kattaki alan kaybı ise rampanın üst kotuna konumlanan kamusal bir merdivenle zemin kat kullanımını artıracak şekilde değerlendirilmiştir. Ayrıca kamusal merdiven, zemin kattaki kullanıcıların birinci kattaki kamusal ve ticari birimlerle daha kolay etkileşim kurmasını sağlamış ve gece kullanımı açısından da binanın günlük kullanım süresini artırmıştır. Dolayısıyla kamusal merdivenlerin otopark rampalarıyla olan ilişkisi, kesit düzleminde güçlü bir tasarım kararı ortaya çıkarmıştır.

Proje alanının orta kısmına konumlanan çekirdek, katlar arasındaki bütünlüğü sağlamıştır. Ayrıca bu çekirdek, döşemelerdeki galeri boşluğu sayesinde tüm katlarda ferah bir alana açılmış ve binanın ortasından da katlara ışık alınmasını sağlamıştır. Galeri boşluğunun üstünü örten hareketli pencereler, ihtiyaç olduğu durumlarda hava sirkülasyonunu sağlayarak binanın enerji verimliliğine katkıda bulunmuştur. Ayrıca yaşam boyu eğitim merkezi de yaya ulaşımı açısından önemli olduğu için bodrum kata konumlanmıştır. Bodrum kat ise zemin kata açılan galeri boşlukları ve kamusal merdivenlerle desteklenmiştir. Ayrıca çok amaçlı salonda kolon istenmediği için salonun üzerine galeri boşlukları konumlandırılmıştır. İkinci ve üçüncü katlarda ise ofis mekânları çözümlenmiştir. Son iki katın sadece ofislere bırakılması farklı kullanıcı kitlelerinin birbirinden ayrılmasına yöneliktir. Kat planları çözülürken her katta açık alan kullanımına önem verilmiştir. Bu kurgu projeyi deneyimleyen her kullanıcının kamusal alanlardan maksimum oranda fayda sağlamasına yöneliktir. İklim şartlarının sert olmasından dolayı, en üst kat dolu bir kütle olarak tasarlanmıştır. Bu doluluk binanın genelinde bir saçak etkisi sağlamaktadır. Bu saçak yazın yaşam merkezinin içinde gölgeli alanlar oluşturmaktadır. Ayrıca binanın güney cephesinde de geniş boşluklar açılmıştır. Bu boşluklar güneş ışığının iç kısımlara kadar ulaşmasını sağlamaktadır. Cephede kullanılan güneş kırıcılar sayesinde gün ışığı kontrollü bir şekilde içeri alınarak iç mekândaki konfor koşulları iyileştirilmiştir. Yapı, içerdiği kamusal mekânlar, özel ve ticari birimler ile her yaştan insana hitap ederek kent içinde gece-gündüz kullanılabilen bir cazibe merkezi olarak tasarlanmıştır.

Reklam

Yorumlar
Yorum bırakmak için giriş yapmalısınız!
aşırı konsol mimar / 24 Kasım 2017, 11:55
Gideri var:)
 
 
Künye
Yarışma No: 201714
Proje Yeri: Merzifon, Amasya
Proje Tipi Grubu: Katılımcı
Danışman: Ferit Eyüboğlu
İlgili Projeler